1 Panduan Prasiswazah PANDUAN PRASISWAZAH

4 Panduan Prasiswazah LOGO UKM Logo UKM ialah sebuah perisai yang berpetak empat. Tiap-tiap petak mengandungi gambar dan membawa maksud-maksud tertent...

0 downloads 79 Views 2MB Size
1 Panduan Prasiswazah

PANDUAN PRASISWAZAH Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Sesi Akademik 2018-2019

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia http://www.ukm.my/fep

2 Panduan Prasiswazah

Cetakan Hak Cipta Universiti Kebangsaan Malaysia, 2018 Pihak Pengurusan Universiti telah sedaya upaya memastikan bahawa Buku Panduan ini adalah tepat pada masa diterbitkan. Buku ini bermaksud untuk memberikan panduan kepada pemilihan program dan khusus pengajian serta kemudahan yang Universiti tawarkan dan bukan pula dimaksudkan sebagai satu ikatan kontrak. Pengurusan Universiti berhak meminda atau menarik balik tawaran program dan khusus pengajian serta kemudahan tanpa sebarang notis. Diterbitkan di Malaysia oleh FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada Timbalan Dekan (Prasiswazah) Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Tel : 03-8921 5367 Faks : 03-8925 3713 Emel : [email protected] Sekretariat Prasiswazah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Tel : 03-8921 5747 Faks : 03-8925 3713 Emel : [email protected] Buku Panduan Fakulti Sesi Akademik 2018-2019

3 Panduan Prasiswazah

4 Panduan Prasiswazah

LOGO UKM Logo UKM ialah sebuah perisai yang berpetak empat. Tiap-tiap petak mengandungi gambar dan membawa maksud-maksud tertentu. Buku Buku melambangkan ilmu pengetahuan, iaitu peranan utama UKM sebagai pusat pengajian tinggi dan penyelidikan. Perisai Perisai bererti keteguhan. Keteguhan yang dimaksudkan ialah kemampuan UKM memainkan peranan sebagai pusat pengajian tinggi di negara ini. Falsafah Harimau melambangkan keberanian dan kegagahan. Harimau mencerminkan masyarakat Malaysia yang berteraskan kebudayaan Melayu. Harimau garang menggambarkan kesediaan UKM mara memerangi kejahilan, kejahatan dan kepalsuan. Atom dan Teknologi Simbol atom dan teknologi melambangkan konsep pembangunan negara yang berlandaskan sains dan teknologi moden. UKM sebagai pusat ilmu bertanggungjawab mengeluarkan tenaga mahir dalam semua bidang untuk memenuhi keperluan pembangunan negara. Bunga Raya Bunga raya adalah bunga kebangsaan Malaysia. Lima helai ranggi melambangkan lima prinsip Rukun Negara yang dianuti dan sentiasa dipelihara oleh rakyat Malaysia.

5 Panduan Prasiswazah

KANDUNGAN Ucapan Canselor Pertama Logo UKM Kata Alu-aluan Naib Canselor Tarikh Sesi Akademik Pihak Berkuasa dan Pegawai Universiti Falsafah, Wawasan, Misi dan Matlamat Universiti Imbasan Sejarah UKM Pentadbiran Fakulti Ahli Akademik Fakulti Wawasan, Misi dan Matlamat Fakulti Latar Belakang Fakulti Program Ekonomi Program Perakaunan Program Pentadbiran Perniagaan Program Keusahawanan dan Inovasi Peraturan-Peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Sarjana Muda) Garis Panduan Pemindahan Kredit Ahli Jawatankuasa Penerbitan Buku Panduan Fakulti

3 4 6 7 8 22 23 26 32 51 52 64 108 134 167 187 215 217

6 Panduan Prasiswazah

KATA ALU-ALUAN

Assalamualaikum wbt. and Salam Sejahtera Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mengucapkan tahniah dan Selamat Datang kepada para pelajar yang terpilih untuk melanjutkan pengajian di universiti kebanggaan negara ini. UKM amat berbesar hati dan berbangga menerima kehadiran saudara saudari sebagai warga baharunya. UKM sentiasa mendukung inisiatif kerajaan membangunkan modal insan yang cemerlang dalam semua aspek bagi membolehkan mereka mampu bersaing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Program yang dirangka melalui fakulti, institut, kolej kediaman, pusat perkhidmatan, aktiviti berpersatuan dan ko-kurikulum menjurus kea rah pembangunan modal insan yang boleh menerajui kemajuan negara. Saya yakin dengan segala infrastruktur yang kondusif dan kemudahan yang serba lengkap di UKM, akan membentuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berupaya mendedahkan para pelajar untuk memperoleh pengalaman yang dapat mematangkan mereka. Melalui penyediaan ekosistem ilmu yang mantap, adalah diharapkan pra pelajar dapat membina jati diri dan sahsiah terpuji sebagai pelengkap kepada model pembangunan modal insan komprehensif. Sebagai warga baharu universiti, marilah memahami, menghayati dan bergerak seiring dengan Falsafah, Wawasan dan Misi UKM untuk menjayakan peranan UKM sebagai Pendaulat Amanah Negara. Saya berharap saudara saudari akan menjadikan UKM sebagai wadah Mengilhamkan Harapan, Mencipta Masa Depan yang mendorong untuk terus maju dalam aspek kehidupan pada masa akan datang. Sekian.

Prof. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Azlan Ghazali Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia

7 Panduan Prasiswazah

8 Panduan Prasiswazah

PIHAK BERKUASA DAN PEGAWAI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA TAHUN 2018 CANSELOR Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir D.K., D.M.N., D.K. (Perak)., D.K. (Perlis)., D.K. (Selangor)., D.K. (Kedah)., D.K. (Kelantan)., D.K. (Johor)., D.K. (Terengganu)., D.K.Y.R., P.P.T., LLB (Aberystwyth)., Hon. LLD (South Wales)., Hon. Fellow (Aberystwyth)., FRCSEd (Hon). PRO-CANSELOR Yang Amat Mulia Tunku Laxamana Tunku Dato’ Seri Utama Naquiyuddin Ibni Almarhum Tuanku Ja’afar DK., DKYR., SPNS., SPMP., PPT., BSC ECON (HONS)., Legion d’Honneur, Ordre du Merite, Palmes Academiques (France)., Order of Gran Cruz De La Orden Bernardo O’Higgins (Chile)., Fellow of Aberystwyth University (Wales)., Royal Fellow of Lestari Institute (UKM). Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid SSM., PMN., SIMP., SSSA., PNBS., SPMT., DGSM., SSMT., SPNS., SPDK., SPMP., DPCM., JMN., SMP., PJK., BA (Hons) (Malaya)., DPA (The Hague)., MPA (Harvard)., Doktor Kehormat Sains (Pengurusan) (UUM)., Hon. Doctor of BA (Nottingham-Trent)., Doktor Kehormat Persuratan (UNIMAS)., Hon. Doctor in Management (UIAM)., Doktor Kehormat Pengurusan (UNIMAP)., Hon. Doctorate of Management (INTI)., Doktor Kehormat Pengurusan (UNITEN). Yang Teramat Mulia Dato’ Seri DiRaja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinaz binti Almarhum Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah DKH., DKYR., SHMS., SSDK., PSM., PAT., JP. Hon. Ph.D(UUM), Hon. Ph.D(KUIN). Tunku Temenggong Kedah

9 Panduan Prasiswazah

LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI (LPU) PENGERUSI Yang Berbahagia Datuk Dr. Ahmed Tasir bin Lope Pihie Menjalankan Fungsi sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (1.8.2018 – dimaklumkan kelak) AHLI-AHLI LPU Yang Berbahagia Prof. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Azlan Ghazali Yang Berbahagia Dato’ Dr. Gazali bin Abas YBrs. Dr. Nirwan bin Noh Yang Berbahagia Datuk Dr. Ahmed Tasir bin Lope Pihie Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Roslan Abd Shukor Yang Berbahagia Datuk Dr. Md. Hamzah bin Md. Kassim Encik Ramanathan Sathiamutty Yang Berbahagia Dato’ Dr. Lukman bin Ibrahim Yang Berbahagia Dato’ Haniff Hassan Yang Berbahagia Dato’ Eisah binti A. Rahman

10 Panduan Prasiswazah

AHLI EX-OFFICIO Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Akademik dan Antarabangsa Yang Berbahagia Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd Marzuki Mustafa Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Penyelidikan dan Inovasi Prof. Dr. Hj. Mohd Ekhwan Haji Toriman Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni Prof. Madya Dr. Roslee Rajikan Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah Pemangku Pengarah Eksekutif Kewangan Encik Mokhsin Tumin Penasihat Undang-Undang Prof. Dr. Rohimi Shapiee Setiausaha Pengarah Eksekutif Pentadbiran Encik Abd Razak Hussin Ahli Ganti KPT Puan Norina binti Jamaludin

11 Panduan Prasiswazah

PEGAWAI PENGURUSAN UTAMA Naib Canselor Yang Berbahagia Prof. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Azlan Ghazali PSM., SSNS., PJN., JSM., DMSM., MBA., Ph.D (UNL) MPA. (Harvard). Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Akademik dan Antarabangsa Yang Berbahagia Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd Marzuki Mustafa DBNS, BSc., BEng (Tasmania)., MSc. (UMIST)., Ph.D (Salford)., MIEEE, PEng Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Penyelidikan dan Inovasi Prof. Dr. Hj. Mohd Ekhwan Haji Toriman BA, BA (Hons) (UKMalaysia),. M.Sc (Manchester Univ)., Ph.D (Newcastle Upon Tyne Univ) Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni Prof. Madya Dr. Roslee Rajikan DNS., SmSn (Dietetik) (UKMalaysia)., MSc. (Aberdeen)., Ph.D (Glasgow) Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah DBNS., Mphill (Cantab)., Ph.D (Otago)., FCCS Pro Naib Canselor (Strategi & Pembangunan Korporat) Prof. Dr. Ishak Yussof DNS., SnEkon (UKMalaysia), MSc (Manchester), Ph.D (Sheffield) Pro Naib Canselor (Penjanaan & Prasarana) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Nor Ghani Md. Nor DBNS., BEc & Acc (New Castle)., MEc(USA)., Ph.D (USA)

12 Panduan Prasiswazah

Pro Naib Canselor (Kampus KL) Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. A. Rahman A. Jamal PJN., DPNS., ANS., MD (UKMalaysia)., MRCP (Ireland)., Ph.D (London) Pengarah Eksekutif Pentadbiran Encik Abd Razak Hussin A.N.S., SmSa (UKMalaysia)., Msc.HRD (UPMalaysia) Pemangku Pengarah Eksekutif Kewangan Encik Mokhsin Tumin BAC (UKM), MBA(UPM) Penasihat Undang-Undang Prof. Dr. Rohimi Shapiee SSP., LLB (Hons.)(Malaya)., LLM (Monash)., Ph.D (Manchester) Ketua Pustakawan Encik Wan Suhaimi Ariffin MLS (Syracuse), DIP LIB Sc. (ITM)

13 Panduan Prasiswazah

DEKAN / PENGARAH FAKULTI / INSTITUT / PUSAT Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Prof. Dr. Norman Mohd Saleh BAc (UKMalaysia), MSc (University of Anglia, England), Ph. D (La Trobe, Australia) Fakulti Farmasi Prof. Madya Dr. Jamia Azdina Jamal B.Pharm.(Hons) (Nottingham), M.Sc. (London), Ph.D. (London), RPh. Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah DNS., B.Eng. (UKMalaysia)., M.Sc., Ph.D (Wales) ., P.Eng Fakulti Pendidikan Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Norazah binti Mohd Nordin DIMP,. BSc (Math.)(Florida State, USA), MSc. (Math.)(California State, USA), Dip. Lanjutan Pend. (UTM), Ph.D (UKMalaysia). Fakulti Pengajian Islam Prof. Dr. Wan Kamal Mujani B.A.(Hons.)(Al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Manchester) Fakulti Perubatan Prof. Dr. Zaleha Abdullah Mahdy MD(UKMalaysia), MOG(UKMalaysia), MRCOG(London),MD(UK) Fakulti Pergigian Prof. Madya Dr. Tuti Ningseh Mohd Dom BDS (Malaya), MPH (Michigan), Ph.D (UKMalaysia)

14 Panduan Prasiswazah

Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Dr. Mohammad bin Kassim BSc.(Chemistry) (Lakehead Canada)., S.Sn (Kimia) (UKMalaysia)., Ph.D (Bristol) Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Prof. Dr. Mohd Fuad Mat Jali DNS., MSc. (London, UK)., Ph.D (Sussex) Fakulti Sains Kesihatan Prof. Dr. Bariah Mohd Ali SmOptom (UKMalaysia), Ph.D (UNSW), FAMO, FBCLA Fakulti Undang-undang Prof. Dr. Zinatul Ashiqin Zainol LL.B (Hons) (IIUM), LL.M (London), Ph.D (IIUM) Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prof. Dr. Abdullah Mohd Zin BSc (Hons) (Southampton)., MSc (Wales)., Ph.D (Nottingham) UKM-Graduate School of Business (UKM-GSB) Prof. Madya Dr. Puan binti Yatim BBA (University of North Texas, USA)., MCom (University of New South Wales, Australia)., Ph.D (University of Queensland, Australia) Hospital Canselor Tuanku Muhriz Prof. Dato’ Dr. Hanafiah Bin Harunarashid DBNS., DNS., BScMed(St And)., MBChB(Edin)., FRCSI(Ire)., FRCSEd, FRCS (Gen)., C.C.T(UK Vascular)., FACS (USA)., FAMS (Singapore)., FAMM (Mal) Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Prof. Dr. Supyan Hussin B.Sc. (English) (USA)., M.A. (TESL) (USA)., Ph.D. (Education) ( Illinois, USA)

15 Panduan Prasiswazah

Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) Prof. Dr. Mohd Raihan Taha BECivil (UTMalaysia)., MS(Maryland)., Ph.D(LSU) Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Burhanuddin Haji Yeop Majlis DPMP., JMN., BSc (UKMalaysia)., MSc (Wales)., Ph.D (Durham)., J.M.N., SMIEEE., FmASS Institut Perubatan Molekul (UMBI) Prof. Dr. Shamsul Azhar Shah BSc.Med (UKMalaysia)., MD (UKMalaysia)., MCommHealth (UKMalaysia)., Ph.D (Japan) Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Rashila Ramli DBNS., BSc (Illinois)., MBA., Ph.D (Northern Arizona) Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) Prof. Dr. Ismanizan Ismail BSc. (Hons) (UKMalaysia)., Ph.D (UK) Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Kamaruzaman Sopian DPMP., PMP., BSc (Wisconsin-Madison)., MSc (Pittsburg)., Ph.D (Miami) Institut Sel Fuel (SELFUEL) Prof. Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin BEng (UKM.), MSc (UKM)., Ph.D (UKM) Institut Islam Hadhari (HADHARI) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Mohd. Yusof bin Hj. Othman DSNS., DSPN., SmSn (UKMalaysia)., MSc (London)., Ph.D (Aston)., MIPM

16 Panduan Prasiswazah

Institut Kajian Etnik (KITA) Yang Berbahagia Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin PJN., DSNS., PPT., BA., MA (Malaya)., Ph.D (Monash) Institut Perubahan Iklim (IPI) Prof. Dr. Mohd. Nizam bin Mohd. Said B.Sc (Hons)(Malaya), M.Sc.,Ph.D (Wales) Institut Informatik Visual (IVI) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Halimah Badioze Zaman DSDK., ALA (Information Sc.), MLS (Information Sc.)., Ph.D (Information Sc.)(UK) Institut Telinga, Pendengaran dan Pertuturan (HEARS) Prof. Dr. Siti Zamratol Mai-Sarah Mukari MD (UKMalaysia)., MSc (Manchester)., AuD (Central Michigan)., FAAA Pusat Pengajaran & Teknologi Pembelajaran (PENGAJARAN UKM) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr. Mohamed Amin bin Embi DBNS., Dip. Education (TESL) (UKMalaysia),. B.A. Hons (First Class) (Brock, Canada),. M.Ed. (TESOL.) (Leeds),. Ph.D (TESOL.) (Leeds) Pusat Pembangunan Profesional dan Kepimpinan (PROFESIONAL UKM) Prof. Madya Dr. Rohayu Abdul Ghani MSPHRM (U Texas at Arlington)., Ph.D (Cranfield University, UK) Pusat Siswazah Prof. Dr. Andanastuti Muchtar BEng. (Hons) Mech Eng. (Leeds)., Ph.D (NUS) Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) Prof. Dr. Muhammad Fauzi Mohd Zain BEng (Kookmin)., MEng (Kyushu)., Ph.D (Kyushu)

17 Panduan Prasiswazah

Pusat Inovasi Kolaboratif (PIK) Prof. Dr. Khairiah Badri BSc (Colorado), Ph.D (UKMalaysia) Pusat Citra UKM (CITRA UKM) Prof. Dr. Khaidzir Hj. Ismail BSc., MSc (Southern Illinois)., Ph.D (Leeds) Pusat Pembangunan Keusahawanan dan EKS (UKM-CESMED) Yang Berbahagia Prof. Datin Dr. Shamshubaridah Ramlee DIA (ITM), BBA (ITM-Ohio), SPP(UKMalaysia), DBA (UKMalaysia) Pusat Strategi UKM Prof. Dr. Ishak Yussof DNS., SnEkon (UKMalaysia), MSc (Manchester), Ph.D (Sheffield) Pusat Pengurusan & Pembangunan Mahasiswa Dr. Mohd Suzeren Md. Jamil BSc (UKMalaysia), MSc (UKMalaysia), Ph.D (Uni. Of Sheffield) Pusat Perhubungan Alumni Ir. Dr. Nazrul Anuar Nayan B.Eng (The University of Tokyo), M.Eng., D.Eng (Gifu University), Post-Doc (University of Oxford) Pusat Pengurusan Pusanika Encik Anuar Ahmad Dip.Ed., BEc (UKMalaysia)., MS (London) Pusat Teknologi Maklumat Prof. Dr. Mohd Juzaiddin Ab. Aziz Dip S.Komp (UPMalaysia), SmSn, STM (UKMalaysia), Ph.D (UPMalaysia)

18 Panduan Prasiswazah

Pusat Kembangan Pendidikan Prof. Dr. Norhamidi Muhamad BSc.(Mechanical Engineering)(USA)., MSc. (Design & Economic Manufacturing)(Wales)., Ph.D (Mechanical Engineering) (Wales) Pusat PERMATApintar™ Negara Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Noriah Mohd Ishak PMW., BSc (Malaya)., MEd., Dip. Psycho (UKMalaysia)., Dphil (Western Michigan)., Graduate Cert. (Western Michigan)., Cert (Michigan State) Pusat Kesatria Universiti (KESATRIA) Prof Madya Dr. Norinsan Kamil Othman Bsc (UKM), PhD(UNSW Australia) Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim Yang Berbahagia Prof. Datin Dr. Norizan Abdul Razak BA (Western Illinois), MA TESL (Northern Iowa), Ph.D (UKMalaysia) Pusat Pembangunan Karier (KARIER UKM) Prof. Madya Dr. Chang Peng Kee SmSa (Kep. Komunikasi) (UKM); MBA (UK); PhD (UPM) Pusat Komunikasi Korporat Dr. Sabariah Mohamed Salleh BComm (USMalaysia)., MPublishing (UMalaya)., Ph.D (Vienna) Pusat Jaminan Kualiti Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek SM P.I (Kep) (UKMalaysia)., Dip Pend (UKMalaysia)., M. Litt. (Edinburgh)., PhD (UMalaya)

19 Panduan Prasiswazah

Pusat Sukan Prof. Madya Dr. Tajul Arifin Muhamad AMP., BA (Fresno)., MA (Fresno)., Ph.D (UKMalaysia) Pusat Hubungan Antarabangsa (UKM Global) Prof. Madya Dr. Yazrina Yahya SmSn (Sains Komputer) (UKMalaysia), MSc (BSAD) (London), Ph.D (UKMalaysia) Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Rokiah Hj. Omar PSD., BOptom.(UKMalaysia)., Ph.D (NSW)., FAAO., FAMO Pusat IDEA Prof. Ir. Dr. Mohd Sobri Takriff BSc (Cum Laude), MSc, Ph.D (Arkansas), FIChemE, CEng, PEng Penerbit UKM Prof. Dr. Kamal Halili Hassan LL.B (Hons) (Malaya), LL.M (London), Ph.D (IIUM)., Advocate & Solicitor (Malaya) Prasarana UKM Prof. Madya Ir. Dr. Othman bin Jaafar BSc (Civil and Structural Engineering) (UK)., MSc (Environmental Engineering) (Newcastle)., Ph.D (Civil Engineering)(UKMalaysia). Pejabat Yayasan Canselor Tuan Haji Ahmad Zakie bin Ahmad Shariff SmEkon. (UKMalaysia)., M.A.S (Illionois). Pejabat Hubungan Industri Puan Yazlina Saduri B.Ed. - TESL (UKMalaysia)

20 Panduan Prasiswazah

Pejabat Pengurusan Risiko, Kelestarian dan Kesihatan Perkerjaan (ROSH-UKM) Prof. Dr. Zaidi b. Isa BSc. Actuarial Science (UKM), MBA (UKM), PhD, Financial Economics (UKM), Certified Risk Management (CRM) Muzium Warisan Akademik Prof. Madya Dr. Mohd bin Samsudin BA (Hons) (Sejarah) (UKMalaysia)., MA (Sejarah) (UKMalaysia) Pusat Islam Dr. Abdull Rahman Mahmood B.A., M.A. (al-Azhar), Dr.Fal. (UKMalaysia) Unit Integriti Prof. Madya Dr. Romlah Binti Jaffar DBA (UKMalaysia), MBA (UKMalaysia), BSc (San Diego State), AM(M)

21 Panduan Prasiswazah

PENGETUA KOLEJ KEDIAMAN Kolej Dato’ Onn Dr. Mohd Azul Mohammad Salleh BSc (UKMalaysia), MSc (UM) Master Corporate Comm (UPM)., Ph.D (Adelaide) Kolej Aminuddin Baki Dr. Mohd Suzeren Md. Jamil BSc (UKMalaysia), MSc (UKMalaysia), Ph.D (Uni. Of Sheffield) Kolej Ungku Omar Encik Nik Hairi Omar SmSn (UKMalaysia),. MSc. (UPM) Kolej Burhanuddin Helmi Dr. Muhammad Rahimi Yusop SmSn, MSc (UKMalaysia), Ph.D (Edinburgh) Kolej Ibrahim Yaakob Prof. Madya Dr. Ruslin Amir BEc., MS., Ph.D (UKMalaysia) Kolej Rahim Kajai Dr. Badrulzaman bin Abdul Hamid BA. Hons (Ling.) (UM); MA (Newcastle); Ph.D (UKMalaysia) Kolej Ibu Zain Encik Anuar Ahmad Dip.Ed., BEc (UKMalaysia)., MS (London) Kolej Keris Mas Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad b. Hussin PMW., BA, DipEd, M. Ed(UKMalaysia), Ph.D (Wales)

22 Panduan Prasiswazah

Kolej Pendeta Za’ba Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long BA Hons. (UKMalaysia)., MA., M.Phil. (Nottingham)., Ph.D (Malaya) Kolej Tun Syed Nasir Dr. Shazli Ezzat Ghazali SmMassComm (Uitm), MA (UKM),. PGDip Health Psychology & MRes Psychology (Aberdeen),. Ph.D (UKM) Kolej Tun Dr. Ismail Dr. Mohd. Hanafi Ahmad Damanhuri BBiomedSc (Hons.)(UKM), PhD (Australia) Kolej Tun Hussein Onn Prof Madya Dr. Norinsan Kamil Othman Bsc (UKM), PhD(UNSW Australia)

23 Panduan Prasiswazah

FALSAFAH, WAWASAN, MISI DAN MATLAMAT UKM

Falsafah Paduan antara iman kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dengan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan Universiti. Wawasan UKM bertekad menjadi Universiti terkehadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamis, berilmu dan berakhlak mulia. Misi Menjadi Universiti terpilih yang memartabatkan bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan. Matlamat Untuk menjadi pusat keilmuan yang terkehadapan, berteknologi dan berdaya saing yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai pusat bahasa ilmu, membangun masyarakat dinamis dan berakhlak mulia, mengantarabangsakan citra dan sumbangan UKM bagi masyarakat sejagat, menjana teknologi yang bermanfaat kepada masyarakat.

24 Panduan Prasiswazah

IMBASAN SEJARAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Cetusan pertama gagasan perlunya pendidikan tinggi untuk orang Melayu muncul dalam Mesyuarat Majlis Raja-raja pada 1903. Za’ba, seorang cendekiawan, menulis berkenaan gagasan tersebut dalam akhbar Lembaga Melayu pada 1917. Gerakan pemikiran, perdebatan serta tekad golongan cendekiawan Melayu untuk menubuhkan sebuah universiti dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi pengajian tinggi bermula pada 1923 apabila Abdul Kadir Adabi, seorang lagi cendekiawan Melayu mengemukakan memorandum gagasan tersebut kepada DYMM Sultan Kelantan. Namun demikian, pemikiran dan tekad tersebut tidak dapat berkembang dan terlaksana kerana wujudnya pelbagai halangan dan rintangan oleh tekanan kolonialisme. Mulai 1957 hingga 1967, perjuangan untuk penubuhan universiti kebangsaan menjadi semakin bersemarak sebagai memenuhi tuntutan dan semangat kemerdekaan bangsa dan negara. Sehubungan itu, pada 1968 cendekiawan Melayu telah membentuk sebuah jawatankuasa penaja yang berperanan merancang penubuhan sebuah universiti kebangsaan. Pelbagai forum budaya dan politik diadakan bagi mendapat sokongan kerajaan dan rakyat untuk mewujudkan sebuah institusi pengajian tinggi yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam semua bidang pangajian dan keilmuan. Perjuangan yang tidak pernah luput itu mencapai kejayaan dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 18 Mei 1970 yang memulakan operasi pertamanya di Lembah Pantai Kuala Lumpur. Kumpulan pertama pelajar prasiswazah seramai 192 orang dan dua (2) orang pascasiswazah mula mendaftar di tiga buah fakulti iaitu Fakulti Sains, Fakulti Sastera dan Fakulti Pengajian Islam. Pada 1974, UKM menubuhkan UKM Kampus Sabah di Kebun Kawang, Papar. Nama Kebun Kawang kemudiannya ditukar kepada Limauan oleh Tun Datu Mustapha Datu Harun yang ketika itu sebagai Ketua Menteri Sabah. Kampus yang menempatkan Fakulti Sains dan Sumber Alam ini berpindah ke Bukit Padang, Kota Kinabalu pada 1980. Seterusnya berpindah ke Menggatal, Tuaran pada 1990 bersama Fakulti Sains

25 Panduan Prasiswazah

Pembangunan yang asalnya ditempatkan di Kampus Induk Bangi. Dengan penubuhan Universiti Malaysia Sabah pada 1994, UKM Kampus Sabah ditutup secara rasminya pada 1996 dan kedua-dua fakulti berkenaan dipindahkan ke Kampus Induk Bangi, Selangor. Sejak 48 tahun penubuhannya, UKM telah menghasilkan 190,170 graduan prasiswazah dan siswazah. Universiti ini terus berkembang pesat sebagai sebuah universiti awam terkehadapan yang kini mempunyai tiga belas (13) fakulti dan tiga belas (13) institut kecemerlangan penyelidikan. UKM juga mempunyai entiti yang beroperasi secara komersil, iaitu UKM Holdings Sdn. Bhd. sebagai satu pendekatan dalam mengkomersilkan dan memasyarakatkan kepakaran yang dimiliki di samping menjana kewangan Universiti. Kampus induk UKM di Bangi yang memulakan operasinya pada 1977 mempunyai keluasan 1,096.29 hektar. Kampus Induk Bangi menempatkan sembilan (9) fakulti, dan sebelas (11) institut penyelidikan. UKM juga mempunyai sebuah kampus di Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Kuala Lumpur dengan keluasan 20 hektar yang menempatkan Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pergigian, Fakulti Farmasi dan Institut Telinga, Pendengaran dan Pertuturan (Institute-HEARS). Manakala Pusat Perubatan UKM (PPUKM) yang mempunyai keluasan 22.3 hektar di Cheras, Kuala Lumpur menempatkan Fakulti Perubatan, Hospital Canselor Tuanku Muhriz dan Institut Perubatan Molekul (UMBI). Berasaskan kecemerlangan dalam bidang penyelidikan lebih empat dekad, UKM dipilih sebagai salah sebuah universiti penyelidikan di Malaysia pada 2006. Bagi memastikan penyelidikan yang dilaksanakan memberi makna kepada pembangunan negara dan masyarakat, UKM telah mengambil tindakan mewujudkan strategi bagi menjuarai Cabaran Perdana Malaysia/Global. Di antara tindakan yang diambil adalah mengenalpasti dan menggerakkan penyelidikan yang dapat membantu menyelesaikan tujuh (7) bidang tujahan penyelidikan cabaran perdana iaitu Akal Budi Melayu; Islam Kontemporari; Integrasi ASEAN; Pemerkasaaan B40; Pengukuhan STEM; Malaysia Lestari; dan Malaysia Sihat Sejahtera.

26 Panduan Prasiswazah

UKM juga adalah penerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri 2006, memperoleh status Swa-Akreditasi pada 2010 dan diberikan status Universiti Autonomi pada Januari 2012. Penganugerahan ini adalah pengiktirafan bagi kecemerlangan UKM dalam bidang akademik dan tadbir urus. UKM juga melestarikan kecemerlangannya melalui Pelan Strategik UKM 2000-2020 (PS2020). Kini, UKM memberi tumpuan terhadap enam (6) Bidang Keberhasilan Strategik (KRA) yang dijangka terus melonjakkannya lebih tinggi. Tumpuan tersebut adalah Siswazah Beraspirasi Kebangsaan, Kompeten, Berdaya Saing dan Inovatif; Penyelidikan dan Inovasi yang Berimpak Tinggi; Perkongsian Pintar dan Keterlibatan Strategik; Sumber Manusia dan Institusi Cemerlang; Penjananaan Kekayaan Secara Optimun dan Strategik; dan Prasarana dan Persekitaran Ilmu yang Kondusif. Dalam usaha meningkatkan lagi kecemerlangan Universiti dan melonjak pencapaian Bidang Keberhasilan Strategik, UKM telah mengerakkan 18 inisiatif strategik yang dijenamakan sebagai TEKAD 18. Bagi memastikan roh perjuangan para pelopor UKM terus subur dan segar, kesedaran terhadap sejarah penubuhan dibugar secara berterusan. Menginsafi bahawa UKM adalah institusi harapan masyarakat, seluruh warga universiti sama ada warga kerja mahupun pelajar diimbau supaya menyelami dan memahami keperluan rakyat menerusi persoalan yang berlegar dalam kehidupan bernegara selaras dengan peranan UKM sebagai Pendaulat Amanah Negara. Namun ini tidak menghadkan jangkauan universiti terhadap segenap perkembangan malah pergolakan yang berlaku di peringkat antarabangsa. Universiti yang memiliki pelbagai kepakaran merentas disiplin diyakini berupaya melangkaui garis psikologikal yang membolehkannya beraksi tangkas dalam arena global serta sama-sama memberi penyelesaian permasalahan yang menghambat kehidupan sejagat.

27 Panduan Prasiswazah

PENTADBIRAN FAKULTI DEKAN Prof. Dr. Norman Mohd Saleh Tel: 89215360

E-mel: [email protected]

TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN Jaringan dan Penjanaan Prof. Madya Dr. Md Daud Ismail Tel: 89213262

E-mel: [email protected]

Penyelidikan dan Inovasi Prof. Madya Dr. Tamat Sarmidi Tel: 89215366

E-mel: [email protected]

Prasiswazah Prof. Dr. Zafir Khan Mohamed Makhbul Tel: 89215367

E-mel: [email protected]

Siswazah Prof. Madya Dr. Sofiah Md Auzair Tel: 89215373

E-mel: [email protected]

28 Panduan Prasiswazah

PENOLONG-PENOLONG DEKAN Kualiti dan Strategi Dr. Yusasniza Mohd Yunus Tel: 89213407

E-mel: [email protected]

Keusahawanan dan Kreativiti Prof. Madya Dr. Noor Azuan Hashim Tel: 89214977

E-mel: [email protected]

Pengajaran dan Citra Dr. Kamarul Baraini Keliwon Tel: 89213428

E-mel: [email protected]

Siswa dan Alumni Dr. Mustazar Mansur Tel: 89213753

E-mel: [email protected]

KETUA Jaringan Industri dan Komuniti Prof. Madya Dr. Doris Padmini A/P S. Selvaratnam Tel: 89213242 E-mel: [email protected] KETUA-KETUA PROGRAM Ekonomi Dr. Hazrul Izuan Shahiri Tel: 89213260

E-mel: [email protected]

Perakaunan Prof. Madya Dr. Noradiva Hamzah Tel: 89215774

E-mel: [email protected]

29 Panduan Prasiswazah

Keusahawanan dan Inovasi Dr. Farhana Sidek Tel: 89215742

E-mel: [email protected]

Pentadbiran Perniagaan Dr. Mohd Hasimi Yaacob Tel: 89213732

E-mel: [email protected]

Siswazah (Kedoktoran) Prof. Madya Dr. Rosmah Mat Isa Tel: 89213942

E-mel: [email protected]

Siswazah (Sarjana) Dr. Fathin Faizah Said Tel: 89214205

E-mel: [email protected]

PENYELARAS Alumni Dr. Shifa Mohd Nor Tel: 89213450

E-mel: [email protected]

Siswa Dr. Abu Hanifah Ayob Tel: 89215612

E-mel: [email protected]

Hubungan Antarabangsa Dr. Zaleha Yazid Tel: 89213569

E-mel: [email protected]

Keusahawanan dan Kreativiti Dr. Nor Hasni Juhdi Tel: 89213567

E-mel: [email protected]

30 Panduan Prasiswazah

Pengajaran dan Citra Dr. Azrina Abdullah Al-Hadi Tel: 89215734

E-mel: [email protected]

Kualiti dan Strategi Dr. Nur Sa’adah Muhamad Tel: 89213700

E-mel: [email protected]

Program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Eksekutif) Encik Abdullah Sanusi Othman Tel: 89213579 E-mel: [email protected] Program Sarjana Muda Perakaunan (Eksekutif) Dr. Mohd. Mohid Rahmat Tel: 89215769 E-mel: [email protected] Program Sarjana Muda Perakaunan (Eksekutif) Hujung Minggu Dr. Mara Ridhuan Che Abdul Rahman Tel: 89214928 E-mel: [email protected] Program Sarjana Perakaunan (Eksekutif) Prof. Madya Dr. Amizawati Mohd. Amir Tel: 89213427 E-mel: [email protected] Program Ekonomi (Eksekutif) Dr. Hairunnizam Wahid Tel: 89213453

E-mel: [email protected]

Program Antarabangsa Dr. Tee Lain Tze Tel: 89215547

E-mel: [email protected]

31 Panduan Prasiswazah

PENTADBIRAN Pengurus Encik Anthony Ulek Anak Jeti Tel: 89215365

E-mel: [email protected]

Eksekutif Kanan (Siswazah) Puan Siti Nora Mhd Isa Tel: 89215775

E-mel: [email protected]

Eksekutif (Prasiswazah) Puan Rafidah Abdul Aziz Tel: 89215747

E-mel: [email protected]

Eksekutif Cik Siti Noor Kamaliah Mat Jusoh Tel : 89213401

E-mel: [email protected]

Pegawai Penyelidik Cik Nur Syahidah Shahabuddin Tel: 89214623

E-mel: [email protected]

Pegawai Penyelidik Puan Syahida Zainal Abidin Tel:

E-mel: [email protected]

Pegawai Penyelidik Puan Sakinah Alias Tel: 89213401

E-mel: [email protected]

Pegawai Penyelidik Puan Siti Farah Dilla Zakaria Tel: 89213697

E-mel: [email protected]

32 Panduan Prasiswazah

Pegawai Penerbitan Cik Nadzirah Binti Yahya Tel : 89215611

E-mel: [email protected]

33 Panduan Prasiswazah

AHLI AKADEMIK FAKULTI PROGRAM EKONOMI PROFESOR Ishak b. Yussof (Dr.) BEc(UKMalaysia), MSc(Manchester), Ph.D(Sheffield) Tel: 89215767 E-mel: [email protected] Jamal b. Othman (Dr.) BSc(UPMalaysia), MS, Ph.D(Georgia) Tel: 89213762

E-mel: [email protected]

Nor Ghani b. Md. Nor (Dato’ Dr.) BA(New Castle), MA, Ph.D(Michigan State) Tel: 89215761 E-mel: [email protected] PROFESOR MADYA Basri b. Abdul Talib (Dr.) BEcons(UKMalaysia), MSc, Ph.D(Aberdeen) Tel: 89213307 E-mel: [email protected] Doris Padmini a/p S. Selvaratnam (Dr.) BA(Sriwijaya), MSc(Wales), Ph.D(UPMalaysia) Tel: 89213242 E-mel: [email protected] Mariani bt. Abdul Majid (Dr.) BEc, MEc(UIAMalaysia), Ph.D(Aston, UK) Tel: 89215780

E-mel: [email protected]

34 Panduan Prasiswazah

Mohd. Azlan Shah b. Zaidi (Dr.) BA(Texas), MEc(UKMalaysia), Ph.D(South Wales, Australia) Tel: 89215798 E-mel: [email protected] Noorasiah bt. Sulaiman (Dr.) BEc(UKMalaysia), MEc(Saitama), Ph.D(UPMalaysia) Tel: 89213947 E-mel: [email protected] Norlida Hanim bt. Mohd. Salleh (Dr.) BEc(UKMalaysia), MSc, Ph.D(UPMalaysia) Tel: 89213941 E-mel: [email protected] Shahida bt. Shahimi (Dr.) BASyariah(UMalaya), MEc, Ph.D(UKMalaysia) Tel: 89215730 E-mel: [email protected] Tamat b. Sarmidi (Dr.) BEc(UIAMalaysia), MSc(UPMalaysia), Ph.D(Leicester, UK) Tel: 89213448 E-mel: [email protected] Zulkefly b. Abdul Karim (Dr.) BEc(UKMalaysia), MEc(UPMalaysia), Ph.D(Southampton) Tel: 89213457 E-mel: [email protected] PENSYARAH Aminudin b. Mokhtar BEc(UKMalaysia), MEc(UPMalaysia) Tel: 89213739

E-mel: [email protected]

Azmafazilah bt. Jauhari BEc(UMalaya), MEc(UKMalaysia), Dip. Ed.(UMalaya) Tel: 89213236 E-mel: [email protected]

35 Panduan Prasiswazah

Azrina bt. Abdullah Al-Hadi (Dr.) BEc(UIAMalaysia), M.App.Stats.(UMalaya), Ph.D(Wisconsin-Milwankee) Tel: 88215734 E-mel:[email protected] Fathin Faizah bt. Said (Dr.) BEc, MEc(UKMalaysia), Ph.D(Essex, UK) Tel: 89213302

E-mel: [email protected]

Hairunnizam b. Wahid (Dr.) BEc(UKMalaysia), MEc(UIAMalaysia), Ph.D(UMalaya) Tel: 89213453 E-mel: [email protected] Hazrul Izuan b. Shahiri (Dr.) BSc.(Economics)(Minnesota), Ph.D(Arizona) Tel: 89213260 E-mel: [email protected] Junaidah bt. Hasan BEc(UIAMalaysia), MEc(UKMalaysia) Tel: 89215765

E-mel: [email protected]

Liew Chei Siang BEc(UKMalaysia), M.App.Stats.(UMalaya) Tel: 89213740 E-mel: [email protected] Lai Wei Sieng (Dr.) BSc(Matematik), MEc, Ph. D(UKMalaysia) Tel: 89213726 E-mel: [email protected] Mohd. Adib b. Ismail (Dr.) BASyariah(UMalaya), MEc(UKMalaysia), Ph.D(UIAMalaysia) Tel: 89213301 E-mel: [email protected]

36 Panduan Prasiswazah

Mohd. Ali b. Mohd. Noor (Dr.) BA, MA(UIAMalaysia), Ph.D(UMalaya) Tel: 89215606

E-mel: [email protected]

Mohd. Nasir b. Mohd. Saukani (Dr.) BEc(UKMalaysia), MA(UPMalaysia), Ph.D(UM) Tel: 89215768 E-mel: [email protected] Mohd. Shukri b. Haji Noor BSc(East Carolina), MCP(Massachusetts Ins. Tech.) Tel: 89213311 E-mel: [email protected] Mustazar b. Mansur (Dr.) BEc (UKMalaysia), MEc(UPMalaysia), Ph.D(UPMalaysia) Tel: 89213458 E-mel: [email protected] Muhammad Hakimi b. Mohd Shafiai (Dr.) BASyariah, MASyariah(UMalaya), Ph.D(Kyoto Jepun) Tel: 89213616 E-mel: [email protected] Nafisah bt. Mohammed (Dr.) BEc, MEc(UKMalaysia), Ph.D(UPM) Tel: 89213460

E-mel: [email protected]

Norain bt. Mod Asri BEc, MEc(UKMalaysia) Tel: 89215794

E-mel: [email protected]

