KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Tidak seragam : Tidak sama atau tidak bersesuaian bentuknya Penggunaan : Suatu kerja atau kaedah yang digunakan untuk sesuatu tujuan. Kajian daripada ...

0 downloads 89 Views 8MB Size
KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012 KATEGORI : TEKNIKAL

KUMPULAN MEGA

JPS KUALA LANGAT

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

KANDUNGAN

Pengenalan

-

2-4

Pemilihan Projek

-

5-7

Penjelasan Projek

-

8 - 11

Penggunaan Faedah / Alat Kawalan Kualiti Projek

-

12 - 34

Tindakan Pembetulan / Penambahbaikan dan Pelaksanaan

-

35 - 63

Pencapaian Hasil Projek

-

64 - 70

Tindakan Penyeragaman

-

71 - 75

Penilaian Kumpulan

-

76 - 78

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 1

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Kumpulan MEGA dari Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Langat Selangor. Kumpulan ini di tubuhkan pada 13 Disember 2008. Kementerian

: Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar

Jabatan

: Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Langat

PEJABAT JPS DAERAH KUALA LANGAT PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 2

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENGENALAN AHLI KUMPULAN

BADARUDDIN B. TAHIRUDDIN JURUTERA DAERAH

MOHD SHARIL BIN IBRAHIM KETUA KUMPULAN

ELY ELYANI BINTI SELAMAT FASILITATOR

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 3

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENGENALAN ORGANISASI JPS Daerah Kuala Langat adalah salah satu daerah di negeri Selangor yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan pertanian. Pembinaan infrastruktur saliran dan jalan ladang telah dilaksanakan dari masa ke semasa mengikut peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan negeri dan pusat. Projek-projek yang dilaksanakan terbahagi kepada 5 kawasan di dalam daerah Kuala Langat.

LATAR BELAKANG ORGANISASI Lokasi

:

Bahagian Barat Daya Negeri Selangor

Keluasan

:

85,775 hektar (857.65 km/persegi)

Jumlah Kakitangan :

62 orang

Jenis Pintuair

(1)

Screwdown ( 4 buah )

(2)

Roller Gate ( 18 buah )

(3)

Flap Gate

(4)

Trash Screen( 3 buah )

:

( 48 buah )

Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Langat telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kerja-kerja perancangan, rekabentuk dan pembinaan sistem-sistem saliran, jalan ladang, hakisan pantai, hidrologi dan unit Saliran Bandar.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 4

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PEMILIHAN PROJEK Pada 15 Oktober 2011, kumpulan telah mengadakan mesyuarat yang dihadiri oleh semua ahli termasuk fasilitator. Agenda utama mesyuarat ialah menyenarai masalahmasalah di organisasi amnya atau di peringkat unit khasnya untuk dijadikan projek QCC/ICC yang kedua kami. Asas yang diambil kira dalam menyenaraikan masalah ialah :1. Perkara-perkara yang diadu oleh pelanggan melalui surat, lisan atau telefon. 2. Isu yang hangat diperkatakan dalam mesyuarat jabatan. 3. Masalah-masalah yang berkaitan dengan objektif, fungsi dan piagam pelanggan organisasi dan unit. 4. Manifestasi pihak pengurusan dalam rangka memartabatkan imej organisasi.

Minit mesyuarat Kumpulan Mega PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 5

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

IMPAK KRITIKAL BIL

A

B

MASALAH

Penggunaan saiz lintasan yang tidak seragam Kekerapan

kerosakan

jalan ladang Kekerapan

C

PENCADANG A

B

C

AMIR

8

7

9

SHAROM

7

7

7

HJ. AMAT

5

8

2

SANY

9

9

9

IRWAN

6

5

7

IZWAN

7

9

8

SANY

5

7

6

HJ. AMAT

9

9

9

SHAHROM

2

4

3

kerosakan

sistem paip air di tandas pejabat.

