kemahiran komunikasi interpersonal

Komunikasi Interpersonal Berkesan Memahami proses komunikasi Faktor mempengaruhi keberkesanan komunikasi Teknik menyampai dengan efektif Komunikasi bu...

0 downloads 109 Views 1MB Size
Kemahiran Komunikasi Interpersonal

your success is our driving force

PENGENALAN Kemahiran komunikasi adalah salah satu kemahiran utama yang setiap pekerja organisasi perlu miliki. Kajian-kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pekerja menggunakan hampir 75% masa mereka di tempat kerja dalam situasi berkomunikasi. Mereka bukan sahaja perlu berinteraksi dengan rakan sekerja, ketua serta subordinat malah dengan pelanggan-pelanggan pelanggan yang berurusan sama ada secara bersemuka, melalui telefon, surat atau emel. Kebolehan seseorang untuk berkomunikasi secara interpersonal dan memberikan penyampaian yang baik, akan memberikan seseorang kelebihan dalam kehidupan profesionalnya. Banyak kajian telah memmem buktikan bahawa salah satu faktor kenaikan pangkat ialah kemahiran berkomunikasi samaada secara interpersonal atau pun secara publik. Kursus ini akan meningkatkan pengetahuan kepada peserta dalam komunikasi interpersonal dalam organisasi.

O BJEKTIF

TOPIK KURSUS Konsep dan Kepentingan Kemahiran Interpersonal Apakah kemahiran interpersonal Mengapa kemahiran interpersonal penting

Proses Komunikasi Dan Kaedah Mengatasi Halangan Model Asas Komunikasi Saluran-Saluran Saluran & Aliran-Aliran Aliran Komunikasi Halangan-Halangan Halangan dalam Berkomunikasi Mengatasi Halangan Komunikasi.

Asas Kemahiran Kemanusiaan Memahami psikologi manusia Tahap-tahap tahap perhubungan perhubun interpersonal

Komunikasi Interpersonal Berkesan Menimba pengetahuan tentang konsep dan asas-asas asas komunikasi serta kepentingan komunikasi yang berkesan di tempat kerja. Mengetahui halangan-halangan halangan komunikasi yang boleh menimbulkan salah faham atau konflik serta cara-cara cara berkesan mengatasi halangan tersebut. Mempelajari kaedah mendengar dengan empatik dan prihatin dalam sebarang situasi komunikasi. Mempelajari cara-cara cara berkesan menghadapi dan mengendalikan suasana suas komunikasi yang sukar. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan ketua, rakan-rakan rakan sekerja dan pelanggan-pelanggan.

METODOLOGI Kombinasi ceramah, berserta erta tayangan slide, role play, dan aktiviti berkumpulan berkump bertujuan untuk memantapkan pemahaman peserta kursus terhadap topik-topik topik yang dipelajari.

Memahami proses komunikasi Faktor mempengaruhi keberkesanan komunikasi Teknik mendengar dengan berkesan Teknik menyampai dengan efektif Komunikasi bukan lisan Persepsi dalam komunikasi

Meningkatkan Perhubungan Perh Interpersonal Bagaimana memula dan membina perhubungan Membina keterbukaan dan kepercayaan Belaian untuk mengukuhkan perhubungan

Menangani Konflik Interpersonal Jenis dan sebab konflik interpersonal Teknik analisis transaksi perhubungan Gaya penyelesaian lesaian konflik individu Strategi penyelesaian konflik interpersonal

14 / 14 GEO POWER SYSTEM (M) SDN. BHD. (533619-U) 1-47, 47, Jalan Kajang Impian 1/11, Taman Kajang jang Impian, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Ehsan Malaysia. Tel : 03-8926 8926 7911 / 917 / 918 Fax: 03-8926 7912 Email: [email protected] Website : www.geopower.com.my

Untuk Keterangan Lanjut, Sila Hubungi,

Pn. Rosnah: 012 659 6008 En. Arshad: 016 700 2170 Cik Azleena: 012 627 2457