Norlaila bt. Abu Bakar BA(Newcastle Upon Tyne), MA(Econ.)(Manchester) Tel: 89213316 E-mel: [email protected]

37 Panduan Prasiswazah

Norlin bt. Khalid (Dr.) BEc, MEc(UKMalaysia), Ph.D(Essex, UK) Tel: 89214635

E-mel: [email protected]

Norshamliza bt. Chamhuri (Dr.) BEc(UKMalaysia), MAgribus(UQ, Australia), Ph.D(Curtin Australia) Tel: 89215463 E-mel: [email protected] Riayati bt. Ahmad (Dr.) BASyariah(UMalaya), MEc(UKMalaysia), Ph.D(Southampton) Tel: 89215728 E-mel: [email protected] Roziana bt. Baharin (Dr.) BSc(KUTEMalaysia), MSc(UKMalaysia). Ph.D(Matematik)(UKMalaysia) Tel: 89215577 E-mel: [email protected] Siti Hajar bt. Mohd Idris BSc(Western Illinois Univ), Mec(Western Illinois Univ, USA) Tel: 89215745 E-mel: [email protected] Suhaili bt. Alma’amun (Dr.) BASyariah(UMalaya), MEc(UKMalaysia), Ph.D(Durham) Tel: 89213305 E-mel: [email protected] Suhaila bt. Saad BEc(UKMalaysia), MEc(UPMalaysia) Tel: 89213738

E-mel: [email protected]

Wye Chung Khain (Dr.) BEc, MEc, Ph.D(UKMalaysia) Tel: 89215753

E-mel: [email protected]

38 Panduan Prasiswazah

PROGRAM PERAKAUNAN PROFESOR Norman b. Mohd Saleh (Dr.) BAc(UKMalaysia), MSc(University of Anglia, England), Ph.D(La Trobe, Australia), AM(M), CFiA Tel: 89213783 E-mel: [email protected] PROFESOR MADYA Aini bt. Aman (Dr.) BSc(Purdue), MA, Ph.D(Manchester) Tel: 89213435

E-mel: [email protected]

Amizawati bt. Mohd. Amir (Dr.) BSc(Indiana), MSoc.Sc(Birmingham), Ph.D(UIAMalaysia) Tel: 89213427 E-mel: [email protected] Mohamat Sabri b. Hassan (Dr.) BAc(UKMalaysia), MSc(Southampton), DIA(ITM), Ph.D(QUT), A.M(M), CFiA Tel: 89214096 E-mel: [email protected] Mohd Rizal b. Palil (Dr.) BAc, MAc(UKMalaysia), Ph.D(Birmingham) Tel: 89215769 E-mel: [email protected] Noradiva bt. Hamzah (Dr.) BAc(UKMalaysia), MA(Newcastle Upon Tyne), Ph.D(Malaya) Tel: 89215774 E-mel: [email protected]

39 Panduan Prasiswazah

Romlah bt. Jaffar (Dr.) BSc(San Diego State), MBA, DBA(UKMalaysia), AM(M) Tel: 89213414 E-mel: [email protected] Ruhanita bt. Maelah (Dr.) BSc(Penn. State), MBA(California State, Ph.D(USMalaysia), CMA Tel: 89213956 E-mel: [email protected] Sofiah bt. Md. Auzair (Dr.) BAc(UKMalaysia), MA(Lanchester), Ph.D(La Trobe), CFiA Tel: 89213745 E-mel: [email protected] Siti Faridah bt. Abd. Jabbar (Dr.) BLaw(UKMalaysia), LLM(Cambridge, Ph.D (London) Tel: 89213575 E-mel: [email protected] PENSYARAH Ainol Basirah bt. Abdul Wahab BAc(UKMalaysia), MSc(UIAM) Tel: 89213725

E-mel: [email protected]

Ainun bt. Hj. Abd. Majid BAc(UKMalaysia), MA(Econs.)(Manchester) Tel: 89215740 E-mel: [email protected] Amirul Hafiz b. Mohd Nasir BAc(UKMalaysia), MSc(UIAMalaysia), ACCA, FCCA, CA Tel: E-mel: [email protected] Azizah bt. Mohd. Harun BAc(UKMalaysia), MSc(Oklahoma City) Tel: 89213568

E-mel: [email protected]

40 Panduan Prasiswazah

Azlina bt. Ahmad (Dr.) BAc(UKMalaysia), MSc(London), DPP(UKMalaysia) Tel: 89213434 E-mel: [email protected] Hamezah bt. Md. Nor BAc, MAc(UKMalaysia), CFiA Tel: 89213413

E-mel: [email protected]

Harlina bt. Mohamed On (Dr.) LLB(UIAMalaysia), LLM(Bristol), Ph.D(UKM) Tel: 89213417 E-mel: [email protected] Intan Maiza bt. Abdul Rahman (Dr.) BAc(UKMalaysia), MSc(UIAMalaysia), Ph.D Tel: E-mel: [email protected] Ismail b. Upawi BAc, SPP(UKMalaysia) Tel: 89215772

E-mel: [email protected]

Kamarulbaraini bt. Keliwon (Dr.) BAc(UUMalaysia), MAc(UKMalaysia), Ph.D, CFiA Tel: 89213428 E-mel: [email protected] Khairul Azman b. Aziz (Dr) BAc(Kent), MBA(UiTMalaysia), Ph.D(Otago) Tel: 89215748 E-mel: [email protected] Khairul Naziya bt. Kasim BAc (UKMalaysia), MAc(UKMalaysia) Tel: 89213567

E-mel: [email protected]

41 Panduan Prasiswazah

Khalijah bt. Ahmad Adv. Dip in Law(ITM), LLM(Kent) Tel: 89213958

E-mel: [email protected]

Maizatul Akma bt. Abdullah (Dr.) BAc(UKMalaysia), MAc(Gothenburg), Ph.D(UKM) Tel: 89215732 E-mel: [email protected] Mara Ridhuan b. Che Abdul Rahman (Dr.) BAc, MAc(UKMalaysia), Ph.D(Newcastle) Tel: 89214928 E-mel: [email protected] Mohd Fairuz b. Md. Salleh (Dr.) DBS(ITM), BAc(UKMalaysia), MSoc. Sc(Birmingham), Ph.D(Massey) Tel: 89214819 E-mel: [email protected] Mohd Mohid b. Rahmat (Dr) BAc, MAc(UKMalaysia), Ph.D(La Trobe), CA(M), CFiA Tel: 89215751 E-mel: [email protected] Muhammad Arzim b. Naim (Dr.) CIFP(INCEIF), ACCA(UK), MICPA, CA(M), Ph.D(INCEIF) Tel: 89213426 E-mel: [email protected] Noorsakinah bt. Abdul Wahab MAc(Fin.)(Manchester Business School,UK), BA(cUiTM), Dip. Acc(UiTM) Tel: E-mel: [email protected] Norida bt. Basnan (Dr.) BAc(UKMalaysia), MSoc. Sc(Birmingham), Ph.D(Massey) Tel: 89213415 E-mel: [email protected]

42 Panduan Prasiswazah

Norul Syuhada bt. Abu Hassan BAc(UiTM), MAc(UKMalaysia) Tel: 89213436

E-mel: [email protected]

Rosiati bt. Ramli (Dr.) BAc(sheffield), MSc(Manchester), Ph.D(Macquire) Tel: 89213430 E-mel: [email protected] Rozita bt. Amiruddin (Dr.) BAc(UKMalaysia), MAc(Lanchester), DBS(ITM), Ph.D(USMalaysia) Tel: 89214095 E-mel: [email protected] Selamat b. Kundari BAc(UKMalaysia), MBAc(Aberdeen) Tel: 89213410

E-mel: [email protected]

Siti Fatimah bt. Abdul Rashid BAc(UiTM), MSc(Strathclyde), DIA(UiTM) Tel: 89214948

E-mel: [email protected]

Suzana bt. Muhammad Said (Dr.) Bac. of Law(Hons)(UKMalaysia), Master of Law(UKMalaysia), Ph.D(UKMalaysia) Tel: E-mel: [email protected] Syaima bt. Adznan BAc(IIUM), MSc Acc(IIUM) Tel:

E-mel : [email protected]

Yusasniza bt. Mohd Yunus (Dr.) BAc(UiTM), MSc(UUM), Ph.D, CA(M) Tel: 89213720

E-mel: [email protected]

43 Panduan Prasiswazah

Zaini bt. Embong (Datin,Dr.) Bac. Econs(Acc & Fin)(Manchester), Dip.Pend(UKMalaysia), SmPer, DBA(UKMalaysia) Tel: 89214788 E-mel: [email protected] FELLOWSHIP Muhammad Faiz b. Ahmad Mizan BAc(UiTM), MSc(Univ. of York) Tel:

E-mel: [email protected]

Mohammad Syazwan b. Jamaludin BAc(UiTM), MSc(Univ. of York) Tel:

E-mel: [email protected]

44 Panduan Prasiswazah

PROGRAM PENTADBIRAN PERNIAGAAN DAN PROGRAM KEUSAHAWANAN DAN INOVASI PROFESOR Shamshubaridah bt. Ramlee (Datin Dr.) BBA(ITM-Ohio), MBA, DBA(UKMalaysia), DIA(ITM) Tel: 89213964 E-mel: [email protected] Zafir Khan b. Mohamed Makhbul (Dr.) BBA(UUMalaysia), MBA(UKMalaysia), Ph.D(UTMalaysia) Tel: 89213440 E-mel: [email protected] PROFESOR MADYA Aisyah bt. Abdul Rahman (Dr.) BSc(Lehigh Univ. Bethlehem), MBA(UKMalaysia), Ph.D(UIAMalaysia) Tel: 89213007 E-mel: [email protected] Azhar b. Hj Ahmad (Dr.) BSc(Wisconsin-Milwaukee), MBA(UPMalaysia), Dip.TESL(RELC-Singapore), Ph.D(UPMalaysia) Tel: 89213416 E-mel: [email protected] Azman b. Ismail (Dr.) BA(Hons.)(USMalaysia), MPA(UMalaya), Ph.D(Murdoch Univ. Australia) Tel: 89213911 E-mel: [email protected] Che Aniza bt. Che Wel (Dr.) BBA(UiTM), MSc(UPMalaysia), DBS, Ph.D(UPMalaysia) Tel: 89213943 E-mel: [email protected]

45 Panduan Prasiswazah

Hawati bt. Janor (Dr.) BSc Business(Indiana), MFin(St.Louis), DBS(ITM), Ph.D(USMalaysia) Tel: 89213732 E-mel: [email protected] Md. Daud b. Ismail (Dr.) BSc(Oklahoma City), MBA(UKMalaysia), Ph.D(Monash Univ.) Tel: 89214935 E-mel: [email protected] Mohd. Hizam b. Hanafiah (Dr.) BBA(UUMalaysia), MBA(UKMalaysia), Ph.D(Essex Univ.) Tel: 89215762 E-mel: [email protected] Noor Azuan bt. Hashim (Dr.) BSc(Nebraska), MA(E.Michigan), Dip(UMalaya), Ph.D(Sheffield) Tel: 89214977 E-mel: [email protected] Nor Asiah bt. Omar (Dr.) BBA(IIUMalaysia), MBA(UNITAR), Ph.D(UiTM) Tel: 89213737 E-mel: [email protected] Norazlan b. Alias (Dr.) BBA(Western Michigan), MBA(Hull), Ph.D(UPMalaysia) Tel: E-mel: [email protected] Nor Liza b. Abdullah (Datin Dr.) BE(UIAMalaysia), MBA(UKMalaysia), Ph.D(UMalaya) Tel: 89215743 E-mel: [email protected] Rasidah bt. Arshad (Dr.) BSBA(Denver University), MBA, Ph.D(Manchester University) Tel: 89213760 E-mel: [email protected]

46 Panduan Prasiswazah

Rohayu bt. Abdul Ghani (Dr.) BBA(UUMalaysia), MSPHRM(UTArlington), Ph.D(Cranfield) Tel: 89213605 E-mel: [email protected] Rosmah bt. Mat Isa (Dr.) BBA(IIUM), MSc(Strathclyde Univ), Ph.D(Aston Univ.) Tel: 89213942 E-mel: [email protected] Ros Zam Zam bt. Sapian (Dr.) BSc(Buffalo, New York), MBS(Dublin), Ph.D(UKMalaysia) Tel: 89215479 E-mel: [email protected] Rubayah bt. Yakob (Dr.) BSC(UKMalaysia), MBA(UKMalaysia), Ph.D(UPMalaysia) Tel: 89213408 E-mel: [email protected] Ruzita bt. Abdul Rahim (Dr.) BSc, MBA(SUNY), DBA(UKMalaysia) Tel: 89215764

E-mel: [email protected]

Yazrina bt. Yahya (Dr.) BSc(UKMalaysia), MSc(City Univ, London), Ph.D(UKMalaysia) Tel: 89214188 E-mel: [email protected] Zizah bt. Che Senik (Dr.) BSc(Alabama), MBA(UKMalaysia), Dip. of Education(UIAMalaysia), Ph.D (Murdoch), Postgraduate Diploma in Entrepreneurship(Cambridge,UK) Tel: 89213751 E-mel: [email protected]

47 Panduan Prasiswazah

PENSYARAH Abdullah Sanusi bin Othman BSc. BA(Missouri-St.Louis), MBA(Saint Louis) Tel: 89213579 E-mel: [email protected] Abu Hanifah Ayob (Dr.) BSc. In ICT(UTPetronas), MSc Management(Toulouse Business School), PhD (Toulouse Business School) Tel: 89215612 E-mel: [email protected] Ahmad Khairy bin Hj. Ahmad Domil BBA(Western Michigan), MBA(UKMalaysia), DPA(ITM), Tel: 89213478 E-mel: [email protected] Ahmad Raflis bin Che Omar BBA, MBA(UKMalaysia) Tel: 89213419

E-mel: [email protected]

Fadhilah Ahmad Shahabuddin BA(Hons)(Lancaster University, UK), MSc(Univ. of Reading, UK) Tel: 89215719 E-mel: [email protected] Farhana bt. Sidek BBA(UIAMalaysia), MBA(UKMalaysia) Tel: 89213616

E-mel: [email protected]

Hafizah bt. Omar Zaki BBA(MMU), MBA(UKMalaysia) Tel:

E-mel: [email protected]

48 Panduan Prasiswazah

Hafizi b. Ab. Majid BBA(UiTM), M.Sc(Loughborough), DIJ(Markfield Institute of Higher Education), DIA Tel: 89215543 E-mel: [email protected] Hamizah bt. Abd Hamid (Dr.) BBA(Hons)(UKMalaysia), MSc.(Hull), Ph.D(Otago) Tel: E-mel: [email protected] Hendon bt. Redzuan (Dr.) BSc(Western Ontario), MSc(Illinois), PhD (UTM) Tel: 89213317 E-mel: [email protected] Ishak b. Hj. Abd. Rahman BEc(Hons)(UMalaya), MPA(UMalaya) Tel: 89213571/4288

E-mel: [email protected]

Janette Marcial @ Nur Atiqah bt. Abdullah (Dr.) BEc, MBA(UKMalaysia) Tel: 89213578 E-mel: [email protected] Kew Si Roei (Dr.) BBA(UKMalaysia), MBA(UKMalaysia), Ph.D(Univ. of Newcastle) Tel: E-mel: [email protected] Lokhman Hakim b. Osman (Dr.) (LT. KDR. (B) TLDM) BA(Michigan State Univ.), MMgt(UNSW), Ph.D(Royal Melbourne Institute of Technology) Tel: 89213722 E-mel: [email protected] Mhd Suhaimi bin Ahmad BSc(UMalaya), MBA(UKMalaysia) Tel: 89213755

E-mel: [email protected]

49 Panduan Prasiswazah

Mohd. Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah (Dr.) BBA(Hons.)(UKMalaysia), Master of Risk Management(Monash Univ.), DBA(UKMalaysia) Tel: 89213616 E-mel: [email protected] Mohd. Hasimi b. Yaakob (Dr.) BBA(UKMalaysia), MBA(UPMalaysia), Ph.D(La Trobe) Tel: 89213732 E-mel: [email protected] Mohd Helmi b. Ali (Dr.) MGMT. Tech(Maritime Transportation UTM), MBA(IB)(UPMalaysia), Ph.D(Univ. of Nottingham) Tel: 89213664 E-mel: [email protected] Mohd. Rashan Shah b. Robuan (Dr.) BEcons(Osaka Univ), MBA(UPMalaysia), Ph.D(Univ. of Seville) Tel: 89215612 E-mel: [email protected] Mohd. Dzul Azzwan b. Mohd. Nor BIT(UUMalaysia), MasterMgt(UPMalaysia) Tel: 89213476 E-mel: [email protected] Mohd Radzuan b. Rahid BA Int. Business(Northumbria), MBA(UMalaya) Tel: 89213570 E-mel: [email protected] Norazila bt. Mat (Dr.) BBA, MBA(UKMalaysia), DBS(ITM), Ph.D (Aston Univ. UK) Tel: 89214835 E-mel: [email protected] Norhafizah bt. Abu Hasan (Dr.) BBA(UKMalaysia), MBA(UM), Ph.D(Univ. of Kent, UK) Tel: 89215739 E-mel: [email protected]

50 Panduan Prasiswazah

Noor Azryani bt. Auzairy (Dr.) BBA(Lamar Univ. Texas), MBA(IIUMalaysia), PhD(UMalaya) Tel: 89213461 E-mel: [email protected] Noor Hasni bt. Juhdi (Dr.) BBA(Univ. Miami), MMgt(UPMalaysia), DBA(UKMalaysia) Tel: 89213567 E-mel: [email protected] Nur Sa’adah bt. Muhamad (Dr.) LL.B (IIUMalaysia), LL.B_S(IIUMalaysia), MBA(UKMalaysia), DBA(UKMalaysia) Tel: 89213700 E-mel: [email protected] Roshayati bt. Abd. Hamid (Dr.) BBA(UUMalaysia), MBA(UKMalaysia), DBA(UKM-GSB) Tel:89215932 E-mel: [email protected] Shazlinda bt. Md. Yusof BEng, MBA(Kyushu Univ.) Tel: 89213757

E-mel: [email protected]

Shifa bt. Mohd. Nor (Dr.) BBA(UIAMalaysia), MA(Loughborough Univ.), Ph.D(Durham, Univ. UK) Tel: 89213450 E-mel: [email protected] Siti Ngayesah bt. Ab. Hamid BBA(Hons) Marketing(UiTM), MSc Marketing(IIUMalaysia) Tel: E-mel: [email protected] Syajarul Imna bt. Mohd Amin (Dr.) BBA(UKMalaysia), MBA(UKMalaysia) Tel: 89213965

E-mel: [email protected]

51 Panduan Prasiswazah

Tee Lain Tze (Dr.) BBA(UKMalaysia), MBA(UKMalaysia), Ph.D(Univ. of Newcastle) Tel: E-mel: [email protected] Veelaiporn Promwichit BBC(Monash Univ.), MFin(UPMalaysia) Tel:

E-mel: [email protected]

Zaleha bt. Yazid (Dr.) BSc.(UKMalaysia), MSc(UiTM), Ph.D(Univ. of Strathclyde, UK) Tel: 89213569 E-mel: [email protected]

52 Panduan Prasiswazah

WAWASAN, MISI DAN MATLAMAT FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN Wawasan Menjadi fakulti terpilih yang memangkin dan menjana ilmu untuk pembangunan ekonomi, perniagaan dan profesion bagi kesejahteraan negara dan masyarakat sejagat. Misi Bertekad menjadi pusat kecemerlangan ilmu pengurusan perniagaan, perakaunan dan ekonomo melalui gabungan ilmu dan amalan yang mulia, profesionalisme yang tinggi dan perkembangan terkini. Matlamat • Memupuk kesarjanaan dan kecemerlangan pendidikan, penyelidikan dan pengembangan ilmu. •

Melahirkan graduan berpandangan global.

berpengetahuan,

berketrampilan,Menghasilkan graduan berwibawa dalam profesionnya.Menyebarkan ilmu dan kepakaran kepada masyarakat.

beretika

dan

53 Panduan Prasiswazah

LATAR BELAKANG FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN Sejarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM dirintis dengan tertubuhnya Jabatan Ekonomi dan Perdagangan di Fakulti Sastera pada tahun 1970 di kampus UKM Lembah Pantai Kuala Lumpur, seusia dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian dinaikkan ke peringkat fakulti pada 1 Januari 1974 dengan nama Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Perkembangan ilmu ekonomi dan perniagaan serta permintaan pasaran guna tenaga yang semakin meningkat telah melahirkan idea untuk memisahkan fakulti ini kepada dua buah fakulti yang berasingan iaitu Fakulti Ekonomi dan Fakulti Pengurusan Perniagaan. Pengasingan fakulti ini telah berlaku pada 16 Mei 1979. Setelah 18 tahun berlalu pada bulan Ogos 1997, Pengurusan UKM telah bersetuju untuk menggabungkan beberapa fakulti berdasarkan susunan atau rumpun ilmu. Bermula tahun 1999 semua Fakulti dalam rumpun sains telah disatukan dan menjadi Fakulti Sains dan Teknologi. Pada tahun 2001 Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Fakulti Sains Pembangunan dan Fakulti Pengajian Bahasa distruktur semula sebagai Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Pada 1 April 2004, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan telah ditubuhkan iaitu gabungan antara Fakulti Ekonomi dengan Fakulti Pengurusan Perniagaan. Pemilihan nama Fakulti Ekonomi dan Perniagaan membayangkan disiplin utama ilmu dalam bidang ekonomi, pengurusan perniagaan dan perakaunan serta mencerminkan kesepaduan ilmu yang mempunyai epistemologi sepunya. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan ini mempunyai empat pusat pengajian iaitu Pusat Pengajian Ekonomi, Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan, Pusat Pengajian Perakaunan dan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan. Bagi mencapai hasrat kerajaan untuk menjadikan pengajian siswazah pentadbiran perniagaan bertaraf antarabangsa, Graduate School of Business (UKM-GSB) telah diwujud bagi menggantikan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan pada 1 Januari 2008. UKM-GSB ini menguruskan penawaran Program Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Doktor Pentadbiran Perniagaan dan Sarjana Perakaunan, manakala program pascasiswazah dalam bidang ekonomi diurus oleh Fakulti Ekonomi dan

54 Panduan Prasiswazah

Perniagaan yang ditadbir di bawah pengurusan pejabat dekan. Pada Ogos 2010, Lembaga Pengarah Universiti telah meluluskan nama baru Fakulti Ekonomi dan Perniagaan kepada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, manakala Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan ditukar kepada Pusat Pengajian Pengurusan. Pada 7 Mei 2014, Mesyuarat Pengurusan Universiti telah bersetuju untuk meluluskan penstrukturan tadbir urus UKM dan usaha ini seterusnya melibatkan penstrukturan semula fakulti. Pada Julai 2018, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan telah distrukturkan semula dengan mewujudkan portfolio penolong-penolong dekan dan pusat-pusat penyelidikan yang baharu bagi menggantikan pusat pengajian iaitu Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari, Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti, Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital dan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan. Ijazah yang ditawarkan oleh Fakulti Ekonomi dan Pengurusan ialah Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi, dan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan.

55 Panduan Prasiswazah

JENIS-JENIS KURSUS Pelajar dikehendaki mengambil dan lulus kursus-kursus berikut:  Kursus Wajib Universiti  Kursus Citra Universiti  Kursus Wajib Fakulti  Kursus Wajib Pusat Kursus Citra Universiti Bil

Program

Kursus Wajib Universiti

Kursus Kursus Kursus Citra Setara Wajib Citra Luar Fakulti (Dalam Fakulti Fakulti)

Kursus Wajib Pusat

1

Ekonomi

10

20

10

29

72

2

Pentadbiran Perniagaan

10

20

10

29

72

3

Keusahawanan & Inovasi

10

20

10

29

72

4

Perakaunan

10

10

10

29

113

1. Kursus Wajib Universiti (CW) Bil

Kod

1

LMCW2163

2

Kursus

Kredit

Taraf

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

3

CW

LMCW2173

Hubungan Etnik

3

CW

3

LMCW1022

Asas Keusahawanan dan Inovasi

2

CW

4

LMCW2022

Pengurusan dan Analitik Data

2

CW

56 Panduan Prasiswazah

2. Kursus Citra Universiti (C1 – C6)

Bil Taraf

Nama Kursus dan Kategori

Program Profesional (20 kredit)

Program Bukan Profesional (30 Kredit)

1

C1

Etika Kewarganegaraan & Ketamadunan*

4

4

2

C2

Bahasa, Komunikasi dan Literasi*

4

4

3

C3

Penaakulan Kuantitatif dan Kualitatif*

2

2

4

C4

Kepimpinan, Keusahawanan dan Inovasi*

2

2

5

C5

Sains, Teknologi dan Kelestarian*

2

2

6

C6

Kekeluargaan, Kesihatan dan Gaya Hidup*

2

2

4 kredit ditentukan oleh Fakulti/Pelajar

14 kredit ditentukan oleh Fakulti/Pelajar

BAKI KREDIT -

Baki 4 kredit untuk Kursus Profesional boleh diambil dari mana-mana kursus Citra Rentas Ilmu yang telah didaftarkan di Pusat Citra Universiti.

-

Baki 14 kredit untuk Kursus Bukan Profesional boleh diambil dari mana-mana kursus Citra Rentas Ilmu yang telah didaftarkan di Pusat Citra Universiti.

*Senarai lengkap kursus boleh diperolehi daripada Buku Panduan Pusat Citra UKM

57 Panduan Prasiswazah

3. Kursus Wajib Fakulti (WF) Pelajar dikehendaki mengambil dan lulus 29 unit kursus Fakulti seperti berikut Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPD1013

Mikroekonomi I

3

2

EPPD1023

Makroekonomi I

3

3

EPPD1033

Prinsip Perakaunan

3

4

EPPD1043

Matematik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

5

EPPD1053

Pengantar Pengurusan

3

6

EPPD1063

Aplikasi Komputer

3

7

EPPD2023

Statistik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

8

EPPD2033

Perniagaan Mengikuti Perspektif Islam

3

9

LMCE1012/ LMCE1022

Academic Communication I/ Academic Communication II

2

10

LMCE2012/ LMCE2022

Workplace Communication I/ Workplace Communication II

11

LMCE3011/ LMCE3031/ LMCE3041

Speech Communication/ Professional Written Communication/ Effective Job Search And Application

2

1

58 Panduan Prasiswazah

 Peraturan Umum Pengambilan Kursus Bahasa Inggeris - Pelajar WAJIB mengambil 5 jam kredit kursus Bahasa Inggeris sepanjang pengajian untuk bergraduat. - Pelajar yang belum mengambil MUET tidak dibenarkan mendaftar kursus Bahasa Inggeris. Pelajar yang mempunyai kelulusan IELTS, TOEFL atau sijil kelulusan yang lain boleh mendaftar kursus Bahasa Inggeris - Pelajar lulusan Asasi Pintar, Diploma atau Diploma IB boleh memohon pengecualian kursus LMCE1002 dan LMCE1012/1022. Pelajar perlu mendapat pengesahan pengecualian dari PPA dan HANYA boleh mendaftar kursus Bahasa Inggeris pada Semester II. Pelajar tersebut wajib ambil dan lulus kursus yang ditawarkan pada Tahun 2 dan Tahun 3/4. - Pelajar WAJIB ambil dan lulus kursus Bahasa Inggeris yang ditetapkan sebelum mendaftar kursus yang seterusnya. Mereka yang mendapat gred E perlu mengulang kursus tersebut.  MUET Band 1 Pelajar diwajibkan mengambil dan lulus LMCE1002 sebagai prasyarat bagi mengambil kursus LMCE1012, LMCE2012, dan kursus 1 jam kredit mengikut penawaran fakulti.  MUET Band 2 atau 3 Pelajar diwajibkan mengambil dan lulus kursus LMCE1012, LMCE2012 dan kursus 1 jam kredit mengikut penawaran fakulti.  MUET Band 4, 5 atau 6 Pelajar diwajibkan mengambil dan lulus LMCE1022, LMCE2022 dan kursus 1 jam kredit mengikut penawaran fakulti.

59 Panduan Prasiswazah

4. Kursus Wajib Pusat (WP) Pelajar dikehendaki mengambil dan lulus sejumlah unit kursus yang ditetapkan oleh program masing-masing. Kod bagi kursus-kursus program adalah seperti berikut EPPD Kursus Wajib Fakulti EPPE Kursus Program Ekonomi EPPA Kursus Program Perakaunan EPPM Kursus Program Pentadbiran Perniagaan EPPK Kursus Program Keusahawanan dan Inovasi

60 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS WAJIB FAKULTI (WF) FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN EPPD1013 Mikroekonomi I Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang model, konsep dan metodologi mikroekonomi dalam memahami masalah ekonomi pada peringkat pengguna dan firma. Pelajar akan didedahkan kepada tajuk-tajuk utama mikroekonomi yang meliputi aspek permintaan, penawaran, keseimbangan harga, keanjalan, teori pilihan pengguna, fungsi pengeluaran, kos dan struktur pasaran. Di akhir kursus, pelajar seharusnya dapat mengaplikasikan pendekatan mikroekonomi dalam menyelesaikan masalah persekitaran ekonomi dan pengurusan. Bacaan Asas Noor Aini Khalifah & Tham Siew Yean. 1993. Mikroekonomi pertengahan untuk peringkat universiti. Kuala Lumpur: Tropical Press. Perloff, J.M. 2015. Microeconomics. 7th Ed. Boston: Pearson-Addison Wesley. Petersen, H.C. & Lewis, W.C. 2008. Managerial economics. 4th Ed. Singapore: Pearson International Edition. Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. 2015. Microeconomics. 8th Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall International. Nicholson,W. & Snyder,C., 2011. Microeconomic: Basic Principles & Extensions. 11th edition. South-Western College Publishing. EPPD1023 Makroekonomi I Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang konsep asas makroekonomi yang meliputi pengukuran dan keseimbangan pendapatan negara, peranan bank pusat, bank perdagangan dan proses penciptaan kredit, pasaran wang dan penentuan kadar bunga, implikasi dasar fiskal dan monetari terhadap pendapatan negara, pengangguran dan inflasi, perdagangan antarabangsa, imbangan pembayaran dan pasaran pertukaran asing serta globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Di akhir kursus, pelajar seharusnya dapat mengaitkan ilmu tersebut dengan isu ekonomi semasa dalam persekitaran global dan setempat.

61 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Frank, R.H. & Bernanke, B.S. 2013. Principles of economics. 5th Ed. Boston: McGraw Hill. Froyen, R.T. 2012. Macroeconomics: Theories and Policies. Singapore: Prentice Hall. Rahmah Ismail & Rohaini Mustaffa. 2004. Makroekonomi pertengahan. Bangi: Penerbit UKM. Shahida Shahimi, Norain Mod Asri, Mohd Adib Ismail, Norlida Hanim Mohd Salleh, Wook Endut, Md. Zyadi Md. Tahir & Noreha Halid. 2012. Makroekonomi. Singapore: Cengage Learning Asia Pte. Ltd. EPPD1033 Prinsip Perakaunan Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep dan prinsip asas serta rasional yang mendasari amalan perakaunan. Kitaran perakaunan disentuh secara terperinci yang meliputi proses penjurnalan, Pengeposan, penyediaan imbangan duga, pelarasan, penyediaan penyata kewangan dan catatan penutup. Perbincangan meliputi kitaran perakaunan bagi jenis operasi berbeza seperti perniagaan perkhidmatan, pembarangan dan perkilangan serta konteks pemilikan berbeza yang meliputi pemilikan tunggal, perkongsian, syarikat dan organisasi tidak bermotifkan keuntungan. Bacaan Asas Norton, C.L. & Porter, G.A. 2013. Introduction to financial accounting. 8th Ed. SouthWestern, Cengage Learning. Reeve, J.M., Warren, C.S. & Duchac, J.E. & Wang, W. 2011. Principles of financial accounting with conceptual emphasis on IFRS. Cengage Learning Asia Pte Ltd. Stice. E.K., Stice, J.D. & Alberch, W.S. 2011. Financial accounting concepts. Southwestern. Cengage Learning. Weygandt, J.J., Kimmel, P.D. & Kieso, D.E. 2015. Accounting principles. 12th Ed. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. Wild, J.J., Shaw, K.W., Chiappetta, B. Kwok, W. & Venkatesh, S. 2013. Fundemental accounting principles. McGraw-Hill Companies Inc.

62 Panduan Prasiswazah

EPPD1043 Matematik untuk Ekonomi dan Perniagaan Kursus ini memberi fahaman kepada pelajar beberapa aspek asas dalam matematik. Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan ialah fungsi; matriks; matematik kewangan: bunga, anuiti, pelupusan pinjaman; had dan keselanjaran; pembezaan dan pengamiran serta kegunaannya. Selepas mengikuti kursus ini pelajar seharusnya dapat menggunakan teknik-teknik di atas untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan perniagaan. Bacaan Asas Barnett, R.A., Ziegler, M.R. & Byleen, K.E. 2008. College mathematics for business, economics, life sciences and social sciences. 13th Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Haeussler, E.F. Jr., Paul, R.S. & Wood, R.J. 2011. Introductory mathematical analysis for business, economics and life and social sciences. 13th Ed. New Jersey: Prentice Hall. Harshbarger, R.J. & Reynolds, J.J. 2012. Mathematical applications for the management, life and social sciences. 10th Ed. Boston: Brooks Cole, Cengage Learning. Mansor Jusoh. 2008. Matematik untuk ekonomi. Bangi: Penerbit UKM. Tan, S.T. 2007. Applied mathematics for the managerial, life and social sciences. 7th Ed. Boston: Brooks/Cole, Cengage Learning. EPPD1053 Pengantar Pengurusan Kursus ini menekankan pengetahuan asas tentang persekitaran organisasi, konsep, amalan, fungsi, kepimpinan dan gelagat dalam pengurusan sesebuah organisasi. Kursus ini turut memberi pendedahan tentang amalan pengurusan perniagaan masa kini ke arah pembentukan dan pengekalan daya saing organisasi. Bacaan Asas Bateman, T.S & Snell, S.A 2014. Management: leading & collaborating in the competitive world.11th Ed. USA: McGraw-Hill International Edition. Daft, R.L. 2014. Management. 11th Ed. Vanderbilt University Cengage Learning. Robbins, S.P. and Coulter, M.A. 2013. Management. 12th Edition, Pearson

63 Panduan Prasiswazah

Cassidy, C., Kreitner, R. & Vanhuss, S (2015). Administrative Management: Setting People up for Success. Cengage Learning, USA. Zafir M.M, Mohd Hizam H. & Fazilah M. H. 2013. Pengurusan organisasi. Kuala Lumpur: Cengage Learning Asia. EPPD1063 Aplikasi Komputer Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang konsep asas sistem maklumat dan penggunaan praktikal aplikasi komputer terkini dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Kursus ini memperkenalkan konsep teknologi maklumat seperti perkakasan, perisian, sistem pengoperasian, konsep pangkalan data, rangkaian, internet dan telekomunikasi. Elemen utama kursus ini merangkumi lima aplikasi komputer yang asas bagi kegunaan dalam pengurusan dan perniagaan iaitu aplikasi Microsoft Office yang terdiri daripada Word, Excel, Powerpoint dan Access. Bacaan Asas Vermaat, Sebok, Freund, Champbell & Frydenberg (2016). Discovering Computers ©2016 (Shelly Cashman) International Edition, Course Technology, Cengage Learning, USA. Vermaat (2016). Microsoft Office 2013: Introductory (Shelly Cashman Series), International Edition, Course Technology, Cengage Learning, USA. Vermaat, M.E., Sebok, S.L. and Freund, S.M. (2014). Discovering Computers Technology in a World of Computers, Mobile Devices and the Internet, Cengage Technology Edition, USA. O’Leary, T.J., and O’Leary, L.I. Computing Essentials. 2008. McGraw Hill, International Edition. Norazila Mat, Noor Azuan Hashim and Rosmah Mat Isa. 2004. Aplikasi Komputer. Prentice Hall: Petaling Jaya. Dean, Damon and Cowitt Andy. 2003. Macromedia Studio MX. Wiley Publishing, New York

64 Panduan Prasiswazah

EPPD2023 Statistik untuk Ekonomi dan Perniagaan Kursus ini bertujuan memberi fahaman kepada pelajar mengenai konsep dan kaedah statistik yang digunakan dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Perbincangan akan meliputi pengenalan kepada statistik, perihal data secara visual dan numerik, pengenalan kepada kebarangkalian, taburan kebarangkalian selanjar, taburan pensampelan, penganggaran, ujian hipotesis, analisis varian, ujian khi-kuasa dua, kaedah statistik tak berparameter, kolerasi, regresi linear mudah dan berbilang. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya boleh mentafsir maklumat statistik yang diperolehi dalam konteks ekonomi dan perniagaan. Bacaan Asas Anderson, D.R., Sweeney, D.J. and Williams, T.A. 2011. Statistics for business and economic. 11th Ed. Ohio. South-Western. Berenson, M.L., Levine, D.M. & Krehbiel, T.C. 2012. Basic business statistics. 12th Ed. Boston:Pearson Education. Keller, K. 2012. Managerial statistics. 9th Ed. Cengage Learning. McClave, J.T., Benson, P.G. & Sincich, T. 2014. Statistics for business and economics. 12th Ed. Boston:Pearson Education. Weiers, R.M. 2013. Introduction to business statistics. 7th Ed. Cengage Learning. EPPD2033 Perniagaan Mengikut Perspektif Islam Matlamat utama kursus ini adalah untuk memberi pemahaman kepada pelajar-pelajar terhadap asas-asas perniagaan menurut perspektif Islam. Pelajar didedahkan dengan konsep-konsep asas perniagaan dalam Islam, instrumen-instrumen kewangan Islam dan etika pengurusan Islam. Kursus ini juga akan meningkatkan pengetahuan pelajar untuk membezakan teknik-teknik urusniaga yang dianjurkan Islam dengan urusniaga konvensional. Disamping itu juga, kursus ini akan membincangkan isu-isu semasa berkaitan dengan asas perniagaan menurut perspektif Islam.

65 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Azman Ismail & Md Habibur Rahman. 2013. Islamic legal maxims: essentials & applications. IBFIM, KL Malaysia. ISRA. 2011. Islamic financial system, principles and operations. International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Razli, Ramli et al. 2013. Issue in Islamic finance from the practitioners perspective. IBFIM. Kl, Malaysia. Saiful Azhar Rosly. 2008. Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking & finance, Investments, takaful dan financial planning. 3rd Ed. Dinamas Publishing, Kuala Lumpur Malaysia. Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa, Muhammad Nasri Md. Hussain & Mohd Hizam Hanafiah. (2015) Perniagaan Mengikut Perspektif Islam, Petaling Jaya. Leeds Publications (M) Sdn Bhd Kuala Lumpur: Prentice Hall.

66 Panduan Prasiswazah

PROGRAM EKONOMI Hasil Pembelajaran Program Sarjana Muda Ekonomi Program ini dirangka untuk menghasilkan graduan yang mampu:        

Memahami dan menguasai teori dan konsep ilmu ekonomi. Mengaplikasi pendekatan ekonomi dalam menyelesaikan masalah negara dan masyarakat sejagat. Berupaya membuat keputusan secara rasional dan kritikal berpandukan fakta. Berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai pihak berkepentingan. Memiliki kemahiran sosial dan tanggungjawab. Bersifat terbuka terhadap perubahan teknologi dan idea baharu melalui pembelajaran sepanjang hayat. Menguasai kemahiran pengurusan dan keusahawanan. Beretika dan professional.

