GARIS PANDUAN PEMBERIAN

Jururawat di KK/KD menerima ibu mengandung mengalami kontraksi pramatang Pemeriksaan fizikal ibu mengandung untuk mengesan tanda dan gejala kelahiran ...

0 downloads 59 Views 659KB Size
GARIS PANDUAN PEMBERIAN SUNTIKAN KORTIKOSTERIOD (I/M DEXAMETHASONE) BAGI IBU MENGANDUNG BERISIKO KELAHIRAN PRAMATANG DI KLINIK KESIHATAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA & LEMBAGA BIDAN MALAYSIA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

2013

Buku GARIS PANDUAN PEMBERIAN SUNTIKAN KORTIKOSTERIOD (I/M DEXAMETHASONE ) BAGI IBU MENGANDUNG BERISIKO KELAHIRAN PRAMATANG DI KLINIK KESIHATAN ini diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterbitkan oleh: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 65290 Presint 1, Putrajaya Malaysia. Cetakan Pertama 2015 © Kementerian Kesihatan Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

KANDUNGAN Garis panduan proses kerja bagi jururawat untuk pemberian suntikan kortikosteroid (i/m Dexamethasone) bagi ibu mengandung berisiko kelahiran pramatang

2Pengenalan

2Objektif garis panduan

2Cara pemberian

2Mekanisma rujukan

3Kriteria pemberian

3

Carta alir proses kerja bagi jururawat untuk pemberian kortikosteroid (i/m Dexamethasone) bagi ibu mengandung berisiko kelahiran pramatang

4

Senarai semak proses kerja bagi jururawat untuk pemberian kortikosteroid (i/m Dexamethasone) bagi ibu mengandung berisiko kelahiran pramatang

5

Rujukan

6

Penghargaan

7

Garis Panduan Pemberian Suntikan Kortikosteriod (I/M Dexamethasone) bagi Ibu Mengandung Berisiko Kelahiran Pramatang di Klinik Kesihatan

GARIS PANDUAN PROSES KERJA BAGI JURURAWAT UNTUK PEMBERIAN SUNTIKAN KORTIKOSTEROID (I/M DEXAMETHASONE) BAGI IBU MENGANDUNG BERISIKO KELAHIRAN PRAMATANG 1. PENGENALAN Kelahiran pramatang membentuk 10% kelahiran di Malaysia dan mengakibatkan kira-kira 75% kematian neonatal yang tidak berkait dengan kecacatan kongenital. Morbiditi neonatal di kalangan bayi-bayi yang terus hidup adalah tinggi. Penggunaan kortikosteroid dalam kelahiran pramatang telah menunjukkan satu pengurangan yang signifikan dalam kematian neonatal serta morbidity dari sindrom distres pernafasan (RDS) dan pendarahan intraventricular (IVH) (Crowley, P. 1997) 2. OBJEKTIF GARIS PANDUAN Menanam kesedaran kepentingan pemberian IM Dexamethasone tepat pada masa dengan matlamat mengurangkan morbiditi dan mortaliti neonatal justeru membantu KKM mencapai MDG 4. 3. CARA PEMBERIAN Pelaksanaan pemberian suntikan IM Dexamethasone bagi ibu yang didiagnoskan mengalami kelahiran pramatang di perkhidmatan kesihatan primer, suntikan IM Dexamethasone 12mg diberi stat dos. Seterusnya ibu dirujuk dan dihantar ke hospital berdekatan untuk pengendalian selanjutnya. 4. MEKANISMA RUJUKAN Jururawat (JT/JM) menerima ibu mengandung yang menunjukkan tanda-tanda kelahiran pramatang. Selepas pemeriksaan dan

2

Dengan arahan dari FMS / Pakar O&G / Pegawai Perubatan jururawat memberi dos pertama IM Dexamethasone jika tiada tandatanda chorioamnionitis dan terus merujuk ibu mengandung ke hospital untuk kemasukkan wad. 5. KRITERIA PEMBERIAN • Jururawat membuat pemeriksaan fizikal dan penilaian ibu mengandung • Jururawat merujuk keadaan ibu mengandung kepada FMS / Pakar O&G / Pegawai Perubatan • Jururawat bertindak mengikut arahan FMS / Pakar O&G / Pegawai Perubatan

Garis Panduan Pemberian Suntikan Kortikosteriod (I/M Dexamethasone) bagi Ibu Mengandung Berisiko Kelahiran Pramatang di Klinik Kesihatan

penilaian fizikal ibu mengandung , jururawat perlu menghubungi FMS / Pakar O&G / Pegawai Perubatan berkaitan dengan serta merta untuk merujuk kes tersebut.

