GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR TINGKATAN …

2.3.3 Suhu 19 2.3.4 Rekabentuk 20 2.4 Rangsangan ... 1.2 Latar Belakang Masalah Kolb (1976) mengatakan bahawa salah satu faktor kegagalan sesorang ind...

0 downloads 52 Views 380KB Size

Recommend Documents

Berdasarkan latarbelakang yang dibincangkan, penyelidik mendapati bahawa gaya pembelajaran adalah penting bagi pelajar yang menuntut di SPACE. Oleh itu dalam kajian ini penyelidik ingin mengenalpasti gaya pembelajaran bagi pelajar yang sedang menuntu

menunjukkan bahawa pelajar-pelajar lebih cenderung mengamalkan gaya p embelajaran seimbang bagi setiap dimensi kecuali dimensi input iaitu lebih kepada gaya pembelajaran visual berbanding verbal. ... akademik apabila menyambung pengajian ke peringkat

disebabkan tahap kemahiran visualisasi dan gaya pembelajaran berkemungkinan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Tujuan kajian yang dijalankan adalah untuk mengenalpasti tahap kemahiran visualisasi dan hubungannya dengan gaya pembelajaran dalam

Jadual 2, tahap kefahaman pelajar tingkatan empat dalam tajuk ungkapan algebra adalah sederhana (61.76%). Pengkelasan tahap kefahaman ini adalah berdasarkan kepada Jadual 2. Dalam kajian ini, didapati peratus bagi tahap tertinggi ialah 71.42% iaitu b

Gaya pembelajaran ialah pendekatan umum kepada pembelajaran dan bergantung kepada ciri-ciri kognitif, afektif dan perlakuan seseorang. Felder (1995) berpendapat bahawa gaya pembelajaran adalah cara bagaimana seseorang individu memperolehi, menguasai

Sifat empati membolehkan seseorang melihat atau memahami sudut pandangan orang lain dari perspektif mereka, boleh menyelami kepahitan, kesusahan, kekecewaan dan keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara (Goleman 1999). 5. Kemahiran Sosial merupakan

Dalam mengharungi kepesatan ini, kita ditimbulkan dengan ... Bahasa Inggeris merupakan bahasa ilmu dan bahasa komunikasi global bagi ... teknologi, keilmuan, pendidikan mahupun politik, memperlihatkan kepada hambatan keperluan penguasaan Bahasa Ingge