Program Sarjana Muda Ekonomi Program pengajian yang ditawarkan ialah Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian dalam bidang pengkhususan berikut:      

Ekonomi Industri dan Antarabangsa Ekonomi Monetari dan Fiskal Ekonometrik dan Statistik Gunaan Ekonomi Islam Ekonomi Pembangunan dan Sumber Manusia Ekonomi Sumber dan Alam Sekitar

67 Panduan Prasiswazah

Program Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian Program ini merangkumi kerja kursus dan latihan ilmiah. Untuk tujuan pengijazahan calon-calon mesti lulus sekurang-kurangnya 121 unit kursus yang telah ditetapkan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kursus Wajib Universiti (CW) Kursus Citra Universiti (C1-C6) Kursus Wajib Fakulti (WF) Kursus Wajib Pusat (WP) Kursus Wajib Modul (WM) Kursus Elektif (PB)

: : : : : :

10 kredit 20 kredit 29 kredit 48 kredit 18 kredit 06 kredit

Kursus Wajib Fakulti (WF) - 29 unit Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPD1013

Mikroekonomi I

3

2

EPPD1023

Makroekonomi I

3

3

EPPD1033

Prinsip Perakaunan

3

4

EPPD1043

Matematik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

5

EPPD1053

Pengantar Pengurusan

3

6

EPPD1063

Aplikasi Komputer

3

7

EPPD2023

Statistik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

8

EPPD2033

Perniagaan Mengikuti Perspektif Islam

3

9

LMCE1012/ LMCE1022

Academic Communication I/ Academic Communication II

2

10

LMCE2012/

Workplace Communication I/

2

68 Panduan Prasiswazah

11

LMCE2022

Workplace Communication II

LMCE3011/ LMCE3031/ LMCE3041

Speech Communication/ Professional Written Communication/ Effective Job Search And Application

1

Kursus Wajib Pusat (WP) - 48 unit Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPE2014

Mikroekonomi II

4

2

EPPE2024

Makroekonomi II

4

3

EPPE2033

Prinsip Ekonomi Islam

3

4

EPPE2044

Kalkulus untuk Ekonomi

4

5

EPPE2053

Ekonomi Malaysia

3

6

EPPM2063

Etika dan Tanggungjawab Sosial Korporat

3

7

EPPE3014

Kaedah Penyelidikan

4

8

EPPE3023

Ekonomi Antarabangsa

3

9

EPPE3033

Perkembangan Pemikiran Ekonomi

3

10

EPPE3043

Ekonomi Pembangunan

3

11

EPPE3098

Latihan Industri

8

12

EPPE3996

Kertas Ilmiah

6

69 Panduan Prasiswazah

Kursus Wajib Modul (WM) - 18 unit Kursus Wajib Modul adalah sebilangan kursus bidang pengkhususan yang ditetapkan oleh program. Pelajar perlu lulus 18 unit kursus termasuk kursus yang bertanda * daripada salah satu modul berikut: 1. Modul Ekonomi Industri dan Antarabangsa Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPE2113

Organisasi Industri*

3

2

EPPE2123

Statistik untuk Kajian Industri

3

3

EPPE2133

Kerajaan dan Pembangunan Industri*

3

4

EPPE3113

Ekonomi dan Pengurusan Pengangkutan

3

5

EPPE3123

Industri dan Perniagaan Antarabangsa*

3

6

EPPE3133

Institusi dan Perniagaan Antarabangsa

3

7

EPPE3143

Ekonomi Perdagangan Antarabangsa*

3

8

EPPE3213

Ekonomi Monetari Antarabangsa

3

9

EPPE3553

Ekonomi Buruh

3

10

EPPE3563

Hubungan Industri

3

11

EPPE3683

Perdagangan dan Alam Sekitar

3

12

EPPM2033

Perniagaan Antarabangsa

3

70 Panduan Prasiswazah

2. Modul Ekonomi Monetari dan Fiskal Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPE2213

Ekonomi Monetari*

3

2

EPPE2223

Perbelanjaan Awam*

3

3

EPPE3143

Ekonomi Perdagangan Antarabangsa

3

4

EPPE3213

Ekonomi Monetari Antarabangsa*

3

5

EPPE3223

Ekonomi Pencukaian*

3

6

EPPE3233

Pasaran Hadapan dan Opsyen

3

7

EPPE3243

Pengurusan Organisasi Awam

3

8

EPPE3253

Ekonomi Kewangan Mikro

3

9

EPPE3263

Pasaran Kewangan dan Perbankan

3

10

EPPE3273

Ekonomi Dasar Sosial

3

11

EPPE3413

Dasar Fiskal dan Kewangan Islam

3

12

EPPA3023

Percukaian I

3

3. Modul Ekonometrik dan Statistik Gunaan Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPE2313

Pengantar Ekonometrik*

3

2

EPPE2323

Pengantar Penyelidikan Kendalian*

3

3

EPPE2333

Analisis Data Ekonomi

3

4

EPPE2343

Pengantar Sistem Maklumat

3

71 Panduan Prasiswazah

5

EPPE2353

Kaedah Persampelan

3

6

EPPE2363

Analisis Statistik Sosio-Ekonomi

3

7

EPPE3313

Ekonometrik Pertengahan*

3

8

EPPE3323

Statistik Penakbiran*

3

9

EPPE3333

Kaedah-kaedah Statistik

3

10

EPPE3343

Penyelidikan Kendalian Pertengahan

3

11

EPPE3353

Analisis Siri Masa dan Peramalan

3

12

EPPE3363

Tajuk Terpilih dalam Ekonometrik

3

4. Modul Ekonomi Islam Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPE2413

Analisis Ekonomi Islam*

3

2

EPPE2423

Pengenalan Kepada Fiqh Ekonomi*

3

3

EPPE2433

Perbankan Islam*

3

4

EPPE3413

Dasar Fiskal dan Kewangan Islam*

3

5

EPPE3423

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

3

6

EPPE3433

Perbandingan Sistem Ekonomi

3

7

EPPE3443

Institusi Ekonomi Islam

3

8

EPPE4153

Perakauanan untuk Instrumen Kewangan Islam dan Zakat

3

9

PPPG1143

Undang-undang Kontrak Perniagaan#

3

10

PPPG2173

Fiqh Muamalat I#

3

72 Panduan Prasiswazah

11

PPPG3163

Undang-undang Pentadbiran Pusaka, Wasiat, dan Wakaf#

3

12

PPPG3263

Fiqh Muamalat II#

3

5. Modul Ekonomi Pembangunan dan Sumber Manusia Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPE2513

Analisis Demografi Ekonomi

3

2

EPPE2523

Analisis Sosial dan Politik dalam Pembangunan

3

3

EPPE2533

Pertumbuhan Ekonomi dan Agihan*

3

4

EPPE3513

Perancangan Pembangunan dan Penilaian Projek*

3

5

EPPE3523

Ekonomi Pembangunan Sumber Manusia*

3

6

EPPE3533

Pembangunan Ekonomi Asia

3

7

EPPE3543

Ekonomi Bandar dan Wilayah

3

8

EPPE3553

Ekonomi Buruh

3

9

EPPE3563

Hubungan Industri

3

10

EPPE3573

Ekonomi Pembangunan Antarabangsa*

3

11

EPPE3583

Piawaian Buruh Antarabangsa

3

12

EPPM3214

Pengurusan Sumber Manusia

4

73 Panduan Prasiswazah

6. Modul Ekonomi Sumber dan Alam Sekitar Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPE2613

Ekonomi dan Pengurusan Sumber*

3

2

EPPE2623

Ekonomi dan Pengurusan Alam Sekitar*

3

3

EPPE2633

Ekonomi Pengeluaran Pertanian*

3

4

EPPE2643

Analisis Dasar Sumber Pertanian

3

5

EPPE3613

Pengurusan Perniagaan Tani

3

6

EPPE3623

Pemasaran dan Industri Asas Tani

3

7

EPPE3633

Pembangunan Koperasi

3

8

EPPE3643

Ekonomi Pelancongan dan Rekreasi

3

9

EPPE3653

Analisis Kos Faedah dan Alam Sekitar*

3

10

EPPE3663

Pengurusan Alam Sekitar Korporat

3

11

EPPE3673

Keusahawanan Perniagaan Tani

3

12

EPPE3683

Perdagangan dan Alam Sekitar

3

Kursus Elektif (PB) - 6 unit Pelajar perlu mengambil 2 kursus diluar modul atau pusat atau Fakulti atau kursus Citra Luar Fakulti berjumlah tiga (3) unit bagi satu kursus.

74 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS WAJIB PUSAT (WP) PROGRAM EKONOMI EPPE2014 Mikroekonomi II Kursus ini bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang teori dan aplikasi mikroekonomi peringkat pertengahan. Kursus ini membincangkan topik-topik penting dalam mikroekonomi pertengahan yang tidak dibincangkan dalam Mikroekonomi I yang meliputi pasaran input, keseimbangan umum, pilihan antara masa, ketakpastian, pasaran aset dan aset berisiko, maklumat tak simetri, teori permainan, barangan awam dan kesan luaran. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar dijangka dapat memahami, berupaya menghubungkaitkan konsep ekonomi dan mengaplikasikannya untuk memahami isu ekonomi semasa dengan lebih baik Bacaan Asas Varian, H.R. 2014. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. 9th Ed. USA: W.W.Norton & Co., Inc. Nicholson, W. & Snyder, C. 2015. Intermediate Microeconomics and Its Application. 12th Ed. Boston: Cengage Learning. Besanko, D. & Braeutigam, R. 2014. Microeconomics. 5th Ed. USA: John Wiley & Sons, Inc. Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. 2013. Microeconomics. 8th Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall International. Perloff, J.M. 2015. Microeconomics. 7th Ed. Boston: Pearson-Addison Wesley EPPE2024 Makroekonomi II Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus Makroekonomi I. Kursus ini bertujuan memberi fahaman kepada pelajar tentang konsep, teori dan model makroekonomi dengan penekanan kepada model ekonomi terbuka. Tajuk yang dibincangkan ialah fungsi penggunaan, pelaburan, inflasi dan pengangguran, model ekonomi klasik baru, model kitaran niaga benar, model ekonomi Keynes baru, keseimbangan umum pendapatan negara dalam ekonomi terbuka (model IS-LM-BP), permintaan dan penawaran agregat dalam ekonomi terbuka dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selepas mengikuti kursus ini pelajar seharusnya berupaya mengaplikasi teori

75 Panduan Prasiswazah

dan model makroekonomi dalam mengenal pasti dan menyelesaikan permasalahan ekonomi. Bacaan Asas Chamberlin, G. & Linda Yueh. 2006. Macroeconomics. London: Thomson Learning. Carlin & Soskice 2015. Macroeconomics: Institutions, Instability, and the Financial System. Oxford University Press. Frederic S. Mishkin.2015. Macroeconomics: Policy and Practice. 2nd Edition. England: Pearson Education Limited. Froyen, R.T. 2013. Macroeconomics: theories and policies. 10th Edition. England: Pearson Education Limited. N. Gregory Mankiw. 2016. Macroeconomic. 9th Edition. New York : Worth Publishers. EPPE2033 Prinsip Ekonomi Islam Kursus ini bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar mengenai prinsip-prinsip asas ekonomi Islam yang perlu diterapkan dalam setiap topik yang dibincangkan. Antara topik utama yang dibincangkan ialah penggunaan, pengeluaran, peranan pemerintah, pasaran, dasar monetari dan fiskal, perancangan dan pembangunan. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya dapat memahami kegiatan ekonomi berasaskan prinsip syariah demi mendapat rahmat, keberkatan dan keredhaan Allah Bacaan Asas Surtahman Kastin Hasan dan Sanep Ahmad. 2016. Ekonomi Islam; dasar dan amalan. Kuala Lumpur: DBP Chapra, M.U .2014. Morality and justice in Islamic economics and finance. UK: Edward Elgar Publishing Limited Jaafar Ahmad, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahid.(2011. Analisis ekonomi Islam: satu pendekatan analisis. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Khan, M.A .2013. What is wrong with Islamic economics? Analysing the present state and and future agenda. UK: Edward Elgar Publishing Limited. Naqvi, S. N. H .2013. Islam, economics, and society. New York: Routledge Zubair Hasan .2006. Introduction to microeconomics: an Islamic perspectives. Petaling Jaya: Prentice Hall-Pearson Malaysia Sdn. Bhd

76 Panduan Prasiswazah

EPPE2044 Kalkulus Untuk Ekonomi Kursus ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang kalkulus pembezaan dan kamiran dan aplikasinya dalam bidang ekonomi. Tajuk-tajuk yang dibincangkan termasuk had, keselanjaran, pembezaan yang merangkumi pembezaan tersirat, pembezaan fungsi berbilang pemboleh ubah, aplikasi pembezaan, pengoptimuman fungsi berbilang pemboleh ubah. Tajuk yang diliputi oleh kalkulus kamiran ialah teknik –teknik pengamiran dan penggunaannya dalam ekonomi. Selepas mengikuti kursus ini pelajar seharusnya dapat menggunakan kalkulus pembezaan dan kamiran dalam penyelesaian masalah ekonomi. Bacaan Asas Dowling, E. 2011. Shaum’s outline of introduction to mathematical economics. 3rd Ed. New York : Mc Graw-Hill Publishing . Haeussler, E.F. Jr, Paul, R.S. & Wood, R.J. 2011. Introductory mathematical analysis for business,and the life and social sciences. 13th Ed, New Jersey: Prentice Hall. Harshbarger, R.J. & Reynolds, J.J 2012. Mathematical applications for the management, life and social sciences. 10 th Ed. Boston Brooks Cole, Cengage Learning. Mansor Jusoh. 2008. Matematik untuk ekonomi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Tan, S.T. 2012. Applied calculus for the managerial, life, and social sciences. 9 th Ed Belmont : Brooks Cole, Cengage Learning EPPE2053 Ekonomi Malaysia Kursus ini bertujuan memberi fahaman kepada pelajar mengenai sejarah perkembangan dan pembangunan ekonomi Malaysia sebelum merdeka sehingga kini. Antara topik yang dibincangkan ialah struktur dan dasar pembangunan ekonomi negara dalam perspektif pembangunan domestik dan global seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor utama negara. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar sewajarnya mampu mengulas dan menganalisis prestasi ekonomi negara, memahami dasar kerajaan dan berupaya mengenalpasti faktor ekonomi dan sosial yang mendorong pembangunan ekonomi negara.

77 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Chamhuri Siwar, Surtahman Kastin Hassan & Norshamliza Chamhuri. 2005. Ekonomi Malaysia. 6rd Ed. Pearson Malaysia Sdn Bhd, Petaling Jaya. Laporan Ekonomi 2014/2015. 2015. Kementerian Kewangan. Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020. 2015. Unit Perancang Ekonomi. Hal Hill, Tham Siew Yean and Ragayah Haji Mat Zin. 2012. Malaysia’s Development Challenges: Graduating from the middle. New York: Routledge. Shankaran Nambiar. 2014.Ed. The Malaysian Economy: Rethinking Policies & Purposes. Strategic Information and Research Development Centre. EPPE3014 Kaedah Penyelidikan Kursus ini bertujuan membincang dan mengenal pasti beberapa langkah perlu bagi menjalankan penyelidikan dalam bidang sains sosial khususnya ekonomi. Tajuk-tajuk yang dibincangkan ialah pengertian penyelidikan, etika dalam penyelidikan, pembentukan model ekonomi: model sebab akibat dan model siri masa, skala pengukuran dan pembentukannya, kaedah pungutan data dan reka bentuk borang soal selidik, kaedah pensampelan dan isu-isu yang berkaitan dengannya, memproses data dan penulisan laporan penyelidikan. Pelajar diwajibkan membuat projek penyelidikan bagi kursus ini. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar berupaya mengenalpasti kaedah penyelidikan dan melaksanakan suatu penyelidikan secara ilmiah dan saintifik. Bacaan Asas Chua, Y.P. 2014, Kaedah Penyelidikan, Edisi Ketiga, Mc Graw Hill Education Chua, Y.P. 2014, Asas Statistik Penyelidikan, Edisi Ketiga, Mc Graw Hill Education Keller, G. 2014. Statistics for management and economics. 10th Ed. South-Western College Pub Kothari, C. 2013. Research methodology: methods and techniques. 3rd Ed. New Delhi: New Age International Publishers Kumar, R. 2014. Research methodology: a step by step guide for beginners. 4th Ed. London: Sage Publication Ltd

78 Panduan Prasiswazah

EPPE3023 Ekonomi Antarabangsa Kursus ini bertujuan memberi fahaman tentang teori dan konsep asas dalam ekonomi antarabangsa yang meliputi topik dalam ekonomi perdagangan antarabangsa dan kewangan antarabangsa. Antara topik yang dibincangkan ialah teori perdagangan antarabangsa awal dan moden, sekatan tarif dan bukan tarif, integrasi ekonomi, aliran antarabangsa faktor, imbangan pembayaran dan pasaran pertukaran asing dan sistem kewangan dunia. Di akhir kursus ini pelajar seharusnya dapat membincangkan kerelevanan teori ekonomi antarabangsa dengan isu dunia sebenar dan polisi yang berkaitan. Bacaan Asas Carbaugh, R.J.2015. International Economics. 12th Ed. U.S.A: South-Western Cengage Learning. Salvatore, D. 2013. International Economics: Trade and Finance. 11th Ed. USA: John Wiley & Sons, Inc. Salvatore, D. 2012. Introduction to International Economics. 3rd Ed. USA: John Wiley & Sons, Inc. Husted, S & Melvin, M. 2012. International Economics. 9th Ed. Boston: Pearson Education, Inc. Gerber, J. 2013. International Economics. 6th Ed. Boston: Pearson Education, Inc. EPPE3033 Perkembangan Pemikiran Ekonomi Kursus ini meninjau sejarah aliran ilmu ekonomi. Perbincangan bermula dari pemikiran ekonomi zaman Merkantalis sehinggalah ke zaman moden. Tinjauan dibuat terhadap sejarah aliran pemikiran pelbagai kumpulan ahli ekonomi seperti kumpulan Merkantalis, Fisiokrasi, Klasik, Marginalis, Neoklasik, Institutionalis, Kebajikan, Keynesian dan Chicago. Turut dibincangkan ialah pendekatan ekonomi Sustainomics dan Ekonomi Syariah. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya dapat mengenalpasti dan membincangkan tenet-tenet penting setiap kumpulan ahli ekonomi tersebut dan sumbangan penting tokoh-tokoh ekonomi terkemuka.

79 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Ahmed El-Ashker & Wilson, R. 2006. Islamic Economics: A Short History. Leiden: Brill. Brue, S. L. & Grant, R. R. 2012. The Evolution of Economic Thought. 8th Ed. SouthWestern, Cencage Learning. Eukland, R.B. & Hebert R.F. 2007. A History of Economic Theory and Method. 5th Ed. Waveland Press, Inc. Grant, R. R. & Brue, S. L. 2009. The History of Economic Thought. 7th Ed. SouthWestern, Cencage Learning. Munasinghe, M. 2009. Sustainable Development in Practice: Sustainomics Methodology and Applications. Cambridge: Cambridge University Press. EPPE3043 Ekonomi Pembangunan Kursus ini bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang konsep dan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta pelaksanaan dasar yang diperlukan untuk membaiki taraf hidup penduduk di negara membangun. Fokus perbincangan tertumpu kepada aspek berkaitan struktur, proses, ciri-ciri dan masalah yang terdapat di negara membangun serta melihat punca wujudnya masalah tersebut. Perbincangan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pertama, aspek teori dan kedua, mengkaji isuisu penting dalam proses pembangunan ekonomi. Tajuk yang dibincangkan merangkumi teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, isu penduduk, migrasi, kemiskinan, sektor pertanian, sektor industri, sumber pertumbuhan ekonomi dan isu global terpilih dalam pembangunan ekonomi seperti gender, kesihatan dan alam sekitar. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya berupaya menganalisis secara kritis isu-isu penting dalam proses pembangunan ekonomi. Bacaan Asas Todaro, M. P. & Stephen, C. Smith. 2015. Economic Development. Twelfth Edition. Pearson Education Limited. Dowling, J. M. & Valenzuela, M. R. 2010. Economic Development in Asia. Second Edition. Cengage Learning. Nor Aini Haji Idris & Ab. Razak Dan. 2004. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Penerbit UKM. Bangi Selangor.

80 Panduan Prasiswazah

Perkins, D.H., Radelet, S., Lindauer, D. L., & Block, S. A. 2013. Economics of Development. (International Student Edition) Seventh Edition. Norton. Van de Berg. H. 2012. Economic Growth and Development. Second Edition.World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Singapore EPPE3098 Latihan Industri Latihan industri memberikan pelajar peluang pembelajaran di dunia pekerjaan agar lebih bersedia dengan suasana kerja yang bakal mereka ceburi. Selain itu, kursus ini juga bertujuan memperkasakan kompetensi dan kemahiran pekerjaan pelajar dan seterusnya dapat mempertingkatkan kebolehan pasaran pelajar. Melalui kursus ini juga pelajar berpeluang menerapkan konsep, teori dan kemahiran ilmu yang diperolehi dalam bilik kuliah kepada alam pekerjaan. EPPE3996 Kertas Ilmiah Kertas ilmiah merupakan hasil penulisan berbentuk esei panjang. Esei ini tidak melebihi 40 halaman bertaip berjarak dua baris atau tidak melebihi 8,000 patah perkataan. Isi kandungannya perlu meliputi latar belakang, rasional kajian, tujuan kajian, metodologi, analisis dan rumusan kajian.

81 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS WAJIB MODUL (WM) PROGRAM EKONOMI EPPE2113 Organisasi industri Kursus ini membincangkan isu-isu dalam bidang organisasi industri. Matlamat utama kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan bidang organisasi industri moden. Fokus kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan yang berkaitan dengan gelagat firma, struktur pasaran dan interaksi strategik di antara firma. Pasaran yang akan dibincangkan ialah pasaran persaingan sempurna, monopoli dan oligopoli. Di samping itu, kesan daripada persekitaran struktur pasaran juga akan turut dibincangkan. Antara kesan tersebut ialah diskriminasi harga, kepelbagaian produk, pengiklanan, kesejahteraan masyarakat, penggabungan serta ikatan produk. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya boleh memahami dan menerangkan aspek yang berkaitan dengan ciri-ciri organisasi industri yang wujud dalam pelbagai bentuk pasaran dan tingkah laku masing-masing. Bacaan Asas Carlton, D.W. & Perloff, J. 2015. Modern Industrial Organization. 4th Ed. England: Pearson Education Limited. Lipyczynski, J., Wilson, J. & Goddard, J. 2013. Industrial Organization: Competition, Strategy, Policy. 4th Ed. England: Perason Education Limited. Pepall, L. Richards, D. & Norman, G. 2014. Industrial Organization: Theory and Applications. 5th Ed. New York: John Wiley & Son. Pepall, L. Richards, D. & Norman, G. 2014. Industrial Organization: Contemporary Theory and Empirical Applications. 5th Ed. New York: Willey Publishing. Waldman, D.E. & Jensen, E.J. 2014. Industrial Organization: Theory and Practice. 4th Ed. New York: Pearson Education Limited. EPPE2123 Statistik Untuk Kajian Industri Kursus ini menggabungkan teori statistik dan organisasi industri untuk menganalisis prestasi industri dalam ekonomi. Matlamat utama kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pelajar berkenaan kajian empirikal yang berkaitan dengan organisasi industri moden. Bahagian awal kursus ini memfokus kepada hubungan

82 Panduan Prasiswazah

antara kajian industri dan statitsik. Dalam bahagian ini, pelajar dapat mempelajari konsep statistik penakbiran dan kaitannya dengan teori organisasi industri. Pemahaman pelajar dapat ditingkatkan lagi dengan menunjukkan hasil kajian empirikal yang pernah dibuat. Di samping itu, kesan persekitaran struktur pasaran juga akan dibincangkan dengan mempelajari beberapa ukuran pasaran yang digunakan dalam bidang organisasi industri seperti darjah penumpuan dan indeks pengeluaran. Bahagian seterusnya kursus ini akan memfokus kepada kaedah penilaian kualiti produk dalam proses pengeluaran firma. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar boleh memahami kaedah-kaedah statistik yang diaplikasikan dalam industri, melakukan persampelan, mentafsirkan carta kawalan, menilai kualiti produk dan membuat keputusan. Bacaan Asas Deone, D.P and Seward, L.E. 2012. Applied Statistics in Business and Economics. 4th Ed. USA: McGraw-Hill. Lind, D. A., Marchal, W.G. & Mason, R.D. 2014. Statistical Techniques in Business and Economics. 16th Ed. USA: McGraw-Hill. Nur Riza Mohd Suradi, Zainol Hj. Mustafa, dan Faridatul Azna Ahmad Shahabudin.2000. Kawalan Proses Statistik: Aplikasi Di Industri. Penerbit UKM. Smith, G. 2011. Essential Statistics, Regression and Econometrics. USA: AcademicPress. Smith, G.M. 2004. Statistical Process Control and Quality Improvement. Boston: Prentice Hall EPPE2133 Kerajaan dan Pembangunan Industri Kursus ini membincangkan peranan kerajaan dalam membangunkan sektor pembuatan di Malaysia. Tajuk utama yang dibincangkan ialah penglibatan kerajaan, institusi dan insentif yang disediakan dalam proses industrialisasi negara. Tajuk-tajuk lain seperti sumber untuk pembangunan industri, cabaran dan prospek perindustrian turut dibincangkan bagi menangani persaingan global di alaf baru. Di akhir kursus, pelajar seharusnya dapat merangka dasar industri dan perdagangan untuk membangunkan sektor pembuatan.

83 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Ahmad Atory Hussain. 2000. Analisis Dasar Awam: Peranan Kerajaan Mengatasi Masalah Ekonomi Dalam Sistem Pasaran Bebas. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Carlos,M.P & Carlos A.P. 2008. Goverment Intervention in Glaobalization: Regulation, Trade & Devaluation Wars. Palgrave Macmillan. Ishak Yusoff, Nor Aini Idris & Basri Abdul Talib. 2006. Ekonomi Malaysia ke Arah Pascaindustri. Bangi Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Nor Aini Haji Idris, Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd Noor, Nafisah Mohamed & Md. Zahir Kechot. 2004. Peranan Kerajaan Dalam Pembangunan Industri Pembuatan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Jomo, K.S. & Gomez, E.T. 2000. Rents, Rent-Seeking & Economic Development: Theory & Evidence in Asia. Cambridge University. EPPE2213 Ekonomi Monetari Kursus ini membincangkan teori dan aplikasi penawaran dan permintaan wang. Daripada aspek penawaran wang, perbincangan difokuskan kepada struktur sistem kewangan, peranan bank pusat, teori penentu penawaran wang dan pelbagai alat dasar monetari. Daripada aspek permintaan pula, perbincangan tertumpu kepada teori permintaan wang Klasik, Keynesian dan Friedman serta kajian empirik terhadap fungsi permintaan wang. Selain itu, teori penentuan kadar bunga, kelakuan kadar bunga, struktur tempoh kadar bunga, perlaksanaan dasar monetari dan proses mekanisme transmisi juga turut dibincangkan. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya dapat menerangkan aspek penawaran dan permintaan wang dan membincangkan proses dan strategi dasar monetari dalam ekonomi. Bacaan Asas Mishkin, F.S. 2015. The economics of money, banking and financial market. 11th Ed. England: Pearson Education Limited. Mishkin, F.S. and Stanley Eakine. 2015. Financial Markets and Institutions. 8 th Ed. England: Pearson Education Limited. Ball, L. 2011. Money, Banking and Financial Markets. 2nd Ed. New York: Worth Publishers.

84 Panduan Prasiswazah

Mankiw, N.G. and Laurence Ball. 2010. Macroeconomics and the Financial System. 1 st Ed. New York: Worth Publishers. Hubbard, R.G. 2008. Money, the financial system and the economy. 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall. EPPE2223 Perbelanjaan Awam Kursus ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan ekonomi kerajaan daripada aspek perbelanjaan yang berasaskan pengalaman Malaysia. Penumpuan perbincangan diberikan terhadap topik kegagalan mekanisme pasaran yang memerlukan campur tangan kerajaan, analisis pembekalan optimum barang awam tulen dan tidak tulen, eksternaliti pengeluaran dan penggunaan, masalah pasaran monopoli dalam ekonomi, isu agihan optimum polisi fiskal dalam pilihan awam serta penentuan prinsip penilaian perbelanjaan awam. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya boleh menganalisis teori pertumbuhan perbelanjaan awam, struktur dan prestasi perbelanjaan awam di Malaysia. Bacaan Asas Gruber, J. 2016. Public finance and public policy, 5th Ed. New York: Worth Publishers. Holcombe, R. 2006. Public sector economics, 1st Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall Hyman, D.N. 2011. Public finance: A contemporary application of theory to policy, 10 th Ed. South-Western: Cencage Learning. Md. Zyadi Md. Tahir. 1995. Pengenalan perbelanjaan awam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rosen, H.S., Gayer, T. & Civan, A. 2014. Public finance, 10th Ed. Berkshire: McGrawHill Education. EPPE2313 Pengantar Ekonometrik Kursus ini bertujuan untuk memberi fahaman kepada pelajar mengenai prinsip asas dalam ekonometrik dengan memberi fokus kepada model regresi linear. Liputan kursus termasuklah pengenalan ekonometrik, regresi mudah dan berbilang, model regresi pemboleh ubah dami, masalah-masalah dalam regresi, multikolineariti, heteroskedastisiti, autokorelasi dan pemodelan ekonometrik. Selepas mengikuti kursus

85 Panduan Prasiswazah

ini, pelajar diharap mampu mengaplikasikan analisis regresi dalam kajian ekonomi secara empirical. Bacaan Asas Gujarati, D.N. 2009. Basic econometrics. 4th Edition. New York: McGraw Hill. Hill, R.C., Griffiths, W.E. & Lim, G.C. 2011. Principles of Econometrics. 4th Edition. Danver: John Wiley & Son. Stock, J.M. & Watson, M.W. 2015. Introduction to econometrics. Updated 3rd Edition. New York: Pearson. Vogelvang, B. 2005. Econometrics: Theory & Applications With Eviews. 1st Edition. Harlow: Pearson Education Limited. Wooldridge, J.M. 2016. Introductory econometrics – a modern approach. 6th Edition. Singapore: Cengage Learning EPPE2323 Pengantar Penyelidikan Kendalian Kursus ini bertujuan membincangkan kaedah-kaedah pengoptimuman asas dalam bidang penyelidikan kendalian. Antara tajuk yang akan dibincangkan adalah pengenalan kepada penyelidikan kendalian dan aplikasinya di Malaysia, pemprograman linear, kaedah simpleks dan ciri-ciri penyelesaian. Analisis kepekaan dan analisis selepas keoptimuman, masalah dual dan hubungannya dengan masalah primal turut dibincangkan. Perbincangan tentang model pengangkutan dan model peruntukan, model rangkaian dan penjadualan projek (PERT/CPM) mengakhiri kursus ini. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar diharapkan berupaya mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah-kaedah penyelidikan kendalian dalam industri. Bacaan Asas Hillier, F. & Lieberman, G. 2015. Introduction to Operations Research. 10th Edition. New York: McGraw Hill. Mariappan, P. 2013. Operations Research: An Introduction. Delhi: Pearson Education. Sultan, A. 2011. Linear Programming: An Introduction With Applications. 2nd Ed. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform. Taha, H. 2011. Operations Research: An Introduction. 9th Edition. New Jersey: Pearson Education.

86 Panduan Prasiswazah

Yadav, S.R. & Malik, A.K. 2015. Operations Research. New York: Oxford University Press. EPPE2333 Analisis Data Ekonomi Kursus ini bertujuan memberi fahaman tentang teknik menganalisis data ekonomi dengan menggunakan perisian statistik SPSS dan Microsoft Excel. Perbincangan meliputi statistik dan analisis data, pengenalan kepada SPSS, pemerihalan data, ujian hipotesis, analisis korelasi dan regresi, dan analisis kebolehpercayaan. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya berupaya untuk mengenal pasti teknik analisis yang sesuai dengan objektif kajian, memerihal data ekonomi dalam pelbagai bentuk,serta menganalisis dan membincangkan keputusan analisis secara logik dan kritis. Bacaan Asas George, D. & Mallery, P. 2016. IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference. 14th Edition. New York. Routledge. IBM Corp. 2014. IBM SPSS Statistics Base 23. New York: IBM Corp. IBM Corp. 2014. IBM SPSS Statistics 23 Core System User’s Guide. New York: IBM Corp. Ott, R. L. & Longnecker, M. T. 2016. An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis. 7th Edition. Boston: Cengage Learning. Ramsey, F. & Schafer, D. 2013. The Statistical Sleuth: A Course in Methods of Data Analysis. International Edition. 3rd Edition. Boston: Cengage Learning. EPPE2353 Kaedah Pensampelan Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan tentang beberapa kaedah pensampelan yang lazim digunakan dalam suatu penyelidikan. Tajuk-tajuk yang dibincangkan ialah pengenalan dan istilah-istilah penting dalam pensampelan, pensampelan rawak mudah, berstrata, bersistem dan berkelompok. Fokus utama perbincangan ialah anggaran bagi min, varians, kadaran bagi populasi menerusi anggaran titik dan selang, di samping penentuan saiz sampel bagi setiap kaedah. Tajuk-tajuk tertentu dalam pensampelan akan tertumpu kepada pensampelan untuk kawalan kualiti dan industri, pensampelan populasi hidupan liar dan model respon rawak. Selepas mengikuti kursus

87 Panduan Prasiswazah

ini, pelajar berupaya mengaplikasikan pelbagai kaedah pensampelan untuk membantunya membuat penakbiran yang jitu dan boleh percaya. Bacaan Asas Cochran, W. 2009. Sampling techniques. 3rd Edition. New Delhi: Wiley India Pvt Led. Daniel, Johnnie. 2012. Sampling Essentials: Practical guidelines for making sampling choices. California: Sage Publications. Gupta, A. K., & Kabe, D. G. 2011. Theory of sample surveys. World Scientific. Keller, G. 2014. Statistics for management and economics. Nelson Education. Scheaffer, R., Mendenhall III, W., Ott, R. and Gerow, K., 2011. Elementary survey sampling. Cengage Learning. EPPE2413 Analisis Ekonomi Islam Kursus ini bertujuan memberi fahaman dan kemahiran menganalisis kemungkinan kesan perubahan sikap dan gelagat agen ekonomi daripada amalan ekonomi konvensional kepada ekonomi Islam. Pelajar akan diperkenalkan kepada gelagat dan peranan agen ekonomi sebelum dan selepas perubahan sikap, serta implikasi perubahan sikap terhadap aktiviti ekonomi. Perbincangan meliputi teori ekonomi yang lazim seperti penggunaan, pengeluaran, sistem pasaran, agihan pendapatan faktor, keseimbangan pendapatan negara dan dasar ekonomi negara. Di akhir kursus, pelajar seharusnya dapat menganalisis kesan perubahan sikap dan gelagat agen ekonomi ke atas kebajikan ekonomi dan rohani serta ekonomi negara secara agregat. Bacaan Asas Chapra, M.U (2014). Morality and justice in Islamic economics and finance. UK: Edward Elgar Publishing Limited Jaafar Ahmad, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahid. (2011). Analisis ekonomi Islam: Satu pendekatan analisis. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Khan, M.A. (2013). What is wrong with Islamic economics? Analysing the present state and and future agenda. UK: Edward Elgar Publishing Limited. Naqvi, S. N. H 2013. Islam, economics, and society. New York: Routledge

88 Panduan Prasiswazah

Zubair Hasan 2006. Introduction to microeconomics: An Islamic perspectives. Petaling Jaya: Prentice Hall-Pearson Malaysia Sdn. Bhd EPPE2423 Pengenalan Kepada Fiqh Ekonomi Kursus ini bertujuan memberi fahaman tentang kontrak muamalat yang digunakan dalam aktiviti ekonomi. Pelajar akan diperkenalkan kepada konsep dan aplikasi sesuatu kontrak dalam amalan sebenar. Perbincangan akan meliputi konsep asas fiqh iaitu hak, milik dan harta, dan beberapa kontrak muamalat seperti kontrak jualbeli, salam, istisna’ wadiah, wakalah, kafalah, hawalah, ijarah, qard, rahnu, musyarakah, dan mudarabah. Selepas mengikuti kursus ini pelajar seharusnya dapat memahami beberapa kontrak muamalat dan boleh mengaplikasikan dalam amalan kewangan Islam semasa. Bacaan Asas Aznan Hasan. 2011. Fundamentals of shariah in Islamic Finance. Kuala Lumpur: IBFIM Bank Negara Malaysia. 2010. Resolusi syariah dalam kewangan Islam. Edisi ke 2. Kuala Lumpur:BNM Hailani Muji Tahir & Sanep Ahmad. 2009. Aplikasi fiqh muamalat dalam kewangan Islam. Shah Alam: UPENA. Zaharuddin Abd. Rahman. 2009. Panduan perbankan Islam: Kontrak dan produk asas. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd. EPPE2433 Perbankan Islam Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan prinsip dan operasi perbankan Islam. Pelajar diberi fahaman mengenai rasional pengharaman riba yang membawa kepada penubuhan perbankan Islam, serta hubungan di antara perbankan Islam dengan pelanggan. Seterusnya, pelajar diperkenalkan dengan prinsip mumalat utama yang mendasari operasi perbankan Islam. Perbincangan dalam kursus ini meliputi aspek pengoperasian, pengurusan dan pengawalseliaan perbankan Islam, serta pengurusan modal, aset dan liabiliti. Setelah mengikuti kursus ini, pelajar akan dapat mengaplikasi pengetahuan mengenai prinsip muamalat dalam operasi perbankan Islam. Selain itu, pelajar juga memperoleh pengetahuan mengenai kaedah pengurusan modal, aset dan liabiliti.

89 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Abdul Ghafar Ismail. 2011. Reka Bentuk Sistem Kewangan Islam: Infrastruktur Pendokong dan Kesan Zakat. Bangi: Penerbit UKM. Ginena, Karim, Azhar Hamid. 2015. Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Banks. Wiley Finance Series. Hassan, M.Kabir, Kayed, Rasem N. & Oseni, Umar A. 2013. Introduction to Islamic Banking & Finance: Principles and Practices. England: Pearson. ISRA. 2011. Islamic financial system: principles and operations. Kuala Lumpur: ISRA (International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance) Kettell, Brian. 2011. Islamic Banking and Finance: Introduction to Islamic Banking and Finance, Case Studies and Workbook. Wiley Finance. EPPE2513 Analisis Demografi Ekonomi Kursus ini bertujuan mempelajari teknik asas berhubung analisis demografi daripada perspektif ekonomi. Tajuk yang dibincangkan meliputi pengukuran asas demografi, pembinaan jadual hayat, analisis fertiliti dan mortality, model populasi, tenaga buruh dan migrasi, kaedah penganggaran dan pelunjuran populasi, dan penggunaan jadual ‘multiple decrement’ dalam demografi ekonomi. Selepas mengikut kursus ini pelajar harus dapat menjelaskan komponen-komponen penting demografi, menggunakan teknik asas, menganalisis dan membuat unjuran berhubung kependudukan Bacaan Asas John, R. Weeks.2011. Population: An Introduction to Concepts and Issues, 11th edition.Wadsworth Publishing Company. Jabatan Perangkaan Malaysia.2012. Jadual Hayat Ringkas 2010-2012. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Sdn. Bhd. United Nations Population Division.2013. World Population Prospects: The 2012 Revision, New York, DESA, Population Division, available online at: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm IUSSP & UNFPA.(2014). Population Analysis for Policies and Programmes, Paris: IUSSP and UNFPA, available online at: http://papp.iussp.org Pollard, A.H., Y. Farhat & G.N. Pollard.(1990). Demographic Techniques, 3rd Edition, Sydney: Pergamon Pres.

90 Panduan Prasiswazah

EPPE2523 Analisis Sosial dan Politik dalam Pembangunan Kursus ini meliputi kepentingan faktor bukan ekonomi dalam pembangunan ekonomi, teori ekonomi, sosial dan politik, institusi sosial, stratifikasi sosio-ekonomi, masalah sosial, penilaian dampak sosial, serta kepentingan dan keperluan dasar sosial dan ekonomi dalam pembangunan ekonomi negara membangun. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar berupaya menerangkan prinsip, konsep dan teori asas pembangunan ekonomi, sosial dan politik, menghubungkait institusi sosial dan pembangunan ekonomi, serta menilai program komuniti berdasarkan teori dan perkembangan sosio-ekonomi semasa. Bacaan Asas Epstein, Marc J. & Yuthas, Kristi. 2014. Measuring and Improving Social Impacts:A Guide for Nonprofits, Companies, and Impact Investors. Berrett-Koehler Publishers. Haider, Huma & Sumedh Rao. 2010. Political and Social Analysis for Development Policy and Practice: An Overview of Five Approaches International Development Department, University of Birmingham. http://www.gsdrc.org/docs/open/EIRS10.pdf Sharp, Ansel & Register, Charles. 2012. Economics Of Social Issues. The Mcgraw-Hill Economics Series. Schaefer, R.T. 2013. Sociology. 14th Edition. New York: MacGraw-Hill. Szirmai, Adam. 2015. Socio-Economic Development. Cambridge University Press: Cambridge EPPE2533 Pertumbuhan Ekonomi dan Agihan Kursus ini bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar mengenai isu pertumbuhan ekonomi dan agihan pendapatan di kalangan penduduk negara dunia khususnya di negara membangun. Perkara-perkara yang dibincangkan termasuklah konsep pertumbuhan, pembangunan, agihan pendapatan, kemiskinan dan guna tenaga, teori agihan pendapatan, kemiskinan dan gunatenaga pengukuran agihan pendapatan dan kemiskinan, impak dan sebab-sebab ketaksetaraan agihan pendapatan, kemiskinan, guna tenaga serta peranan institusi dalam mengurangkan ketaksetaraan agihan pendapatan dan kemiskinan. Kajian kes berkait hubungan proses pertumbuhan

91 Panduan Prasiswazah

dengan agihan pendapatan dan kemiskinan juga turut dibincangkan. Di akhir kursus pelajar diharap dapat menerangkan hubungkait antara pertumbuhan ekonomi dengan agihan pendapatan, kemiskinan dan gunatenaga serta berupaya membincang dan menilai keberkesanan peranan institusi dalam mengurangkan ketaksetaraan agihan pendapatan, kemiskinan dan gunatenaga. Bacaan Asas Milanovic, B. 2016. Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press. Cambridge. Milanovic, B. 2007. Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality. Second Edition. Princeton University Press.New Jersey. Piketty, T. 2014. Capital in the Twenty-First Century. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge. Rahmah Ismail, IshakYussof & Mohd Nasir Saukani. 2011. Modal Insan dan Agihan Pendapatan di Malaysia. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor. Xue, J. 2012. Growth with Inequality: An International Comparison on Income Distribution. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Singapore EPPE2613 Ekonomi dan Pengurusan Sumber Kursus ini memberikan fahaman kepada pelajar tentang pemakaian teori ekonomi dalam pengurusan sumber dan alam sekitar. Topik perbincangan utama meliputi konsep asas ekonomi sumber dan alam sekitar, teori kecekapan peruntukan dan pengurusan sumber, konsep dalam permasalahan alam sekitar dan kaedah penting dalam mengatasi permasalahan alam sekitar ini melalui kaedah ekonomi dan bukan ekonomi. Di samping itu isu-isu sumber dan alam sekitar di Malaysia juga dibincangkan. Setelah mengikuti kursus ini pelajar dijangka boleh memahami kaedah dan teori ekonomi dan mengaplikasikannya dalam pengurusan sumber dan alam sekitar dengan lebih baik.

