FAQ PENILAIAN LANDASAN KERJAYA

tersebut melalui menu Selenggara PYD dan PPP. Selepas Penghantaran Semula dibuat oleh PSM, PYD MESTI klik pada butang TAMBAH untuk kemaskini kembali m...

0 downloads 13 Views 79KB Size
FAQ PENILAIAN LANDASAN KERJAYA BIL. 1)

MASALAH Apakah TINDAKAN yang perlu diambil oleh PSM sebelum pelaksanaan PLK di agensi?

PENYELESAIAN PSM MESTI memastikan maklumat dibawah adalah lengkap: a) Maklumat LNPT (5 tahun kebelakang) b) Maklumat Kursus (5 tahun kebelakang) c) Jika PYD pernah Cuti Belajar Bergaji Penuh, maklumat tersebut telah dikemaskini dalam HRMIS – rujuk FAQ Bil 5. d) Jika PYD pernah Cuti Tanpa Gaji, maklumat tersebut telah dikemaskini dalam HRMIS – rujuk FAQ Bil 6.

TINDAKAN/RUJUKAN PSM Agensi/ Slaid Setting

2)

Apakah TINDAKAN yang perlu diambil oleh PYD sebelum melaksanakan PLK beliau?

PYD MESTI memastikan maklumat berikut dikemaskini dan lengkap: a) Rekod Peribadi b) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang c) Pendidikan d) Bahasa e) Perisytiharan Harta – pastikan telah diambil maklum.

PYD

BIL.

MASALAH

PENYELESAIAN ** Jika maklumat tidak dikemaskini, sila kemaskini di Pengurusan Rekod Peribadi > Rekod Peribadi > Kemaskini Rekod Peribadi. Pastikan maklumat tersebut telah disahkan oleh PSM.

TINDAKAN/RUJUKAN

3)

Bagaimana jika maklumat LNPT pegawai TIDAK LENGKAP?

PSM perlu berhubung dengan UNIT DOSIR, BK untuk memasukkan maklumat LNPT pegawai.

PSM Agensi

4)

Bagaimana untuk mengemaskini maklumat Kursus PYD?

Pastikan PSM mempunyai Peranan HISTORICAL DATA ADMINISTRATOR (CDP).

PSM Agensi/ Slaid Setting

Jika TIDAK mempunyai peranan; Tambah Peranan 436 : HISTORICAL DATA ADMINISTRATOR (CDP) a) Pentadbiran Sistem > Sekuriti > Selenggara Profil Pengguna > Penetapan Tugas b) Cari Pegawai Sumber Manusia c) Tambah Peranan 436 seperti berikut: Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pembangunan >

BIL.

MASALAH

PENYELESAIAN Program Pembangunan Kompetensi > Historical Data Administrator (CDP)

TINDAKAN/RUJUKAN

Tambah maklumat kursus: Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pembangunan > Program Pembangunan Kompetensi > Selenggara Data Sejarah Program Pembangunan Kompetensi 5)

Bagaimana untuk mengemaskini maklumat Cuti Belajar Bergaji Penuh PYD?

Pastikan PSM mempunyai Peranan HISTORICAL DATA ADMINISTRATOR (STUDY). Jika TIDAK mempunyai peranan; Tambah peranan 435 : HISTORICAL DATA ADMIN (STUDY) Pentadbiran sistem > data sejarah > pembangunan > program pengajian > peranan 435 : Historical Data Admin (study) Tambah Maklumat

PSM Agensi/ Slaid Setting

BIL.

MASALAH

PENYELESAIAN Pengajian: Pentadbiran sistem > data sejarah > pembangunan > program pengajian

TINDAKAN/RUJUKAN

6)

Bagaimana untuk mengemaskini maklumat Cuti Tanpa Gaji PYD?

PSM Agensi/

7)

PSM telah dibuat penetapan untuk CO melaksanakan PLK tetapi apabila CO memilih Selenggara Penilaian Landasan Kerjaya, maklumat CO tidak dipaparkan.

Semakan maklumat CO dalam Profil Perkhidmatan. Pastikan maklumat dalam Profil Perkhidmatan lengkap.

