ETIKA KERJA DISIPLIN & MOTIVASI

Etika kerja, disiplin dan motivasi kakitangan adalah antara faktor-faktor utama yang menentu-kan pembangunan dan kejayaan sesebuah organisasi. Organis...

0 downloads 71 Views 455KB Size
SABAH SKILLS & TECHNOLOGY CENTRE

ETIKA KERJA DISIPLIN & MOTIVASI PENGENALAN Etika kerja, disiplin dan motivasi kakitangan adalah antara faktor-faktor utama yang menentukan pembangunan dan kejayaan sesebuah organisasi. Organisasi yang para pekerjanya beretika dan berdisiplin tinggi tidak syak lagi akan dapat menyumbang ke arah mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan cemerlang. OBJEKTIF

Duration 2 daysMeningkatkan kefahaman tentang konsep etika kerja dan tuntutan melaksanakan tugas dengan cemerlang.Memahami pengaruh paradigma terhadap keberkesanan diri dan bagaimana membuat anjakan paradigma baru.Menanam sikap, positif, proaktif dan berinisiatif dan bagaimana mengamalkan konsep ini dalam kerjaya dan kehidupan.Meningkatkan tahap motivasi agar lebih produktif melaksanakan tugas-tugas di tempat kerja.

SSTC Member RM 689.00 Non SSTC Member RM 742.00 SME Training Grant RM 222.60 *all rates are inclusive of 6% GST

KANDUNGAN KURSUS  Tuntutan Keberkesanan & Kecemerlangan 

Anjakan ParadigmaSikap Positif & Tabiat ProaktifKonsep Etika Kerja & NilaiEtika & Budaya Kerja CemerlangMotivasi & Kepimpinan Diri

SIAPA HARUS HADIR Kursus ini adalah amat berfaedah untuk semua peringkat kakitangan khususnya kakitangankakitangan di peringkat sokongan atau bukan eksekutif atau sesiapa yang ingin meningkatkan lagi tahap etika kerja serta motivasi mereka. METODOLOGI Syarahan, Latihan, Simulasi, Perbincangan, Kajian Kes, dan Persembahan. RESOURCE PERSON Taidin Suhaimin adalah pengasas dan Ketua Juruperunding Usahawan Group Management Consultants, sebuah firma perunding pengurusan yang ditubuhkan di Kota Kinabalu pada tahun 1991. Beliau mempunyai 21 tahun pengalaman kerja meliputi bidang-bidang Pembangunan Sumber Manusia, Komunikasi,Pengurusan Pendidikan dan Pemasaran. Sehingga kini beliau telah melatih kakitangan-kakitangan lebih daripada 100 buah badan-badan kerajaan dan swasta di Asia Tenggara. Encik Taidin adalah lulusan ijazah Sains Pengurusan (Pengurusan Pemasaran) Lancaster University, United Kingdom, Diploma Pentadbiran Awam, serta Sijil Program Pembangunan Eksekutif dari UiTM, Shah Alam. For more information or registration, contact: Sabah Skills & Technology Centre No. 8, Jalan 1C, KKIP Selatan, Industrial Zone 1 (IZ1), KKIP, 88460, Kota Kinabalu, Sabah Tel: 088-496613/4 (Ms. Jennifer/Shariffah) Fax: 088-499615, Email: [email protected] /[email protected] VISIT OUR WEBSITE at: http://sstc.org.my