92 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Callan, S.J. & Thomas, J.M. 2012. Environment Economics and Management: Theory Policy and Applications. 6th Ed. South-Western College Publishing. Anderson, D.A. 2014. Environmental Economics and Natural Resourse Management, Fourth Edition. New York: Routledge. Haliza Abdul Rahman dan Rohasliney Hashim (Eds.). 2010. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar di Malaysia. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia. Maizatun Mustafa. 2011. Environmental Law in Malaysia. The Netherlands: Kluwer Law International. Tietenberg, T. and Lewis, L. 2016. Environmental & Natural Resource Economics, Tenth Edition. New York: Routledge. EPPE2623 Ekonomi dan Pengurusan Alam Sekitar Kursus ini bertujuan memberi fahaman kepada pelajar tentang aplikasi teori ekonomi dalam pengurusan alam sekitar. Antara topik-topik yang akan dibincangkan ialah konsep asas ekonomi dan alam sekitar,teori asas ekonomi dan alam sekitar, kegagalan pasar dan permasalahan alam sekitar, pengurusan alam sekitar mengikut pendekatan konvensional dan pasaran, pembangunan lestari dan kerajaan dalam pengurusan alam sekitar. Dengan mengikuti kursus ini pelajar dapat berupaya memikir bahawa keseluruhan permasalahan alam sekitar yang berlaku adalah berpunca daripada tabiat manusia sendiri. Bacaan Asas Jonathan, H. & Brian, R .2013.Environmental & Natural Resources Economics: A Contemporary Approach. Global Development & Environment Institute, Tufts University Somerville, USA. Field, B.C. & Martha, K.F. 2012. Environmental Economics: An Introduction. 6th Edition. New York: McGraw Hill Irwin. Robent N,S .2012. Economics of the Environment: Selected Readings. 6th Edition. W.W Norton & Company. Callan, S.J. & Thomas, J.M. 2009. Environmental Economics and Management: Theory Policy and Application. 5th Edition. Orlando: The Dryden Press.

93 Panduan Prasiswazah

Thomas, J.M. & Callan, S.J. & 2007. Environment Economics: Application, Policy and Theory. Thomson Southwestern. EPPE2633 Ekonomi Pengeluaran Pertanian Tujuan utama kursus ini memberi fahaman kepada pelajar mengenai penggunaan beberapa teori mikroekonomi kepada pengeluaran pertanian. Topik utama yang dibincangkan dalam kursus ini fungsi input-output, input-input, output-output, pemograman linar dan analisis input-output. Kursus ini juga memperkenalkan kepada pelajar kaedah empirik untuk menganggar fungsi pengeluaran untuk membolehkan mereka memahami aspek teori dan empirikal kaedah pengoptimuman pengeluaran pertanian. Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dijangka berupaya mengaplikasikan beberapa teori ekonomi khususnya dalam pertanian. Bacaan Asas Penson Jr., J. B., Capps Jr, O., Rosson III, C. P., and Woodward, R. T. 2014. Introduction to Agricultural Economics (6th Edition). Pearson. Barkley, A., and Barkley, P. W. 2013. Principles of Agricultural Economics. Routledge. Beattie, B.R., Taylor, C.R., and Watts, M. J. 2009. The Economics of Production. Krieger Publishing Company. Debertin, D.L. 2012. Agricultural Production Economics Second Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform. Nik Hashim Mustapha. 1990. Ekonomi pengeluaran pertanian: teori dan gunaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. EPPE2643 Analisis Dasar Sumber Pertanian Kursus ini bertujuan memberi fahaman kepada pelajar mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian umumnya dan masalah tanah sehingga melahirkan pelbagai program dan usaha untuk mengatasi dan memajukannya. Antara tajuk yang dibincangkan ialah kelemahan pengeluaran pekebun kecil dan perladangan, kelemahan teknologi dan dasar pemasaran pertanian, masalah ekstensif dan intensif penggunaan tanah, masalah tanah dalam pertanian dan peranan perdagangan tani antarabangsa, dasar-dasar pertanian seperti jaminan harga, subsidi input, kepelbagaian tanaman, kredit, komesialisasi pertanian, pemakanan, keselamatan,

94 Panduan Prasiswazah

jaminan dan mutu makanan, dasar pertanian yang juga meliputi dasar komoditi dan dasar tanah negara sama ada yang melibatkan peraturan dan pentadbiran seperti kanun tanah, pengezonan, tanah pertanian, jelapang padi dan sebagainya, reformasi tanah dan dasar perdagangan pertanian negara dan dunia turut diberi penekanan. Di akhir kursus, pelajar mampu memahami dan menghayati implikasi dasar terhadap pembangunan industri pertanian. Bacaan Asas Darin-Drabkin, H. 2013. Land Policy and Urban Growth. Pergamon. Novak, J. L., Pease, J. W., and Sanders, L. D. 2015. Agricultural Policy in the United States: Evolution and Economics. Routledge. Koning, N. 2016. Food Security, Agricultural Policies and Economic Growth: Long-term Dynamics in the Past, Present and Future. Routledge. Godden, D. 2010. Agricultural and Resource Policy: Principles and Practice. Sydney University Press. Malaysia. 2011. Dasar Agro Makanan Negara. Putrajaya: Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. EPPE3123 Industri dan Perniagaan Antarabangsa Kursus ini bertujuan membincang dan menganalisis kedinamikan industri dan perniagaan antarabangsa akibat daripada perubahan teknologi. Aspek-aspek penting yang diliputi ialah perkembangan terkini perdagangan antarabangsa dan industri, iaitu dari teori faedah berbanding kepada teori faedah dayasaing, teori ekonomi jaringan dan sistem kompleks, dan persaingan dalam produk berteknologi masa kini dan akan datang dengan aplikasi teori inovasi teknologi berterusan berlawan dengan teori inovasi teknologi memusnah. Selepas mengikuti kursus ini pelajar boleh memahami dan membincangkan ciri-ciri penting industri dan perniagaan yang melibatkan pelaburan serta firma antarabangsa terutamanya dalam industri berorientasi teknologi terkini.

95 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Hewitt, T., Hazel, J. & David, W. (eds.). 1992. Industrialization and development. New York: Oxford Univ. Press. Chang, Sea-Jin. 2008. Sony vs. Samsung: The Inside Story of the Electronics Giants’ Battle for Global Supremacy. Singapore: John Wiley & Sons (Asia). Christensen, Clayton M. & Michael E. Raynor. 2003. The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Growth. Cambridge, Mass.: Harvard Business School Press. Christensen, Clayton M. 1997. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Cambridge, Mass.: Harvard Business School Press. Porter, Michael E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press EPPE3143 Ekonomi Perdagangan Antarabangsa Kursus ini membincangkan tentang teori, polisi dan aplikasi dalam ekonomi perdagangan antarabangsa. Tajuk-tajuk utama yang dibincangkan meliputi teori perdagangan antarabangsa klasik dan moden, kesan perdagangan ke atas agihan pendapatan dan kebajikan penduduk, sekatan perdagangan yang berkaitan dengan tarif dan sekatan bukan tarif serta hujah yang menyokong kepada halangan perdagangan antarabangsa. Di samping itu, isu-isu dan tajuk berkaitan integrasi ekonomi, pertumbuhan dan mobiliti antarabangsa faktor pengeluaran serta kemajuan teknikal dan hubungan mereka dengan kadar syarat perdagangan, jumlah perdagangan antarabangsa dan kebajikan ekonomi negara turut dibincangkan. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar berupaya mengaplikasikan konsep dan polisi, membandingkan teori perdagangan antarabangsa dan mampu membuat penyelidikan berkaitan isu ekonomi perdagangan antarabangsa. Bacaan Asas Salvatore, D. 2013. International Economics: Trade and Finance. 11th Ed. USA: John Wiley & Sons, Inc. Salvatore, D. 2012. Introduction to International Economics. 3rd Ed. USA: John Wiley & Sons, Inc.

96 Panduan Prasiswazah

Carbaugh, R.J. 2015. International Economics. 12th Ed. U.S.A: South-Western Cengage Learning. Husted, S&Melvin, M. 2012. International Economics. 9th Ed. Boston: Pearson Education, Inc. Gerber, J. 2013. International Economics. 6th Ed. Boston: Pearson Education, Inc. EPPE3213 Ekonomi Monetari Antarabangsa Kursus ini membincangkan teori dan aplikasi dalam ekonomi monetari antarabangsa. Tajuk-tajuk utama yang dibincangkan meliputi akaun imbangan pembayaran, pasaran pertukaran asing, pendekatan kewangan dan pendekatan imbangan portfolio, mekanisme pelarasan harga, dasar ekonomi terbuka di bawah sistem kadar pertukaran fleksibel dan sistem kadar pertukaran tetap, harga dan output dalam ekonomi terbuka dengan menggunakan pendekatan agregat, isu pemilihan sistem kadar pertukaran, sejarah dan prospek sistem kewangan antarabangsa. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar berupaya mengaplikasikan teori dan konsep asas ekonomi monetari antarabangsa dalam konteks semasa serta mampu membuat penyelidikan dan membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi monetari antarabangsa. Bacaan Asas Appleyard, D.R., Field, A.J. & Cobb, S. 2014. International economics. 7th Ed. New York: McGraw Hill. Krugman, P.R., Obstfeld, M., and Melitz, M. J. 2015. International economics: Theory & Policy. 10th Ed. Boston: Pearson. Carbaugh, R.J. 2013. International Economics. Singapore: South-Western Cengage Learning Pillbeam, K. 2013. International finance. Fourth Edition. New York: Palgrave Macmillan. Gerber, J. 2014. International economics. 6th Ed. Boston: Pearson. EPPE3223 Ekonomi Pencukaian Kursus ini bertujuan membincangkan kegiatan kerajaan dari aspek pencukaian yang berasaskan pengalaman Malaysia. Penumpuan diberikan terhadap analisis kesaksamaan cukai, kesan beban cukai dari aspek kecekapan dan taburan, pencukaian dalam ekonomi terbuka, cukai jualan, cukai pengeluaran terutama cukai

97 Panduan Prasiswazah

eksais, cukai kekayaan, hartanah dan harta pusaka, serta federalisme fiskal dan pembiayaan kerajaan negeri dan tempatan. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya boleh menganalisis prestasi dan kesan amalan sesuatu cukai dari aspek kecekapan dan kesaksamaan secara kualitatif dan kuantitatif. Bacaan Asas Gruber, J. 2016. Public finance and public policy, 5th Ed. New York: Worth Publishers. Holcombe, R. 2006. Public sector economics, 1st Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall Hyman, D.N. 2011. Public finance: A contemporary application of theory to policy, 10 th Ed. South-Western: Cencage Learning. Md. Zyadi Md. Tahir & Ragayah Haji Mat Zin. 2002. Ekonomi pencukaian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rosen, H.S., Gayer, T. & Civan, A. 2014. Public finance, 10th Ed. Berkshire: McGrawHill Education. EPPE3253 Ekonomi Kewangan Mikro Kursus ini membincangkan teori dan aplikasi dalam bidang ekonomi kewangan mikro. Antara topik yang dibincangkan ialah teori pelaburan portfolio yang terdiri daripada analisis min-varian (model Markowitz) dan model keseimbangan pasaran modal yang terdiri daripada model CAPM, perletakan harga arbitraj, dan model multi faktor CAPM. Selain itu, kaedah untuk membentuk dan mengira sempadan portfolio yang cekap serta model penilaian pelaburan portfolio juga dibincangkan. Perbezaan antara pasaran modal, pasaran opsyen, pasaran hadapan dan mikro kredit juga dibincangkan. Akhir sekali, konsep kecekapan pasaran dan strategi penentuan harga di pasaran opsyen dan pasaran hadapan juga dibincangkan secara teori dan berdasarkan pengalaman di negara Malaysia. Bacaan Asas Elton, J.E., M. J. Gruber, S. J. Brown and W. N. Goetzmann. 2011. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Wiley, UK. Brown, Reilly. 2012. Analysis of Investment and Management of Portfolios. 10th edition. South-Western, Cengage Learning, Singapore.

98 Panduan Prasiswazah

Merton, R.C, and Cleeton, D. 2012. Financial Economics. Pearson Learning Solutions. Hull, John C. 2011. Options Futures and Other Derivatives. 8th edition. Pearson Education. Blyth, Stephen. 2013. An Introduction to Quantitative Finance. Oxford University Press, UK. EPPE3273 Ekonomi Dasar Sosial Kursus ini bertujuan mengkaji peranan modal manusia dalam pasaran buruh dan ekonomi serta dasar kebajikan sosial. Pelajar diberi pencerahan teori modal manusia, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesihatan, serta impaknya dalam dasar kebajikan sosial. Selain itu, pembiayaan dalam sektor pendidikan, kesihatan, perumahan, kebajikan am dan keselamatan sosial juga dibincangkan. Pendekatan mikroekonomi digunakan untuk menganalisis sebarang dasar yang dibentuk oleh kerajaan khususnya dasar sosial. Di akhir kursus, pelajar seharusnya dapat menilai permasalahan sosial dari segi ekonomi, menerangkan kepentingan kecekapan dan ekuiti dalam penentuan objektif sosial serta menerangkan rasional campur tangan kerajaan dalam mengatasi masalah sosial. Bacaan Asas Baldock, John; Manning, Nick; Vickerstaff, Sarah; Mitton, Lavinia (Eds.). 2011. Social Policy 4th Edition. Oxford University Press: Oxford. Barr, N. 2012. The economics of the welfare state. 4th Edition. New York: Oxford University Press. Greve, Bent (ed.) 2012. The times they are changing?: Crisis and the welfare state. Chichester: Wiley-Blackwell. Selvaratnam, Doris Padmini. 2014. Ekonomi Dasar Sosial. Universiti Kebangsaan Malaysia. Stiglitz, Joseph E. & Rosengard, Jay K. 2015. Economics of the public sector. 4rd Edition. New York: W.W. Norton.

99 Panduan Prasiswazah

EPPE3313 Ekonometrik Pertengahan Kursus ini adalah kursus lanjutan bagi kursus Pengantar Ekonometrik. Kursus ini bertujuan memberi fahaman kepada pelajar tentang penggunaan kaedah ekonometrik lanjutan untuk menganalisis data ekonomi. Perbincangan akan meliputi pengujian hipotesis dalam model regresi berbilang, spesifikasi model dan pengujian diagnostik, model ekonometrik dinamik, model persamaan serentak dan model respon kualitatif. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar seharusnya berupaya untuk mengaplikasi pelbagai kaedah ekonometrik dalam penyelidikan empirikal dan menganalisis hasil kajian secara berkesan. Bacaan Asas Gujarati, D.N. & Porter, D.C. 2009. Basic Econometrics. 5th Edition. New York: McGraw Hill. Hill, R.C., Griffiths, W.E. & Lim, G.C. 2012. Principles of Econometrics. 4th Edition. Danver: John Wiley & Sons. Hilmer, C. & Hilmer, M. 2013. Practical Econometrics: Data Collection, Analysis and Application. New York: McGraw Hill. Stock, J.H. & Watson, M.W. 2015. Introduction to Econometrics. Updated 3rd Edition. New York: Pearson Education. Wooldridge, J.M. 2016. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 6th Edition. Singapore: Cengage Learning. EPPE3323 Statistik Penakbiran Kursus ini bertujuan memberi fahaman tentang konsep dan teori asas statistik penakbiran. Perbincangan akan meliputi pemboleh ubah rawak dan taburan kebarangkalian, jangkaan matematik, taburan khusus pemboleh ubah diskrit dan selanjar, fungsi pemboleh ubah, taburan pensampelan, teori dan aplikasi penganggaran serta teori dan aplikasi ujian hipotesis. Selepas mengikuti kursus ini pelajar seharusnya dapat memahami beberapa teori statistik penakbiran dan boleh mengaplikasikan dalam analisis ekonomi.

100 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Irwin, M. & Marylees, M. 2014. John E. Freund’s Mathematical Statistics. 8th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Bickel, P.J. & Doksum, K.A. 2007. Mathematical statistics: Basic and selected topics. 2nd Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Richard J.L. & Morris L.M. 2012. Introduction to Mathematical Statistics and Its Application, 5th Edition. New Jersey Pearson Prentice Hall. Robert, V.H. & Elliot, A.T. 2015. Probability and statistical inference. 9th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Robert, V.H., Joeseph M. & Allen, T.C. 2013. Introduction to mathematical statistics. 7th Edition. New Jersey, Pearson Prentice Hall. EPPE3353 Analisis Siri Masa dan Peramalan Kursus ini bertujuan memberi fahaman tentang konsep peramalan dan kemahiran menganalisis data siri masa. Perbincangan akan meliputi konsep asas peramalan, analisis awalan data siri masa, regresi siri masa, perlicinan eksponen, tren stokastik, pembezaan, model perjalanan rawak, ujian kepegunan, penganggaran dan ujian diagnostik model Box-Jenkins tanpa musim dan bermusim, dan peramalan menggunakan kaedah perlicinan eksponen dan model Box-Jenkins. Selepas mengikuti kursus ini pelajar seharusnya dapat memahami beberapa model peramalan dan boleh mengaplikasikan dalam analisis data ekonomi semasa. Bacaan Asas Bisgaard, S. & Kulahci, M. 2011. Time Series Analysis and Forecasting by Example. John Wiley & Sons. Bruce, L.B., Richard, T. O’Connell, & Koehler, A.B. 2005. Forecasting, time series and regression. 4th Edition. Belmont: Duxbury Press. Gujarati, D.M. & Porter, D.C. 2009. Basic econometrics. 5th Edition. New York: McGraw-Hill. Franses, P.H., Van Dijk, D. & Opschoor, A. 2014. Time Series Models for Business and Economic Forecasting. 2nd Edition. Cambridge University Press Montgomery, D.C., Jennings, C.L. & Kulahci, M. 2015. Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. 2nd Edition. John Wiley & Sons.

101 Panduan Prasiswazah

Jeffrey M.W. 2013. Introductory econometrics: A modern approach, 5ndEd. South Western: Cengage Learning. EPPE3413 Dasar Fiskal dan Kewangan Islam Kursus ini bertujuan memberi fahaman tentang dasar fiskal dan monetari Islam. Perbincangan akan meliputi peranan pemerintah Islam dalam ekonomi, struktur sistem dan dasar fiskal, struktur sistem dan dasar monetari, serta keberkesanan dasar fiskal dan monetari Islam. Di akhir kursus, pelajar seharusnya dapat membincangkan kesan pelaksanaan dasar fiskal dan monetari Islam dalam konteks ekonomi Malaysia Bacaan Asas Chapra, M.U 2014. Morality and justice in Islamic economics and finance. UK: Edward Elgar Publishing Limited Jaafar Ahmad, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahid. 2011. Analisis ekonomi Islam: satu pendekatan analisis. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Khan, M.A 2013. What is wrong with Islamic economics? Analysing the present state and and future agenda. UK: Edward Elgar Publishing Limited. Naqvi, S. N. H 2013. Islam, economics, and society. New York: Routledge Sanep Ahmad & Salmy Edawati Yaacob 2012. Dinar emas: Sejarah dan aplikasi semasa. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. EPPE3423 Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Kursus ini mengutarakan pemikiran ekonomi di kalangan tokoh cendikiawan Islam dalam pelbagai era perkembangan tamadun Islam. Antara tokoh Islam yang tersohor dalam menjelaskan teori-teori ekonomi ialah Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, Ibn Khaldun dan lain-lain. Tajuk-tajuk perbincangan akan meliputi pelbagai aspek sistem ekonomi antaranya sistem pembiayaan awam meliputi percukaian dan perbelanjaan awam, sistem pasaran, sumber ekonomi dan lain-lain. Kursus ini bertujuan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan bagaimana idea-idea awal ekonomi mempengaruhi perkembangan ekonomi semasa serta bagaimana ekonomi Islam boleh berkembang semula menggantikan kedudukan sistem ekonomi sedia ada.

102 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Islahi, Abdul Azim (2004), Contribution of Muslim scholars to economic thought, Islamic Economics Research Centre: Jeddah. El-Ashker, Ahmad A.F. & Wilson Rodney.2006. Islamic Economics: A Short History, London. Brill Essid, Yassine .1995. A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought, London. Brill Ghazanfar S.M .2003. Ed.Medieval Islamic Economic Thought, Curzon Routledge London. Hosseini, Hamid S. 2003. Contributions of medieval Muslim sholars to the history of economics and their impacts: A refutation of the Schumpeterian great gap, In Samuels Warren J., Biddle, Jeff E., Davis, John B. (Eds.), A companion to the history of economic thought, Oxford : Blackwell Publishing. EPPE3433 Perbandingan Sistem Ekonomi Kursus ini bertujuan untuk menjelaskan kepelbagaian sistem ekonomi yang diamalkan di dunia, ciri- ciri dan aplikasinya dalam konteks semasa. Pelajar akan diperkenalkan kepada jenis-jenis sistem ekonomi di dunia iaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan juga sistem ekonomi Islam. Perbincangan juga meliputi amalan setiap sistem ekonomi ini, kebaikan dan juga keburukan yang terdapat pada setiap sistem ini. Selain itu, perbincangan mengenai isu-isu semasa, cabaran-cabaran serta pendekatan dan juga penyelesaian yang disarankan oleh setiap sistem ini turut ditekankan. Selepas mengikuti kursus ini pelajar berupaya menjelaskan prinsip-prinsip dan membezakan antara setiap sistem ekonomi serta menilai aplikasinya dalam konteks semasa. Bacaan Asas M.A.Mannan. 1993. Ekonomi Islam : Teori dan Praktis (terjemahan Radiah Abdul Kadair). Kuala Lumpur. A.S. Noordeen. Gregory, P.R. and Stuart, R. C. 2004. Comparing Economic Systems In The TwentyFirst Century. 7th Edition. Houghton Mifflin Company. Kennett, D. 2004. A New View of Comparative Economics. 2nd Edition. United States. South-Western.

103 Panduan Prasiswazah

Rosser, J.B.Jr & Rosser, M.V. 2004. Comparative Economic In A Transforming World Economy. 2nd Edition. United States. MIT Press. Ab. Razak Dan et al 2000 Sistem Ekonomi Perbandingan . Bangi. UKM. EPPE3513 Perancangan Pembangunan dan Penilaian Projek Kursus ini bertujuan memberi kefahaman tentang teori perancangan pembangunan dan penilaian projek. Kursus ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama memberi tumpuan terhadap perancangan pembangunan yang meliputi topik berkaitan kepentingan perancangan pembangunan, serta jenis, matlamat, alat, model dan proses perancangan pembangunan. Pengalaman perancangan pembangunan di Malaysia turut dibincangkan. Bahagian kedua menjelaskan konsep dan kaedah penilaian projek serta hubungannya dengan perancangan pembangunan. Di akhir kursus, pelajar dapat membincang dan menilai proses perlaksanaan perancangan pembangunan dan penilaian projek serta kaitannya dengan pembangunan sesebuah negara. Bacaan Asas Asian Development Bank. 2013. Cost-Benefit Analysis for Development: A Practical Guide. ADB, Philippines. Ahmad Mahdzan Ayob. 2005. Perancangan dan Penilaian Projek Pembangunan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Boardman, A., Greenberg, D., Vining, A., & Weimer, D. 2014. Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice, 4th Edition, Pearson New International Edition. Pearson Education Limited. Johansson, P-O. & Kristrom, B. 2016. Cost-Benefit Analysis for Project Appraisal. Cambridge University Press. United Kingdom. Lewis, W.A. 2005. Development Planning. Routledge Library Editions. EPPE3523 Ekonomi Pembangunan Sumber Manusia Kursus ini bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar mengenai konsep, teori dan aplikasi pembangunan sumber manusia dan perancangan tenaga manusia. Tajuk yang dibincangkan termasuklah konsep dan teori pelaburan modal manusia, kriteria pelaburan modal manusia, kaedah mengira kadar pulangan pelaburan modal manusia,

104 Panduan Prasiswazah

sumbangan modal manusia kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, perolehan individu, agihan perolehan dan perbezaan upah, teknik dan masalah perancangan tenaga manusia serta strategi pembangunan dan perancangan sumber manusia. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar diharapkan dapat menjelaskan kepentingan pembangunan dan perancangan sumber manusia kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan mengaplikasikan aspek yang dipelajari kepada situasi empirik. Bacaan Asas Abegaz, B. 1994. Manpower development planning, theory and an African case studies. England: Ashgate Publishing Limited. Akinyemi, S. 2013. The Economic of Education. Lagos: Strategic Book Publishing and Right Company. Hopkin, M. 2002. Labour market planning revisited. New York: Macmillan. Rahmah Ismail. 2016. Ekonomi sumber manusia: Teori dan kajian empirk. Pusat Kajian Sumber Manusia, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Phelps, C. E. 2013. Health Economics, 5th edition. London: Routledge Taylor & Francis Group. EPPE3543 Ekonomi Bandar dan Wilayah Kursus ini membincangkan mengenai teori ekonomi reruang dalam letakan lokasi kegiatan ekonomi dan firma. Khususnya kursus ini mengkaji mengapa kegiatan ekonomi tertentu dan firma tertentu menempatkan diri di mana mereka kini berada dan faktor-faktor yang menentukan keputusan mereka untuk berada di lokasi berkenaan. Teori-teori yang dibincangkan termasuk analisis reruang sebuah bandar sebagai pusat ekonomi, fungsi bandar, asas ekonomi bandar yang diukur sebagai aktiviti asas dan tidak asas serta keperluan minima, dan struktur ekonomi bandar mengikut teori zon berpusat, teori sektoral, dan pelbagai nuklei. Analisis terhadap lokasi dilakukan melalui teori letakan industri, teori lokasi intra-bandar, teori pusat setempat dan teori pusat pertumbuhan. Selepas mengikut kursus ini pelajar dapat menjelaskan dan menganalisis mengenai kewujudan kegiatan ekonomi tertentu dan firma tertentu di sesuatu lokasi tertentu.

105 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Brakman, Steven. 2009. The New Introduction to Geographical Economics. (Paperback). Cambridge, UK: Cambridge University Press. Brueckner, Jan K. 2011. Lectures on Urban Economics. (Paperback). Cambridge, Mass.: MIT Press. Cheshire, Paul C; Max Nathan & Henry G. Overman. 2015. Urban Economics and Urban Policy. Abingdon, UK: Edward Elgar. McCann, Philip. 2013. Modern Urban and Regional Economics (Second Edition). (Paperback). Oxford, UK: Oxford University Press. Wheeler, James O.; Peter O. Muller; Grant Ian Thrall & Timothy J. Fik. 1998. Economic Geography (Third Edition). Hoboken, NJ: Wiley & Sons. EPPE3553 Ekonomi Buruh Kursus ini merupakan pengenalan kepada bidang kajian ekonomi buruh. Kandungan kursus ini tertumpu kepada perbincangan mengenai agihan buruh dan proses penetapan upah mengikut pendekatan fahaman Neoklasik. Bahan utama melibatkan topik mengenai teori pilihan dalam penawaran dan permintaan buruh. Turut sama dibincangkan ialah bukti empirik dan aplikasi dasar bagi setiap teori berkenaan termasuk kaitannya dengan isu semasa dalam pasaran buruh Malaysia. Topik lain ialah proses penentuan upah, struktur upah, mobiliti buruh dan peranan kesatuan sekerja. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar berupaya menerang model-model utama penawaran dan permintaan buruh sebagai asas proses agihan buruh dan penentuan upah serta perbezaan upah antara pekerja, pekerjaan, industri dan kawasan. Bacaan Asas Cahuc, P. Carcillo, S. and Zylberberg, 2014. Labor Economics: The MIT Press Ehrenberg, R.G. & R.S. Smith, 2015. Modern Labour Economics: Theory & Public Policy. 12th Ed. Mass.: Addison and Wesley. Tito Boeri & Jan van Ours. 2013. The Economics of Imperfect Labor Markets Second Edition

106 Panduan Prasiswazah

EPPE3573 Ekonomi Pembangunan Antarabangsa Kursus ini membincangkan pembangunan ekonomi antarabangsa dengan memfokus kepada tren pembangunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kursus ini juga memberi pengetahuan teoritis dan analisis empiris mengenai situasi, arah aliran dan pembangunan ekonomi di peringkat antarabangsa. Kandungan kursus ini merangkumi teori ekonomi pembangunan antarabangsa, perubahan struktur ekonomi, perdagangan dan pelaburan antarabangsa, ekonomi “baru”, serta isu semasa berhubung liberalisasi perdagangan dan kewangan dalam era globalisasi. Setelah mengikuti kursus ini, pelajar mampu mengaplikasi teori pembangunan ekonomi untuk menerangkan proses dan struktur pembangunan antarabangsa, menerangkan proses transformasi dunia, khususnya di negara membangun, membanding ciri dan faktor mencorak pembangunan di negara-negara terpilih, menghurai tren dan kesan perdagangan dan pelaburan, menjelas maksud, teori, faktor pendorong, ciri dan kesan globalisasi, dan mengenalpasti dan membincangkan isu-isu ekonomi semasa berkaitan ekonomi pembangunan antarabangsa. Bacaan Asas Cleaver, Tony. 2013. Understanding the World Economy. 4th Edition. Routledge.: London & New York. Fu Lai Tony Yu, Wai Kee Yuen & Diana S. Kuan. 2014. International Economic Development. Routledge: London. Lacalle, Daniel & Parilla, Diego. 2015. The Energy World is Flat: Opportunities from the End of Peak Oil. Laserwords Private Limited: Chennai, India. McMichael, Philip. 2012. Development and Social Change: A Global Perspective. 5th Edition. Sage Los Angeles. Pollin, Robert. 2015. Greening the Global Economy. MIT Press: Massachusetts EPPE3613 Pengurusan Perniagaan Tani Kursus ini merupakan kursus asas dalam pengurusan, pembiayaan dan keusahawanan dalam perniagaan asas tani. Matlamat utama kursus adalah memberi pendedahan dan fahaman supaya pelajar mampu menghayati konsep dan teori asas dalam aspek pengurusan perniagaan, pengurusan pembiayaan dan pembangunan keusahawanan dalam pertanian dan industri asas tani.Topik-topik utama berfokus

107 Panduan Prasiswazah

kepada pengenalan sektor pertanian dan perniagaan asas tani, pengurusan pembiayaan dan sumber-sumber kewangan, pengurusan pemasaran, pengurusan komunikasi dan jaringan dalam perniagaan asas tani. Dalam aspek pembangunan keusahawanan tani pula mencakupi ciri dan keperluan asas dalam pembangunan keusahawanan tani, pembangunan rancangan perniagaan untuk projek perniagaan asas tani. Pelajar diperlukan untuk menghasilkan kajian kes perniagaan tani di Malaysia untuk membolehkan pelajar mengaplikasi teori dalam persekitaran perniagaan tani yang sebenar. Selain itu, pelajar dapat mengenalpasti peranan koperasi dan institusi kerajaan serta memadankan kesesuaian agensi dalam membangunkan sektor pertanian. Bacaan Asas Coulthard, M., Howell, A., and Clarke, G. 1996. Business Planning: The Key to Success. MacMillan Education Australia, South Melbourne. Bierlein, J. G., Schneeberger, K. C., and Osburn, D. D. 2013. Principles of Agribusiness Management, 5th Edition. Waveland Press, Inc. Fleet, D. V., Fleet, E. V., and Seperich, G. J. 2013. Agribusiness: Principles of Management. Delmar: Cengage Learning. McBride, G. 2013. Agricultural Cooperatives: Their Why and Their How. Springer. Moss, C. B. 2013. Agricultural Finance. Routledge. Ricketts, C., and Ricketts, K. G. 2008. Agribusiness: Fundamentals and Applications. Cengage Learning. EPPE3643 Ekonomi Pelancongan dan Rekreasi Kursus ini mengkaji industri pelancongan daripada perspektif ekonomi. Secara umumnya kursus ini menghuraikan ciri-ciri utama, kepentingan dan impaknya kepada pembangunan ekonomi. Topik utama yang dibincangkan dalam kursus ini ialah konsep asas pelancongan, sejarah pembangunannya, pasaran utama dan trend pelancongan global, industri pelancongan Malaysia, asas pembentukan permintaan pelancongan, komponen utama dalam perkhidmatan pelancongan, pemasaran pelancongan, kesan pembangunan pelancongan kepada ekonomi negara, isu persekitaran dan pembangunan pelancongan lestari.

108 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas John, T. 2015. The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. 5th Edition. Rouledge. Charles R.G. & Brent Ritchie, J.R. 2011. Tourism Principles, Practices, Philosophies. 12th Edition. Wiley. Alvaro M, Peter, N & Manuela S. 2015. Quantitative Methods in Tourism Economics. Physica. Tisdell, Clem. 2001. Tourism Economics, The Environment and Development: Analysis and Policy. Cheltenham, UK: Edward Elgar. Vol I & II. Page, Stephen J & Connell, Joanne 2006. Tourism: A Modern Syntfesis2th Ed, Thomson Learning. EPPE3653 Analisis Kos Faedah dan Alam Sekitar Kursus ini bertujuan memberi fahaman tentang pemakaian analisis kos-faedah dalam konteks alam sekitar. Tajuk-tajuk yang dibincang meliputi struktur analisis kos faedah, konsep jumlah nilai ekonomi dan penilaian alam sekitar, teknik penilaian sumber alam sekitar seperti model kos lawatan, model ‘hedonic pricing’, model ‘dose-response’ penilaian kontingen, masalah risiko dan ketakpastian dalam penilaian projek. Di akhir kursus, pelajar dapat membincang, menilai serta melaksanakan penilaian analisis kos faedah alam sekitar. Bacaan Asas Hussen, A. 2012. Principles of Environmental Economics and Sustainability: An Integrated Economic and Ecological Approach. 3rd Edition. Routledge. Johnsson, P.O.& Kristrom, B. 2015. Cost-Benefit Analysis for Project Appraisal. Cambridge University Press. Acutt, M. & Mason, P.(eds.). 1998. Environmental valuation, economic policy and sustainability. Aldershor: Edward Elgar. Greeberg, B. & Weimer, V. 1996. Cost-benefit analysis, concept and practice. New Jersey: Prentice Hall. Hanley, N. & Spash, C.L. 1996. Cost-benefit analysis and the environment. Aldershor: Edward Elgar.

109 Panduan Prasiswazah

EPPE3683 Perdagangan dan Alam Sekitar Kursus ini memberi fahaman kepada pelajar tentang saling kaitan antara perdagangan dengan alam sekitar. Tumpuan diberi kepada implikasi perdagangan dan aliran modal yang lebih bebas terhadap kualiti alam sekitar khususnya perubahan iklim. Topik utama merangkumi keterbukaan dan pertumbuhan ekonomi; pembangunan mapan; kerangka perdagangan antarabangsa; kegagalan dasar, pasaran dan institusi; perjanjian persekitaran multilateral dan Kyoto Protocol; pertanian multifungsi; piawaian alam sekitar dan pelabelan eko dan respons dasar. Isu-isu semasa perdagangan dan kaitannya dengan alam sekitar di Malaysia juga turut dibincangkan. Di akhir kursus, pelajar seharusnya berupaya memahami secara analitikal hubungkait dan intrikasi perdagangan-alam sekitar serta mampu mengenalpasti respons dasar makro dan sektoral yang bersesuaian. Bacaan Asas Anderson, K. & Blackhurst, R. (eds.). 1992. The greening of world trade issues. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. Copeland, B.R. & Taylor, M.S. 2003. Trade and the environment: theory and evidence. Princeton: Princeton University Press. Coxhead, I. & Jayasuriya, S. 2003. The open economy and the environment: development, trade and resources in Asia. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. Epstein, M.J. 1996. Measuring corporate environmental performance: best practices for costing and managing an effective environmental strategy. Chicago: Irwin Professional Pub. Welford, R. (ed.). 2009. Corporate environmental management 1– systems and strategies. London: Earthscan Pub. Ltd. Publishing.

110 Panduan Prasiswazah

PROGRAM PERAKAUNAN Hasil Pembelajaran Program Sarjana Muda Perakaunan Program ini dirangka untuk menghasilkan graduan yang mampu:        

Menguasai pengetahuan bidang asas perakaunan dalam pembuatan keputusan ekonomi Mengaplikasi pengetahuan bidang asas perakaunan dalam pembuatan keputusan ekonomi Mempamerkan tingkah laku yang mengambil tanggungjawab sosial Mempamerkan tingkah laku yang beridentiti nasional konsisten dengan etika professional Berkomunikasi secara berkesan, bekerja dalam pasukan dan menunjukkan kemahiran kepimpinan Mengaplikasi kemahiran saintifik dan pemikiran kritis dalam penyelesaian masalah Menunjukkan kemahiran pengurusan maklumat dan komitmen bagi pembelajaran sepanjang hayat Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan yang berdaya saing dan berinovasi

Program Sarjana Muda Perakaunan  Program pengajian yang ditawarkan adalah program Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian. Bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan, pengiktirafan dari badan profesional dalam dan luar negara seperti MICPA, MIT, ACCA, MAICSA dan CIMA telah diperolehi. Program Sarjana Muda Perakaunan telah mendapat pengecualian maksima bagi peperiksaan MICPA, MIT dan ACCA. Struktur pengajian telah dibentuk berdasarkan laporan Jawatankuasa Halatuju Program Perakaunan IPTA 2007 dan Kerangka Kelayakan Malaysia.

111 Panduan PrasiswazahProgram ini diIktiraf sebagai program profesional oleh Institut Akauntan Malaysia. Program ini juga ditanda aras mengikut standard antarabangsa International Federation of Accountants (IFAC).

