CURRICULUM VITAE

BUKU ILMIAH TERBAIK 2013 HADIAH SASTERA DARUL IMAN ... Terpilih, Pangsura, Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastera Asia ... “Ciri Dialek Semenanjung ...

0 downloads 393 Views 260KB Size
CURRICULUM VITAE

A. BUTIR-BUTIR PERIBADI (Personal Details) Nama Penuh (Full Name) KAMARIAH BINTI KAMARUDIN

Gelaran (Title): PROF. MADYA DR.

Jabatan/Fakulti (Department/Faculty)

E-mel dan URL (E-mail Address and URL)

JABATAN BAHASA MELAYU, FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, 43400 SERDANG, SELANGOR.

E-mail: [email protected] [email protected]

Tel: 03-89468755 Fax:

URL:

B. KELAYAKAN AKADEMIK (Academic Qualification) Nama Sijil / Kelayakan (Certificate / Qualification obtained)

Nama Sekolah Institusi (Name of School / Institution)

Tahun (Year obtained)

Bidang pengkhusususan

IJAZAH DOKTOR FALSAFAH

UNIVERSITI MALAYA (UM)

2006

SASTERA MELAYU MODEN

IJAZAH SARJANA SASTERA

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

2001

PERSURATAN MELAYU

IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)

UNIVERSITI MALAYA (UM)

1998

PENGAJIAN MEDIA

(Area of Specialization)

C. KEMAHIRAN BAHASA (Language Proficiency) Bahasa / Language

English

Lemah

Sederhana

Baik

Amat Baik

Cemerlang

Poor (1)

Moderate (2)

Good (3)

Very good (4)

Excellent (5)

Bahasa Melayu Chinese Lain-lain (other):

D. PENGALAMAN SAINTIFIK DAN PENGKHUSUSAN (Scientific experience and Specialisation) Organization

Position

Start Date

End Date

Expertise

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

AHLI JAWATANKUASA MAJLIS SASTERA ASIA TENGGARA (MASTERA) MALAYSIA

FEBRUARI 2012

FEBRUARI 2017

PAKAR BIDANG (PENULISAN PROSA KREATIF)

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

PANEL PENILAI HADIAH SASTERA MASTERA KE-7 PERINGKAT RANTAU

1 OKTOBER 2012

3 OKTOBER 2012

PAKAR BIDANG (KARYA SASTERA)

E. PEKERJAAN (Employment) Majikan / Employer

Jawatan / Designation

Jabatan / Department

Tarikh lantikan / Start Date

Tarikh tamat /

GALERI ILMU SDN. BHD, KUALA LUMPUR

WARTAWAN

JABATAN MAJALAH

1998

1999

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TUTOR

JABATAN BAHASA MELAYU

2000

2005

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENSYARAH KANAN

JABATAN BAHASA MELAYU

2006

2016

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PROFESOR MADYA

JABATAN BAHASA MELAYU

2016

2033

F. ANUGERAH DAN HADIAH (Honours and Awards)

Date Ended

Name of awards

Title

Award Authority

Award Type

Year

Academic Awards

ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

KATEGORI SENI DAN KREATIVITI

2016

Academic Awards

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

2014

Academic Awards

HADIAH SASTERA DARUL IMAN

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN PERSATUAN SASTERAWAN TERENGGANU

KATEGORI BUKU ILMIAH TERBAIK

2013

HADIAH SASTERA DARUL IMAN

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN PERSATUAN SASTERAWAN TERENGGANU

KATEGORI ESEI ECEREN TERBAIK

2014

HADIAH SASTERA DARUL IMAN

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN PERSATUAN SASTERAWAN TERENGGANU

KATEGORI CERPEN ECEREN TERBAIK

2014

HADIAH SASTERA DARUL IMAN

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN PERSATUAN SASTERAWAN TERENGGANU

KATEGORI ESEI ECEREN TERBAIK

2015

HADIAH SASTERA DARUL IMAN

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN PERSATUAN SASTERAWAN TERENGGANU

