CONTOH ID 101730-1

1 salinan asal Senarai nama dan alamat lot berjiran dalam format PDF & Word. PSP/SP rlu membuat semakan dan n esahan terlebih dahulu di kaunter OSC / ...

0 downloads 5 Views 636KB Size
CONTOH ID 101730-1 : SALAH FORMAT FAIL, TIDAK SEPERTI YANG DIMINTA

Bukan format fail seperti yang diminta di dalam senarai semak

CONTOH ID 101730-1 : FORMAT FAIL YANG SEPATUTNYA DIMUAT NAIK.

PSP akan diminta untuk menggunakan PDF atau lainlain format seperti yang dinyatakan di dalam senarai semak

Fail yang tidak dilabelkan format perlulah menggunakan PDF sebagai fail asas