Program Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian Program ini merangkumi kerja kursus dan latihan ilmiah. Untuk tujuan pengijazahan calon-calon mesti lulus sekurang-kurangnya 162 unit kerja kursus yang telah ditetapkan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kursus Wajib Universiti (CW) Kursus Citra Universiti (C1-C6) Kursus Wajib Fakulti (WF) Kursus Wajib Pusat (WP) Kursus Wajib Modul (WM) Kursus Elektif (PB)

: : : : : :

10 kredit 20 kredit 29 kredit 37 kredit 64 kredit 12 kredit

Kursus Wajib Fakulti (WF) - 29 unit Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPD1013

Mikroekonomi I

3

2

EPPD1023

Makroekonomi I

3

3

EPPD1033

Prinsip Perakaunan

3

4

EPPD1043

Matematik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

5

EPPD1053

Pengantar Pengurusan

3

6

EPPD1063

Aplikasi Komputer

3

7

EPPD2023

Statistik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

8

EPPD2033

Perniagaan Mengikuti Perspektif Islam

3

112 Panduan Prasiswazah

9

LMCE1012/ LMCE1022

Academic Communication I/ Academic Communication II

10

LMCE2012/ LMCE2022

Workplace Communication I/ Workplace Communication II

11

LMCE3011/ LMCE3031/ LMCE3041

Speech Communication/ Professional Written Communication/ Effective Job Search And Application

2 2

1

Kursus Wajib Pusat (WP) - 37 unit Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPA2013

Perakaunan dan Pelaporan Kewangan I

3

2

EPPA2023

Perakaunan dan Pelaporan Kewangan II

3

3

EPPA2033

Perakaunan Kos

3

4

EPPA3013

Pengauditan

3

5

EPPA3023

Percukaian I

3

6

EPPA3034

Perakaunan dan Pelaporan Korporat

4

7

EPPA3043

Sistem Maklumat Perakaunan dan Kawalan

3

8

EPPA3053

Perakaunan Pengurusan

3

9

EPPA409C

Latihan Industri Perakaunan

12

113 Panduan Prasiswazah

Kursus Wajib Modul (WM) - 64 unit Bil

Kod Kursus

Nama Bidang Pengkhususan dan Nama Kursus

Unit

A. Kemahiran/Fungsian/Integrasi 1

EPPA4716

Kajian Kes Integrasi

6

2

EPPM2014

Komunikasi Perniagaan

4

3

EPPM2033

Perniagaan Antarabangsa

3

4

EPPM2114

Pengurusan Kewangan

4

5

EPPM2063

Etika dan Tanggungjawab Sosial Korporat

3

6

EPPM2073

Pengantar Pemasaran

3

7

EPPM3033

Kelakuan Organisasi

3

8

EPPM3123

Sains Pengurusan

3

9

EPPM3644

Kewangan Korporat dan Penstrukturan

4

10

EPPM4014

Pengurusan Strategik

4

B. Perakaunan 1

EPPA3113

Isu Terpilih dalam Perakaunan dan Pelaporan Kewangan

3

2

EPPA3513

Percukaian II

3

3

EPPA3613

Pembangunan dan Aplikasi Strategik Sistem Maklumat Perakaunan

3

4

EPPA4123

Teori dan Amalan Perakaunan

3

5

EPPA4133

Perakaunan Sektor Awam

3

6

EPPA4213

Seminar Perakaunan Pengurusan

3

114 Panduan Prasiswazah

7

EPPA4313

Audit Lanjutan dan Penyiasatan

3

C. Undang-undang 1

EPPA2413

Undang-undang Komersan

3

2

EPPA2423

Undang-undang Perkongsian dan Syarikat

3

Kursus Elektif (PB) - 12 unit* Sebanyak empat (4) kursus boleh diambil daripada senarai berikut: Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPA4113

Perakaunan Khusus

3

2

EPPA4153

Perakaunan untuk Instrumen Kewangan Islam dan Zakat

3

3

EPPA4513

Percukaian Lanjutan

3

4

EPPM3014

Pengurusan Operasi

4

5

EPPM3214

Pengurusan Sumber Manusia

4

6

EPPM3613

Pasaran dan Institusi Kewangan

3

7

EPPM3654

Pengurusan Pelaburan dan Portfolio

4

8

EPPA4143

Analisis Pelaporan Kewangan

3

9

EPPA4323

Audit Dalaman

3

10

EPPM4433

Kewangan Antarabangsa

3

115 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS WAJIB PUSAT (WP) PROGRAM PERAKAUNAN EPPA2013 Perakaunan dan Pelaporan Kewangan I Kursus ini adalah kursus tahap pertama dalam siri LIMA kursus perakaunan dan pelaporan kewangan. Kursus ini akan (1) memperkenalkan pelajar kepada kerangka kerja perundangan yang melibatkan persekitaran pelaporan kewangan di Malaysia; iaitu pihak MASB, MIA, SC, CCM, Bursa Malaysia dan lain-lain. Kursus ini juga akan memperkenalkan pelajar kepada peranan pihak tersebut dalam pasaran modal, sektor IKS, sektor awam dan sektor organisasi bukan-untung (NGOs, organisasi kebajikan dan lain-lain). Kursus ini akan (2) memperkenalkan pelajar kepada kerangka kerja konseptual, elemen seperti aset, liabiliti, ekuiti, pendapatan dan belanja, komponen penyata kewangan, penyata kedudukan kewangan, penyata pendapatan komprehensif, penyata aliran tunai dan penyata perubahan ekuiti (dan bagaimana penyata tersebut berkait antara satu dengan lain). Pelajar akan juga (3) diperkenalkan kepada item mudah bagi aset dan liabiliti seperti tunai, inventori, belum terima, hartanah, loji dan peralatan, aset tak zahir, pelaburan dan instrumen kewangan. Prasyarat: EPPD1033. Bacaan Asas Keiso, D.E., Weygandt, J.J. & Warfield, T.D. 2014. Intermediate Accounting. IFRS Edition. USA: John Wiley & Sons. Piawaian Perakaunan yang diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) dan Teknikal Buletin MICPA. Ng, E. J. 2012. A Practical Guide to Malaysia Financial Reporting Standards (MFRS Framework) 4th ed. CCH a Wolters Kluwer business. Tan, L.T. 2014. Financial Accounting & Reporting in Malaysia,Vol. 1, 5th Edition, Kuala Lumpur: CCH a Wolters Kluwers business. Picker, R., Leo, K.J., Loftus, J., Wise, V., Clark, K. & Alfredson, K. 2012. Applying IFRS, 3rd Ed., John Wiley & Sons Inc., USA. Akta Syarikat 1965.

116 Panduan Prasiswazah

EPPA2023 Perakaunan dan Pelaporan Kewangan II Kursus ini bertujuan untuk mendalami konsep dan perlakuan perakaunan, di samping memberi pendedahan dalam pelaporan kewangan bagi tajuk-tajuk terpilih. Penekanan diberikan kepada keperluan perundangan yang diterima pakai di Malaysia seperti Akta Syarikat 1965 dan piawaian perakaunan yang diterima pakai. Prasyarat: EPPA2013 Bacaan Asas Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2014. Intermediate Accounting, IFRS Edition, 2nd Ed. USA: John Wiley & Sons. Tan, L.T. 2014. Financial Accounting & Reporting in Malaysia,Vol. 1, 5th Ed. Kuala Lumpur: CCH a Wolters Kluwers Business. Lazar, J, & Choo, H. C. 2010. Financial Reporting Standards for Malaysia, 3rd Ed. Kuala Lumpur: McGraw Hill Education. Piawaian Perakaunan yang diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB). Akta Syarikat 1965. EPPA2033 Perakaunan Kos Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep asas, istilah, prinsip dan kaedah berkaitan perakaunan kos pada peringkat operasi. Liputan kursus merangkumi pengenalan kepada elemen-elemen kos, teknik asas pengumpulan kos dan pelbagai kaedah pengekosan termasuk pendekatan kontemporari dalam menentukan kos produk yang dikeluarkan atau perkhidmatan yang ditawarkan. Prasyarat: EPPD1033 Bacaan Asas Artikel jurnal terpilih. Blocher, E.J., Stout, D.E. & Cockins, G. 2013. Cost management- a strategic emphasis. 6th Ed. Singapore: McGraw-Hill. Horngren, C.T., Datar, S.M & Rajan, M. 2015. Cost accounting: a managerial emphasis, 15th Ed. Singapore: Prentice Hall. Langfield-Smith, K. (2013). Management accounting. 6th Ed. Singapore: McGraw-

117 Panduan Prasiswazah

Hill Education. Mowen, M.M. & Hansen D.R. 2014. Cornerstone of cost management. 3rd Ed. SouthWestern Cengage Learning. EPPA3013 Pengauditan Kursus ini merupakan pengenalan kepada pengauditan yang akan mendedahkan pelajar kepada konsep dan asas pengauditan. Penekanan akan diberikan kepada audit statutori dan peranan juruaudit luaran. Pelajar akan didedahkan kepada prinsip dalam melaksanakan tugasan audit. Kandungan kursus ini termasuk perancangan audit, pengumpulan bukti, penilaian sistem kawalan dalaman, dokumentasi audit sehingga pengeluaran laporan audit. Metodologi audit bagi kitaran penyata kewangan seperti kitaran jualan dan penerimaan, kitaran belian dan pembayaran, dan kitaran tunai dan inventori juga akan dibincangkan. Ilmu asas yang diperolehi daripada kursus ini akan dikembangkan dengan lebih lanjut dalam kursus Audit Lanjutan. Prasyarat: EPPA 2013. Bacaan Asas Arens, A., Elder, R., Beasley, M., Noor Afza, A., Fauziah Hanim, F., Nor Zalina, MY., Mohamad Naimi, MN. & Rohaimi S. (2014). Auditing and Assurance Srvices in Malaysia: An Intergrated Approach. 3rd Edition. Mc Grawhill. Gul F.A. and Mahzan N., Auditing: Theory and Practice in Malaysia. CCH Asia Pte Limited, 2013. Messier, W.F. & Boh, M., Auditing and Assurance Services in Malaysia, McGraw Hill, 3rd Edition, 2007. Malaysian Approved Standard on Auditing (MASA). 2007. Kuala Lumpur: Malaysia Institute of Accountants & Supplement. Malaysian Institute of Accountants. (2010). MIA BY-LAWS (On Professional Ethics, Conduct and Practice). Akta Syarikat 1965; Akta Audit 1957; Akta Akauntan 1967; Akta Pelaporan Kewangan 1997; Relevant academic journals and approved accounting standards in Malaysia.

118 Panduan Prasiswazah

EPPA3023 Percukaian I Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada aspek percukaian di Malaysia. Antara topik yang dibincangkan ialah maksud percukaian, jenis-jenis cukai, pihak yang dikenakan cukai, serta bagaimana pengiraan cukai dilakukan dengan mengambilkira item-item yang diberi perlepasan dan pengecualian cukai. Fokus kursus adalah ke atas cukai pendapatan individu dan cukai pendapatan perniagaan di Malaysia. Prasyarat: EPPD1033 Bacaan Asas Jeyapalan Kasipillai (2015). A Guide to Malaysian Taxation. McGraw Hill. Choong Kwai Fatt (2014). Malaysia Taxation, Principles and Practice. Infoworld. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (2015). Panduan Percukaian Individu. Akta-akta yang berkenaan: Akta Cukai Pendapatan 1967 (kemaskini). Laman web LHDN. EPPA3034 Perakaunan dan Pelaporan Korporat Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus-kursus perakaunan kewangan. Ia bermatlamat meningkatkan keupayaan pelajar dalam menyediakan dan membuat interpretasi penyata kewangan kumpulan serta memberi maklumat-maklumat kewangan dalam bentuk yang dikehendaki oleh pengguna. Prasyarat: EPPA2023. Bacaan Asas Tan Liong Tong, 2013. Consolidated Financial Statements.7th edition. CCH Asia Pte Limited. Ng, E.J. 2013. Consolidated Financial Statements (MFRS Framework. CCH Asia Pte Limited. Lazaar, J dan Tan, L.L. 2011, Company and Group Financial Reporting, 7th Ed. Pearson, Prentice Hall (LT). Piawaian berkaitan yang diterimapakai oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) berkuatkuasa 1 Januari 2012. Akta Syarikat 1965.

119 Panduan Prasiswazah

EPPA3043 Sistem Maklumat Perakaunan dan Kawalan Kursus ini menggunakan pendekatan ‘hands-on’ dalam mendedahkan pelajar kepada kitaran-kitaran perniagaan melalui bantuan teknologi maklumat. Kursus ini bertujuan memberi pelajar pengetahuan dan pengalaman dalam mengendalikan proses-proses di dalam kitaran perniagaan menggunakan perisian aplikasi perakaunan, termasuk aspek dokumentasi dan isu-isu kawalan Prasyarat: EPPD1033, EPPD1063. Bacaan Asas Gelinas, U. J., Dull, R., & Wheeler, P. 2015. Accounting information systems. 10th Ed. Cengage Learning. Hall, J. A. 2016. Accounting information systems. 9th Ed. Cengage Learning. Romney, M.B. & Steinbart, P.J. 2015. Accounting information systems. 13th Ed. Essex, UK: Pearson. Stair, R. M., & Reynolds, G. 2016. Fundamentals of information systems. 8th Ed. Cengage Learning. Manual Perisian terpilih. EPPA3053 Perakaunan Pengurusan Kursus ini membincangkan dan mengaplikasikan teknik-teknik perakaunan pengurusan untuk menyediakan maklumat bagi tujuan perancangan, kawalan dan pembuatan keputusan. Topik-topik yang diliputi termasuk belanjawan, analisis varian, strategi perletakan harga, perakaunan tanggungjawab dan harga pindahan. Selain itu, kursus ini membincangkan aspek tingkah laku berserta isu-isu etika. Prasyarat: EPPA2033. Bacaan Asas Artikel jurnal terpilih. Hilton, R.W. & David E.P. 2013. Managerial accounting: creating value in a global business environment. 9th Ed. McGraw-Hill, Irwin. Hongren, C.T., Sundem, G.L. & Stratton, W.O., Burgstahler, D & Schatcberg J.O. 2014. Introduction to management accounting. 16th Ed. Prentice Hall. Langfield-Smith, K. 2013. Management accounting. 6th Ed. Singapore: McGraw-Hill.

120 Panduan Prasiswazah

Mowen, M.M. & Hansen D.R. 2014. Cornerstone of cost management. 3rd Ed. SouthWestern Cengage Learning. EPPA409C Latihan Industri Perakaunan Latihan industri memberikan pelajar peluang pembelajaran di dunia pekerjaan agar lebih bersedia dengan suasana kerja yang bakal mereka ceburi. Selain itu, kursus ini juga bertujuan memperkasakan kompetensi dan kemahiran pekerjaan pelajar dan seterusnya dapat mempertingkatkan kebolehan pasaran pelajar. Melalui kursus ini juga pelajar berpeluang menerapkan konsep, teori dan kemahiran ilmu yang diperolehi dalam bilik kuliah kepada alam pekerjaan. Prasyarat: Lulus semua kursus teras yang lain

121 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS WAJIB MODUL (WM) PROGRAM PERAKAUNAN EPPA2413 Undang-Undang Komersan Matlamat kursus ini adalah untuk memberi kefahaman dalam aspek perundangan yang berkaitan perdagangan. Topik-topik yang dibincangkan adalah sistem perundangan Malaysia, undang-undang kontrak, undang-undang ejensi, undang-undang sewa beli, undang-undang jualan barang, undang-undang insurans, undang-undang instrumen boleh niaga dan prinsip syariah dalam kontrak. Bacaan Asas Harlina Mohamed On & Rozanah Ab Rahman. 2010. Prinsip Undang-undang Perniagaan di Malaysia. Ed. ke 2, Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. Bhd. Beatrix Vohrah & Wu Min Aun. 2002. Undang-Undang Perdagangan Malaysia. Ed. Kedua. Kuala Lumpur: Longman. Lee Mei Pheng & Ivan Jeron Detta. 2009. Business Law. Kuala Lumpur: Oxford Fajar. Krishnan Arjunan & Abdul Majid Bin Nabi Baksh. 2014. Business Law in Malaysia. Edisi Kedua. Petaling Jaya: LexisNexis Malaysia. Loganathan Krishnan; Parimaladevi Rajoo; Anne Chrishanthani Vergis. 2015. Principles Of Business and Corporate Law, 2nd Edition. CCH Malaysia. Shanthy Rachagan, Janine Pascoe & Anil Joshi. 2010. Concise Principles of Company Law in Malaysia, 2nd Edition. LexisNexis Malaysia. EPPA2423 Undang-Undang Perkongsian dan Syarikat Kursus ini bermatlamat menambah pengetahuan pelajar berhubung dengan undangundang yang berkaitan perniagaan. Pelajar akan didedahkan kepada undang-undang perkongsian dan syarikat. Pelajar akan mempelajari ciri dan sifat yang terdapat dalam perkongsian dan syarikat selain mengenal pasti prinsip-prinsip yang diterima pakai untuk setiap perniagaan tersebut. Kursus ini juga akan membincangkan struktur, kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang mengurus perniagaan serta pembubaran dan penggulungan setiap perniagaan.

122 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Harlina Mohamed On & Rozanah Ab. Rahman. 2010. Undang-undang Perniagaan Malaysia. Shah Alam. Kumpulan Usahawan Muslim. Chan Wai Meng. 2014. Company Law In Malaysia. Kuala Lumpur, 2nd Edittion. Gale Cengage Learning Asia. Loganathan Krishnan; Parimaladevi Rajoo; Anne Chrishanthani Vergis. 2015. Principles Of Business and Corporate Law, 2nd Edition. CCH Malaysia. Shanthy Rachagan, Janine Pascoe & Anil Joshi. 2010. Concise Principles of Company Law in Malaysia, 2nd Edition. Lexis Nexis Malaysia. Shaikh Mohd Noor Alam Shaikh Mohd Hussain. 1987. Undang-Undang Perkongsian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka EPPA3113 Isu Terpilih dalam Perakaunan dan Pelaporan Korporat Kursus ini adalah kursus tahap keempat dalam siri LIMA kursus perakaunan dan pelaporan kewangan. Kursus ini meningkatkan pengetahuan dan skil yang telah diperkenalkan dalam kursus tahap ketiga, EPPA3034. Pelajar dibawa kepada tahap keempat dari segi pembentukan kemampuan dan kompetensi yang melibatkan IFRS. Kursus ini meningkatkan skil pelajar dalam akaun disatukan dengan memperkenalkan struktur kumpulan yang lebih kompleks untuk menguruskan syarikat bersekutu, usaha sama, dan operasi asing. Kursus ini juga melibatkan isu yang berhubung-kait seperti Penyata Aliran Tunai Disatukan dan memperkenalkan isu pendedahan yang lebih tinggi berkaitan topik segmen operasi dan urusniaga pihak berkaitan. Prasyarat: EPPA3034 Bacaan Asas Wild, J.J., Shaw, K.W., Chiappetta, B. Kwok, W. & Venkatesh, S. 2013. Fundamental Accounting Principles, McGraw-Hill Companies, Inc. Weygandt, J.J., Kimmel, P.D. & Kieso, D.E. 2011. Accounting Principles, 10th Ed, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. Reeve, J.M., Warren, C.S. & Duchac, J.E. & Wang, W. 2011. Principles of Financial Accounting with Conceptual Emphasis on IFRS, Cengage Learning Asia Pte Ltd. Stice. E.K., Stice, J.D. & Alberch,W.S. 2011. Financial Accounting Concepts, SouthWestern, Cengage Learning.

123 Panduan Prasiswazah

Norton, C.L & Porter, G.A. 2013. Introduction to Financial Accounting, 8th edition, South-Western, Cengage Learning. EPPA3513 Percukaian II Kursus ini merupakan lanjutan kursus EPPA 3023 Percukaian I. Matlamat utama kursus ini ialah untuk membincangkan lanjutan topik-topik dalam percukaian syarikat dan topik-topik sampingan dalam percukaian bagi membolehkan para pelajar memahami sistem percukaian Malaysia secara keseluruhan. Selain itu, pelajar juga mampu untuk merancang perancangan cukai bagi perniagaan berskala kecil dan sederhana. Prasyarat: EPPA3023. Bacaan Asas Jeyapalan Kasipillai (2015). A Guide to Malaysian Taxation. McGraw Hill. Choong Kwai Fatt (2014). Malaysia Taxation, Principles and Practice. Infoworld. Choong Kwai Fatt.(2014). Advanced Malaysian Taxation, Principles & Practice. Ed ke 16. Infoworld. Akta-akta yang berkenaan dan Kastam Diraja Malaysia. Laman web LHDN. EPPA3613 Pembangunan dan Aplikasi Strategik Sistem Maklumat Perakaunan Kursus ini menggunakan pengetahuan asas pelajar berkenaan sistem maklumat perakaunan daripada kursus prasyarat dalam menilai, mencadang dan mengurus projek pembangunan sistem kes dunia sebenar. Prasyarat: EPPA3043 Bacaan Asas Gido, J. 2014. Successful Project Management. 6th Ed. South-Western College. Laudon, K.C. & Laudon, J.P. 2015. Management information system: managing the digital firm. 14th Ed. New Jersey: Prentice Hall. Perry, J.T. & Schneider, G.P. 2012. Building accounting systems using ACCESS 2010. 8th Ed. Mason: Cengage Learning.

124 Panduan Prasiswazah

Project Management Institute. 2013. A guide to the project management body of knowledge. 5th Ed. Romney, M.B. & Steinbart, P.J. 2015. Accounting information systems. 13th Ed. Essex, UK: Pearson. EPPA4123 Teori dan Amalan Perakaunan Kursus ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai aspek-aspek teori dan amalan dalam bidang perakaunan. Pelajar diharap dapat memahami dan menggarap persoalan dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang perakaunan. Pelajar juga dilatih untuk berfikir dengan sewajarnya dan berhujah secara kritis dalam menangani permasalahan perakaunan. Antara topik yang dibincangkan termasuk sejarah dan perkembangan teori perakaunan, pendekatan dalam pembentukan teori perakaunan, model pemikiran dalam perakaunan, kerangka kerja secara konsep perakaunan, isu aset, liabiliti, ekuiti, hasil dan belanja, serta isu semasa dalam perakaunan. Prasyarat: EPPA3034 Bacaan Asas Deegan, C. 2014. Financial Accounting Theory. McGraw-Hill Education Australia, 15 Jan 2014 - 640 halaman Schroeder, R.G., M.W. Clark, and J.M. Cathey. 2013. Financial Accounting Theory & Analysis : Text and Cases, 11th Ed, John Wiley and Sons, Inc. Deegan, C. & Unerman, J. 2011. Financial Accounting Theory. McGraw-Hill. Suseela Devi, Hooper, K. dan Davey, H. 2006. Accounting Theory and Practice: A Malaysian Perspective, Prentice Hall Pearson Education. EPPA4133 Perakaunan Sektor Awam Kursus ini diolah untuk mendedahkan pelajar kepada teori dan amalan perakaunan sektor awam serta perundangan dan peraturan yang mendasarinya. Liputan kursus adalah termasuk persekitaran perakaunan sektor awam dan isu-isu utama berkaitan perakaunan kewangan dan pelaporan, perakaunan pengurusan dan kawalan, pengauditan dan akauntabiliti. Prasyarat: EPPA2023.

125 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Fatimah Abd Rauf; Haslinda Yusoff; Radiah Othman (2015), Public Sector Accounting: Malaysian Context, 4th Edition, Kuala Lumpur: Pearson Tjerk Budding, Giuseppe Grossi & Torbjörn Tagesson(2015) Public Sector Accounting, 1st Edition. London:Routledge. Robert J. Freeman, Craig D. Shoulders, Gregory S. Allison , G. Robert Smith Jr. (2013). Governmental and Nonprofit Accounting, 10th Edition. New York: Pearson. Thomas Muller-Marques Berger (2012). IPSAS Explained: A Summary of International Public Sector Accounting Standards, 2nd Edition. New York: John Wiley and Sons. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements Volume I and II (2014). New York: IFAC. Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia (MPSAS), Piawaian Perakaunan Kerajaan; Perlembagaan Persekutuan 1957; Akta Prosedur Kewangan 1957; Akta Audit 1957; Akta Badan Berkanun 1981; Akta Kerajaan Tempatan 1975; Arahan Perbendaharaan; Pekeliling Perbendaharaan dan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam. EPPA4213 Seminar Perakaunan Pengurusan Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus perakaunan kos dan perakaunan pengurusan, dikendalikan dalam kaedah seminar. Kursus ini bertujuan meningkatkan keupayaan pelajar untuk menganalisis dan sintesis maklumat perakaunan pengurusan untuk perancangan strategik, penilaian prestasi dan kawalan pengurusan. Isu motivasi, tingkah laku dan etika juga diambil kira dalam kursus ini. Pendedahan kepada pemikiran kritikal, pembuatan keputusan dan isu-isu kontemporari dalam perakaunan pengurusan dilaksanakan melalui analisis kes dan projek Prasyarat: EPPA3053 Bacaan Asas Artikel jurnal terpilih. Hansen, D.R. & Mowen, M.M. 2015. Cornerstone of cost management. 3rd Ed. SouthWestern Cengage Learning. Horngren, C.T., Datar, S.M & Rajan, M. 2015. Cost accounting: a managerial emphasis. 15th Ed. Singapore: Prentice Hall.

126 Panduan Prasiswazah

Kaplan, R. S. & Atkinson, A.A. 2014. Advanced management accounting. 3rd Ed. Essex UK: Pearson Education Limited. Langfield-Smith, K. 2013. Management accounting. 6th Ed. Malaysia: McGraw-Hill Education (Asia). EPPA4313 Audit Lanjutan dan Penyiasatan Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus pengauditan. Ia bertujuan untuk memberi kefahaman yang mendalam kepada pelajar mengenai konsep yang menjadi asas kepada amalan pengauditan. Pelajar perlu untuk mengintegrasikan ilmu yang dipelajari dari kursus asas EPPA3013 dalam persekitaran berkomputer dan mendalami topik-topik pengauditan yang khusus dan terpilih. Selain itu, pelajar juga didedahkan kepada konsep urustadbir korporat dari perspektif pengauditan. Prasyarat: EPPA3013 Bacaan Asas Arens, A., Elder, R., Beasley, M., Noor Afza, A., Fauziah Hanim, F., Nor Zalina, MY., Mohamad Naimi, MN. & Rohaimi S. (2014). Auditing and Assurance Srvices in Malaysia: An Intergrated Approach. 3rd Edition. Mc Grawhill. Gul F.A. and Mahzan N., Auditing: Theory and Practice in Malaysia. CCH Asia Pte Limited, 2013.Messier, W.F. & Boh, M., Auditing and Assurance Services in Malaysia, McGraw Hill, 3rd Edition, 2007. Malaysian Institute of Accountants. (2007). Malaysian Approved Standard on Auditing (MASA). Kuala Lumpur: MIA. Malaysian Institute of Accountants. (2010). MIA BY-LAWS (On Professional Ethics, Conduct and Practice). Kuala Lumpur: MIA. Bursa Malaysia Listing Requirements for Listed Companies; Securities Commission. (2007). Malaysian Code of Corporate Governance and Best Practices (MCOCG). Kuala Lumpur: Securities Commission. The Institute of Internal Auditors. (2002). The Professional Practices Framework. US: IIA Hameed, Shahul. (2009). Accounting and auditing for Islamic financial institutions. Malaysia: IIUM Press. International Islamic University.

127 Panduan Prasiswazah

International Organisation of Supreme Audit Institutions. (1998). INTOSAI Code of Ethics and the Auditing Standards. Vienna, Austria: INTOSAI. Akta Audit 1957; Akta Syarikat 1965; Akta Akauntan 1967; Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993; Akta Pelaporan Kewangan 1997; Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 EPPA4716 Kajian Kes Integrasi Kursus ini mendedahkan pelajar kepada kes pernigaan sebenar dengan mengintegrasikan pengetahuan dalam bidang perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan, percukaian, pengauditan, kewangan, pengurusan dan perniagaan yang berkaitan, teknologi maklumat dan lain-lain kursus dalam bidang sains sosial. Penggunaan kes akan membolehkan dan membantu membentuk pemikiran yang kritis dan pembuatan yang rasional. Latihan melalui pengalaman secara praktikal turut dimuatkan di dalam kursus ini bagi membantu pembelajaran kendiri. Proses pembelajaran diperolehi melalui perbincangan dan pembentangan dalam kumpulan kecil. Syarat: Diambil pada semester akhir program. Bacaan Asas Margaret, W. 2011. Risk Management in Organizations: An Integrated Case Study Approach. New York: Routledge. Journal of Business Case Studies. Vol. 12 No. 2. 2016. The Clute Institute. Anthony, R.N., Hawkins, D.F. & Merchant, K.A. 2011. Accounting, Text and Cases. 13th Edition. Singapore, McGraw-Hill. Asian Journal of Case Research (AJCR) Volume 4 (Special Issue) 2011. Yin, R.K. 2009. Case Study Research: Design and Methods. 4th Ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

128 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS ELEKTIF (PB) PROGRAM PERAKAUNAN EPPA4113 Perakaunan Khusus Kursus ini membincangkan dengan lebih terperinci konsep, prinsip dan tatacara perakaunan yang diamalkan dalam beberapa industri khusus di Malaysia. Industri yang diberi tumpuan ialah kewangan, perkhidmatan, perlombongan, perladangan dan penternakan. Pelajar juga akan menjalankan kajian tentang amalan perakaunan dalam industri yang terlibat. Prasyarat: EPPA3034 Bacaan Asas Tan, L.T. 2015. Financial accounting & reporting in Malaysia. 5th Ed. Professional Advancement Achivement. Elliot & Elliot. 2015. Financial accounting and reporting. 17th Ed. Pearson. Piawaian Perakaunan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standard) Akta Syarikat 1965 Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 dan lain-lain akta yang berkaitan. EPPA4143 Analisis Pelaporan Kewangan Kursus ini bertujuan untuk membina kemahiran menganalisis maklumat untuk tujuan pembuatan keputusan ekonomi. Pelajar dilatih untuk membaca, memahami, menganalisis dan menginterpretasi maklumat yang didedahkan dalam laporan tahunan yang diterbitkan. Di samping itu pelajar juga dilatih untuk memahami realiti ekonomi di sebalik maklumat yang dilaporkan, memahami kaitan di antara tadbir urus korporat dengan pelaporan kewangan, menilai kualiti pelaporan serta mengenalpasti dan membetulkan kesan pengurusan perolehan ke atas angka perakaunan. Analisis merangkumi analisis prestasi kewangan, pengenalpastian sumber yang menjana nilai bagi entiti pelapor, penilaian risiko dan kredit serta penilaian pencapaian sasaran dan matlamat strategik.

129 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Gibson, C. H. 2012. Financial statement analysis: using financial accounting information. International ed of 13th Revised ed edition. South-Western College Publishing Penman, S.H. 2013 Financial statement analysis and security valuation. 5th Ed. McGraw-Hill Education. Young, D. & Cohen,J. 2013. Corporate Financial Reporting and Analysis, 3rd Edition. Wiley. Rashidah Abdul Rahman & Mohamad Rizal Salim. 2010. Corporate governance in Malaysia.1st Ed. Sweet & Maxwell Asia. Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia (MFRS). EPPA4153 Perakaunan Untuk Instrumen Kewangan Islam dan Zakat Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang perakaunan untuk urusniaga instrumen Islam dan juga zakat perniagaan. Tumpuan kursus adalah kepada aspek teori dan amali meliputi pelbagai kontrak dalam Islam, kontrak dan instrumen dalam pelbagai sektor dan institusi perniagaan dan bukan perniagaan, falsafah zakat, hukum hakam zakat, aset-aset yang tertakluk kepada zakat, kemahiran kaedah penaksiran zakat mengikut industri dan sektor, pentadbiran dan perundangan zakat di Malaysia serta isu keperluan standard perakaunan yang khusus untuk muamalah Islam. Prasyarat: EPPA2023 Bacaan Asas Accounting auditing and governance standard for Islamic financial institutions.2004.Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Muhammad Kamal ‘Atiyah. 1995. Perakaunan zakat – teori dan praktis. Terjemahan Mohd Nor Ngah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mujaini Tarimin. 1999. Zakat pendapatan (al_Mal al-Mustafad): hukum dan persoalannya. Kuala Lumpur: Khaisha Services Sdn. Bhd. Panduan Zakat di Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 2001. Kuala Lumpur.

130 Panduan Prasiswazah

Wahbah al-Zuhaili. 1994. Fiqh dan perundangan Islam. Jilid II dan IV. Terjemahan Md Akhir Haji Yaacob et al. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. EPPA 4323 Audit Dalaman Kursus ini mendedahkah kepada pelajar tentang fungsi audit dalaman di organisasi. Secara khususnya, kursus ini menghuraikan skop bidang audit dalaman membantu organisasi memperbaiki mutu serta memberi khidmat yang dapat menambah nilai orgainsasi terutamanya dalam aspek kawalan, pengurusan risiko dan tadbir urus. Pelajar juga akan mengetahui tentang piawai yang perlu dipatuhi oleh juruaudit dalaman dalam melaksanakan tugas mereka. Bacaan Asas Mary Lee, et al. (2016). The Assurance and Consultancy of Internal Audit. Mc Graw Hill Education. Selangor. Malaysia. Reding, K.F. et al. (2013) Internal Auditing. 3rd Edition. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Florida USA. Gleim, I N. (2014) CIA review: Part I Internal Audit Basics. 16th Edition. Gleim Publications Inc. Florida United States. The Institute of internal auditors (2013) International Professional Practices Framework. Institute of Internal Auditors. Florida United States. Mary Lee et al. (2011) Principles and Contemporary Issues in Internal Auditing. 2nd Ed. Mc Graw Hill Malaysia. EPPA4513 Percukaian Lanjutan Kursus ini membincangkan ilmu percukaian di peringkat lanjutan dari sudut penggubal dasar, pentadbir cukai dan perancang cukai di sektor swasta dengan mengaitkannya dengan amalan sebenar di sektor awam dan korporat. Prasyarat: EPPA3513

131 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Veerindeerjeet Singh, 2015, Veerinder on Malaysian Tax Theory and Practice, 3rd Edition,CCH. Jeyapalan Kasipillai, 2015, A Guide to Advanced Malaysian Taxation, McGraw Hill. Richard Thornton, Thenesh Kannaa, 2015, Malaysia Master GST Guide 2015, 2nd Edition, CCH Malaysia and Singapore Tax Cases. CCH. Malayan Law Journal.

132 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS YANG DITAWARKAN UNTUK PROGRAM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN EPPA2813 Perakaunan untuk Pengurusan Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar-pelajar Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan tentang elemen dan isu perakaunan kos dan perakaunan pengurusan. Dengan ini, bakal-bakal pengurus ini bukan sahaja boleh memahami malahan juga boleh menerapkan pengetahuan yang berkaitan dalam merancang, mengawal, membuat keputusan dan melakukan pembaikan berterusan dalam kerja mereka kelak. Prasyarat: EPPD1033. Bacaan Asas Garrison, R.H., Noreen, E.W. & Brewer, P.C. Cheng, N.S. & Yuen, K.C.K. 2011. Managerial accounting: an Asian perspective. 1st Ed. McGraw Hill. Hansen, H.R. & Mowen, M.M. 2011. Introduction to cost accounting. International Edition. 1st Ed. South Western. Hilton, R.W. & David E.P. 2013. Managerial accounting: creating value in a global business environment. 9th Ed. Singapore : McGraw Hill. Horngren, C.T., S.M. 2012. Cost accounting: a managerial emphasis. 14th Ed. Pearson. Nor Aziah Abu Kasim, Rozita Amiruddin, Rozainun Haji Abdul Aziz & Che Hamidah Che Puteh. 2011. Management accounting. 1st Ed. Oxford University Press. EPPA2823 Undang-Undang Perniagaan Kursus ini membincangkan prinsip undang-undang perniagaan di Malaysia. Rangkuman kursus mengandungi topik berhubung sistem perundangan Malaysia, undang-undang kontrak, undang-undang jualan barang, undang-undang insurans, undang-undang ajensi, undang-undang hubungan majikan dan pekerja, undangundang perkongsian dan undang-undang syarikat.

133 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Harlina Mohamed On & Rozanah Ab. Rahman. 2010. Undang-undang Perniagaan Malaysia. Shah Alam: Kumpulan Usahawan Muslim. Krishnan Arjunan & Abdul Majid Bin Nabi Baksh. 2014. Business Law in Malaysia. Edisi Kedua. Petaling Jaya: LexisNexis Malaysia. Lee Mei Pheng & Ivan Jeron Detta. 2014. Business Law. Edisi Kedua. Shah Alam: Oxford Fajar. Loganathan Krishnan; Parimaladevi Rajoo; Anne Chrishanthani Vergis. 2015. Principles Of Business and Corporate Law, 2nd Edition. CCH Malaysia. Shanthy Rachagan, Janine Pascoe & Anil Joshi. 2010. Concise Principles of Company Law in Malaysia, 2nd Edition. LexisNexis Malaysia.

134 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS YANG DITAWARKAN UNTUK LUAR FAKULTI EPPA2913 Prinsip Perakaunan Perniagaan Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan asas perakaunan kepada pelajar bukan daripada jurusan perakaunan, pengurusan perniagaan dan ekonomi. Pelajar akan diperkenalkan kepada proses perakaunan kewangan bagi entiti perniagaan seperti perniagaan perseorangan, perkongsian dan syarikat. Pelajar juga diberi kefahaman tentang perakaunan pengurusan dan perakaunan kos. Bacaan Asas Dyson, J.R. 2010. Accounting for non-accounting students. 8th Ed. USA: Financial Times Press. Horngren, T. H., Harrisson Jr., W. T. & Bamber, L. S. 2005. Accounting. 6th Ed. USA: Pearson Prentice Hall. Sofiah M. A, & Zakiah M. M. 2010. Perakaunan dan kewangan untuk bukan akauntan. Kuala Lumpur:Leeds Publication. Takiah M.I. & Norida B. 2002. Perakaunan kewangan : prinsip dan amalan. Jilid I & II. Cerdik Publications Sdn Bhd. Wan Madznah Wan Ibrahim, Kumar, B. & Khairul-Naziya, K. 2008. Fundamentals of business accounting. Shah Alam: Oxford University Press. EPPA2923 Analisis Penyata Kewangan Kursus ini memperkenalkan konsep menganalisis maklumat yang terdapat dalam penyata kewangan. Kursus ini memberi pengenalan tentang persekitaran perakaunan dan kewangan, kefahaman tentang penyata kewangan dan konsep perakaunan, serta teknik-teknik analisis dan pembuatan keputusan. Bacaan Asas Atrill, P. & McLaney, E. 2008. Accounting and finance for non-specialist. 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall International. Fraser, L.M. 2009. Understanding financial statements. 8th Ed. New Jersey: Pearson Education. Gibson, C.H. 2013. Financial reporting and analysis. Cengage Learning, USA.

135 Panduan Prasiswazah

Piawaian Pelaporan Kewangan (FRS) yang diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB). Penman, S.H. 2013. Financial statement analysis and security valuation. 5th Ed. McGraw-Hill International.

136 Panduan Prasiswazah

PROGRAM PENTADBIRAN PERNIAGAAN Hasil Pembelajaran Program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Program ini dirangka untuk menghasilkan graduan yang mampu:        

Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman dalam ilmu pengurusan dan persekitaran perniagaan. Mempamerkan kemahiran praktikal yang relevan dalam mengurus organisasi. Menunjukkan kemahiran social dan tanggungjawab yang konsisten dengan etika pengurusan. Melaksanakan dan menyempurnakan tugas berdasarkan nilai dan sikap yang professional. Mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi dan kepimpinan yang berkesan untuk menyempurnakan tugasan secara berkumpulan. Menggunakan konsep pengurusan organisasi dalam proses pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah organisasi. Mengaitkan ilmu dan amal bidang pengurusan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Mempamerkan kemahiran keusahawanan yang kreatif dan inovatif.

Program Pentadbiran Perniagaan Program pengajian yang ditawarkan adalah program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian dengan modul berikut:      

Kewangan Perkhidmatan Kewangan dan Pengurusan Risiko Pamasaran dan Kepenggunaan Pengurusan Komparatif Pengurusan Sumber Manusia Perniagaan Antarabangsa

137 Panduan Prasiswazah

Program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian Program ini merangkumi kerja-kerja kursus yang meliputi teori dan amalan dalam bidang pentadbiran perniagaan. Untuk tujuan pengijazahan, calon-calon mesti lulus sekurang-kurangnya 121 unit kursus yang ditetapkan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kursus Wajib Universiti (CW) Kursus Citra Universiti (C1-C6) Kursus Wajib Fakulti (WF) Kursus Wajib Pusat (WP) Kursus Wajib Modul (WM) Kursus Elektif (PB)

: : : : : :

10 kredit 30 kredit 29 kredit 50 kredit 16 kredit 6 kredit

Kursus Wajib Fakulti (WF) - 29 unit Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPD1013

Mikroekonomi I

3

2

EPPD1023

Makroekonomi I

3

3

EPPD1033

Prinsip Perakaunan

3

4

EPPD1043

Matematik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

5

EPPD1053

Pengantar Pengurusan

3

6

EPPD1063

Aplikasi Komputer

3

7

EPPD2023

Statistik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

8

EPPD2033

Perniagaan Mengikuti Perspektif Islam

3

9

LMCE1012/ LMCE1022

Academic Communication I/ Academic Communication II

2

10

LMCE2012/

Workplace Communication I/

2

138 Panduan Prasiswazah

11

LMCE2022

Workplace Communication II

LMCE3011/ LMCE3031/ LMCE3041

Speech Communication/ Professional Written Communication/ Effective Job Search And Application

1

Kursus Wajib Pusat (WP) - 50 unit Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPA2813

Perakaunan Untuk Pengurusan

3

2

EPPA2823

Undang-undang Perniagaan

3

3

EPPM2014

Komunikasi Perniagaan

4

4

EPPM2033

Perniagaan Antarabangsa

3

5

EPPM2063

Etika dan Tanggungjawab Sosial Korporat

3

6

EPPM2073

Pengantar Pemasaran

3

7

EPPM2114

Pengurusan Kewangan

4

8

EPPM2123

Sistem Maklumat Perniagaan

3

9

EPPM2133

Penyelidikan Perniagaan

3

10

EPPM3033

Kelakuan Organisasi

3

11

EPPM3043

Pengurusan Perubahan dan Inovasi

3

12

EPPM3093

Kertas Ilmiah

3

13

EPPM4014

Pengurusan Strategik

4

14

EPPM4098

Latihan Industri

8

139 Panduan Prasiswazah

Kursus Wajib Modul (WM) - 16 Unit Kursus Wajib Modul adalah sebilangan kursus bidang pengkhususan yang ditetapkan oleh Program. Pelajar perlu lulus sekurang-kurangnya 16 unit termasuk kursus yang bertanda ‘*’ daripada salah satu modul berikut:

Bil 1.

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

Modul Kewangan

1

EPPM2514

Prinsip Pengurusan Risiko dan Insurans*

4

2

EPPM3543

Pasaran Derivatif dan Pengurusan Risiko

3

3

EPPM3613

Pasaran dan Institusi Kewangan*

3

4

EPPM3644

Kewangan Korporat dan Penstrukturan*

4

5

EPPM3654

Pengurusan Pelaburan dan Portfolio*

4

6

EPPM3673

Kewangan dan Perbankan Islam

3

7

EPPM4433

Kewangan Antarabangsa*

3

8

EPPM4673

Pengurusan Institusi Kewangan dan Bank

3

2.

Modul Perkhidmatan Kewangan dan Pengurusan Risiko

1

EPPM2514

Prinsip Pengurusan Risiko dan Insurans*

4

2

EPPM3523

Insurans Hayat dan Kesihatan*

3

3

EPPM3533

Operasi Syarikat Insurans dan Takaful*

3

4

EPPM3543

Pasaran Derivatif dan Pengurusan Risiko

3

5

EPPM3613

Pasaran dan Institusi Kewangan*

3

6

EPPM3654

Pengurusan Pelaburan dan Portfolio

4

7

EPPM4543

Pengurusan Risiko Korporat*

3

140 Panduan Prasiswazah

3.