D

E

F

Kegagalan

fungsi

kompenen pintu air. Masalah

pembuangan

sampah (tanah korekan) Masalah menurunkan bot di jeti. Kesukaran

G

menaiki

bot

penumpang ketika

air

PURATA 24 ÷ 3 8 21 ÷ 3 7 15 ÷ 3 5 27 ÷ 3 9 18 ÷ 3 6 24 ÷ 3 8 18 ÷ 3 6

surut. H

Penebat kilat dipintu air sering di panah petir. Saluran minyak hidraulik

I

mesin “backhoe” sering

27 ÷ 3 9 9÷3

pecah.

3

KEUPAYAAN MENYELESAI D

E

F

9

6

9

7

7

7

3

4

5

3

6

3

7

7

7

3

3

3

6

8

7

2

3

1

3

2

1

PURATA 24 ÷ 3 8 21 ÷ 3 7 12 ÷ 3 4 12 ÷ 3 4 21 ÷ 3 7 9÷3 3 21 ÷ 4 7 6÷3 2 6÷3 2

Jadual 1 : Kaedah Analisa Data Matrik

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 6

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Jadual 2 : Kaedah Data Matrik

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 7

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENJELASAN PROJEK Lintasan

: Lintasan adalah penghubung jalan yang merentangi sesuatu parit /longkang.

Saiz

: Saiz adalah ukuran suatu objek.

Tidak seragam

: Tidak sama atau tidak bersesuaian bentuknya

Penggunaan

: Suatu kerja atau kaedah yang digunakan untuk sesuatu tujuan.

Kajian daripada kumpulan didapati bahawa punca-punca masalah lintasan yang tidak seragam adalah disebabkan kurang kesedaran mengenai kepentingan penggunaan saiz lintasan. Penggunaan lintasan yang dibina tidak mengikut kesesuaian parit sediada menyebabkan pelbagai masalah dan kesan kepada penduduk kampung. Aliran air yang terhalang menyebabkan berlakunya banjir kilat. Kesan daripada berlakunya banjir menyebabkan kerosakan harta benda awam. Ini akan menjejaskan kredibiliti jabatan terhadap orang ramai. Bagi menyelesaikan masalah ini, kumpulan telah berbincang bersama jurutera mencadangkan penggunaan ERS (Easy Removing Slab). Hasil perbincangan kumpulan telah bersetuju supaya penggunaan ERS dijadikan projek kumpulan.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 8

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Masalah A

Penggunaan saiz lintasan yang tidak seragam Kaji selidik yang dilakukan sepanjang tempoh kajian, menunjukkan

Kekerapan saiz lintasan /pembetung yang digunakan tidak seragam. Sumber

Maklumat diperolehi daripada juruteknik kawasan dan aduan

Data

awam.

Implikasi Menyebabkan banjir kilat sering berlaku dan menyebabkan jika masalah masyarakat hilang kepercayaan terhadap jabatan. berlarutan

Masalah B

Kekerapan kerosakan jalan ladang. Berlaku 7 kali kekerapan pada 4 batang jalan ladang dalam tempoh

Kekerapan kajian. Sumber

1. Aduan daripada Penduduk

Data

2. Aduan daripada Juruteknik kawasan melalui laporan aduan.

Implikasi jika masalah

Kesukaran petani untuk mengeluarkan hasil pertanian.

berlarutan

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 9

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Masalah E

Masalah pembuangan sampah (tanah korekan).

Kekerapan

Berlaku 4 kali dalam tempoh kajian.

Sumber

1. Aduan daripada Penduduk

Data

2. Aduan daripada Juruteknik kawasan melalui laporan aduan.

Implikasi jika masalah

Jalan kotor dan menjadikan ruang jalan semakin mengecil.

berlarutan

Masalah G

Kesukaran penumpang menaiki bot ketika air surut.

Kekerapan

Berlaku 4 kali dalam tempoh kajian.