KATEGORI ESEI ECERAN TERBAIK

2015

Awards of Merit

G. SENARAI PENERBITAN (Sila masukan nama pengarang, tajuk, nama jurnal, jilid, muka surat dan tahun diterbitkan) (List of publications – author (s), title, journal, volume, page and

year published) Journal

1. Kamariah Kamarudin, 2016. “Revolusi yang Ditangguhkan Berdasarkan Perspektif Takmilah”. Jurnal Malay Literature. Vol.31. No.4. Pg. 235-245, 2016. 2. Kamariah Kamarudin, 2016. “Tazkiyah al-Nafs dalam Novel Pasir Lintang.” Jurnal MANU. Bil. 23. Hlm. 85-109. 3. Kamariah Kamarudin, 2015. “Wasilah Ibrah dan Tarbiah dalam Kuasa Kata dari Lisan Mengalir ke Lautan Aksara.” Jurnal Malay Literature. Vol. 29. No. 2. Pg. 236-255. 4. Kamariah Kamarudin, 2014. “Tarbiah Remaja dalam Novel Kasih Nan Agung dan Impuls/ Roh Karya Sri Rahayu Mohd. Yusop.” Jurnal Pengajian Melayu. Jil. 24. Hlm. 83-98. 5. Kamariah Kamarudin, 2013. “Konsep Qudwah Hasanah Wanita Islam dalam Pemerkasaan Ummah: Suatu Analisis Terhadap Novelnovel Melayu Mutakhir”. Jurnal Pangsura: Pengkajian dan Penelitian Sastera Asia Tenggara, Jil. 18. Bil. 34. Hlm. 90-110. 6. Kamariah Kamarudin, 2013. “The Concept of Qudwah Hasanah and Muslim Women’s Roles In The Strengthening of The Ummah: An Analysis of Recent Malay Novels”. Jurnal Malay Literature. Vol. 26. No. 2. Pg. 206-233. 7. Kamariah Kamarudin, 2012. “Konsep Merantau dalam Novel-novel Melayu Mutakhir”. Jurnal Pangsura: Pengkajian dan Penelitian Sastera Asia Tenggara, Jil. 17. Bil. 32. Hlm. 16-32. 8. Kamariah Kamarudin, 2013. “The Concept of Qudwah Hasanah and Muslim Women’s Roles In The Strengthening of The Ummah: An Analysis of Recent Malay Novels”. Jurnal Malay Literature. Vol. 26. No. 2. Pg. 206-233. 9. Kamariah Kamarudin, 2011. “Nilai Tarbiah dan Islah Wanita Melayu Islam Pascamerdeka: Satu Analisis Terhadap Novel Tunggu Teduh Dulu dan Surat-surat Perempuan Johor” dlm. Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 22, Disember, Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu, hlm. 164-168. 10. Kamariah Kamarudin. 2010. “Islamic Legal Principles in the Short Anthology Ujana Rindu”. Malay Literature Journal.Vol. 23. No. 2. Pg. 18-38. 11. Kamariah Kamarudin, 2009. “Antara Komersialisme Dengan Intelektualisme dalam Novel Getaran Rindu” dlm. Jurnal Pengajian

Akademi Pengajian Melayu, Jilid 20, Disember, Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, hlm. 99-118. 12. Kamariah Kamarudin, 2007. “Merungkai Pemikiran Wan Ahmad Ismail dalam Pengkaryaan: Satu Analisis dalam Teks-teks Yang Terpilih, Pangsura, Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastera Asia Tenggara, Jilid 13, hlm. 79-91. Julai-Disember. 13. Kamariah Kamarudin, 2005. “Memupuk Bakat dan Minat Penulisan Kreatif-Teori dan Proses: Alternatif yang Mendidik Penulis, Beringin, Jurnal Akademi Seni Kebangsaan, Jilid 1, hlm. 61-79. 14. Kamariah Kamarudin, 2004. “Sahsiah Wanita Islam dalam Novelnovel Pilihan Penulis-penulis Wanita Malaysia, Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 14, hlm. 119-142. Books/Monographs

Kamariah Kamarudin, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali, Mawar Safei. 2016. Takmilah, Semiotik, Intertekstualiti dalam Karya Sastera Melayu. Serdang: Penerbit UPM Press Sdn. Bhd.

Kamariah Kamarudin, 2014. Novel Melayu dalam Pelbagai Perspektif. Serdang: Penerbit UPM Press Sdn. Bhd

Kamariah Kamarudin, 2013. Kumpulan Cerpen Catatan Cinta Anakanda Bonda. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & ZBuku Malaysia (ITBM).

Kamariah Kamarudin, 2011. Takmilah dalam Novel Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamariah Kamarudin, 2009. Berapa Harga Segulung Ijazah-Inspirasi Buat Bakal Mahasiswa. Kuala Lumpur: Galeri Ilmu Sdn. Bhd.