Modul Pemasaran dan Kepenggunaan

1

EPPM3024

Pengurusan dan Strategi Pemasaran *

4

2

EPPM3313

Kelakuan Pengguna*

3

3

EPPM3323

Penyelidikan Pemasaran*

3

4

EPPM3333

Pengurusan Jualan

3

5

EPPM3343

Pengurusan Promosi*

3

6

EPPM3353

Pemasaran dan Kepenggunaan dalam Islam

3

7

EPPM3363

Pengurusan Peruncitan

3

8

EPPM3373

Pemasaran Perkhidmatan

3

9

EPPM3383

Inovasi Produk dan Penjenamaan

3

10

EPPM3393

Pemasaran Perhubungan Pelanggan

3

11

EPPM3423

Pemasaran Antarabangsa*

3

12

EPPM4313

Pemasaran Internet

3

4.

Modul Pengurusan Komparatif

1

EPPM3014

Pengurusan Operasi*

4

2

EPPM3113

Teori Organisasi*

3

3

EPPM3123

Sains Pengurusan

3

4

EPPM3133

Sistem Maklumat Pengurusan

3

5

EPPM3143

Pengurusan Kualiti*

3

6

EPPM3154

Evolusi Pemikiran Pengurusan*

4

7

EPPM3163

Pengurusan Dalam Islam

3

8

EPPM3214

Pengurusan Sumber Manusia*

4

141 Panduan Prasiswazah

9 5.

EPPM4133

Pengurusan Rantaian Bekalan

3

Modul Pengurusan Sumber Manusia

1

EPPM3113

Teori Organisasi*

3

2

EPPM3214

Pengurusan Sumber Manusia*

4

3

EPPM3223

Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa*

3

4

EPPM3233

Pengurusan Sumber Manusia dan Pengurusan Bakat

3

5

EPPM3243

Seminar Pengurusan Sumber Manusia

3

6

EPPM3253

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

3

7

EPPM4223

Latihan dan Pembangunan Pekerja*

3

8

EPPM4233

Perancangan Gunatenaga

3

9

EPPM4243

Pengurusan Perhubungan Industri

3

10

EPPM4253

Pengurusan Ganjaran Pekerja*

3

6.

Modul Perniagaan Antarabangsa

1

EPPE3143

Ekonomi Perdagangan Antarabangsa*

3

2

EPPE3573

Ekonomi Pembangunan Antabangsa

3

3

EPPM3223

Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa*

3

4

EPPM3414

Pengurusan Silang Budaya*

4

5

EPPM3423

Pemasaran Antarabangsa*

3

6

EPPM4433

Kewangan Antarabangsa*

3

7

EPPM4443

Pengurusan Global

3

142 Panduan Prasiswazah

Kursus Elektif (PB) - 6 Unit Sebanyak dua (2) kursus boleh diambil daripada senarai berikut: Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPM3673

Kewangan dan Perbankan Islam

3

2

EPPM4673

Pengurusan Institut Kewangan dan Bank

3

3

EPPM3393

Pemasaran Perhubungan Pelanggan

3

4

EPPM3014

Pengurusan Operasi

4

5

EPPM4313

Pemasaran Internet

3

6

EPPM3233

Pengurusan Sumber Manusia dan Pengurusan Bakat

3

Atau - Pelajar dibenarkan mengambil 6 jam kredit yang terdiri daripada satu (1) kursus di luar fakulti atau citra dan satu (1) kursus modul di dalam fakulti (modul program selain daripada Pentadbiran Perniagaan) atau dua (2) kursus daripada modul program selain Pentadbiran Perniagaan

143 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS WAJIB PUSAT (WP) PROGRAM PENTADBIRAN PERNIAGAAN EPPM2014 Komunikasi Perniagaan Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran berkomunikasi sebagai asas utama untuk berjaya dalam kerjaya di organisasi. Kursus ini juga membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi keberkesanan dalam komunikasi perniagaan. Pelajar berpengetahuan untuk berkomunikasi secara berkesan dalam situasi kerja yang pelbagai, bekerja secara berpasukan, berfikir secara kritikal serta menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Bacaan Asas Bovee, C. & Thill, J. 2015. Business communication today. 13th Edition. Singapore:Pearson. Guffey, M. & Du-Babcock, B. 2012. Essentials of business communication: Asian Ed. Singapore: Thompson. Locker, K.O & Kaczmarek, S. K. 2013. Business communication: building critical skills. 6th edition Singapore: McGraw Hill. Williams, K. Krizan, A. Logan, J. & Merrier, P. 2011. Communicating in Business. 8th Ed. Singapore: South-Western EPPM2033 Perniagaan Antarabangsa Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar terhadap pelbagai aspek perniagaan yang mempengaruhi pengoperasian firma di pasaran antarabangsa, dan bagaimana firma menangani tekanan daripada isu globalisasi. Para pelajar akan mempelajari faktor persekitaran nasional yang berbeza seperti sistem budaya, politik, perundangan, kewangan dan ekonomi yang mempengaruhi amalan dan strategi perniagaan merentas sempadan. Kursus ini juga akan membincangkan komponen-komponen yang mempengaruhi perniagaan antarabangsa seperti teori perdagangan antarabangsa, polisi perdagangan kerajaan, integrasi kawasan, pelaburan langsung luar dan persekitaran kewangan di era globalisasi. Di samping itu, pelajar juga akan menilai pengurusan perniagaan antarabangsa seperti fungsian organisasi yang melibatkan sumber manusia, pemasaran, operasi dan sumber rantaian nilai. Selain itu,

144 Panduan Prasiswazah

isu pasaran baru muncul (emerging markets) juga merupakan topik yang akan dibincangkan dalam kursus ini. Bacaan Asas Ball, D.A., Geringer J.M., Minor, S.M. & McNett, J.S. 2010. International business: the challenge of global competition. 12th Ed. Singapore: McGraw-Hill-Irwin. Hill, C. W. L., Chow How Wee, Krishna Udayasankar. 2012. International Business : An Asian Perspective. McGraw Hill. Cavusgil, S.T., Knight G., Riesenberger J.R. 2014. International business, ‘the new realities’.3rd Ed. Pearson Global Edition. Daniel, et al. 2011. International business:environment and operations. 13th Ed. Prentice Hall. EPPM2063 Etika dan Tanggungjawab Sosial Korporat Kursus ini membincangkan etika dan tanggungjawab perniagaan berdasarkan perspektif Teori Pemegang Kepentingan yang menekankan bahawa perniagaan dan masyarakat adalah sebahagian daripada sistem yang saling berinteraksi dan saling bergantungan antara satu sama lain. Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan termasuklah hubungan di antara : perniagaan dan masyarakat, perniagaan dan persekitaran sosial, perniagaan dan persekitaran etika, perniagaan dan kerajaan, perniagaan dan alam fizikal, perniagaan dan perubahan teknologi serta perniagaan dan pemegang kepentingan. Para pelajar akan didedahkan kepada konsep, teori-teori etika dan tanggungjawab sosial perniagaan. Seterusnya dibincangkan bagi mengaplikasi teori dan pengetahuan yang telah dipelajari daripada kes-kes berkaitan etika dan tanggungjawab sosial perniagaan dalam realiti perniagaan hari ini. Prasyarat: EPPD1053. Bacaan Asas Arnold, D.G., Beauchamp, T.L. & Bowie, N.L., 2013, Ethical Theory and Business, 9th Edition, New Jersey: Pearson. Johnson, C.E., 2014, Meeting the Ethical Challenges of Leadership: Casting Light or Shadow, 5th Edition, California: Sage Publications, Inc.

145 Panduan Prasiswazah

Lawrence, A.T. & Weber, J. 2014, Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy, 14th Edition, New York: McGraw-Hill Irwin. Shaw, W.H., 2011, Business Ethics, 7th Edition (International Edition), USA: Cengage Learning. Velasquez, M.G., 2011, Business Ethics: Concepts and Cases, 7th Edition, England: Prentice Hall. EPPM2073 Pengantar Pemasaran Kursus ini bertujuan untuk memberi pemdedahan tentang dunia pemasaran. Kursus ini membolehkan para pelajar mengenali dan memahami konsep-konsep asas dan falsafah pemasaran, memberi kefahaman tentang persekitaran pemasaran dan kefahaman tentang kelakuan pengguna pasaran perniagaan dalam pemasaran. Pelajar juga akan didedahkan tentang bagaimana pihak pemasar bertindak mensegmenkan pasaran, mensasarkannya dan memposisikan produk di kacamata pengguna. Elemen-elemen campuran pemasaran iaitu keluaran, harga, saluran pengagihan dan promosi atau lebih dikenali sebagai 4P’s serta strategi-strategi dan keputusan-keputusan yang perlu dilakukan oleh pihak pemasar juga turut didedahkan. Di samping itu, pelajar juga akan didedahkan kepada pemasaran global dan kepentingannya. Bacaan Asas Chua et al. (2014), “Contemporary Marketing: Malaysia Edition”, Singapore: Cengage Learning Philip Kotler and Gary Armstrong (2015), Principles of Marketing, 16th. Edition, New Jersey: Prentice Hall. Parment, A. and Kotler, P. (2016), Principles of Marketing, Pearson Education Limited. Perreault, Jr. William and Joseph Cannon. (2014), Essentials of Marketing: Marketing Strategy Planning Approach, 14th ed, McGraw-Hill Education. Gary Armstrong (2015), Marketing: An Introduction, 3th ed, Pearson Education limited

146 Panduan Prasiswazah

EPPM2114 Pengurusan Kewangan Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai prinsip dan teknik asas yang digunakan secara meluas dalam bidang kewangan di samping menekankan aplikasinya dalam membuat keputusan kewangan. Antara topik yang dibincangkan termasuk persekitaran dan pasaran kewangan, konsep dan aplikasi nilai masa wang, kadar faedah, penilaian sekuriti, polisi dividen, risiko dan pulangan, dan pengurusan modal kerja. Di akhir kursus, pelajar diharap dapat memahami dan berkemahiran untuk menganalisa serta membuat perancangan kewangan dan menilai pelaburan dalam aset kewangan. Prasyarat: EPPD1033, EPPD1043 atau EPPD2023. Bacaan asas Brigham, E.F., Houston, J.F., Jun-Ming, H., Kee, K.Y.& Bany-Ariffin,A.N. 2013. Essentials of Financial Management. 3rd Edition. Singapore: Cengage Learning. Brealey, R.A., Myers, S.C. & Allen, F. 2011. Principles of Corporate Finance. 10th Edition. New 53York: McGraw-Hill. Moyer, R.C, McGuigan, J.R. & Rao, R.P. 2015. Contemporary Financial Management. 13th Edition. USA, Cengage Learning. Gitman, L. J. & Zu3043tter, C.J. 2011. Principles of Managerial Finance. 13th Edition. Boston: Pearson Addison Wesley. Jordan, B.D., Westerfield, R.W. & Ross, S.A. 2011. Corporate Finance Essentials,7th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin. EPPM2123 Sistem Maklumat Perniagaan Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan kepada pelajar tentang kepentingan pengurusan sistem maklumat dalam era globalisasi. Pengunaan sistem maklumat yang berkesan dapat memberi peluang organisasi berinovasi. Penekanan diberikan kepada konsep asas, teori, klasifikasi dan fungsi sistem maklumat yang perlu ada di dalam sesebuah organisasi. Pelajar juga dapat mengenalpasti peluang dan kekangan yang dihadapi oleh organisasi dalam membangunkan sistem maklumat. Antara tajuk yang diliputi ialah cabaran masakini berkaitan pengurusan sistem maklumat yang merangkumi perkakasan dan perisian, teknologi komunikasi, perancangan dan

147 Panduan Prasiswazah

pembangunan sistem maklumat untuk pembuatan keputusan dan juga isu-isu etika dan keselamatan. Prasyarat:EPPD1063. Bacaan Asas Baltzan and Philips, P. 2010. Business driven technology. 4th Ed. McGraw hills, New York. Laudon, K.C., and Laudon, J.P. 2016. Management information systems-managing the digital firm. 14th Ed. Pearson Global Edition. Kroenke, D.M. 2015. Using MIS. Prentice Hall, New Jersey. O’Brien, J.A and Marakas, G.M. 2015. Management information systems. 11th Ed. McGraw-Hill, Boston. Waman Jawadekar. 2010. Management information systems:text & cases. 4th Ed. McGraw Hills, New York. EPPM2133 Penyelidikan Perniagaan Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada kaedah penyelidikan perniagaan. Pendekatan berasaskan masalah akan digunakan dalam pengajaran di mana pelajar dikehendaki membuat latihan dan perbincangan untuk setiap topik yang diperkenalkan sepanjang semester. Pelajar didedahkan dengan konsep penyelidikan selari dengan perkembangan idea penyelidikan mereka. Tajuk-tajuk yang dibincangkan meliputi penyelidikan saintifik, penyataan masalah, ulasan literatur, pembentukan kerangka teoritikal dan hipotesis, kaedah pengumpulan data, pengukuran pembolehubah, persampelan, reka bentuk penyelidikan dan analisa data kuantitatif. Pelajar turut diberi pendedahan tentang aplikasi SPSS yang boleh membantu pelajar menganalisis dapatan penyelidikan. Di akhir kursus, pelajar perlu mengemukakan cadangan penyelidikan perniagaan sebagai asas kepada kursus EPPM3093-Kertas Ilmiah.

148 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Coakes, S.J. 2012. SPSS version 20.0 for windows:analysis without Anguish. John Wiley & Sons. Cooper, D. R and Schindler, P. S. 2013. Business research methods. 12th Ed. McGraw Hill. Pallant, J.. 2013. SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for windows. 5th Ed. Allen & Unwin. Sekaran, U. and Bougie, R. 2013. Research methods for business: a skill-building approach. 6th Ed. John Wiley and sons, Inc. Zikmund, W. G., Babin, B.J., Carr, J.C., and Griffin, M. 2013. Business research methods. 9th Ed. South Western Cengage Learning. EPPM3033 Kelakuan Organisasi Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang aspek utama mengenai kelakuan individu, kumpulan dan sistem dalam organisasi. Ia juga bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar untuk menggunakan kaedah pengurusan organisasi dengan lebih berkesan. Antara topik yang dimasukkan dalam rangka perbincangan ialah kelakuan individu, kelakuan antara individu, dinamik kumpulan, kepemimpinan, kuasa dan politik dan budaya organisasi. Prasyarat: EPPD1053. Bacaan Asas McShane, S. L. & Von Glinow, M.A., 2015. Organizational Behavior: Emerging Knowledge Global Reality, 7th edition. McGraw – Hill Education. Robbins, S. P. and Judge, T. A. 2015. Organizational Behavior. 16 th Edition. Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Education. Colquitt, Jason., Lepine, Jeffery A. & Wesson, Michael J. 2015. Organizational Behavior. Internation edition 4th edition, McGraw – Hill Irwin. EPPM3043 Pengurusan Perubahan dan Inovasi Matlamat kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pengurusan inovasi secara strategik. Ia merangkumi tajuk-tajuk seperti konsep dan prinsip asas inovasi, isu-isu ke arah pengurusan inovasi yang berkesan dan elemen-

149 Panduan Prasiswazah

elemen penting di dalam model proses inovasi. Model proses inovasi terdiri daripada sumber dan jaringan inovasi, proses pemilihan idea dengan pengurusan risiko yang baik, proses merealisasikan idea inovatif dan kaedah mengenalpasti nilai/faedah hasil inovasi. Bacaan Asas Dawson, P. & Andriopoulos, C. 2014. Managing Change, Creativity and Innovation, Sage Publication. Tidd, J. & Bessant, J. 2014. Strategic Innovation Management, 1st ed, Wiley. Keeley, L. & Walters, H. 2013. Ten Types of Innovation: The discipline of building breakthrough, 1st ed, Wiley. Tidd, J & Bessant, J. 2013. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change 4th Ed. West Sussex: John Wiley and Sons. Gibson, R. 2015. The Four Lenses of Innovation: A Power Tool for Creative Thinking, Wiley. EPPM3093 Kertas Ilmiah Kursus ini menyediakan platform kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan mengenai penyelidikan dalam konteks perniagaan sebenar. Ia memberi peluang kepada pelajar untuk menjalankan kajian lapangan secara kendiri di bawah pantauan penyelia. Selain itu, ia juga melatih pelajar untuk menggunakan metodologi dan analisa yang bersesuaian dengan objektif kajian. Kursus ini juga melatih pelajar untuk menyediakan laporan hasil kajian yang boleh memberi manfaat kepada organisasi perniagaan. EPPM4014 Pengurusan Strategik Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai pengurusan strategik secara keseluruhan bagi sesebuah perniagaan. Pelajar diberi pendedahan mengenai keperluan dan tanggungjawab pengurusan atasan sesebuah syarikat dalam mengekal atau meningkatkan daya saing perniagaan menerusi perancangan dan perlaksanaan strategik. Pelajar diberi latihan untuk menganalisis persekitaran dalaman dan luaran pernaigaan, dan diberi panduan tentang cara membentuk dan melaksanakan strategi yang sesuai untuk sesebuah perniagaan.

150 Panduan Prasiswazah

Disamping itu juga, kursus ini turut membincangkan isu-isu persekitaran global dan tren semasa yang dihadapi oleh pengurus atasan syarikat. Bacaan Asas David, F. R. 2015. Strategic management: concept & cases. 15th Ed. USA: Prentice Hall. Grant R.M. 2013. Contemporary strategy analysis. 8th Ed. Wiley. Hitt, M.A., Ireland, R.D. & Hoskisson, R.E. 2014. Strategic management: competitiveness and globalization. 11h Ed. USA: South-Western Thomson Publishing. Hill, W.L, Jones, G.R. 2014. Strategic management theory: an intergrated approach. 10th Ed. USA South-Western Thomson Publishing Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D., and Regner, P. 2014. Exploring Strategy: Text and Cases. 10th Edition, Pearson. EPPM4098 Latihan Industri Latihan Industri bertujuan untuk mendedahkan pelajar tentang persekitaran pekerjaan sebenar. Lazimnya, pelajar mengikuti Latihan Industri akan ditempatkan di firma-firma perniagaan atau organisasi terpilih. Dalam latihan ini pelajar akan dapat mengenali pelbagai struktur dan fungsi yang terdapat di dalam firma atau organisasi berkenaan. Di akhir latihan, pelajar dikehendaki menghantar laporan terhadap latihan yang dijalaninya. Syarat: Diambil pada semester terakhir pengajian.

151 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS WAJIB MODUL (WM) PROGRAM PENTADBIRAN PERNIAGAAN EPPM2514 Prinsip Pengurusan Risiko dan Insurans Kursus ini merupakan kursus asas dalam bidang pengurusan risiko dan insurans. Kursus ini akan membincangkan konsep asas mengenai risko termasuk definisi, klasifikasi, istilah-istilah penting dan bebanan risiko. Kursus ini juga akan mendedahkan para pelajar tentang proses pengurusan risiko dan teknik-teknik untuk menguruskan risiko dengan memberikan penekanan kepada teknik insurans sebagai instrumen paling asas yang digunakan dalam pengurusan risiko. Insurans am (insurans harta dan liabiliti), insurans hayat, kontrak insurans dan peruntukanperuntukan serta klausa-klausa insurans am dan hayat juga akan dibincangkan di dalam kursus ini. Kursus ini juga meliputi aspek yang berkait dengan sistem insurans Islam iaitu Takaful merangkumi prinsip asa, model operasi dan produk. Bacaan Asas Dorfman, M.S. & Carter, D. 2013. Introduction to risk management and insurance. 10th Ed. New Jersey: Prentice Hall. Redja, G.E. & Mc Namara, M.J. 2014. Principles of risk management and insurance. 12th Ed. Pearson International. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Hassan Scott P.Odierno, Azman Ali. 2008. Essential Guide to Takaful. Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd. Guillaume, G. 2015. Insurance, Risk Management and Reinsurance. Lulu.com USA. Leimberg, S., Price, K. & Pedre, J. 2016. Tools and Techniques of Insurance & Risk Management. 3rd edition. National Underwriter Co. USA. EPPM3014 Pengurusan Operasi Kursus ini memperkenalkan teori, konsep dan isu utama dalam operasi pembuatan dan perkhidmatan. Di antara topik-topik yang diliputi ialah pengurusan operasi dalam era globalisasi, kaedah reka bentuk produk dan perkhidmatan, pengurusan kualiti, pengurusan rantaian bekalan, logistik, peracnangan kapasiti dan lokasi, Produktiviti, pengurusan inventori, penjadualan dan sistem pengurusan sumber. Pelajar juga diberi

152 Panduan Prasiswazah

latihan menerusi permainan simulasi berkaitan pengurusan rantaian bekalan untuk memberi pendedahan kepada pengurusan operasi perniagaan yang sebenar. Bacaan Asas Andrew greasley. 2013. Operations management. 3rd Ed. England:John wiley and Sons Chase. Jacobs, F.R. & Chase, R.B. 2013. Operations and supply chain management. 14th Ed. McGraw-Hill. Russell S. & Taylor, B.W. 2014. Operations and supply chain management. 8th Ed. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. Stevenson, W.J & Sum, C.C. 2014. Operations management. 2nd Ed. McGraw Hill (Asia Global Edition). Schroeder R.G., Goldstein, S.M. & Rungtusanathan, M.J. 2013. Operations management in supply chain:decisions and cases. 6th Ed. McGraw Hill. EPPM3024 Pengurusan dan Strategi Pemasaran Kursus pemasaran ini adalah kursus lanjutan kepada kursus Pengantar Pemasaran dimana pelajar perlu mengaplikasikan segala ilmu yang telah dipelajari kepada proses dan strategi pemasaran. Tujuan utama kursus ini adalah untuk melatih pelajar membuat keputusan pemasaran yang terbaik serta membentuk strategi dan program pemasaran yang berkesan bagi mencapai matlamat firma. Kursus ini memerlukan pelajar mengintegrasikan secara ideal kesemua strategi bagi elemen-elemen campuran pemasaran (4Ps) bagi menghasilkan satu pelan atau rancangan pemasaran yang komprehensif. Prasyarat: EPPM2073. Bacaan Asas Best, R. 2013. Market based management. 6th Ed. London: Prentice Hall. Kotler et al. (2013). Marketing Management: An Asian Perspective. 6th. Ed., Pearson Education Centre. Kotler, P.T. and Keller, K.L. (2015), Marketing Management, 15th ed, Prentice Hall. Chernev, A. and Kotler, P. (2012), Strategic Marketing Management, 7th ed, Cerebellum Press.

153 Panduan Prasiswazah

Kenneth, E.C. and Donald E. (2010), Marketing Management: A Customer-Oriented Approach, Sage Publications Inc. EPPM3113 Teori Organisasi Kursus ini bertujuan melengkapkan kefahaman tentang pengertian organisasi, masalah-masalah, perubahan-perubahan dalaman dan kesan perubahan luaran terhadap organisasi. Tajuk-tajuk yang akan dipelajari termasuk pengertian organisasi, tujuan dan struktur organisasi, mereka bentuk struktur organisasi berdasarkan pertimbangan tentang strategi, pengaruh luaran, saiz dan lain-lain pengaruh mereka bentuk organisasi antarabangsa dan proses pengurusan yang berkesan dan dinamik bagi organisasi. Prasyarat: EPPM3033. Bacaan Asas Daft, R. L. 2013. Understanding the theory and design of organizations. 11th Ed. USA: Thomson South-Western Publishing. Hatch. M. J. & Cunliffe A.L. 2000. Organization theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives. 2nd Ed. United Kingdom: Oxford University Press. Jones, G.R. 2007. Organizational theory, design and change. 5th Ed. USA: Prentice Hall. McAuley, J. Duberly, J & Johnson, P. (2007). Organization theory:challenge and perspective. Prentice Hall:New Jersey Robbins, S.P. 1990. Organizational theory: structure design and application. New Jersey: Prentice Hall. EPPM3123 Sains Pengurusan Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar tentang isu dan permasalahan dalam perniagaan menggunakan pendekatan kuantitatif. Permasalahan perniagaan adalah sangat rumit dan pendekatan seperti pengalaman perniagaan dan gerak hati agak kurang relevan untuk digunakan terhadap menyelesaikan situasi pengurusan masa kini. Pengumpulan data, pembinaan model, dan pembuatan keputusan merupakan kemahiran yang diperlukan dan penting dalam menangani isuisu dalam bidang pengurusan. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar

154 Panduan Prasiswazah

mengenai model pembuatan keputusan dalam sains pengurusan yang kerap digunakan dalam industri dan bagaimana model-model ini dapat memberi impak dalam pelbagai bidang pengurusan perniagaan. Prasyarat: EPPD1043 dan EPPD2023. Bacaan Asas Bonini, C. & Hausman, W. 2000. Quantitative analysis for management. 9th Ed. New Jersey: McGraw Hill. Render, B. & Stair, R.M. Jr. Hanna M.E. 2015. Quantitative analysis for management. 12th Ed. Pearson Education Ltd USA. Taylor, B.W. 2016. Introduction to management science. 12th Ed. Pearson, USA Turban, E. & Meredith, J.R. 2000. Fundamentals of management science. 7th Ed. USA: Irwin Publishing. Powell, S. & Baker, K. 2014. Management Science: The Art of Modeling with Spreadsheet, 4th edition, Wiley. EPPM3214 Pengurusan Sumber Manusia Kursus ini bertujuan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan mengenai pelbagai konsep, prinsip, isu strategik dan taktikal yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Ia juga bertujuan melatih pelajar memperoleh kemahiran dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berhubung isu-isu pengurusan sumber manusia dalam organisasi. Tajuk-tajuk yang diliputi termasuklah cabaran masa kini berkaitan pengurusan sumber manusia, analisis kerja, perancangan sumber manusia, pemilihan kakitangan latihan, pembangunan kerjaya, penilaian prestasi, pentadbiran ganjaran, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta perhubungan perusahaan. Prasyarat: EPPM3033. Bacaan Asas Maimunah Aminuddin. 2008. Human resource management: principles and practices. Selangor: Oxford University Press. Neo, R.A. & Hollenbeck, J.R. 2015. Human resourse management:gaining competitive advantage. 9th Ed.McGraw-Hill.

155 Panduan Prasiswazah

Zafir Mohamed Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun. 2012. Mengurus sumber manusia organisasi. Selangor:Leeds Publications. Dessler, Gary (2014). Human Resource Management, Pearson. Zafir Mohamed Makhbul (2013), Pengurusan Sumber Manusia Berdaya Saing, Penerbit UKM: Selangor, 230 m.s. ISBN: 978-967-412-044-3 Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun (2012). Mengurus Sumber Manusia Organisasi. Selangor: Leeds Publications. EPPM3223 Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa Kursus ini bertujuan memberi tumpuan kepada pengurusan sumber manusia dalam domain antarabangsa. Kursus ini juga akan memberi tumpuan kepada pengurusan sumber manusia ke arah peningkatan keupayaan dan kelebihan daya saing organisasi global atau multinasional. Antara topik tumpuan kursus ini ialah perancangan, pengrekrutan, pemilihan, dan perancangan kerjaya sumber manusia dalam aktiviti ekspatriasi. Pendedahan akan diberikan tentang pengurusan perbezaan dan kesan perbezaan faktor-faktor sosio-budaya, ekonomi dan politik negara hos dan negara asal ke atas pengurusan sumber manusia organisasi. Prasyarat : EPPM3033. Bacaan Asas Adler, N. 2008. International dimension of organizational behavior. 5th Ed. USA: Thompson. Ang, S. & Van, D, L. (Eds.) 2008. Handbook of cultural intelligence: theory, measurement and applications. New York: M.E. Sharpe. Dowling, P.J., Festing, M. & Engle, A. 2008. International Human Resource Management: Managing People in A Multinational Context. 5th Ed. USA: South Western Publishing. Anne-Wil Harzing and Ashly Pinnington. 2014. International Human Resource Management, Sage Publication Peter Dowling, Marion Festing, and Allen D. Engle Sr. 2013. International Human Resource Management, 6th ed. Cengage Learning

156 Panduan Prasiswazah

EPPM3313 Kelakuan Pengguna Kursus ini bertujuan menyingkap aspek kelakuan pengguna dari dua sudut iaitu pengguna dan pengurusan pemasaran. Kursus ini akan meneliti teori-teori berhubung gelagat pengguna bagi memahami bagaimana pengguna bertindak dalam proses pembelian. Penelitian kelakuan pengguna dibuat dalam tiga perspektif; pengguna sebagai individu, pengguna di dalam persekitaran sosial dan budaya dan pengguna sebagai pembuat keputusan. Kursus ini akan memberi kefahaman komprehensif tentang faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan pengguna. Pelajar akan didedahkan kepada proses pembuatan keputusan pengguna. Pelajar juga akan membuat penelitian bagaimana personaliti dan amalan budaya serta kumpulannya mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna. Implikasi kelakuan pengguna terhadap pembentukan dan pelaksanaan strategi pemasaran juga akan ditinjau dan dikupas. Prasyarat: EPPM3024. Bacaan Asas Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. 2010. Consumer behavior. 10th Ed. Pearson:New Jersey. Solomon, Michael R. 2013. Consumer behavior – buying, having and being. 10th Ed. Pearson. Mothersbaugh, D. and Hawkins, D. 2015, Consumer Behavior: Building Marketind Strategy, 12th ed, McGraw-Hill Education. Schiffman, L.& O’ Cass, A. Paladino, A., Carlson, J. 2014. Consumer Behavior, 6 th Edition. Pearson; Australia Hoyer, W.D., Maclnnis, D.J. 2013. Consumer Behavior, Cengage Learning EPPM3343 Pengurusan Promosi Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelajar tentang proses mengurus aktiviti komunikasi pemasaran. Kursus ini akan membincangkan bagaimana elemen-elemen komunikasi pemasaran boleh digubal dan diadun secara bersepadu bagi mencapai matlamat sesebuah organisasi. Kursus ini merangkumi falsafah, strategi dan pelaksanaan program promosi. Gabungan antara teori/konsep dengan aplikasi komunikasi pemasaran melalui tugasan dapat membantu pelajar membina

157 Panduan Prasiswazah

keyakinan untuk membuat keputusan. Penyediaan kempen promosi yang komprehensif serta pembentangan di akhir semester dapat membantu ke arah tujuan ini. Prasyarat: EPPM3024. Bacaan Asas Belch, G. & Belch, M. 2012. Advertising and promotion: an integrated marketing communications perspective. Singapore: Mc-Graw-Hill. Clow, K.E. 2015, Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communication, 7th ed., Pearson. Tuten, T.L., Solomon, M.R. 2014, Social Media Marketing, 2nd ed., Sage Publication Ltd. Hackley, C., & Hackley, R.A. 2014, Advertising and Promotion, 3rd ed., Sage Publication Ltd. O’Guinn, T., Allen, C., & Semensik, R.J. 2011, Advertising and Integrated Brand Promotion, 6th ed., South-Western College Publication. EPPM3353 Pemasaran dan Kepenggunaan dalam Islam Kursus ini memberi tumpuan terhadap isu-isu pemasaran berlandaskan hukum Islam dari dua sudut iaitu pengguna dan pengurusan pemasaran. Tujuan utama kursus ini adalah untuk melatih pelajar membuat keputusan pemasaran yang terbaik dengan mengambilkira hukum halal dan haram dalam Islam. Kursus ini akan meneliti aspekaspek kepenggunaan dalam Islam selaras dengan pembangunan pemasaran dalam dunia globalisasi. Pelajar juga akan didedahkan mengenai isu-isu semasa tentang kepenggunaan dalam Islam yang memberikan kesan langsung dan tidak langsung kepada pembuatan keputusan pemasaran. Kursus ini juga akan menggalakkan pelajar untuk mengintegrasikan strategi pemasaran konvensional dan strategi pemasaran yang berlandaskan hukum Islam.

158 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Alserhan, B.A. 2011. The principles of Islamic marketing. Gower. Fischer, J. 2011. The halal frontier:Muslim consumers in a globalized market. Palgrave Mcmillan. Hermawan Kertajaya & Muhamad Syakir Sula. 2006. Syariah marketing. Bandung: Mizan Mark Plus & Co. Kalthom Abdullah 2007. Marketing mix from an Islamic perspective: a guide for marketing courses. Kuala Lumpur: Prentice Hall. Temporal, P. 2011. Islamic Branding and marketing:creating aglobal is law business. Wiley Trading. EPPM3373 Pemasaran Perkhidmatan Kursus ini membincangkan cabaran-cabaran unik mengurus dan menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. Ianya menekankan kepada pembentukan perhubungan pelanggan yang kukuh melalui perkhidmatan berkualiti tinggi yang boleh diaplikasikan kepada organisasi yang mana produk terasnya adalah perkhidmatan. Kursus ini mengetengahkan ilmu serta kemahiran kritikal yang diperlukan untuk melaksanakan perkhidmatan berkualiti, berinovasi dan strategi perkhidmatan untuk kelebihan berdayasaing. Penekanan juga diberi kepada rangkakerja pengurusan perkhidmatan berteraskan pelanggan yang memfokus kepada peningkatan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Prasyarat: EPPM3024. Bacaan Asas Bateson, J.E.G and Hoffman K.D. 2010. Services marketing. 4th Ed. Cengage Learning. Hoffman, K.D. & Bateson, J.E.G. 2006. Services marketing: concepts, strategies and cases. 3rd. Ed. USA: South-Western Publishing. Jain, S. 2004. Marketing: planning & strategy. Singapore: Thomson Learning. Lovelock, C., Wirtz, J. & Chew, P. 2009. Essential of services marketing. USA: Prentice-Hall. Lovelock, C.H. and Wirtz, J. (2014), Services Marketing: People, Technology, Strategy, 7th ed, Prentice Hall.

159 Panduan Prasiswazah

Wirtz, J. and Chew, P. (2012), Essentials of Service Marketing, 2th ed, Pearson Education. Zeithaml, Valarie A., and Bitner, Mary J. (2013), Services Marketing, 6th ed, McGraw Hill Education. EPPM3383 Inovasi Produk dan Penjenamaan Kursus ini memperkenalkan beberapa struktur asas dalam usaha memahami dunia pengurusan inovasi produk dan penjenamaan dalam kitaran perancangan inovasi produk. Penekanan utama diberikan dalam isu-isu inovasi produk dan penjenamaan yang berkaitan dengan isu-isu pengurusan pemasaran dan aktiviti-aktiviti yang berkait rapat dengan inovasi produk dan penjenamaan seperti perancangan, penilaian dan pelancaran produk baru. Pelajar juga akan diberi kefahaman mengenai tatacara dalam menghasilkan perletakan penjenamaan yang selari dengan produk baru yang telah dibangunkan. Prasyarat: EPPM3024. Bacaan Asas Crawford, M. & DiBenedetto, A. 2005. New products management. 8th Ed. USA: McGraw-Hill International Edition. Keller, K. L. 2007. Strategic brand management. 3rd Ed. USA: Prentice-Hall. Trott, P. 2008. Innovation management and new product development. 2nd Ed. England: Pearson Education. Limited : England. Roll, M. (2015), Asian Brand Strategy: Building and Sustaining Strong Brands in Asia, 2nd ed, Palgrave Macmilan. Rosenbaum-Elliott, R. and Percy, L. (2011), Strategic Brand Management, 2nd ed, Oxford University Press. Osterwalder, A. (2014), Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers want, Wiley.

160 Panduan Prasiswazah

EPPM3414 Pengurusan Silang Budaya Tumpuan kursus ini ialah memberi tawaran kepada pelajar untuk memahami hubungan dari pelbagai perspektif dalam konsep pengurusan. Kursus ini menerangkan konsep pengurusan silang budaya, kesan perbezaan budaya ke atas gelagat, nilai dan pembuatan keputusan dalam organisasi. Kajian kes akan menumpukan kepada isu yang melibatkan Syarikat Multinational. Tumpuan utama kursus ini adalah untuk membincangkan konflik pengurusan yang timbul disebabkan oleh perbezaan budaya dan memperkenalkan kaedah yang sesuai untuk menangani konflik tersebut. Kursus ini turut mendalami isu berkaitan pelaksanaan strategi, struktur dan sistem dengan mengambil kira faktor kepelbagaian budaya dalam organisasi berbesuaian dengan pasaran semasa dan keadaan ekonomi yang amat dipengaruhi oleh globalisasi. Prasyarat: EPPM2033. Bacaan Asas Christopher, E. 2012. International management:exploration across cultures. International KoganPage USA. Deresky H. 2014. International management : managing across borders and cultures. 8th Ed. Pearson. Luthans, Fred, P. Doh. Jonathan. 2012. International management : culture, strategy and behavior. 8th Ed. McGraw Hill. McFarlin, D., Sweeney, P. 2010. International management: strategic opportunities and cultural challenges. 4th Ed. Routledge Taylor & Francis Group. Moran, R. T., Harris, P. R., Moran, S. 2010. Managing cultural differences:global leadership strategies for cross-cultural business success. 8th Ed. Routledge Taylor & Francis Group. Browaeys M. J., Price R., 2011. Understanding Cross-Cultural Management. 2nd Edition, Prentice Hall. EPPM3423 Pemasaran Antarabangsa Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan terhadap pemasaran antarabangsa. Teori, konsep-konsep dan isu-isu pemasaran antarabangsa akan dibincangkan. Pendekatan yang berorientasikan pembuatan keputusan akan ditekankan semasa perbincangan konsep dan strategi pemasaran. Tajuk-tajuk utama termasuk persekitaran pemasaran

161 Panduan Prasiswazah

antarabangsa, penilaian peluang pemasaran di pasaran global dan pembentukan serta pengurusan aktiviti-aktiviti campuran pemasaran di peringkat antarabangsa. Pembelajaran kursus ini memberi penekanan kepada analisis pasaran secara kritikal untuk mengenalpasti peluang pemasaran antarabangsa dan membentuk strategi pemasaran antarabangsa. Prasyarat: EPPM3024. Bacaan Asas Cateora, P. R. & Graham, J. L. 2005. International marketing. 12th Ed. New York: McGraw-Hill. Czinkota, Micheal R. and Ronkainen, Ilkka A. 2004. International marketing. 7th Ed. USA-Thomson. Keegan, W.J. & Green, M. C. 2014. Global marketing. 5th Ed. New Jersey: PrenticeHall. Massaki, K. & Kristian, H. 2011. Global marketing management. 5th Ed. USA: Wiley. Gillespie, K and Hennessey, H.D. (2015), Global Marketing, 4th ed, Routledge. EPPM3523 Insurans Hayat Dan Kesihatan Kursus ini bertujuan memberikan kefahaman terperinci kepada pelajar mengenai prinsip dan operasi insurans hayat dan takaful keluarga. Kepentingan dan perancangan insurans hayat dan takaful keluarga dari aspek ekonomi dan sosial akan juga ditekankan. Pendedahan akan juga diberikan kepada aspek aktuarial, pengunderaitan serta undang-undang berkaitan insurans hayat dan takaful keluarga. Isu-isu terkini berkaitan dengan insurans hayat dan takaful keluarga akan dibincangkan dari masa ke semasa. Prasyarat: EPPM2514 Bacaan Asas Black, Jr. K. & Skipper, H.D. & Black, III K. 2015. Life Insurance. 15th Ed. Lucretian, LLC, USA. Redja, G.E. & McNamara, M.J. 2014. Principles of risk management & insurance. 12th Ed. Pearson Education Limited. Global Edition.

162 Panduan Prasiswazah

Binder S. & Ngai J. L. 2012. Life Insurance in Asia: Sustaining Growth in the Next Decade. John Wiley & Sons. Frenz, T. & Soualhi, Y. 2010. Takaful and Retakaful: Advanced Principles and Practices. IBFIM. Kuala Lumpur. Mohd Ma’Sum Billah. 2013. Islamic Life Insurance. Sweet and Maxwell. EPPM3533 Operasi Syarikat Insurans dan Takaful Kursus ini bertujuan memberikan fahaman terperinci kepada pelajar mengenai fungsi dan operasi syarikat insurans dan pengendali takaful. Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan mengenai fungsi-fungsi yang terdapat dalam pengoperasian sesuatu syarikat insurans dan pengendali takaful merangkumi perniagaan insurans hayat dan am, dan takaful keluarga dan am. Penekanan diberikan kepada sistem pemasaran dan pengagihan produk, proses pengunderaitan, program reinsurans, proses pengkadaran,proses tuntutan, pelaburan dan lain-lain fungsi yang berkaitan. Prasyarat: EPPM 2514 Bacaan Asas Frenz, T. & Soualhi, Y. 2010. Takaful & retakaful : advanced principles and practices. 2nd Ed. IBFIM. Kuala Lumpur Hendon Redzuan, Rubayah Yakob & Mohamad Abdul Hamid. 2006. Prinsip pengurusan risiko dan insurans. Pearson Rentice-Hall. Kuala Lumpur. Orsina, M.A. & Stone, G. 2004. Insurance company operations. 2nd Ed. USA: LOMA. Webb, L. B, Launie, J.J, Rokes, W. P. & Baglini, N.A. 2000. Insurance operations.Volume I & II. American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters, USA. Zuriah Abdul Rahman & Hendon Redzuan. 2009. Takaful: the 21st Century Insurance Innovation. McGraw-Hill. Kuala Lumpur.