Sumber Data daripada laporan Bahagian Mekanikal Jabatan. Data Implikasi jika masalah

Kerja akan tertangguh dan menunggu masa air pasang.

berlarutan

Jadual 3 : Latar belakang empat (4) masalah yang dipilih

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 10

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

RASIONAL PEMILIHAN PROJEK INI

1. Mendapat peratusan tertinggi dalam Pareto Fenomena 2. Berdasarkan laporan jabatan dan aduan awam punca kekerapan kejadian banjir kilat. (jadual jumlah pembetung) 3. Jabatan mendapati saiz lintasan yang digunakan tidak seragam dan sukar dibersihkan mengakibatkan perjalanan air tersekat. 4. Kredibiliti jabatan agak tercabar sekiranya masalah ini tidak diselesaikan. Masalah ini berkaitan dengan bidang tugas dan objektif jabatan.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 11

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

MASALAH YANG DIHADAPI

KEKERAPAN BIL

MASALAH

2011

2012

SUMBER JUMLAH

Penggunaan A

lintasan

Okt

Nov

Dis

Jan

4

7

4

1

16

Juruteknik Kawasan

4

2

1

0

7

Juruteknik Kawasan

2

2

0

0

4

Juruteknik kawasan

2

1

1

0

4

Kakitangan Jabatan

saiz

yang

tidak

seragam B

E

Kekerapan

kerosakan

jalan ladang Masalah

pembuangan

sampah

( tanah

korekan ) Kesukaran penumpang G

menaiki bot ketika air surut.

Jadual 4 : Lembaran Semak Kekerapan Masalah

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 12

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

BIL

Penggunaan A

KEKERAPAN

MASALAH

KEKERAPAN

PERATUSAN

TERKUMPUL

PERATUSAN TERKUMPUL

saiz

lintasan yang tidak

16

16

51.62

51.62

7

23

22.58

74.20

4

27

12.90

87.10

4

31

12.90

100.00

seragam Kekerapan B

kerosakan

jalan

ladang Masalah E

pembuangan sampah

(tanah

korekan) Kesukaran G

penumpang menaiki bot ketika air surut.

JUMLAH:

31

100

Jadual 5 : Jadual Pareto Lembaran Semak

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 13

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

A

B

E

G

Jadual 6 : Rajah Pareto Fenomena

Tema pojek kami

: Penggunaan Saiz Lintasan Yang Tidak Seragam

Tema Projek Kami

: Kearah Meningkatkan Sistem Saliran Dan Penyelenggaraan Parit Yang Lebih Sempurna

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 14

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Jadual 7 : Strategi Lautan Biru

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 15

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

KAJIAN LATAR BELAKANG MASALAH UTAMA Sejumlah 25% saiz lintasan di kawasan

Daerah Kuala Langat didapati sukar

diselenggara menggunakan jentera. Pemerhatian dari juruteknik kawasan mendapati alur parit semakin mengecil dan lintasan tersebut tergantung. Ini menyebabkan laluan air tersekat yang mengakibatkan sering berlakunya banjir kilat kerana kadar aliran air yang mengalir bergerak perlahan. Berikut adalah statistik kejadian banjir sekitar Daerah Kuala Langat. KEJADIAN BANJIR KILAT

Okt 2011

Nov 2011

Dis 2011

Jan 2012

4

7

4

1

JUMLAH

16

Jadual 8 : Statistik Kejadian Banjir Kilat

100 90

Peratusan

80 70 60 50 40 30 20 10 0

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 16

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Gambar 1 : Berikut ialah gambar saiz lintasan yang tidak seragam untuk diselenggara secara kerap menggunakan jentera di Daerah Kuala Langat sepanjang tempoh kajian dari Oktober 2011 hingga Januari 2012.

Gambar 2 : Saiz LintasanTidak Seragam

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 17

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Gambar 3 : Aliran air tidak dapat mengalir dengan sempurna.

Gambar 4 : Laluan parit semakin mengecil.

Gambar 5 : Menyebabkan kerosakan harta awam. PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 18

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Gambar 6 : Menyebabkan berlakunya banjir kilat.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 19

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Gambar 7 : Boleh memberi kesan kepada imej jabatan untuk JPS menuju ke arah bertaraf dunia.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 20

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

20

20 ADUAN

18 16 14 12

10

DIS 2011 NOV 2011

8 6

OKT 2011

4 JAN 2012

2

0

Jadual 9 : Rekod Aduan Awam Berlakunya Banjir

Kumpulan telah mensasarkan 80% penurunan iaitu purata 1 aduan dalam sebulan :