Kamariah Kamarudin, 2008. Kumpulan Cerpen Mencari Kamil. Serdang: Citra Kurnia Sdn. Bhd.

Chapter in book Kamariah Kamarudin, 2011. “Martabat Wanita Melayu Islam dalam

Pelestarian dan Pembangunan Peradaban Insan” dlm. Bab dalam Buku Melayu dan Cabaran, Hashim Musa, Norazuwan Yaakob, Serdang: Universiti Putra Malaysia, hlm. 221-238.

Kamariah Kamarudin & Arbak Othman, 2009. “Ciri Dialek Semenanjung Malaysia: Satu Analisis Terhadap Dialog Dalam Novel Melayu” dlm. Bab dalam Buku Penelitian Bahasa & Budaya Melayu – Teori dan Aplikasi, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Arba’ie Sujud, Ahmad Yusoff Buyong, Ahmad Mahmood Musanif, Serdang: Universiti Putra Malaysia, hlm. 138-154.

Proceedings

Kamariah Kamarudin, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali, 2016. “Budaya Makanan Melayu dalam Cerpen-cerpen Melayu Pilihan” dlm. Prosiding Revitalisasi Nilai-nilai Arkeologi, Sejarah, Bahasa, Budaya, dan Alam Melayu Melalui Riset Multidisipliner, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 292-302.

Kamariah Kamarudin & Norazlina Mohd. Kiram, 2016. “Warisan Melayu dalam Novel Kalam Kalbu Karya Sri Rahayu Mohd. Yusop dlm. Proceedings International Seminar on the Heritage & Folklore of the Malay Archipelago Heritage & Identity. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah, hlm. 167-170.

Kamariah Kamarudin, 2010. “Bandingan Persejarahan Hubungan Kaum Melayu-Cina dalam Novel-novel Melayu” dlm. Prosiding Persidangan Kebangsaan Bandingan Pengajian Melayu-Pengajian Cina. Petaling Jaya: Universiti Tuanku Abdul Rahman, hlm. 101-109.

Kamariah Kamarudin & Lim Swee Tin, 2010. “Unsur Kemboja, Lao dan Vietnam dalam Kesusasteraan Melayu” dlm Prosiding Malay Heritage In Cambodia, Loa PDR & Vietnam, Shah Alam: UiTM, hlm. 119-129.

Kamariah Kamarudin & Pabiyah Hajimaming, 2009. “Konsep Qudwah Hasanah Wanita Islam dalam Pemerkasaan Ummah: Suatu Analisis Terhadap Beberapa Buah Novel Melayu Mutakhir” dlm. Prosiding Kesusasteraan Melayu dalam Rentas-Ilmu Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu X. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 7491. Other publications Kamariah Kamarudin, 2016. Wasilah Ibrah dan Tarbiah dalam Kuasa Kata

dari Lisan Mengalir ke Lautan Aksara.”

Kamariah Kamarudin, 2012. “Kirah Kiryah di Kecibak Senja” dlm. Majalah Dewan Sastera Mei, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 112119.

Kamariah Kamarudin, 2011. “Tentang KPI” dlm. Majalah Dewan Sastera Mac, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 63-71.

Kamariah Kamarudin, 2010. “Daripada Nutfah Kepada Tanah” dlm. Majalah Dewan Sastera Oktober, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 58-66.

Kamariah Kamarudin, 2009. “Tentang Hijab” dlm. Majalah Dewan Sastera November, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 140-160. Computer software

H. PROJEK PENYELIDIKAN TERDAHULU(Past Research Project) Project No.

Project Title

Role

Year

Source of fund

Status

FRGS/1/2016/SS102/UKM/0 2/1

MODEL KEPENGARANGA N GOLONGAN PROFESIONAL MELAYU

AHLI

2016 2018

FRGS

SEDANG BERJALA N

06-01-09-0684RU

KONSEP BUDIMAN DALAM NOVEL-NOVEL MELAYU

KETUA PENYELIDI K

2009 2011

RUGS INISIATIF 4

SELESAI

FS248/2008A

WAN SALMAH DALAM KEMBARA WARISAN MELAYU TRADISI

AHLI

2007 2008

PENYELIDIKA N JANGKA PENDEK UNIVERSITI MALAYA

SELESAI

MODAL INSAN DALAM KARYA SASTERA SEBAGAI

AHLI

2008 2010

RUGS INISIATIF 4

SELESAI

06-02-07-0394RU

WAHANA PEMBANGUNAN NEGARA