163 Panduan Prasiswazah

EPPM3613 Pasaran dan Institusi Kewangan Kursus ini bertujuan memberi kefahaman menyeluruh tentang teori dan praktis pasaran dan institusi kewangan. Topik yang dipelajari merangkumi pasaran kewangan iaitu pasaran wang, pasaran modal, pasaran tukaran wang asing dan pasaran derivatif; dan institusi kewangan. Prasyarat: EPPM2114 Bacaan Asas Bank Negara Malaysia. 1999. Bank pusat dan sistem kewangan Malaysia. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia. Shahida Shahimi, Hafizi Ab Majid & Aisyah Hj Abdul Rahman. 2012. Pasaran wang dan modal:perspektif Malaysia. Bangi: Ekonis UKM & FEP UKM. Madura, J. 2010. Financial institutions and markets. 9th Ed. China: Southwestern Cengage Learning. Mishkin, F.S & Eakins, S.G. 2014. Financial markets & institutions. 8th Ed. New York: Prentice Hall. Rose, P.S. & Marquis, M.H. 2009. Money and capital markets: financial institutions and instruments in a global marketplace. 10th Ed. New York: McGraw-Hill/ Irwin. EPPM3644 Kewangan Korporat dan Penstrukturan Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengaplikasikan teknik menganalisis dan penerapan model kewangan bagi membuat keputusan secara berkesan. Di antara keputusan kewangan korporat yang penting termasuklah perancangan dan pembiayaan pelaburan jangka panjang, dasar dividen, penstrukturan, penggabungan dan pengambilalihan. Matlamat utama kursus ini adalah untuk mendedahkan pelajar kepada kemahiran dalam mengenalpasti masalah/isu kewangan, menjana alternatif dan membuat keputusan. Prasyarat: EPPM 2114

164 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Brealey, R.A. & Myers, S.C. & Allen, F. 2011 Principles of corporate finance.10th Ed. New York:McGraw-Hill Inc. Brigham, E.F., Houston, J.F., Chiang, K, Lee, M. & Bany Ariffin. 2010 (adaptation). Essentials of financial management. 2nd Ed. Singapore: Cengage Learning. Faudziah Zainal Abidin, Faizah Ismail & Nazruddin Zainuddin. 2000.(terj.) Prinsip pengurusan kewangan. Kuala Lumpur:Prentice Hall. Gitman, L.J. & Zutter, C.J. 2011. Principles of managerial finance. 13th Ed. Boston:Pearson Addison Wesley. Jordan, B.D., Westerfield, R.W. & Ross, S.A. 2011. Corporate finance essentials. 7th Ed. New York:McGraw-Hill/Irwin. Bruner, R.F., Eades, K. M. & Schill, M.J. 2014. Case studies in finance: Managing for corporate value creation. International Edition. New York: McGraw-Hill. EPPM3654 Pengurusan Pelaburan dan Portfolio Kursus ini bertujuan memberi kemahiran kepada pelajar membuat penilaian pelaburan, memilih sekuriti untuk pelaburan yang optimal, membuat dan memahami analisis teras dan teknikal, serta membentuk portfolio saham dan bon. Antara topik-topik penting dalam kursus ini termasuklah persekitaran pelaburan di Malaysia,yang merangkumi pelbagai alternatif pelaburan lansung dan tidak lansung serta struktur pasaran kewangannya, konsep dan prinsip pelaburan, cara dan prosedur penilaian sekuriti dan pengurusan portfolio dengan mengambil kira perspektif Islam. Kursus ini juga membincangkan beberapa teori-teori utama kewangan dan pelaburan. Prasyarat: EPPM 2114. Bacaan Asas Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A.J. 2016. Essentials of investments. 10th Ed. International Edition. Jones, C. P. 2013. Investments. 12th Ed. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. International Edition. Reilly, F.K. & Brown, K.C. 2012. Investment analysis and portfolio management. 10h Ed. Cengage Learning.

165 Panduan Prasiswazah

Hirt, G.A. & Block, S.B. 2012. Fundamentals of Investment Management. 10th Edition. McGraw-Hill/Irwin. Securities Commission. 2013. Revised SAC Shariah Screening Criteria. Diakses dari http://www.sc.com.my/revised-screening-methodology. EPPM4133 Pengurusan Rantaian Bekalan Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan Pengurusan Rantaian Bekalan (PRB) dan kepentingannya dalam sesebuah organisasi perniagaan. Di antara tajuk penting yang akan dibincangkan adalah peranan PRB dalam strategi operasi, evolusi PRB, faktorfaktor yang mempengaruhi PRB, pengurusan pembekal dan vendor, keperluan dalam menjayakan PRB, logistik, serta pengurusan gudang dan inventori. Prasyarat: EPPM3014 Bacaan Asas Chopra, Sunil & Peter Meindl. 2013. Supply chain management: strategy, planning and operation. 5th Ed. New Jersey: Prentice Hall. Sinha and Kotzab. 2012. Supply chain management, a management approach. McGraw Hill. Verma and Boyer. 2010. Operations and supply chain menegement, world class theory and practice. A Ed. South Western cengage Learning, International Edition. Langley, Coyle, Gibson, Novack, Bardy (2009). Managing supply chains; A logistic approach. 8th. Ed. South Western Cengage Learning. Burt, D.D, Dobler, D.W. & Starling, S. 2003. World class supply management; the key to supply chain management with student CD (cases). 7th. Ed. Mc-Graw Hill. EPPM4223 Latihan dan Pembangunan Pekerja Kursus ini bertujuan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan mengenai pelbagai konsep, prinsip, isu strategik dan taktikal yang berkaitan dengan latihan dan pembangunan pekerja. Ia juga bertujuan melatih pelajar memperoleh kemahiran dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berhubung isu-isu latihan dan pembangunan pekerja dalam organisasi. Prasyarat: EPPM3033.

166 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Jon M.Werner & Randy L. DeSimone, J.M (2012). Human Resource Development 6th Edition. Ohio: South-Western. Ronan Carbery and Christine Cross, (2015), Human Resource Development, Palgrave. Raymond A. Noe. (2013). Employee Training and Development.6th Edition. Ohio: McGraw Hill. Gibb. S. (2011). Human Resource Development. 3rd Edition, London: Palgrave. Raymond Andrew Noe (2016) Employee Training & Development, 7th ed., McGraw Hill EPPM4243 Pengurusan Perhubungan Industri Kursus ini bertujuan meningkatkan fahaman dan pengetahuan pelajar mengenai pelbagai aspek pengurusan dan prosedur dalam bidang perhubungan perindustrian khususnya dalam konteks negara yang sedang membangunkan ekonomi berteknologi tinggi. Antara tajuk yang diliputi ialah pendekatan dalam pengurusan perhubungan industri, sejarah dan struktur kesatuan sekerja, perundingan kolektif, penglibatan dan penyertaan pekerja, proses perundingan dan tatacara kemushkilan dan disiplin. Prasyarat: EPPM3033. Bacaan Asas Maimunah Aminuddin. 2005. Malaysian industrial relation & employment law.6th Ed. Kuala Lumpur:McGraw Hill. Salamon, M. 2000. Industrial relations: theory and practice. 4th Ed. London: Prentice Hall. EPPM4253 Pengurusan Ganjaran Pekerja Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan fahaman dan pengetahuan pelajar mengenai konsep dan isu-isu berkaitan perancangan dan pentadbiran ganjaran pekerja dalam organisasi. Tajuk-tajuk yang dibincangkan termasuk teori gaji, pentadbiran gaji, analisis pekerjaan, penilaian pekerjaan, struktur pekerjaan, struktur gaji, tinjauan gaji dan benafaat pekerjaan, dan perancangan gaji. Prasyarat: EPPM3033.

167 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Martocchio, J.J. 2014. Strategic compensation: A human resource management approach. 8th Ed. USA: Prentice Hall. Milkovich, G.T. & Newman, J.M. 2014. Compensation. 11th Ed. New York: McGrawHill. David Kelly (2014), The Book on Incentive Compensation Management, Compensation Architect. Henderson, R.I. (2009). Compensation Management in A Knowledge-Based World. New Jersey: Prentice-Hall. EPPM4433 Kewangan Antarabangsa Kursus ini bertujuan memberi fahaman kepada pelajar mengenai isu-isu utama dalam pengurusan kewangan antarabangsa dan kaedah-kaedah bagi menangani isu-isu tersebut. Perbincangan merangkumi aspek persekitaran syarikat multinasional, penentuan kadar pertukaran mata wang asing, pendedahan dan cara mengurus pendedahan perubahan kadar tukaran mata wang asing, pengurusan modal kerja antarabangsa, pelaburan dan pembiayaan antarabangsa khususnya pelaburan langsung asing, pembelanjawanan modal global dan pembiayaan perdagangan antarabangsa. Prasyarat: EPPM2114 Bacaan Asas Eiteman, D., Stonehill, A.I. & Moffet, M.H. 2016. Multinational business finance. 14th Ed. New York: Pearson. Eun, C.S. & Resnick, B.G. 2014. International finance. 12th Ed. Singapore McGraw-Hill. Fauzias Mat Noor. 2002. Understanding international finance. 2nd Ed. Kuala Lumpur: Prentice Hall. Madura, J. 2015. International financial management. 12th Ed. Singapore Cengage Learning. Shapiro, A.C. 2013. Multinational financial management. 10th Ed. New Jersey: John Wiley & Sons.

168 Panduan Prasiswazah

EPPM4543 Pengurusan Risiko Korporat Kursus ini memberi pendedahan mengenai aspek-aspek berkaitan risiko tulen, risiko enterpris dan proses pengurusan risiko. Penerangan terperinci diberikan mengenai langkah-langkah dalam proses pengurusan risiko termasuk pengenalpastian risiko, penilaian risiko, pemilihan teknik bagi mengurus risiko, pelaksanaan dan pemantauan program pengurusan risiko. Perbincangan terperinci juga akan merangkumi pelbagai teknik kawalan risiko dan pembiayaan risiko bagi mengurus risiko secara sistematik dan berkesan. Kursus ini juga memperkenalkan konsep asas pengurusan risiko bersepadu (enterprise risk management). Prasyarat: EPPM 2514. Bacaan Asas Crouhy, M., Galai, D. & Mark, R. 2006. The essentials of risk management. New York:McGraw-Hill. Dickson, G.C.A., Cassidy, D., Gordon, A.W., & Wilkinson, S. 2001. Risk management. Chartered Insurance Institute. UK & Malaysia Insurance Institute. Frenkel, M., Hommel, U. & Rudolf, M. 2004. Risk management. 2nd Edition. New York: Springer Ltd. Vaughan, E.H.J. & Vaughan, T. 1996. Risk management. US:John Wiley & Son.

169 Panduan Prasiswazah

PROGRAM KEUSAHAWANAN DAN INOVASI Hasil Pembelajaran Program Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi Pada akhir program, graduan seharusnya:       Menerangkan konsep dan pengetahuan perniagaan dan keusahawanan yang membolehkan pelajar menyediakan pelan perniagaan. Mengamalkan bekerja secara efektif dengan orang lain dalam menyempurnakan tugas. Mengenalpasti sifat kepimpinan beretika dan tanggungjawab sosial dalam pengurusan kerja Mengikuti nilai-nilai moral dan etika keusahawanan secara professional dan konsisten. Menghasilkan pelan perniagaan secara berpasukan dengan efektif Menyelesaikan masalah secara kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah Mengintegrasi maklumat, teori dan praktis secara profesional untuk memasuki alam perniagaan, pengajian peringkat lanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat Mengesan dan menguruskan peluang projek perniagaan

170 Panduan Prasiswazah

Program Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian Program ini merangkumi kerja-kerja kursus yang meliputi teori dan amalan dalam bidang keusahwanan dan inovasi. Untuk tujuan pengijazahan, calon-calon mesti lulus sekurang-kurangnya 121 unit kursus yang ditetapkan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Kursus Wajib Universiti (CW) Kursus Citra Universiti (C1-C6) Kursus Wajib Fakulti (WF) Kursus Wajib Modul (WM) Kursus Elektif (PB)

: : : : :

10 kredit 30 kredit 29 kredit 66 kredit 6 kredit

Kursus Wajib Fakulti (WF) - 29 unit Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPD1013

Mikroekonomi I

3

2

EPPD1023

Makroekonomi I

3

3

EPPD1033

Prinsip Perakaunan

3

4

EPPD1043

Matematik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

5

EPPD1053

Pengantar Pengurusan

3

6

EPPD1063

Aplikasi Komputer

3

7

EPPD2023

Statistik untuk Ekonomi dan Perniagaan

3

8

EPPD2033

Perniagaan Mengikuti Perspektif Islam

3

9

LMCE1012/ LMCE1022

Academic Communication I/ Academic Communication II

2

10

LMCE2012/ LMCE2022

Workplace Communication I/ Workplace Communication II

2

171 Panduan Prasiswazah

11

LMCE3011/ LMCE3031/ LMCE3041

Speech Communication/ Professional Written Communication/ Effective Job Search And Application

1

Kursus Wajib Modul (WM) - 66 unit Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Unit

1

EPPA2813

Perakaunan untuk Pengurusan

3

2

EPPK2013

Kewangan Keusahawanan

3

3

EPPK2023

Undang-Undang Keusahawanan

3

4

EPPK2033

Citra Wirausaha

3

5

EPPM2033

Perniagaan Antarabangsa

3

6

EPPK2044

Etika dan Kepimpinan dalam Keusahawanan

4

7

EPPK2123

Pengurusan Rantaian Bekalan dan Nilai

3

8

EPPM2073

Pengantar Pemasaran

3

9

EPPK2213

Persekitaran Ekonomi Untuk Perniagaan (ei-XL1)

3

10

EPPK3034

Aplikasi Kreatif Rekabentuk

4

11

EPPK3054

Pengurusan Projek Bersepadu

4

12

EPPK3064

Jaringan dan Rundingan Dalam Perniagaan

4

13

EPPK3114

Penyelidikan Perniagaan Kecil dan Sederhana

4

14

EPPK3123

e-Dagang

3

15

EPPK3133

Pengurusan Inovasi Strategik

3

16

EPPK3223

Meninjau dan Penerokaan Peluang Perniagaan (eiXL2)

3

172 Panduan Prasiswazah

17

EPPK3234

Merancang dan Memulakan Perniagaan (ei-XL3)

4

18

EPPK3313

Keusahawanan Komuniti

3

19

EPPM3383

Inovasi Produk dan Penjenamaan

3

20

EPPM3713

Inovasi dan Kreativiti dalam Perniagaan

3

Jumlah

66

Kursus Elektif (PB) – 6 unit Sebanyak dua (2) kursus boleh diambil daripada senarai berikut: Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

1

EPPM4313

Pemasaran Internet

3

2

EPPM3393

Pemasaran Perhubungan Pelanggan

3

3

EPPM3214

Pengurusan Sumber Manusia

4

4

XXXXxxxx

Kursus Pusat Citra

3

Jumlah

Unit

6

Atau - Pelajar dibenarkan mengambil 6 jam kredit yang terdiri daripada satu (1) kursus di luar fakulti atau citra dan satu (1) kursus modul di dalam fakulti (modul program selain daripada Keusahawanan dan Inovasi) atau dua (2) kursus daripada modul program selain Keusahawanan dan Inovasi

173 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS TERAS PROGRAM (WP) PROGRAM KEUSAHAWANAN DAN INOVASI EPPA2813 Perakaunan untuk Pengurusan Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar-pelajar tentang elemen-elemen dan isu-isu perakaunan kos dan perakaunan pengurusan. Dengan itu, bakal-bakal usahawan ini bukan sahaja boleh memahami malahan juga boleh menerapkan pengetahuan yang berkaitan perakaunan dalam kerja mereka kelak. Bacaan Asas Barfield, T.B, Raiborn, C.A. dan Kinney, M.R.. 2002. Cost accounting traditions and innovations. 5th Ed. South Western College. Garrison, R. H, Noreen, E. W. & Brewer, P.C. 2008. Managerial accounting, 12th Ed. Irwin. Horngren, C.T., Foster, G. and Datar, M.D. 2006. Cost accounting: a managerial emphasis. 12th Ed.Prentice Hall. Hilton, R.W. 2005. Managerial accounting. 6th Ed. McGraw Hill Hansen, H.R. & Mowen, M.M. 2006. Cost management: accounting and control. 5th Ed. South Western College. EPPK2013 Kewangan Keusahawanan Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai prinsip-prinsip dan aplikasi kewangan keusahawanan yang diperlukan bagi permulaan perniagaan. Topiktopik termasuk persekitaran dan peluang perniagaan, sumber-sumber pembiayaan, belanjawan modal, struktur modal, modal kerja, risiko kewangan keusahawanan, penyata kewangan dan rancangan kewangan perniagaan. Prasyarat: EPPD1033 dan EPPD1043 atau EPPD2023.

174 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Adelman, P.J & Marks, A. M. 2004. Entreprenuerial finance, finance for small business. 3rd Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Brigham, E.F. & Houston, J. 2004. Fundamentals of financial management. 10th Ed. Cornwall, J. R., Vang, D.O & Hartman, J.M. 2009. Entreprenuerial financial management, an applied approach. 2nd Ed. M.E. Sharpe. Edition: The Dryden Press. Gitman, L. J. & Madura, J. 2007. Introduction to finance. Boston: Addison Wesley Longman. Smith, J. K. & Smith, R. L. 2004. Entreprenuerial finance. 2nd Ed. New Jersey: John Wiley Publishing. EPPK2023 Undang-undang Keusahawanan Matlamat kursus adalah memberi pemahaman kepada pelajar berhubung aspek perundangan berkaitan dengan aktiviti perniagaaan. Topik-topik yang dibincangkan dalam kursus ini merangkumi aspek penting undang-undang seperti kepentingan undang-undang kepada usahawan, undang-undang kontrak sivil dan Islam, undangundang berhubung pendaftaran dan penubuhan syarikat, undang-undang agensi, jenayah pecah amanah, muflis, harta intelek. Bacaan Asas Beatrix Vohrah & Wu Min Aun. 2002. Undang-undang perdagangan Malaysia. Ed. Kedua. Longman. Harlina Mohamed On, Ruzian Markom & Rozanah Ab Rahman. 2002. Prinsip undangundang perniagaan di Malaysia. Edisi Ketiga. Kumpulan Usahawan Muslim. Lee Mei Pheng & Ivan Jeron Detta. 2009. Business law. Oxford University Press. Lee Mei Pheng.2005. General principles of Malaysian law. Edisi Kelima. Fajar Bakti. Sakina Shaik Ahmad Yusoff & Azimon Abdul Aziz. Mengenali undang-undang kontrak Malaysia. 2003. International Law Book Services.

175 Panduan Prasiswazah

EPPK2044 Etika dan Kepimpinan dalam Keusahawanan Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teori dan amalan serta isu-isu yang berkaitan dengan etika dan kepimpinan dalam organisasi secara amnya dan dalam keusahawanan secara khususnya. Ia juga bertujuan untuk memberi kemahiran kepada pelajar dalam proses penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan berhubung isu-isu dan masalah berkenaan etika dan kepimpinan dalam organisasi dan perniagaan. Antara topik utama yang dibincangkan ialah teori dan konsep etika, etika keusahawanan, teori dan gaya kepimpinan individu dalam organisasi serta kepimpinan dalam menguruskan perniagaan. Bacaan Asas Abdullah Hassan & Ainon Muhamad. 2005. Bakat dan kemahiran memimpin. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Cuvico, Frank. J., Mujtabu, Bahaudin.G. 2008. Business echics: the moral foundation for effective leadership. Management, and entrepreneurship. Greenberg, Dunna/Mckone-sweet, Kate/Wilson, H. James. 2011. The new entrepreneurial leader: developing leaders who shape social and economic oppurtunity. Lawrence, Anne, Weber James. 2013. Business and society. 14th Ed. Spence, Laura et al. 2010. Ethics in small and medium sized enterprises. The International Society of Business, Economics, and Ethics Book Series, Vol. 2 EPPK2123 Pengurusan Rantaian Bekalan dan Nilai Kursus ini memperkenalkan teori dan amalan Pengurusan Rantaian Bekalan (PRB) dan kepentingannya dalam sesebuah perniagaan kecil dan sederhana. Topik utama yang akan dibincangkan termasuklah peranan PRB dalam strategi operasi, faktorfaktor yang mempengaruhi PRB, pengurusan pembekal dan vendor, keperluan dalam menjayakan PRB, logistik dan inventori. Kursus ini juga akan memberi pengetahuan tentang piawaian tempatan dan antarabangsa.

176 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Burt, D.D, Dobler, D.W. & Starling, S. 2003. World class supply management; the key to supply chain management with student CD (cases). 7th Ed. Mc-Graw Hill. Chopra, Sunil & Peter Meindl. 2015. Supply chain management: strategy, planning and operation. 5th Ed. New Jersey: Prentice Hall, Langley, Coyle, Gibson, Novack, Bardy. 2012. Managing supply chains; a logistic approach. 9th Ed. South Western Cengage Learning. Sinha and Kotzab .2012. Supply chain management. a management approach. McGraw Hill. Verma and Boyer. 2010. Operations and supply chain management. World Class Theory and Practice. Ed. South Western Cengage Learning, International Edition. EPPM2073 Pengantar Pemasaran Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal tentang dunia pemasaran. Kursus ini membolehkan para pelajar mengenali dan memahami konsep-konsep asas dan falsafah pemasaran, memberi kefahaman tentang persekitaran pemasaran dan kefahaman tentang kelakuan pengguna pasaran perniagaan dalam pemasaran. Pelajar juga didedahkan tentang bagaimana pihak pemasar bertindak mensegmenkan pasaran, mensasarkannya dan memposisikan produk di kacamata pengguna. Elemen-eleman campuran pemasaran iaitu keluaran, harga, saluran pengagihan dan promosi atau lebih dikenali sebagai 4P’s serta strategi-strategi dan keputusankeputusan yang perlu dilakukan oleh pihak pemasar juga turut didedahkan. Di samping itu, pelajar juga akan didedahkan kepada pemasaran global dan kepentingannya. Bacaan Asas Boone & Kurtz. 2013. Principles of contemporary marketing. 16th Ed. Thompson. Charles W. Lamb, Jr. Joseph F. Hair, Jr. and Carl McDaniel. 2000. Marketing. 5th Ed. South-Western College Pub. Thompson Learning. Kotler, P. and Armstrong, G. 2008. Principles of marketing. 12th Ed. Prentice-Hall. Kotler, P.et. al. 2012. Principles of marketing: a global perspective. Singapore: Prentice Hall.

177 Panduan Prasiswazah

Norjaya M.Y., Ahmad Azmi, M.A. 2000. Prinsip pemasaran. Prentice-Hall (M) (Terjemahan dari buku “Principles of Marketing”, 8th Ed. Prentice Hall, Phillip Kotler and Gary Armstrong). EPPK2213 Persekitaran Ekonomi untuk Perniagaan (EI-XL1) Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan asas dan kemahiran meninjau faktorfaktor luaran yang mempengaruhi perjalanan perniagaan seperti persekitaran serta dasar-dasar nasional yang berkaitan dengan keusahawanan. Pelajar diberi kemahiran untuk menghubungkaitkan peluang perniagaan dengan faktor-faktor luaran tersebut. Pelajar mengenalpasti entiti perniagaan yang berpotensi dalam pelabagai industri. Bacaan Asas Business Monitor International. The Malaysia 2010. Business forecast report : v-shape recovery ahead. Bolton, B and Thompson, J. 2013. Entrepreneurs: talent, temperament and opportunity. 3rd Ed. Routledge. Kementerian Pembangunan Usahawan (2004). Dasar masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera. Unit Perancang Ekonomi. Jabatan Perdana Menteri. Rancangan Malaysia (setiap 5 tahun) & Laporan Ekonomi Malaysia (pelbagai tahun). World Bank. 2009. Cost of doing business. New York: World Bank. EPPK3054 Pengurusan Projek Bersepadu Kursus ini memberi pengetahuan tentang teknik mengurus projek secara bersepadu. Ia memfokus kepada proses pengurusan projek, kos dan faedah projek dan pelbagai alat/teknik pengurusan projek. Antara topik yang dibincang termasuk kitaran hayat projek, perancangan kualiti, pemasaran dan kos serta alat/teknik pengurusan projek serta aplikasi komputer dalam mengawal dan mengawasi projek. Pelajar dikehendaki menyediakan dan membentang projek. Prasyarat: Ditawarkan untuk pelajar tahun akhir.

178 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Adelman, J.P., & Marks, M.A. 2007. Enterpreneurial finance. 4th Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall Cornwall, J.R.; Vang, David O.; Jean M. Hartman. 2009. Entrepreneurial financial management: an applied approach. 2nd Ed. Sharpe, M.e., Inc. Gido, J. & James P. C. 2006. Successful project management. 3rd Ed. International Thompson Publishing. Bahan rujukan tambahan dari pusat/ online resources (students will be given the appropriate URLs during class and these will be listed in SPIN). SOFTWARE: Microsoft Project (versi terbaru). EPPK3114 Penyelidikan Perniagaan Kecil dan Sederhana Kursus ini memberi pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar untuk menjalankan penyelidikan perniagaan kecil dan sederhana. Pengendalian kursus ini dimulakan dengan membincangkan tentang kepentingan penyelidikan dalam mengendalikan perniagaan. Kemudiannya ianya dikuti dengan tajuk-tajuk berikut: Permasalahan, penentuan objektif dan kerangka teori dalam penyelidikan saintifik; Penyelidikan penerokaan dan analisis kualitatif; Skala pengukuran yang bersesuaian untuk pembolehubah; Kaedah Mengutip data sekunder dan primal; Kaedah-kaedah pensampelan; Memproses Data,: Membuat laporan Penyelidikan dan akhirnya pelajar di beri pengalaman untuk mempersembahkan hasil kajian penyelidikan mereka. Prasyarat: EPPD2023. Bacaan Asas Graziano, AM & Raulin. ML 2007. Research methods: a process of inquiry. 6th Ed. Pearson Allyn & Bacon, Boston, Massachusetts. Kerlinger, FN & Lee, HB 2000. Foundations of behavioral research. 4th Ed. Harcourt College, Fort Worth, Texas. Neuman, WL 2006. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 6th Ed. Pearson/Allyn & Bacon, Boston, Massachusetts. Sekaran, U., and Bougie, R.. 2010. Research methods for business: a skill-building approach. 5th Ed. John Wiley and Sons, Inc.

179 Panduan Prasiswazah

Zikmund, W. G., Babin, B.J., Carr, J.C., and Griffin, M. 2010. Business research methods. 8th Ed. South Western Cencage Learning. EPPK3133 Pengurusan Inovasi Strategik Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pengurusan inovasi secara berstrategik. Ia merangkumi tajuk-tajuk utama seperti konsep dan prinsip asas inovasi, perancangan dan pemilihan projek berinovasi dan berdayasaing, kolaborasi strategik, perlindungan hasil inovasi, proses pengkomersilan serta pembangunan organisasi yang inovatif. Prasyarat: Ditawarkan untuk pelajar tahun akhir. Bacaan Asas David, Fred R. 2010. Strategic management: concept & cases. 13th Ed. New York: Prentice Hall. Tidd, J & Bessant, J. 2009. Managing innovation: integrating technological, market and organizational change. 4th Ed. West Sussex: John Wiley and Sons. Wheelan, Thomas J & Hunger, David J. 2012. Concepts in Strategic Management and Business Policy. 13th Ed. New Jersey: Pearson Education Inc. Web Chapter A Strategic Issues in Managing Technology and Innovation Web Chapter B Strategic Issues in Entrepreneurial Ventures and Small Business EPPK3223 Meninjau dan Penerokaan Peluang Perniagaan (EI-XL2) Kursus ini merupakan pelengkap kepada ei-XL1. Ia memberi ruang kepada pelajar untuk mengaplikasikan ilmu tentang faktor-faktor luaran ke dalam peluang perniagaan. Aplikasi ini dilakukan dari sudut dalaman seperti kewangan, pemasaran, pengeluaran dan pengurusan sumber manusia. Dalam kursus ini, pelajar berinteraksi dengan mentor di entiti perniagaan yang telah dikenalpasti di peringkat ei-XL1 . Bacaan Asas Aguilar, J.A. 1967. Scanning the business environment. MacMillan Baron, B.P.2009. Business and its environment. Prentice Hall. Jennings, M.M. 2009. Business: its legal, ethical and global environment. 8th Ed. SouthWestern College.

180 Panduan Prasiswazah

Osterwalder, A. 2010. Business model generation:a handbook for visionaries, game changers and challengers. John Wiley. Salmon, R. 1999. Competitive intelligence: scanning the global environment. Economica. Vernon, M. 2002. Business: the key concepts. Routledge. EPPK3234 Merancang dan Memulakan Perniagaan (Ei-XL3) Kursus ini bertujuan untuk memberi kemahiran kepada pelajar mensintesis teori dan amalan perniagaan yang telah dikenalpasti di dalam ei-XL2. Pelajar berpeluang membuat lawatan ke luar negara untuk menimba pengalaman perniagaan dalam budaya yang berbeza. Pelajar juga dibimbing untuk membina rancangan perniagaan berasaskan pengetahuan dan pengalaman tentang persekitaran ekonomi dan penerokaan peluang perniagaan. Bacaan Asas Bangs, D. H. Jr. 2005. Business plans. 3rd Ed. Entrepreneur Press. Ryan, T. and Hiduke, H. 2006. Small business, an entreprenuer’s business plan. 7th Ed. Boston: South-Western Publishing. David, T. 2003. Building a business plan. 2nd Ed. New Jersey: McGraw-Hill. Longenecker, M. and Petty, 2003. Small business management – n entreprenuerial approach. 12th Ed. Ohio: Thomson Learning. Rogoff, E.G. 2003. Bankable business plan. Ohio: South-Western Publishing. Stroh, P.J. 2014. Business strategy:plan, execute, Win!. John Wiley. EPPM3713 Inovasi dan Kreativiti dalam Perniagaan Kursus ini bertujuan untuk membantu pelajar memahami konsep dan teori asas berkenaan inovasi dan kreativiti dalam konteks perniagaan dan keusahawanan. Para pelajar didedahkan dengan praktis inovasi dan kretiviti melalui lawatan-lawatan industri supaya pelajar mempunyai jaringan minda yang rapat dengan realiti keusahawanan. Para pelajar juga diterapkan dengan budaya membaca kajian empirikan supaya pelajar memahami konsep, teori dan praktis inovasi dan kreativiti dalam perniagaan dan keusahawanan secara global. Selepas mengikuti kursus ini, para pelajar seharusnya

181 Panduan Prasiswazah

mampu membincangkan faktor kejayaan/ kegagalan suatu perubahan yang dikatakan inovatif atau kreatif dalam perniagaan dan keusahawanan Bacaan Asas Ahmed, P.K. and Shepherd, C. D. 2010. Innovation management: context, strategies, systems and processes. Prentice Hall. Andriopoulos and Dawson. 2009. Managing change, creativity and innovation. Sage. Bessant, J. & Tidd, J. 2011. Innovation and entrepreneurship. John Wiley. Burkus, D. 2013. The myths of creativity:the truth about how innovative companies and people generate great ideas. Jossey-Bass. Trott, Paul. 2012. Innovation management and new product development. Prentice Hall. EPPK2033 Citra Wirausaha Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan tentang nilai-nilai intrinsik usahawan, sikap prihatin dan kemahiran membina imej profesional. Antara topik yang diliputi termasuk kepentingan mempamerkan imej tanggapan pertama, komunikasi lisan dan bukan lisan, penciptaan kehadiran maya, etiket profesional, keprihatinan terhadap masyarakat dan alam sekitar serta kemahiran sosial. Setelah mengikuti kursus ini pelajar mengetahui dan mengamalkan citra seorang usahawan yang berjaya. Bacaan Asas Bixler, S. & Dugan, L. S. 2001. 5 steps to profesional presence. how to project confidence, competence and credibility at work. Adams Media Corporation. Covey, Stephen R. 2004. The 7 habits of highly effective people. Simon & Schuster UK. Darling, D. 2003. The networking survival guide: get the success you want by tapping into the people you know. 1st Ed. McGraw-Hill. Mohd Ali Hashim. 2003. Bisnes satu cabang jihad: pembudayaan bisnes untuk survival. Utusan Publication. Peters, T. J. & Waterman, R.H. 2004. In search of excellence: lessons from America’s best run companies. Harper Paper Backs.

182 Panduan Prasiswazah

EPPK3034 Aplikasi Kreatif Rekabentuk Kursus ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran kreatif yang menggunakan platform ICT. Pelajar diperkenalkan kepada prinsip-prinsip rekabentuk dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Pelajar diberikan kemahiran asas menggunakan ICT untuk membantu pelajar merekabentuk dan menambahbaik produk atau proses sedia ada. Bacaan Asas Bruce,M. & Bessant, J. 2002. Design in business: strategic innovation through design. DMI Publications. Kogen Learning Solutions. 2011.CATIA V6 essentials. Jone and Bartlett’s Publishers. Lauer, D. A. & Pentak,S. 2008. Design basics. Cengage Learning. Lidwell, W. , Holden, K.,Butler, J. 2010. Universal principles of design: 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design. 2nd Ed. Rockport Publishers. Williams, R. 2008. The non-designer’s design book. Peachpit Press. EPPK3064 Jaringan dan Rundingan dalam Perniagaan Kursus ini memberi pengetahuan tentang prinsip-prinsip asas dan amalan jaringan perniagaan dan rundingan dalam perniagaan. Pelajar akan diberi kemahiran dalam membina dan mengekalkan jaringan serta membuat rundingan yang berkesan. Bacaan Asas Ahmad Raflis Che Omar & Suraiya Ishak (2016). Modul Pembelajaran: Jaringan dan Rundingan Dalam Perniagaan. Bangi: Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ford, D. Gadde L-E, Hakansson, H., & Snehota, l. (2011). Managing Busines Relationships, 3rd Edition, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd. Hames, D.S. (2012). Negotiation, Closing Deals, Settling Disputes and Making Team Decisions, California: SAGE Publications, Inc,. Korda, P. (2012). The Five Golden Rules of Negotiation, New York: Business Expert Press.

183 Panduan Prasiswazah

Thompson, L.L. (2015). The Mind and Heart of the Negotiator, 6th Edition, Essex: Pearson Education Limited. EPPK3123 E-Dagang Kursus ini menerapkan nilai inovatif dengan memperkenalkan prinsip asas dan mekanisma perniagaan internet. Pelajar diberi pengetahuan tentang konsep, strategi dan keperluan infrastruktur teknologi untuk menjalankan perdagangan elektronik. Pelajar juga dibimbing untuk membangunkan web serta memanfaatkan jaringan sosial atas talian untuk tujuan perniagaan. Bacaan Asas Laudon, K.C., Traver, C.G., Syed Shah Alam, Shamsul Baharin Saihani & Akbar Ali Mohamed Noordin 2009. Principles of e-commerce. 1st Ed, Pearson: Malaysia Mohammad, R.A., Fisher, RJ., Jaworski, BJ., & Paddison, G.J. 2004. Internet marketing: building advantage in a networked economy. New York: McGraw-Hill. Reedy, J. & Schullo, S. 2004. Electronic marketing: integrating electronic resources into the marketing process. Ohio:South-Western Roberts, M.L. 2003. Internet marketing: integrating online and offline strategies. New York: McGraw-Hill. EPPM2033 Perniagaan Antarabangsa Kursus ini memberi pengetahuan asas kepada pelajar mengenai faktor-faktor antarabangsa yang mempengaruhi operasi perniagaan. Di antara topik yang diliputi dalam kursus ini termasuk persekitaran politik dan undang-undang, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi aktiviti-aktiviti organisasi. Bacaan Asas Ball, D.A., Geringer, J.M., Minor, S.M. & McNett, J.S. 2010. International business: the challenge of global competition. 12th Ed. McGraw-Hill-Irwin. Cavusgil, S.T., et al. 2008. International business: strategy, management and the new realities. Pearson Education, Prentice Hall. Czinkota, M. R., et al. 2009. International business. 9th Ed. Thompson, Southern Western.

184 Panduan Prasiswazah

Daniels, et al. 2009. International business: environment and operations. 12th Ed. Prentice Hall. Wild J. J., Wild K. L. and Han J. C. Y. 2009. International business: the challenges of globalization. 5th Ed. Pearson Education, Prentice Hall. EPPK3313 Keusahawanan Komuniti Kursus ini akan menerapkan pengetahuan, kemahiran dan memberikan pendedahan praktikal mengenai keusahawanan sosial dan komuniti. Dalam kursus ini para pelajar berpeluang memahami dan menghayati prinsip perniagaan sosial dan komuniti sebagai satu bidang baru yang berpotensi menjana pertumbuhan ekonomi negara menerusi pembangunan kelompok masyarakat terpinggir dan khusus, mengurangkan kemiskinan, memperbaiki taraf sosio-ekonomi dan kebajikan golongan terpinggir dan membawa perubahan sosial secara positif. Kursus ini juga menerapkan nilai keusahawanan yang mengutamakan kesejahteraan komuniti sebagai matlamat utama perniagaan, manakala keuntungan adalah sebagai alat mencapai kesejahteraan sosio-ekonomi. Bacaan Asas Donald F. Kuratko dan Richard M. Hodgets. 2009. 8th Ed. Entrepreneurship theory, process, practice. Thomson South-Western, Australia. Karin Berglund, Bengt Johannisson dan Birgitta Schwartz. 2014. Societal entrepreneurship:positioning, penetrating, promoting. Edwards Elgar Publishing, United Kingdom. Muhammad Yunus and W.Karl. 2008. A world without poverty: social business and the future of capitalism. Public Affairs. Philip H. Phan, Jill Kickul, Sopjhie Bacq dan Mattias Nordqvist. 2014. Theory and empirical research in social entrepreneurship. The Johns Hopkins University, United States of America. Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar, Mohd Fauzi Mohd Jani, Amal Hayati Ishak, Abdullah Sanusi Othman, Hamdino Hamdan, Jumaat Abd. Moen dan Zaimah Darawi. 2013. Perniagaan sosial di Malaysia. Cengage-Learning, Kuala Lumpur.

185 Panduan Prasiswazah

EPPM3383 Inovasi Produk dan Penjenamaan Kursus ini memperkenalkan beberapa struktur asas dalam usaha memahami dunia pengurusan inovasi produk dan penjenamaan dalam kitaran perancangan inovasi produk. Penekanan utama diberikan dalam isu-isu inovasi produk dan penjenamaan yang berkaitan dengan isu-isu pengurusan pemasaran. Di samping itu, penekanan juga akan diberikan kepada aktiviti-aktiviti yang berkaitrapat dengan inovasi produk dan penjenamaan seperti perancangan, penilaian dan pelancaran produk baru. Pelajar juga akan diberi kefahaman mengenai tatacara dalam menghasilkan perletakan penjenamaan yang selari dengan produk baru yang telah dibangunkan. Prasyarat: EPPM3024. Bacaan Asas Baker, M. & Hart, S. 2003. Product strategy and management. USA: Prentice-Hall. Crawford, M. & Di Benedetto, A. 2005. New products management. 8th Ed. USA: McGraw Hill International Edition. Keller, K. L. 2007. Strategic brand management. 3rd Ed. USA: Prentice-Hall Lehmann R.D. & Winer, S.R. 2005. Product management. 4th Ed. USA: McGraw Hill International Edition Trott, P. 2008. Innovation management and new product development. 2nd Ed. England: Pearson Education Limited.

186 Panduan Prasiswazah

SINOPSIS KURSUS ELEKTIF (PB) PROGRAM KEUSAHAWANAN DAN INOVASI EPPM3214 Pengurusan Sumber Manusia Kursus ini bertujuan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan mengenai pelbagai konsep, prinsip, isu strategik dan taktikal yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Ia juga bertujuan melatih pelajar memperoleh kemahiran dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berhubung isu-isu pengurusan sumber manusia dalam organisasi. Tajuk-tajuk yang diliputi termasuklah cabaran masa kini berkaitan pengurusan sumber manusia, analisis kerja, perancangan sumber manusia, pemilihan kakitangan, latihan, pembangunan kerjaya, penilaian prestasi, pentadbiran ganjaran, serta keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Bacaan Asas Maimunah Aminuddin. 2008. Human resource management: principles and practices. Selangor: Oxford University Press. Snell, S.A. & Bohlander, G. 2007. Human resource management. Canada: Thomson South-Western Schuler, R.S. & Jackson, S.E. 2006. Human resource management. USA: Thomson South-Western Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun. 2012. Mengurus sumber manusia organisasi. Selangor: Leeds Publications. Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun. 2008. Prinsip pengurusan sumber manusia. Selangor: Leeds Publications. EPPM4313 Pemasaran Internet Kursus ini menerangkan kepelbagaian peranan program pemasaran atas talian yang menyeluruh bagi sesuatu organisasi. Pelajar akan dilatih secara khusus bagaimana internet dan teknologi digital diaplikasikan dalam strategi pemasaran yang melibatkan kajian pasaran, iklan, jualan, penjenamaan, dagangan barangan, pengurusan perhubungan pelanggan dan fungsi-fungsi gabungan pemasaran yang berkaitan.

