JABATAN LAUT WILAYAH UTARA

Tempat berkumpul : Jeti Persendirian Marina Island, Teluk Batik Lumut. **Maklumat Penting : Pihak syarikat perlu menyediakan pengangkutan bot sendiri ...

0 downloads 60 Views 20KB Size
JABATAN LAUT WILAYAH UTARA KENYATAAN SEBUTHARGA JLWU(LDA) 04/2018 Tawaran adalah dipelawa dari kontraktor-kontraktor yang berpengalaman di dalam kerjakerja berkaitan dan berdaftar dengan CIDB di Negeri Perak Sahaja dalam Gred Kategori Pengkhususan G2 CE 03 ( Struktur Merin ) dan masih dibenarkan membuat tawaran kerjakerja berikut:BUTIRAN NO.

i.

PERKARA / TAJUK KERJA-KERJA MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN KEMUDAHAN PELANTAR PENDARATAN (LANDING POINT) DI BEACON RIVER ROCK DAN BEACON BATU GAJAH UNTUK LEMBAGA DIUS API, JABATAN LAUT MALAYSIA

Kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN menghadiri lawatan tapak yang akan diadakan seperti berikut:Tarikh Masa Tempat berkumpul

: 30 Januari 2018 : 11.00 pg. : Jeti Persendirian Marina Island, Teluk Batik Lumut.

**Maklumat Penting : Pihak syarikat perlu menyediakan pengangkutan bot sendiri yang berlesen untuk bergerak ke tapak kerja di Beacon River Rock dan Beacon Batu Gajah. 2. Kontraktor/Syarikat yang berminat boleh mendapatkan borang sebutharga mulai 30 Januari 2018 iaitu selepas selesai sepenuhnya sesi taklimat dengan mengemukakan SIJIL ASAL CIDB berserta salinannya. 3. TARIKH TUTUP sebutharga ini adalah pada 06 Februari 2018 jam 12.00 t/hari. Borang yang telah lengkap diisi berserta dokumen-dokumen yang berkaitan hendaklah dihantar ke alamat Tingkat 1 Ibu Pejabat Laut Wilayah Utara, Jalan Akuarium, 11700 Gelugor, Pulau Pinang. Borang yang lewat diterima daripada masa yang ditetapkan tidak akan diproses dan dipertimbangkan. 4. Sebarang pertanyaan bolehlah berhubung dengan unit Pentadbiran (Perolehan), Ibu Pejabat Laut Wilayah Utara. Sekian, terima kasih. PENGARAH LAUT Jabatan Laut Wilayah Utara Tarikh: 23 Januari 2018