1. Maklumat diperolehi daripada aduan awam. 2. Saiz lintasan yang tidak sesuai menghalang laluan air. 3. Kerja-kerja pembersihan sukar dilaksanakan di bawah / di dalam lintasan. 4. Struktur parit di lokasi lintasan semakin mengecil. 5. Sampah sarap mudah tersangkut dan menghalang laluan air.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 21

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Gambar 8 : Aduan Awam PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 22

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Gambar 9 : Aduan Awam

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 23

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

RESOLUSI JANGKAMASA PENDEK

Kumpulan telah bermesyuarat dengan ketua Jabatan untuk mengenalpasti resolusi jangkamasa pendek bagi menangani masalah ini sebelum punca masalah dan cadangan penyelesaian dikenalpasti. Kumpulan dan ketua jabatan telah bersetuju untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan di setiap lintasan yang bermasalah.

MENDEFINISIKAN MASALAH

KAEDAH 5W + 1H

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 24

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

MENYENARAI PUNCA-PUNCA MASALAH DENGAN RAJAH SEBAB DAN AKIBAT

RAJAH SEBAB DAN AKIBAT 1 PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 25

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

MENYENARAI PUNCA-PUNCA MASALAH DENGAN RAJAH SEBAB DAN AKIBAT

RAJAH SEBAB DAN AKIBAT 2

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 26

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

MENYUMBANG KEPADA MASALAH PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM 1

Lintasan bulat berisiko tinggi

2

Kejadian banjir

3

Cerucuk bakau dalam kawalan

4

Pembinaan lintasan mudah

5

Penduduk kampung kurang pemahaman

RAJAH SEBAB DAN AKIBAT 3

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 27

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENJELASAN PUNCA MASALAH

1. Lintasan bulat berisiko tinggi Lintasan yang berbentuk bulat bersaiz kecil daripada parit / longkang akan menghalang aliran air dan sampah sarap mudah tersekat di permukaan lintasan seterusnya mengakibatkan banjir.

2. Kejadian banjir Lintasan yang bersaiz kecil menyebabkan aliran air parit / longkang tidak lancar dan berlaku limpahan air semasa hujan lebat (banjir kilat).

3. Cerucuk bakau dalam kawalan Sukar untuk mendapatkan bekalan kayu bakau disebabkan ianya menjadi barang kawalan dan harga pasaran tinggi.

4. Pembinaan lintasan mudah Lintasan dibina secara mudah tanpa mengira keperluan saiz parit yang sesuai.

5. Penduduk kampung kurang pemahaman Kurang prihatin mengenai pembinaan lintasan yang boleh mengundang risiko berlakunya banjir kilat.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 28

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENGUMPULAN DATA SEBELUM HASIL PENYELESAIAN

KAEDAH 5W + 1H

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 29

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENGUMPULAN DATA SEBELUM PENYELESAIAN

Jadual 10: Lembaran semak data-data kekerapan punca-punca masalah telah kami kumpul selama 4 minggu iaitu bermula 4 Nov hingga 28 Nov 2011.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 30

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

KEKERAPAN

BIL

PM1 PM2 PM3 PM4 PM5

PUNCA – PUNCA MASALAH

Lintasan bulat berisiko tinggi Kejadian banjir Cerucuk bakau dalam kawalan Pembinaan lintasan mudah Penduduk kampung kurang pemahaman

JUMLAH:

4 Nov– 28 Nov 2011 JUMLAH M1

M2

M3

M4

7

7

7

7

28

2

0

2

3

7

0

3

2

0

5

0

3

2

0

5

7

7

7

7

28

16

20

20

17

73

Jadual 11: Data kekerapan punca-punca Penggunaan Saiz Lintasan Yang Tidak Seragam

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 31

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

BIL

PUNCA-

JUMLAH

KUMULATIF

PERATUSAN

KUMULATIF

PUNCA

KEKERAPAN

KEKERAPAN

KEKERAPAN

PERATUSANKEKERAPAN

28

28

38.36

38.36

28

56

38.36

76.72

7

63

9.58

86.30

5

68

6.85

93.15

5

73

6.85

100.00

MASALAH Lintasan bulat PM 1 berisiko tinggi Penduduk kampung PM 5 kurang pemahaman Kejadian PM 2 banjir Cerucuk PM 3

bakau dalam kawalan Pembinaan lintasan

PM 4 mudah JUMLAH:

73

100.00

Jadual 12: Jadual pareto menunjukkan peratusan kekerapan menyumbang kepada masalah Penggunaan Lintasan Yang Tidak Seragam dari 4 Nov 2011 hingga 28 Nov 2011.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 32

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

SASARAN PENURUNAN PUNCA-PUNCA MASALAH

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PM 1

PM 2

PM 3

PM 4

PM 5

PM1 Lintasan BulatPunca-punca Berisiko Tinggi. masalah PM5 Penduduk Kampung Kurang Pemahaman. PM2 Kejadian Banjir. PM3 Cerucuk Bakau Dalam Kaw alan. PM4 Pembinaan Lintasan Mudah.

Rajah Pareto 1 Kumpulan telah bersepakat mensasarkan penurunan kekerapan punca-punca masalah kerja-kerja membersihkan parit sehingga 80.00%. ASAS PENETAPAN SASARAN : 1. Keupayaan kumpulan. 2. Harapan yang diletak oleh pihak pengurusan terhadap kumpulan. 3. Berdasarkan kepada 2 bar pertama punca-punca masalah yang kami yakini dapat diselesai.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 33

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENGESAHAN MASALAH

Berdasarkan pemantauan di tapak yang dibuat oleh kumpulan untuk pada 4 Nov hingga 28 Nov 2011, mendapati bahawa masalah PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM masih serius iaitu sebanyak 18 Kekerapan.

Jadual 13 : Lembaran semak PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 34

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

CADANGAN PENYELESAIAN

MENGGUNAKAN TEKNIK RAJAH POKOK DAN DIANALISA DENGAN TEKNIK PRO DAN KONTRA Kumpulan telah membincangkan teknik dan kaedah penyelesaian yang akan digunakan.

Oleh

kerana

ahli-ahli

kumpulan

telah

menggariskan

beberapa

teknik/kaedah, maka kumpulan mengadakan sistem pemilihan dengan menggunakan Teknik „ Force Ranking‟ BIL

AHLI

A

B

C

1

Sharil

3

1

0

2

Sany

3

0

0

3

Irwan

3

0

3

4

Sharom

3

0

0

5

Izwan

0

3

0

6

Hj Amat

1

1

1

13

5

4

JUMLAH:

A

Rajah pokok dan Teknik Pro & Kontra

B

Rajahpokok & Kriteria Tambahan

C

Rajah pokok & analisa SWOT

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 35

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

MENYELESAIKAN MASALAH DENGAN RAJAH POKOK DAN DIANALISA DENGAN TEKNIK PRO DAN KONTRA. Kumpulan telah mengadakan sesi percambahan fikiran pada minggu pertengahan November 2011 untuk mencari cadangan penyelesaian dengan menggunakan kaedah Rajah Pokok. Untuk menentukan samada cadangan penyelesaian tersebut praktikal untuk dilakukan atau sebaliknya, kumpulan telah menggunakan teknik pro dan Kontra.

Rajah Pokok

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 36

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Jadual 14: Carta PDCA

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 37

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

MENCARI IDEA LINTASAN SLAB

Kumpulan kami telah mengadakan sesi percambahan fikiran bagi mencari idea alternatif bagi menyelesaikan masalah kerja-kerja pembersihan parit

dengan

menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut :1. Percambahan fikiran ( Brain Storming ) 2. Kreatif melalui peta minda ( Mind mapping ) 3. Kajian dan pemerhatian (Metafora )

Lukisan Teknikal Lintasan Slab PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 38

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Setelah

melalui

proses-proses

percambahan

fikiran,

mencari

idea

dengan

menggunakan kaedah kreatif melalui peta minda kemudian hasil daripada pemerhatian mekanisma, kumpulan kami telah mendapat satu idea, iaitu menggunakan kaedah Lintasan Slab. Perlaksanaan projek “Lintasan Slab” ini meliputi 5 fasa. Fasa pertama, kaji selidik, fasa kedua penyediaan alat, fasa ketiga ujikaji, fasa keempat aplikasi dan fasa kelima ialah penilaian. Bagi melicinkan proses perlaksanaan penggunaan lintasan slab, satu carta perbatuan telah dirangka. Program ini bermula minggu pertama hingga minggu ketiga

bulan

Februari 2012.