187 Panduan Prasiswazah

Bacaan Asas Chaffey, Dave et. al. 2010. Essentials of internet marketing. 1st Ed. Kuala Lumpur: Pearson, Prentice Hall. 2004. Marketing: Planning & Strategy. Singapore: Thomson Learning Mohammad, R.A., Fisher, RJ., Jaworski, BJ., & Paddison, G.J. 2004. Internet marketing: building advantage in a networked economy. New York: McGraw-Hill. Reedy, J. & Schullo, S. 2004. Electronic marketing: integrating electronic resources into the marketing process. Ohio:South-Western. Roberts, M.L. 2003. Internet marketing: integrating online and offline strategies. McGraw-Hill: New York. EPPM3393 Pemasaran Perhubungan Pelanggan Pemasaran Perhubungan Pelanggan merupakan salah satu anjakan paradigma di dalam strategi perniagaan yang menekankan hubungan perniagaan kolaboratif bagi mengekalkan kelebihan daya saing (competitive advantage) di pasaran. Pengaruh globalisasi, TQM, perubahan teknologi serta penekanan terhadap kepuasan pelanggan telah mengubah cara-cara bagi memajukan sesuatu perniagaan. Oleh yang demikian, salah satu daripada matlamat kursus ini adalah untuk mendedahkan pelajar kepada keperluan perhubungan pelanggan di dalam sektor perniagaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada CPA (analisa portfolio pelanggan) dan CLV (Nilai jangka hayat pelanggan) agar syarikat dapat mengenali dan memahami pelanggan yang perlu diberi keutamaan. Kursus ini juga akan memberi kefahaman terhadap teori perhubungan pemasaran, kepentingan teknologi dan sumber manusia bagi membina hubungan bersama pelanggan dan juga pengeluar. Akhir sekali, pelajar akan didedahkan terhadap aktiviti yang perlu dilakukan oleh syarikat bagi mengekalkan pelanggan sediaada dan mendapatkan pelanggan yang baru bagi memastikan syarikat dapat beroperasi dengan jayanya. Bacaan Asas Buttle, F. 2009. Customer relationship management: concepts and technologies. Routledge Taylor and Francis. Egan, J. 2008. Relationship marketing; exploring relational strategies in marketing. 3rd Ed. Prentice Hall

188 Panduan Prasiswazah

Kumar, V. and Reinartzs, W.J. 2006. Customer relatinship management: a database approach. Wiley. Peelan, E. 2005. Customer relationship management. Prentice Hall. Peppers, D. & Rogers, M. 2011. Managing customer relationship: a strategic framework. John Wiley & Sons.

189 Panduan Prasiswazah

PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PENGAJIAN SARJANA MUDA)

190 Panduan Prasiswazah

PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PENGAJIAN SARJANA MUDA) BAGI IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN, IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN DAN IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 13 Akta Univerisiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Sarjana Muda) 1990, Senat Universiti Kebangsaan Malaysia membuat peraturan seperti berikut; 1.

2.

Nama, Mula Berkuatkuasa dan Pemakaian 1.1

Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Sarjana Muda) 1990 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada 1hb. Julai 1991.

1.2

Peraturan ini hendaklah terpakai bagi semua pelajar yang mula mengikuti sesuatu program yang mengurniakan suatu Ijazah selepas tarikh Peraturan ini mula berkuatkuasa.

Syarat Penerimaan Masuk 2.1

Keperluan Pelajaran Asas 2.1.1

Sijil Pelajaran Asas 2.1.1.1

Calon-calon mestilah lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau peperiksaan yang setaraf dengannya serta lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu dan:

191 Panduan Prasiswazah

Keperluan Khas Program •

Kepujian sekurang-kurangnya dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia, Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM danPengalaman bekerja sekurang-kurangnya lima (5) tahun dalam bidang yang berkaitan; danLulus ujian/temu bual yang ditetapkan.

2.1.2 Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2.1.2.1

Calon-calon mestilah lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00 dan mendapat gred sekurang-kurangnya C bagi mata pelajaran Pengajian Am; dan gred C bagi dua (2) mata pelajaran lain; atau:

2.1.3 Sijil Matrikulasi/ Asasi 2.1.3.1

Calon-calon mestilah lulus kursus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00;

192 Panduan Prasiswazah

atau: 2.1.4 Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 2.1.4.1

Calon mestilah lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat pangkat sekurang-kurangnya Jayyid; atau:

2.1.5. Diploma/Setaraf 2.1.5.1

Calon mestilah memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan-kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; atau:

2.1.5.2

Lulus peperiksaan STPM tahun sebelumnya dengan mendapat gred sekurang-kurangnya C bagi tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am; atau:

2.1.5.3.

Lulus Sijil Matrikulasi tahun sebelumnya dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00; atau

193 Panduan Prasiswazah

2.1.6 Kelayakan lain 2.1.6.1

Calon-calon mestilah mempunyai kelayakan lain dan/atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat seperti yang tersenarai di dalam Buku Panduan Fakulti masing-masing. dan:

2.1.7

Malaysian University English Test (MUET) 2.1.7.1

2.2

Calon-calon mestilah mendapat sekurangkurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat-syarat Masuk Yang Lain Calon-calon mestilah juga: 2.2.1

dapat memuaskan Senat tentang kecekapan mereka bertutur dalam Bahasa Melayu

2.2.2

mengambil apa-apa ujian serta menghadiri temuduga seperti yang ditentukan oleh Senat untuk menilai kelayakan mereka mengikuti kursus di Universiti;

2.2.3

menunjukkan lazimnya bahawa mereka berumur tujuh belas tahun atau lebih pada hari pertama tahun akademik yang mereka mohon masuk;

2.2.4

menunjukkan bukti dalam borang yang disediakan oleh Universiti bahawa mereka adalah cukup sihat dan berupaya untuk mengikuti kursus pengajian di Universiti; dan

194 Panduan Prasiswazah

2.2.5

3.

memenuhi apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke semasa.

2.3

Penerimaan masuk calon ke Fakulti bergantung kepada budi bicara Senat.

2.4

Penerimaan masuk ke mana-mana Fakulti tidak semestinya bermakna bahawa seseorang calon dibenarkan memilih sendiri bidang pengkhususan dalam program pengjian tertentu di Fakulti itu walaupun ia mempunyai syarat-syarat khas yang ditetapkan dalam Bahagian ini. Pengagihan pelajar ke bidang pengkhususan ditetapkan mengikut budi bicara Lembaga Pemilih Fakulti. Walau bagaimanapun keutamaan masuk ke jurusan tertentu bergantung kepada syarat-syarat Fakulti yang ditetapkan tertakluk kepada penyelarasan di peringkat Universiti.

Struktur Pengajian 3.1

Jumlah Kredit Pelajar dikehendaki mengikuti sekurang-kurangnya seratus dua puluh (120) kredit kursus-kursus yang ditetapkan bagi jangkamasa program minimum tiga (3) tahun atau sejumlah unit yang ditetapkan oleh Senat.

3.2

Kursus Pelajar dikehendaki mengikuti kursus-kursus yang ditetapkan seperti berikut:

195 Panduan Prasiswazah

3.2.1 Kursus Universiti Pelajar dikehendaki mengikuti sejumlah: 3.2.1.1

12 kredit kursus Pusat Pengajian Umum seperti yang ditetapkan oleh Senat seperti berikut; 3.2.1.1.1

6 kredit kursus Penghayatan Falsafah Pendidikan berteraskan Nilai-nilai Mulia Sejarah (U1) seperti berikut: i. ii.

3.2.1.2

Tamadun Islam dan Asia (TITAS) Hubungan Etnik

3.2.1.1.2

3 kredit kursus Kemahiran Berfikir, Berkomunikasi dan Berorganisasi seperti yang disenaraikan oleh PPU.

3.2.1.1.3

3 kredit kursus Keluasan Ilmu Pengetahuan (U3) seperti yang disenaraikan oleh PPU.

8 kredit kursus kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh Senat.

196 Panduan Prasiswazah

3.2.2

Kursus Fakulti Pelajar dikehendaki mengikuti kursus-kursus yang terdiri daripada kursus wajib dan kursus pilihan yang jumlah kreditnya ditetapkan oleh Fakulti.

3.3

Tempoh Yang Dibenarkan 3.3.1

Pelajar mesti mengikuti kursus ijazah Sarjana Muda selama tidak kurang daripada enam (6) semester dan tidak lebih daripada 10 semester dikira dari tarikh pendaftaran pertama untuk mendapatkan ijazah Sarjana Muda bagi program pengajian tiga tahun atau bilangan semester yang ditetapkan oleh Senat;

3.3.2

Pelajar yang dikecualikan daripada sebilangan kredit kursus semasa penerimaan masuk, tempoh minimum yang dikenakan untuk menyelesaikan kursus pengajian bagi ijazah bergantung kepada bilangan kredit yang dikecualikan.

3.3.3

Tempoh minimum dan maksimum yang dibenarkan bagi Program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian secara eksekutif adalah selama tidak kurang daripada 7 semester dan tidak lebih daripada 15 semester dan bagi Program Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian secara eksekutif adalah selama tidak kurang daripada 8 semester dan tidak lebih daripada 18 semester.

197 Panduan Prasiswazah

3.4 Pendaftaran Kursus 3.4.1

Pelajar dikehendaki mendaftar kursus-kursus yang diambil pada setiap semester. Pendaftaran kursus-kursus tersebut hendaklah dilakukan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh Fakulti. Pendaftaran untuk semester ke-3 adalah pilihan;

3.4.2

Pelajar dikehendaki mendaftar tidak kurang daripada 12 kredit dan tidak lebih daripada 26 kredit pada tiap-tiap semester. Pendaftaran kurang daripada 12 kredit atau lebih daripada 26 kredit hanya dibenarkan dengan kelulusan khas daripada Dekan. Untuk semester ke-3 pelajar dikehendaki mendaftar tidak lebih daripada 9 kredit;

3.4.3

Pelajar yang mendapat PNGS > 3.00 dan lulus semua kursus di peringkat 1000 akan dibenarkan mengambil beban maksimum sebanyak 26 kredit pada semester berikutnya. Pelajar yang memperolehi PNGS antara 2.26 hingga 2.99 dibenarkan mengambil beban maksimum sebanyak 20 kredit sahaja manakala pelajar yang memperolehi PNGS kurang daripada 2.26 dibenarkan mengambil beban maksimum 16 kredit. Kebenaran untuk mendaftar lebih kredit daripada yang dibenarkan mestilah mendapat kebenaran Dekan;

3.4.4

Penukaran kursus yang didaftarkan boleh dilakukan hanya dalam tempoh 2 minggu pertama permulaan tiap-tiap semester. Untuk semester ke-3 pelajar tidak dibenarkan menukar atau menambah kursus setelah semester bermula;

198 Panduan Prasiswazah

3.4.5

Pengguguran kursus yang didaftarkan boleh dilakukan dalam tempoh 4 minggu pertama permulaan tiap-tiap semester. Pengguguran selepas minggu ke-4 sehingga akhir minggu ke-8 akan diberikan gred TD. Kursus yang digugurkan ini tidak akan diambilkira dalam pengiraan Purata Nilai Gred. Untuk semester ke-3 pelajar dibenarkan menarik diri dari sesuatu kursus dan akan diberi gred TD.

4. Struktur Penilaian 4.1

4.2

Pemberian gred bagi setiap semester adalah untuk kerja kursus, penilaian penilaian lain yang diadakan di sepanjang semester dan peperiksaan akhir semester. Pemberian gred untuk sesuatu kursus yang ditawarkan oleh Fakulti selain daripada kursus-kursus tanpa peperiksaan akhir semester adalah dengan cara penilaian berasaskan kepada kerja kursus dan/atau peperiksaan pertengahan semester dengan wajaran 30% 70% dan peperiksaan akhir semester dengan wajaran 70% - 30%.

199 Panduan Prasiswazah

4.3

Gred dan nilai gred yang diberikan kepada sesuatu kursus adalah seperti berikut: Gred

Nilai Gred

A

4.00

A-

3.67

B+

3.33

B

3.00

B-

2.67

C+

2.33

C

2.00

C-

1.67

D+

1.33

D

1.00

E

0.00

Taraf Cemerlang

Kepujian

Lulus

Gagal

200 Panduan Prasiswazah

4.4

Gred-gred berikut diberikan tanpa nilai gred: L

Lulus

K

Kandas

TL

Tidak Lengkap

SM

Sedang Maju

U

Audit

TD

Tarik Diri

TP

Tangguh Peperiksaan

4.4.1

L iaitu gred yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus yang keputusannya tidak digredkan tetapi hanya diberi catatan “lulus” sahaja.

4.4.2

K iaitu gred yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus yang keputusannya tidak digredkan tetapi hanya diberi catatan “ kandas” sahaja.

4.4.3

TL iaitu gred yang diberikan dengan kebenaran Fakulti kepada pelajar yang tidak dapat menyelesaikan sekurangkurangnya 70% daripada keperluan kursus atas alasan yang munasabah. Pelajar perlu melengkapkan tugasan tersebut selewat-lewatnya 2 minggu selepas pendaftaran semester berikutnya untuk mendapat penilaian penuh dan gred.

201 Panduan Prasiswazah

5.

4.4.4

SM iaitu gred yang digunakan bagi sesuatu kerja atau projek yang melebihi satu semester untuk disiapkan. Ia tidak diberi mata nilaian tetapi kredit baginya hanya dikira untuk penentuan kredit umum bagi sesuatu semester dan bukan untuk keperluan penilaian untuk mendapatkan ijazah. Kredit dan nilai gred bagi kerja atau projek tersebut hanya diambil kira bagi maksud pengiraan jumlah kredit untuk keperluan ijazah dan purata nilaian apabila simbol SM digantikan dengan gred.

4.4.5

U iaitu gred yang diberikan kepada pelajar yang mendaftar, menghadiri kursus dan mengambil peperiksaan bagi sesuatu kursus itu tetapi nilai gred tidak diberikan dan simbol tersebut hanya direkodkan jika pelajar lulus peperiksaan kursus itu.

4.4.6

TD iaitu gred yang diberikan kepada pelajar yang menarik diri bagi sesuatu kursus dengan kebenaran pensyarah dan Dekan Fakulti selepas minggu ke-4 hingga minggu ke-8 sesuatu semester.

4.4.7

TP iaitu gred yang diberikan kepada pelajar yang memohon untuk menangguhkan peperiksaan di bawah perenggan 8.3.

Sistem Penilaian dan Purata Nilai Gred (PNG) 5.1

Semua kursus akan diambil kira untuk mengira Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) seperti pada perenggan 5.5 kecuali kursus-kursus yang ditetapkan oleh Fakulti.

202 Panduan Prasiswazah

5.2

Kursus-kursus yang mendapat gred “E” (gagal) juga diambil kira untuk menentukan Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi semester berkenaan.

5.3

Pelajar dibenarkan mengulang kursus bagi tujuan memperbaiki gred iaitu kursus-kursus yang mendapat gred C-, D+ , D dan E sahaja. Hanya gred bagi keputusan peperiksaan yang terakhir sahaja diambil kira di dalam PNGK sementara gred asal kursus berkenaan digugurkan daripada pengiraan.

5.5

Kaedah Pengiraan PNGS dan PNGK 5.5.1

Purata Nilai Gred Semester (PNGS) Jumlah Nilai Gred (nilai gred X jam kredit) untuk semua kursus dibahagikan dengan jumlah jam kredit bagi semua kursus yang diambil pada sesuatu semester seperti pada perenggan 5.1, 5.2 dan 5.3:

Rumus pengiraan PNGS adalah seperti berikut: n ∑ GiUi i=1 PNGS = _______ n ∑ Ui i=1 Yang mana Gi = Ui = n =

Nilai gred kursus ke-i Jam kredit kursus ke-i Bilangan kursus yang telah diikuti pada semester

203 Panduan Prasiswazah

Contoh: Semester l

Gred

Nilai Gred

Jam Kredit

Nilai Gred X Jam Kredit

EPPD1013

A

4.00

3

12.00

EPPD1043

B+

3.33

3

9.99

EPPE2033

A-

3.67

3

11.01

EPPE3043

B

3.00

3

9.00

CMIE1012

D

1.00

2

2.00

Jumlah Kecil

14

44.00

Kursus

PNGS =

5.5.2

44.00 ------14

=

3.14

Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) Jumlah Nilai Gred (nilai gred X jam kredit ) untuk semua kursus dibahagikan dengan jumlah jam kredit bagi semua kursus yang telah diikuti tertakluk kepada perenggan 5.1, 5.2 dan 5.3. Rumus pengiraan PNGK sama seperti rumus pengiraan PNGS.

204 Panduan Prasiswazah

Contoh: Semester 1

Gred

Nilai Gred

Jam Kredit

Nilai Gred X Jam Kredit

EPPD1013

A

4.00

3

12.00

EPPD1043

B+

3.33

3

9.99

EPPE2033

A-

3.67

3

11.01

EPPE3043

B

3.00

3

9.00

CMIE1012

D

1.00

2

2.00

Jumlah Kecil

14

44.00

Gred

Nilai Gred

Jam Kredit

Nilai Gred X Jam Kredit

EPPE3033

A

4.00

3

12.00

EPPE2123

B

3.33

3

9.99

EPPE3243

C+

2.33

3

6.99

EPPE3213

A

4.00

3

12.00

ZZZT1052

D

1.00

2

2.00

Jumlah Kecil

14

42.98

JUMLAH BESAR

25

77.98

Kursus

Semester 2

Kursus

PNGK

=

3.12

205 Panduan Prasiswazah

Semester Jumlah Kredit Jumlah Nilai ___________________________________________ 1 14 44.00 2

14

42.98

___________________________________________ JUMLAH 28 86.98 = 5.6

3.11

Fakulti dibenar memasukkan pemberat dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) Fakulti masing-masing untuk tujuan pengurniaan ijazah tertakluk kepada kelulusan Senat.

6. Syarat-syarat Kelayakan Meneruskan Pengajian 6.1

Taraf Lulus: 6.1.1

6.2

Seseorang pelajar dianggap Lulus dan dibenar meneruskan pengajian jika mendapat PNGK 2.00 atau lebih (≥2.00)

Taraf Lulus Bersyarat: 6.2.1

Seseorang pelajar dianggap Lulus Bersyarat dan diberi amaran jika mendapat PNGK antara 1.00 dengan 1.99 (1.00 ≤ PNGK < 2.00)

6.2.2

Seseorang pelajar tidak dibenarkan berada di dalam taraf Lulus Bersyarat dua semester berturut-turut tidak termasuk semester pertama pengajiannya. Ini bermakna jika pelajar masih memperolehi PNGK kurang daripada 2.00 pada

206 Panduan Prasiswazah

semester berikutnya, setelah melalui syarat 6.2.1, calon dianggap gagal dan diberhentikan. 6.3

Taraf Gagal: 6.3.1

Seseorang pelajar dianggap Gagal dan diberhentikan jika mendapat PNGK kurang daripada 1.00 tidak termasuk semester pertama pengajiannya atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan pada perenggan 6.2 di atas.

6.4

Penilaian PNGK bagi syarat-syarat 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas akan hanya berkuatkuasa mulai semester kedua pengajian seseorang calon. Ini bermakna semua calon dibenar meneruskan pengajian ke semester kedua pengajiannya tanpa mengira keputusan peperiksaan semester pertamanya.

6.5

Penilaian Untuk Mendapatkan Ijazah 6.5.1

Seseorang calon mestilah memenuhi semua syarat berikut untuk dikurniakan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian. 6.5.1.1

mencapai PNGK sekurang-kurangnya 2.00 bagi semua kursus yang diambilnya tertakluk kepada perenggan 5.1, 5.2 dan 5.3 di atas;

6.5.1.2

mendapat sekurang-kurangnya 120 kredit kursus-kursus yang ditetapkan bagi program pengajian tiga tahun atau 160 kredit kursuskursus yang ditetapkan bagi program pengajian 4 tahun atau sejumlah kredit lain yang ditetapkan termasuk jumlah unit kursuskursus Universiti seperti pada perenggan 3.2.1.

207 Panduan Prasiswazah

6.5.2

Pengurniaan Ijazah 6.5.2.1

6.5.2.2

Pengurniaan ijazah adalah seperti berikut: PNGK

IJAZAH YANG DIKURNIAKAN

3.67 – 4.00

Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian (Cemerlang)

2.00 – 3.66

Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian

Ijazah boleh dikurniakan kepada calon yang telah: 6.5.2.2.1

memenuhi semua kehendak Akta Pengajian Sarjana Muda;

6.5.2.2.2

memenuhi semua Peraturan ini;

6.5.2.2.3

diperakui supaya diberi ijazah berkenaan oleh Lembaga Pemeriksa dan disahkn oleh Senat;

6.5.2.2.4

menjelaskan segala yang telah ditetapkan;

kehendak

bayaran

208 Panduan Prasiswazah

7. Peruntukan-peruntukan Lain 7.1

Seseorang pelajar tidak akan dibenarkan mengambil peperiksaan sesuatu kursus sekiranya Dekan telah memperakui bahawa pelajar berkenaan telah tidak mengikuti sekurang-kurannya 70% daripada keperluan kursus tersebut seperti yang ditetapkan oleh Fakulti.

7.2

Pelajar yang telah dikenal pasti oleh Fakulti untuk diberi bimbingan tambahan adalah diwajibkan menghadiri sesi bimbingan yang diatur oleh Fakulti masing-masing dan kegagalan menghadirnya boleh menjejaskan peluang mereka untuk mengambil peperiksaan.

7.3

Semua keputusan penilaian akhir semester yang diperolehi oleh pelajar akan dicatat di dalam rekod akademiknya.

7.4

Peperiksaan Ulangan Khas 7.4.1

Peperiksaan Ulangan Khas boleh diadakan bagi pelajar semester terakhir yang memerlukan hanya satu kursus untuk tujuan mendapatkan ijazah. Peperiksaan tersebut hanya boleh diambil sekali sahaja dan permohonannya hendaklah dibuat dalam masa empat (4) minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.

7.4.2

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar dengan disertakan bayaran yuran RM25.00. Apabila diterima sesuatu permohonan, Pendaftar hendaklah merujukkannya kepada Dekan Fakulti berkenaan. Dekan Fakulti, selepas berunding dengan Ketua Jabatan berkenaan, boleh mengaturkan peperiksaan tersebut.

209 Panduan Prasiswazah

7. Penggantungan Pendaftaran, Penangguhan Peperiksaan 8.1

Kebenaran

Tidak

Mendaftar

dan

Pertimbangan Untuk Penggantungan Pendaftaran 8.1.1

Seseorang pelajar yang sakit untuk tempoh yang agak lama boleh diberi penggantungan pendaftaran untuk semestersemester tertentu oleh Dekan Fakulti dan disahkan oleh Mesyuarat Fakulti. Dalam kes-kes seperti ini pengakuan daripada doktor yang terdiri daripada Doktor Kerajaan, Pengawai Perubatan Universiti atau Doktor Panel Universiti adalah diperlukan. Perakuan yang bukan daripada doktor kerajaan, Pegawai Perubatan Universiti atau Doktor Panel boleh dipertimbangkan dalam kes-kes tertentu selepas pelajar berkenaan telah menjalani rawatan doktor berkenaan terlebih dahulu. Dalam kes sakit jiwa, kebenaran untuk mendaftar semula tertakluk kepada perakuan doktor yang berkenaan.

8.1.2

Seseorang pelajar yang menghadapi masalah lain daripada perenggan 8.1.1 boleh juga diberi penggantungan pendaftaran untuk sesuatu semester oleh Dekan Fakulti tertakluk kepada Dekan Fakulti berpuas hati bahawa masalahnya itu akan menjejaskan pembelajarannya pada semester berkenaan. Permohonan menggantungkan pendaftaran boleh dibuat sehingga minggu ke-10 sesuatu semester, Permohonan selepas minggu ke-10 tidak akan dipertimbangkan tetapi pelajar hendaklah memohon untuk menangguhkan peperiksaan .

8.1.3

Seseorang calon yang telah diterima masuk tetapi belum mendaftar disebabkan sakit atau menghadapi masalah lain yang boleh menjejaskan pembelajarannya, dibenarkan

210 Panduan Prasiswazah

menggantung pendaftaran sebagai pelajar dengan syarat ia memohon secara bertulis kepada Dekan Fakulti dengan mengemukakan alasannya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh kuliah bermula. Apabila diluluskan oleh Dekan Fakulti, calon dikehendaki membayar yuran pendaftaran yang ditetapkan untuk proses pendaftaran pelajar. Tempoh maksimum yang dibenarkan bagi penggantungan pendaftaran adalah 2 semester kecuali atas sebab-sebab kesihatan. Tempoh tersebut tidak diambil kira sebagai sebahagian daripada tempoh maksimum yang dibenarkan bagi melayakkan diri untuk mendapatkan sesuatu ijazah. 8.2 Pertimbangan Untuk Tidak Mendaftar

8.3

8.2.1

Pelajar yang telah mendapat pengesahan daripada doktor bahawa ia telah hamil melebihi 6 bulan pada waktu pendaftaran dinasihatkan tidak mendaftar pada semester tersebut.

8.2.2

Dekan Fakulti boleh membenarkan seseorang pelajar untuk tidak mendaftar pada sesuatu semester dengan syarat ia memohon secara bertulis kepada Dekan dengan mengemukakan alasannya.

Pertimbangan Bagi Penangguhan Peperiksaan 8.3.1 Pelajar yang sakit atau menghadapi gangguan-gangguan lain sewaktu peperiksaan boleh memohon kepada Dekan Fakulti dan disahkan oleh Mesyuarat Fakulti untuk menangguhkan pengambilan peperiksaan berkenaan. Permohonan untuk menangguhkan peperiksaan untuk sesuatu kursus berkenaan hendaklah dibuat dalam tempoh 48 jam selepas peperiksaan itu diadakan.

211 Panduan Prasiswazah

8.3.2

8.4

Status Sebagai Seorang Pelajar Universiti 8.4.1

8.5

Permohonan untuk menangguhkan peperiksaan semester atas sebab-sebab kesihatan hendaklah disertakan dengan pengesahan doktor yang merawat pelajar berkenaan seperti pada perenggan 8.1.1 di atas. Permohonan atas sebab-sebab lain boleh dipertimbangkan atas budi bicara Dekan dan disahkan oleh Mesyuarat Fakulti. Peperiksaan gantian boleh diatur berdasarkan kepada merit kes-kes tersebut.

Pelajar yang telah diberi penggantungan pendaftaran dan kebenaran tidak mendaftar akan hilang tarafnya sebagai pelajar Universiti dan dengan demikian beliau tidak berhak mendapat atau menggunakan kemudahan-kemudahan Universiti yang diberikan kepada pelajar sehingga beliau mendaftar semula selepas tempoh berkenaan.

Tempoh Pendaftaran Semester Semasa Menggantungkan Pendaftaran/Tidak Mendaftar 8.5.1

Tempoh yang terlibat dengan penggantungan pendaftaran/tidak mendaftar atas sebab-sebab kesihatan tidak diambilkira sebagai sebahagian daripada keperluan maksimum yang dibenarkan bagi melayakkan diri untuk mendapatkan sesuatu ijazah.

8.5.2

Tempoh semester yang terlibat dengan penggantungan pendaftaran/tidak mendaftar atas sebab-sebab selain daripada kesihatan diambil kira (kecuali bagi tempoh dua semester yang pernah diambil dalam tempoh pengajian) sebagai sebahagian daripada keperluan maksimum yang dibenarkan bagi melayakkan diri untuk mendapat ijazah.

212 Panduan Prasiswazah

8.5.3

9.

Tempoh penggantungan pendaftaran/tidak mendaftar tidak boleh melebihi dua semester berturut-turut setiap kali kecuali atas sebab-sebab kesihatan. Tempoh maksimum yang dibenarkan untuk menggantungkan pendaftaran ialah sebanyak 4 semester kecuali atas sebab-sebab kesihatan.

Penyimpanan Kertas-kertas Jawapan peperiksaan dan Rayuan-rayuan Terhadap keputusan Peperiksaan. 9.1

Kertas-kertas Jawapan Peperiksaan 9.1.1

Semua skrip jawapan pelajar bagi sebarang peperiksaan Universiti hendaklah diserahkan kepada Ketua Jabatan/ Ketua Program/Pengerusi Pusat Pengajian untuk disimpan.

9.1.2

Ketua Jabatan/Ketua Program/Pengerusi Pusat Pengajian hendaklah menyimpan dengan selamat skrip jawapan itu untuk tempoh selama sekurang-kurannya tiga bulan selepas pemberitahuan mengenai keputusan peperiksaan berkenaan oleh Pendaftar.

9.1.3

Tertakluk kepada perenggan 9.1.4, semua skrip jawapan peperiksaan hendaklah dimusnahkan dengan secepat mungkin selepas genap tempoh 3 bulan seperti yang tersebut dalam Peraturan-peraturan di atas.

9.1.4

Dalam kes-kes rayuan terhadap keputusan peperiksaan yang dibuat oleh seorang pelajar, skrip-skrip jawapan berkenaan tidak boleh dimusnahkan kecuali selepas Fakulti telah mengesahkan keputusan penyemakan semula.

213 Panduan Prasiswazah

9.2

Rayuan Untuk Menyemak Semula Keputusan Penilaian Kursus 9.2.1

Sesuatu rayuan untuk menyemak semula keputusan penilaian kursus hendaklah disampaikan secara bertulis kepada Pendaftar oleh pelajar yang berkenaan dalam masa 2 hingga 4 minggu kalendar selepas keputusan peperiksaan diumumkan. Sebarang rayuan yang diterima selepas tempoh ini tidak boleh diberikan pertimbangan.

9.2.2

Setiap rayuan yang dikemukakan hendaklah menyatakan kursus atau kursus-kursus yang diminta disemak semula.

9.2.3

Bayaran yuran sebanyak RM25.00 bagi tiap-tiap satu kursus yang diminta disemak semula hendaklah disertakan dengan rayuan berkenaan. Bayaran ini tidak boleh dituntut balik.

9.2.4

Apabila diterima sesuatu rayuan, Pendaftar hendaklah merujukkannya kepada Dekan Fakulti berkenaan. Dekan Fakulti selepas berunding dengan Ketua Jabatan berkenaan boleh melantik suatu panel pemeriksa bagi menyemak semula keputusan penilaian kursus berkenaan. Panel pemeriksa hendaklah terdiri daripada Ketua Jabatan/Ketua Program/Pengerusi Pusat Pengajian, pemeriksa asal kursus berkenaan dan sekurang-kurannya seorang pemeriksa lain yang bidangnya sama atau hampir sama dengan bidang berkenaan.

9.2.5

9.2.6

Perakuan-perakuan panel pemeriksa hendaklah dikemukakan bagi pertimbangan mesyuarat Fakulti. Keputusan Fakulti mengenai penilaian semula kursuskursus berkenaan hendaklah dikemukakan bagi

214 Panduan Prasiswazah

pengesahan Senat sebelum disampaikan kepada pelajar berkenaan, sekiranya ada perubahan. 9.2.7

9.3

Setiap keputusan yang dibuat oleh Fakulti menurut kaedah ini dan disahkan oleh Senat adalah muktamad dan sebarang rayuan selanjutnya terhadap keputusan tersebut tidak boleh dilayan.

Rayuan Untuk Meneruskan Semula Pengajian 9.3.1

Seseorang calon yang mendapat keputusan “Gagal dan diberhentikan” oleh sebab gagal memenuhi syarat-syarat untuk meneruskan pengajian boleh mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut.

9.3.2

Setiap rayuan hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar dalam tempoh empat (4) minggu selepas pengumuman rasmi keputusan peperiksaan dan setiap rayuan hendaklah disertai dengan bayaran yuran RM25.00. Bayaran ini tidak boleh dituntut balik. Sebarang rayuan yang diterima selepas tempoh tersebut tidak boleh diberikan pertimbangan.

9.3.3

Apabila diterima sesuatu rayuan, Pendaftar hendaklah merujukkannya kepada Dekan Fakulti berkenaan. Dekan Fakulti hendaklah melantik suatu Jawatankuasa Rayuan untuk mempertimbangkannya.

9.3.4

Jawatankuasa Rayuan hendaklah terdiri daripada Dekan sebagai Pengerusi, Timbalan Dekan yang berkaitan dengan Hal-ehwal Akademik Pelajar, Ketua Jabatan/Ketua Program yang berkenaan dan sekurang-kurannya seorang ahli Fakulti yang berkaitan dengan pengajaran/pembalajaran

215 Panduan Prasiswazah

bagi pelajar serta Pendaftar atau wakilnya sebagai Setiausaha. 9.3.5

10.

Jawatankuasa Rayuan hendaklah mempunyai kuasa-kuasa berikut: 9.3.5.1

menerima atau menolak sesuatu rayuan;

9.3.5.2

membuat keputusan terhadap semua rayuan yang dipertimbangkan;

9.3.5.3

memperakukan kepada Fakulti keputusan yang telah dicapai terhadap semua rayuan yang dipertimbangkan dan memperakukan, jika ada, rayuan yang tidak layak dipertimbangkan.

9.3.6

Perakuan yang dibuat oleh Fakulti mengenai perkara tersebut hendaklah dikemukakan kepada Senat untuk pengesahan.

9.3.7

Setiap keputusan yang dibuat oleh Fakulti menurut kaedah ini dan disahkan oleh Senat adalah muktamad dan sebarang rayuan selanjutnya tidak boleh di layan.

Umum 10.1

Peraturan ini dan semua tafsiran mengenainya yang dibuat oleh Senat dari semasa ke semasa hendaklah berkuatkuasa terhadap pelajar baru pada dan selepas tarikh berkuatkuasa.

10.2

Peraturan-peraturan sebelumnya hendaklah terus berkuatkuasa terhadap pelajar yang telah memulakan program pengajian mereka

216 Panduan Prasiswazah

mengikut peraturan lama sebelum atau selepas tarikh berkuatkuasa dan sehingga semua mereka yang layak untuk mendapatkan ijazah telah mendapat ijazah. 10.3

Senat boleh membenarkan apa-apa pengecualian yang difikirkan sesuai daripada kehendak-kehendak Peraturan ini.

Diperbuat oleh Senat Universiti Kebangsaan Malaysia pada 13 Ogos 1990.

217 Panduan Prasiswazah

Garis Panduan Pemindahan Kredit Secara Mendatar *Untuk kegunaan pelajar UKM yang sedang mengikuti pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda sahaja. 1.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

“Pemindahan kredit secara mendatar” bererti kursus yang dipindahkan bagi kursus setara; a) antara 2 program yang berlainan di UKM atau; b) salah satu daripada program adalah program diluar UKM; c) apabila pelajar bertukar program/fakulti yang lain di UKM kecuali pelajar berstatus Gagal Berhenti (PGB); d) apabila pelajar mengikuti pertukaran pelajar (program mobiliti) diluar negara. Kursus yang diluluskan akan diberikan gred asal (rujuk syarat pemindahan secara mendatar dibawah) atau setara dengannya. Gred ini dikira dalam Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) dan ia diambil kira sebagai sebahagian dari Jumlah Kredit bagi tujuan pengijazahan; Syarat pemindahan kredit secara mendatar adalah : a) Hasil pembelajaran dan kandungan kursus yang setara dalam kedua-dua program mestilah mempunyai persamaan tidak kurang dari 80%; b) Gred tidak kurang dari C atau penyetaraan berdasarkan kedudukan pencapaian pelajar dalam kursus yang diambil atau markah mutlak; c) Tempoh sah laku kredit yang dipindahkan ialah 5 tahun; d) Program tersebut mendapat akreditasi oleh MQA, badan profesional berautoriti / agensi Jaminan Kualiti di negara berkenaan dan telah diluluskan oleh Senat universiti tersebut. e) Tiada had pindah kredit ditetapkan tetapi pelajar adalah tertakluk kepada tempoh bermastautin minimum setahun @ 2 semester tidak termasuk semester intersesi di UKM Permohonan untuk pemindahan kredit secara mendatar (Borang UKM/PPPS/B/P03/AK07/1 (Semakan 7) yang boleh diperolehi melalui capaian di SMPweb pelajar. Borang ini perlu dikemukakan kepada fakulti dan pusat yang menawarkan kursus berkenaan untuk diluluskan pemindahan mengikut program yang diikuti. Pelajar perlu melampirkan borang ini bersama transkrip atau keputusan peperiksaan berkenaan dan mengikuti langkah-langkah berikut: a) Resit bayaran wang proses sebanyak RM100.00 atas nama Bendahari UKM (pelajar yang bertukar fakulti/program dalam Universiti dan pelajar UKM yang mengikuti pertukaran pelajar (program mobiliti) diluar negara dikecualikan bayaran wang proses); b) Telah disahkan untuk semakan; c) Perlu dihantar ke fakulti/pusat terbabit selewat-lewatnya 2 minggu selepas keputusan diterima. Kelewatan pelajar mengemukakan keputusan akan memberikan kesan kepada proses pengijazahan pelajar; Fakulti/Pusat berhak menetapkan atau mengenakan syarat-syarat tertentu untuk pelajar, jika perlu dalam bentuk temu duga atau peperiksaan khas. Kelulusan permohonan pemindahan kredit mendatar akan disahkan di dalam mesyuarat fakulti; Keputusan permohonan akan dimaklumkan terus kepada pelajar oleh Fakulti/Pusat yang meluluskan dan disalinkan kepada Pusat Pengurusan Akademik sebelum Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa diadakan pada semester berkenaan. Gred akan dimasukkan dalam keputusan peperiksaan semester berikutnya;

Pusat Pengurusan Akademik 21-08-2017 (Semakan 7)

218 Panduan Prasiswazah

Garis Panduan Pemindahan Kredit Secara Menegak *Untuk Kegunaan Pelajar Kemasukan Kategori Diploma sahaja. 1. 2. 3.

4.

5. 6.

“Pemindahan kredit secara menegak” bererti kursus yang dikecualikan bagi seorang pelajar daripada mengambil semula kursus-kursus yang setara yang telah diambil daripada kolej/institusi pascapendidikan menengah (kolej/IPTA/IPTS) di dalam dan di luar negara. Kursus yang diluluskan akan diberikan gred Dikecualikan (DK). Gred DK tidak dikira dalam Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) dan ia diambil kira sebagai sebahagian dari Jumlah Kredit bagi tujuan pengijazahan; Syarat pemindahan kredit secara menegak adalah: a) Kategori pelajar dalam Skema Pengecualian Kredit adalah pelajar yang khusus di peringkat Diploma/Sijil atau setaraf dengannya; b) Hasil pembelajaran dan kandungan kursus yang setara dalam kedua-dua program mestilah mempunyai persamaan tidak kurang dari 80%; c) Perbezaan magnitud kredit yang hendak dipindahkan itu tidak melebihi 10% daripada kursus setara yang ada di UKM; d) Kredit yang dipindahkan hendaklah daripada program yang mendapat akreditasi daripada MQA, badan profesional berautoriti atau agensi jaminan kualiti di Negara berkenaan dan telah diluluskan oleh Senat; e) Pelajar berkenaan mendapat gred tidak kurang dari C atau yang setara dengannya; (Pelajar Fakulti Pendidikan yang mempunyai Diploma/Sijil Perguruan dikecualikan daripada peraturan ini (Senat ke-315); f) Kursus berkenaan tidak melebihi 5 tahun dari tarikh permohonan; g) Kredit yang dipindahkan secara menegak tidak boleh melebihi 30%(diploma) dan 60%(diploma lanjutan) daripada jumlah beban kredit sesuatu program; h) Pengecualian sesuatu kursus pengajian hanya dibenarkan pada Semester 1, Tahun 1 sahaja Permohonan untuk pemindahan kredit secara menegak (Borang UKM/PPPS/B/P03/AK07/1 (Semakan 6)) yang boleh diperolehi melalui capaian SMPweb pelajar. Borang ini perlu dikemukan kepada Pusat Pengurusan Akademik selewat-lewatnya pada minggu ke-4 semester pertama sesi pembelajaran bermula bersama dengan perkara dibawah: a) Resit bayaran wang proses sebanyak RM100.00 atas nama Bendahari UKM; b) Mengemukan transkrip atau keputusan peperiksaan Diploma berkenaan yang telah disahkan bersama sinopsis/kandungan kursus dari mana-mana IPTA/IPTS dalam dan luar negara yang diiktiraf untuk semakan Fakulti/Pusat berhak menetapkan atau mengenakan syarat-syarat tertentu untuk pelajar, jika perlu dalam bentuk temu duga atau peperiksaan khas. Kelulusan permohonan akan dimaklumkan terus kepada pelajar oleh Fakulti/Pusat yang meluluskan selewatnya pada minggu ke-6.

Pusat Pengurusan Akademik 21-08-2017 (Semakan 6)

219 Panduan Prasiswazah

Ahli Jawatankuasa Penerbitan Buku Panduan Prasiswazah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Sesi Akademik 2018-2019 Penasihat Prof. Dr. Norman Mohd Saleh Penyelaras Buku Panduan Prof. Dr. Zafir Khan Mohamed Makhbul Editor Prof. Madya Dr. Noradiva Hamzah Dr. Hazrul Izuan Shahiri Dr. Mohd Hasimi Yaacob Dr. Farhana Sidek Puan Rafidah Abdul Aziz Pembantu Penerbitan Puan Amiratul Nadia Mohd Kamal