• Ibu mengandung antara 24 dan 36 minggu kehamilan mempunyai risiko kelahiran pra matang. • Ibu mengandung dengan preterm PROM, tanpa tanda klinikal chorioamnionitis. • Rawatan suntikan IM Dexamethasone diberi mengikut arahan FMS / Pakar O&G / Pegawai Perubatan Nota: Bagi Jururawat Masyarakat, mereka perlu menjalani Credentialing & Privileging pemberian suntikan ini mengikut keperluan setempat untuk membenarkan mereka memberi suntikan

3

Garis Panduan Pemberian Suntikan Kortikosteriod (I/M Dexamethasone) bagi Ibu Mengandung Berisiko Kelahiran Pramatang di Klinik Kesihatan

6. CARTA ALIR PROSES KERJA BAGI JURURAWAT UNTUK PEMBERIAN SUNTIKAN KORTIKOSTEROID (I/M DEXAMETHASONE) BAGI IBU MENGANDUNG BERISIKO KELAHIRAN PRAMATANG

Jururawat di KK/KD menerima ibu mengandung mengalami kontraksi pramatang

Pemeriksaan fizikal ibu mengandung untuk mengesan tanda dan gejala kelahiran pramatang: • 24-36 minggu kandungan dan • Kontraksi pramatang atau • Mentuban pecah /air mentuban meleleh keluar atau • ‘show’ Periksa dan Nilai ibu mengandung untuk mengesan tanda- tanda chorioamnionitis: • • •

Suhu badan > 38°C Abdomen tenderness Lelehan faraj yang berbau

Jururawat di KK/KD menghubungi FMS/ Pakar Obstetrik / Pegawai Perubatan untuk tindakan lanjut

Ada

Tidak

Chorioamnionitis

Memberi suntikan i/m Dexamethasone di bawah arahan FMS / Pakar O&G /MO Hubungi hospital dan rujuk ibu mengandung ke hospital untuk kemasukkan wad Dokumentasi

4

BIL

AKTIVITI

KETERANGAN

1

Terima ibu mengandung

Mendaftar ibu mengandung

2

Lakukan pemeriksaan fizikal

Dokumen semua hasil pemeriksaan, tanda tanda kelahiran pramatang

3

Lakukan penilaian ibu mengandung untuk tanda-tanda chorioamnionitis

Menilai untuk tanda tanda chorioamnionitis

4

Hubungi FMS / Pakar O&G /Pegawai Perubatan dan rujuk kes

Merujuk keadaan ibu mengandung kepada FMS Pakar O&G / Pegawai Perubatan/

5

Terima arahan dari FMS /Pakar O&G / Pegawai Perubatan

Menjalankan perawatan mengikut arahan FMS /Pakar O&G /Pegawai Perubatan

6

Dokumen semua arahan lisan dalam buku rekod KIK/1(a)/96(Pind. 2012) dan KIK/1(b)/96(Pind. 2012)

Semua arahan lisan di rekod dalam kad buku rekod kesihatan ibu

7

Beri IM Dexamethasone mengikut standard yang ditetapkan

Memberi suntikan IM Dexamethasone mengikut standard yang ditetapkan

YA

TIDAK

CATATAN

Garis Panduan Pemberian Suntikan Kortikosteriod (I/M Dexamethasone) bagi Ibu Mengandung Berisiko Kelahiran Pramatang di Klinik Kesihatan

7. SENARAI SEMAK PROSES KERJA BAGI JURURAWAT UNTUK PEMBERIAN SUNTIKAN KORTIKOSTEROID (I/M DEXAMETHASONE) BAGI IBU MENGANDUNG BERISIKO KELAHIRAN PRAMATANG