Gambar 8: Ujicuba 1 Lintasan Slab

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 39

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Perincian kos pelaksanaan „Penggunaan Lintasan Slab‟

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 40

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Berikut

ialah

cadangan-cadangan

penyelesaian

untuk

masalah

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM setelah dikenalpasti, dianalisa dan dihalusi melalui kaedah-kaedah percambahan fikiran, rajah pokok, teknik pro dan kontra. BIL

CADANGAN –

PUNCA-PUNCA MASALAH

CADANGAN

ANALISA

FAEDAH

TERIMA ()

KOS

TOLAK ( X )

PENYELESAIAN Lintasan

bulat

Gunakan

kaedah

1

Aliran

air

lebih 

RM4,779.00 berisiko tinggi.

lintasan slab (1)Gunakan

lancar. kaedah

Penduduk 2

kampung

lintasan slab

Menjimatkan

(2) Beri peringatan dari

pemantauan.

masa 

kurang

pemahaman. masa kesemasa. Menjimatkan Gunakan 3

kos

kaedah

Kejadian banjir.

kerosakan

hartalintasan slab awam. Cerucuk

bakau

Gunakan kaedah lintasan

Kurangkan

dalam kawalan.

slab

pembinaan.

Pembinaan

Gunakan kaedah lintasan

lintasan mudah.

slab

kos 

4

5

Mudah diselenggara.Jadual 15: Cadangan penyelesaian

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 41

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Memohon surat kelulusan daripada pihak pengurusan untuk menjalankan ujicuba keatas cadangan -cadangan penyelesaian.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 42

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Surat kelulusan daripada pihak pengurusan untuk menjalankan ujicuba keatas cadangan-cadangan penyelesaian.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 43

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENGUMPULAN DATA UJICUBA CADANGAN PENYESELESAIAN

KAEDAH 5W + 1H

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 44

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENGUMPULAN DATA PROJEK UJICUBA

Kumpulan kami telah membuat pengumpulan data kekerapan punca-punca masalah semasa ujicuba dijalankan selama 4 minggu iaitu bermula minggu pertama bulan Februari hingga minggu keempat bulan Feb 2012. Kaedah yang kami gunakan ialah melalui pemerhatian dan direkod menggunakan lembaran semakan.

KEKERAPAN PUNCA – PUNCA 6 Feb – 27 Feb 2012

BIL MASALAH

Jumlah M1

M2

M3

M4

PM1

Lintasan bulat berisiko tinggi.

5

4

5

6

20

PM2

Kejadian banjir.

1

0

0

0

1

PM3

Cerucuk bakau dalam kawalan.

0

0

0

0

0

PM4

Pembinaan lintasan mudah.

0

3

2

0

5

2

1

1

5

9

8

8

8

Penduduk

kampung

PM5

kurang

pemahaman.

JUMLAH :

11

35

Jadual 16 : Data kekerapan puca-punca masalah

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 45

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Jadual 17 : Lembaran semak kekerapan punca-punca masalah ujicuba I

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 46

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Jadual 18 : Lembaran semak data-data kekerapan masalah penggunaan saiz lintasan yang tidak seragam untuk tempoh minggu pertama FEB 2012 hingga minggu keempat FEB 2012 iaitu 11 kekerapan tidak memenuhi kehendak jabatan.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 47

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENCAPAIAN PENURUNAN PUNCA-PUNCA MASALAH

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PM 1

PM 2

PM 3

PM 4

PM 5

Punca-punca P M 1 Lintasan B ulat B erisiko Tinggi

PM 1

PM 2

PM 3

PM 4

PM 5

masalah

P M 5 P enduduk Kampung Kurang P emahaman P M 2 Kejadian B anjir P M 3 Cerucuk B akau Dalam Kawalan P M 4 P embinaan Lintasan M udah

Rajah Pareto 2 Rajah

Pareto

perbandingan

pencapaian

ujicuba

dan

sasaran

Peratusan penurunan kekerapan punca-punca masalah yang mampu dicapai untuk projek ujicuba yang telah kami jalankan hanya 79% berbanding 80% yang disasarkan.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 48

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PERUBAHAN PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Penganalisaan Kelemahan „Lintasan Slab‟ 1. Pembinaan lintasan dengan reka bentuk slab yang dilaksanakan kedudukannya tidak kukuh dan mudah bergerak dari kedudukan asal. Kekuatan slab juga diragui kerana reka bentuk yang kurang sesuai bagi tebing menanggung beban laluan kenderaan. 2. Paras

permukaan

lintasan

slab

tidak

sekata

menerima

bebanan.