PSM Agensi

8)

Jika PPP adalah pegawai kontrak dan data tiada dalam HRMIS, siapa yang akan disetkan sebagai PPP kepada CO PLK.

PSM akan berperanan sebagai PPP CO PLK.

PSM Agensi

PSM mesti berhubung dengan PPP CO PLK berkenaan bagi mendapatkan pandangan beliau berkenaan markah yang perlu diberi terutamanya untuk penilaian: a) Bahasa Inggeris b) Penguasaan ICT 9)

Semasa PYD klik butang TAMBAH Maklumat Penilaian Landasan Kerjaya, mesej di bawah dipaparkan:

PSM belum mengemaskini nama PPP bagi PYD tersebut. PSM perlu mengemaskini nama PPP bagi PYD tersebut.

PSM Agensi/ Slaid Selenggara PYD dan PPP

BIL.

MASALAH

PENYELESAIAN

TINDAKAN/RUJUKAN

10)

Maklumat kursus terkini TIADA apabila PYD ingin menambah maklumat kursus dalam tab Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan.

PSM mesti mengemaskini maklumat kursus PYD melalui:

PSM Agensi/ Slaid Setting

Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pembangunan > Program Pembangunan Kompetensi > Selenggara Data Sejarah Program Pembangunan Kompetensi 11)

Maklumat kursus telah dikemaskini dalam Selenggara Data Sejarah Program Pembangunan Kompetensi tetapi TIDAK dipaparkan dalam Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan.

PYD perlu klik pada butang TAMBAH. (Satu skrin senarai kursus akan dipaparkan.) PYD boleh memilih kursus yang akan dipilih untuk dimasukkan sebagai pengiraan kehadiran kursus dalam PLK. Bagi kursus yang telah

PYD/ Slaid Selenggara PLK

BIL.

MASALAH

PENYELESAIAN dimasukkan dalam PLK, kotak tick telah didisablekan.

TINDAKAN/RUJUKAN

Hanya kursus yang belum dipilih sahaja, kotak tick masih enable. ** PYD boleh menyemak senarai kursus yang telah dimasukkan di menu Pengurusan Rekod Peribadi > Rekod Peribadi > Papar Rekod Peribadi (tab Kursus) 12)

Semasa PYD sedang mengisi tab Penulisan/ Pembentangan Kertas Kerja, keluar pop up mesej Operasi Dibatalkan.

Perkara ini mungkin disebabkan pengisian ditab ini mengambil masa yang lama. Cadangan kepada PYD: a) Masukkan maklumat Tahun, Peringkat dan ayat yang mudah dalam Keterangan dan klik SIMPAN. b) Selepas Berjaya Disimpan, klik kembali pada hyperlink Tahun untuk mengemaskini Keterangan.

13)

Mengapa TIADA menu Kemaskini Penilaian Landasan Kerjaya pada left menu PPP?

PSM MESTI memastikan PPP telah diberi peranan CM Line Manager [015].

PYD

BIL.

MASALAH

PENYELESAIAN

TINDAKAN/RUJUKAN

Jika TIADA peranan: Tambah peranan 015 : CM_Line Manager a) Pentadbiran Sistem > Sekuriti > Selenggara Profil Pengguna > Penetapan Tugas b) Cari Pegawai Penilai c) Tambah Peranan 015 seperti berikut: Pengurusan Kerjaya (CM) > CM Line_Manager 14)

Adakah PSM perlu melakukan apa-apa setting untuk pelaksanaan PLK?

TIADA aliran kerja bagi pelaksanaan PLK. PSM hanya perlu Selenggara Penetapan PYD dan PPP.

PSM Agensi/ Slaid Setting

15)

Selepas pengisian dan penghantaran PLK oleh PYD, PYD menyedari ada maklumat yang dimasukkan tidak lengkap. Bagaimana caranya untuk PYD tersebut melakukan pengemaskinian semula kerana check box bagi tahun tersebut telah didisable?

PSM boleh mengambil tindakan Penghantaran Semula kepada PYD tersebut melalui menu Selenggara PYD dan PPP.

PSM Agensi & PYD/ Dokumen Selenggara Penghantaran Semula.