5

Garis Panduan Pemberian Suntikan Kortikosteriod (I/M Dexamethasone) bagi Ibu Mengandung Berisiko Kelahiran Pramatang di Klinik Kesihatan

BIL

AKTIVITI

KETERANGAN

8

Dokumen pemberian suntikan ke dalam buku rekod kesihatan ibu

Dokumen semua perawatan yang diberi ke dalam buku rekod kesihatan ibu

9

Menghubungi jururawat di hospital

Jururawat hospital dimaklumkan mengenai kes tersebut

10

Rujuk ibu ke hospital untuk kemasukkan wad

Ibu dirujuk ke hospital untuk kemasukkan wad

11

Sediakan pengangkutan dan staf untuk mengiringi ibu ke hospital

Hantar ibu bersama surat rujukan dengan diiringi oleh Jururawat dan pastikan semua dokumentasi dicatat ke dalam buku rekod kesihatan ibu

RUJUKAN RCOG Green –Top Guidelines of Preterm Labour

6

YA

TIDAK

CATATAN

Setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua ahli yang terlibat dalam pembentukan Garis Panduan Pemberian Suntikan Dexamethasone di Klinik Kesihatan Dr. J. Ravichandran Jeganathan Ketua Perkhidmatan Obstetrik & Ginekologi Malaysia, Pakar Perunding dan Ketua Jabatan, Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor YBhg. Dato’ Dr. Ravidran a/l Jegasothy Pakar Perunding dan Ketua Jabatan, Jabatan Obstetrik & Ginekologi, Hospital Kuala Lumpur YBhg. Dato’ Hjh Fathilah bt Hj Abd Wahab Pengarah, Bahagian Kejururawatan, Kementerian Kesihatan Malaysia Dr. Hj. Mohamad Farouk Abdullah Pakar Perunding dan Ketua Jabatan, Jabatan Obstetrik & Ginekologi, Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang, Selangor

Dr. Faridah bt Abu Bakar Timbalan Pengarah (Kesihatan Keluarga), Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia Dr. Krishna Kumar a/l Hari Krishnan Pakar Perunding dan Ketua Jabatan, Jabatan Obstetrik & Ginekologi Hospital Tuanku Ja’afar, Seremban, Negeri Sembilan

Garis Panduan Pemberian Suntikan Kortikosteriod (I/M Dexamethasone) bagi Ibu Mengandung Berisiko Kelahiran Pramatang di Klinik Kesihatan

PENGHARGAAN

Dr. Majdah bt Mohamed Ketua Penolong Pengarah Kanan, Sektor Kesihatan Ibu, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia Dr. Zul Azwin bt Zulkifli Ketua Penolong Pengarah Sektor Kesihatan Ibu, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia

7

Garis Panduan Pemberian Suntikan Kortikosteriod (I/M Dexamethasone) bagi Ibu Mengandung Berisiko Kelahiran Pramatang di Klinik Kesihatan

Pn. Noraini bt Mohamad Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia

Pn. Athnah bt Sulaiman Penolong Pengarah, Bahagian Kejururawatan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Pn. T Selvin a/p Subramaniam Timbalan Pengarah, Bahagian Kejururawatan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Pn. Mahawa bt Abd Manan Ketua Penyelia Jururawat Kesihatan, Unit Kesihatan Primer Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia

Pn. Noriah bt Sujad Penolong Setiausaha Kanan, Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia Prof. Madya Zahrah bt Saad Dekan, Fakulti Kejururawatan, Kolej Universiti MAHSA Pn. Nik Nuradlina bt Nik Adnan Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia Pn. Hjh Rosena bt Abdul Ghani Ketua Penolong Pengarah Kejururawatan, Bahagian Kejururawatan, Kementerian Kesihatan Malaysia Pn. Noor Aini bt Karimon Ketua Penyelia Jururawat Kesihatan, Sektor Kesihatan Ibu, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia

8

Pn. Saratha a/p Suppiah Ketua Penyelia Jururawat, Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan WPKL & Putrajaya Pn. Salmah bt Ismail Pengajar, Kolej Jururawat Masyarakat Kulim, Kedah Pn. Goh Bee Haw Ketua Penyelia Jururawat Kesihatan, Klinik Kesihatan Peringgit, Melaka