Selepas Penghantaran Semula dibuat oleh PSM, PYD MESTI klik pada butang TAMBAH untuk kemaskini kembali maklumat. 16)

Selepas PYD mengisi dan menghantar PLK, mengapa tiada paparan

Kategori dan Bidang

BIL.

MASALAH Kategori dan Bidang Pengkhususan PYD seperti di bawah:

PENYELESAIAN Pengkhususan hanya akan dipaparkan setelah JILK mengambil tindakan ke atas PLK pegawai.

TINDAKAN/RUJUKAN

17)

Mengapa maklumat Pengalaman Bertugas/Penempatan tidak dipaparkan seperti di bawah?

Semak maklumat berikut dalam Profil Perkhidmatan:

PSM Agensi

a) Skim Perkhidmatan Pemilik Kompetensi b) Gred Gaji Pemilik Kompetensi

18)

Semasa PSM hendak mengisi maklumat LNPT pegawai, keluar mesej LNPT “Tiada maklumat Sandangan” atau “Data Conection Error”. Apa yang perlu dilakukan?

Bagi masalah “Tiada Maklumat Sandangan” – PSM perlu menghubungi UNIT DOSIR, BK, JPA untuk memasukkan LNPT PYD kerana bagi tahun yang hendak dimasukkan maklumat LNPT, PYD belum disandangkan di agensi sekarang. Bagi masalah “Data Connection Error” – pohon kepada PSM untuk maklumkan kepada MO CM atau LNPT, JPA dengan segera.

PSM Agensi/MO CM @ LNPT

BIL. 19)

MASALAH Mengapa maklumat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) yang pernah diterima oleh PYD TIDAK dipaparkan dalam PLK walaupun telah wujud dalam Rekod Peribadi PYD?

PENYELESAIAN APC yang dipaparkan dalam PLK adalah APC yang diterima oleh PYD sepanjang tempoh beliau dalam perkhidmatan sekarang. (Contoh: Perkhidmatan PTD).

TINDAKAN/RUJUKAN PSM Agensi/PYD

Jika APC tersebut diterima sebelum pegawai berada dalam skim PTD, APC tersebut tidak akan diambil kira dalam PLK. 20)

Mengapa apabila PYD klik pada butang Tambah semasa hendak mengemaskini PLK, Gred yang dipaparkan bukan Gred sebenar PYD? Contoh: PYD berada di Gred M54 tetapi gred yang dipaparkan ialah Gred M52.

Semak pada Gred Gaji Pemilik Kompetensi dalam Profil Perkhidmatan.

PSM Agensi/PYD

Jika Gred Gaji PYD betul, semak sandangan PYD dalam Maklumat Sandangan Pemilik Kompetensi. Pastikan Status Sandangan Terkini adalah Sandangan Tetap. 21)

PSM telah mengemaskini Gred Gaji PYD tetapi dalam PLK masih Gred Gaji Lama.

Kemungkinan PSM mengemaskini gred tersebut selepas PYD klik butang Tambah dalam PLK. PYD perlu hapuskan rekod tahun tersebut dan klik Tambah.

PSM Agensi/PYD

BIL. 22)

MASALAH Maklumat LNPT PYD lengkap dan PYD pernah mengambil Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP). Semasa penilaian oleh PPP, tertera pada skrin Laporan Penilaian Prestasi Tahunan CBBP pada tahun tertentu dan markah LNPT, tetapi dalam Jumlah Keseluruhan, markah LNPT adalah 0. Apakah yang perlu dilakukan oleh PPP?

PENYELESAIAN Pohon kepada PSM untuk menghubungi MO PLK, JPA untuk tindakan selanjutnya.

TINDAKAN/RUJUKAN PSM Agensi/MO PLK, JPA

23)

Semasa PPP ingin membuat penilaian PLK PYD, kenapa pada tab Penguasaan Bahasa Inggeris, ada paparan “Tiada maklumat Bahasa Inggeris di modul Rekod Peribadi”.

Pohon kepada PSM untuk memaklumkan PYD supaya mengemaskini maklumat Bahasa dalam Rekod Peribadi PYD dan disahkan oleh PSM.

PSM Agensi/PYD

PSM – Pengurus Sumber Manusia PPP – Pegawai Penilai PYD – Pegawai Yang Dinilai BK – Bahagian Perkhidmatan, JPA