Ini

menyebabkan kedudukan lintasan mendap dan mengakibatkan tebing runtuh menyekat aliran air. Selain daripada itu juga membahayakan kepada pengguna.

MENCARI IDEA BAGI MENGGANTIKAN KERJA-KERJA “LINTASAN SLAB” KEPADA PENGGUNAAN “EASY REMOVING SLAB” Kumpulan kami telah mengadakan satu lagi sesi percambahan fikiran bagi mencari idea baru bagi menggantikan PENGGUNAAN LINTASAN SLAB setelah kelemahan kaedah tersebut dikenal pasti dan dianalisa. Sesi tersebut telah dihadiri oleh semua ahli termasuk fasilitator dan diadakan di Pejabat JPS Daerah Kuala Langat. Kumpulan telah bersetuju menggunakan kaedah “EASY REMOVING SLAB” (ERS).

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 49

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Gambar 9 : Kaedah Lintasan Slab

Gambar 10 : Kaedah ERS

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 50

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENGHASILAN IDEA UNTUK KAEDAH ERS

Melalui satu sesi percambahan fikiran, kumpulan telah mendapat satu idea baru untuk menggunakan “ ERS ” iaitu : MASALAH

: Reka bentuk Lintasan Slab kedudukanya tidak kukuh dan mudah bergerak dari kedudukan asal, tidak mudah alih dan kekuatan slab juga diragui kerana reka bentuk yang kurang sesuai bagi menanggung beban laluan kenderaan

CARA

: Ubahsuai reka bentuk .

PERUBAHAN

: Menggunakan kaedah “ERS ( EASY REMOVING SLAB ) ”

Pelaksanaan projek perubahan ERS

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 51

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PERUBAHAN „ ERS‟

Kumpulan kami telah mengadakan sesi ujikaji bagi mencari reka bentuk yang sesuai, Hasil dari perbincangan kumpulan satu idea telah dicapai dan satu reka bentuk yang dinamakan ERS .

Lukisan Teknikal ERS

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 52

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

INFO „ ERS ‟

SPESIFIKASI Saiz

: 0.3 m ( TEBAL ) x 1.2 m ( LEBAR ) x 3.5 m (PJG)

BAHAN-BAHAN PEMBUATAN Bancuhan Konkrit No.25 Besi Y12

KOS PEMBUATAN Kos Bahan

: RM 4146.00

Lain-lain

: RM 355.00

JUMLAH:

RM 4501.00

Bagi melicinkan proses perlaksanaan kaedah ini, satu carta perbatuan telah dirangka. Program ini bermula minggu keempat Mac 2012.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 53

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PELAKSANAAN PROJEK UJICUBA KEDUA

PROSES PEMBUATAN/KAEDAH ERS ( EASY REMOVING SLAB )

Gambar 11 : Proses pembuatan ERS

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 54

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

CADANGAN PUNCA-PUNCA

PENYELESAIAN UJICUBA

BIL

PENYELESAIAN MASALAH

PERTAMA UJICUBA KEDUA

Lintasan bulat berisiko 1

Gunakan kaedah lintasan slab

ERS

tinggi. (1)Gunakan kaedah lintasan slab Penduduk kampung 2

(2) Beri peringatan dari masa

ERS

kurang pemahaman. kesemasa. 3

Kejadian banjir.

Gunakan kaedah lintasan slab

ERS

Gunakan kaedah lintasan slab

ERS

Gunakan kaedah lintasan slab

ERS

Cerucuk bakau dalam 4 kawalan. Pembinaan lintasan 5 mudah.

Jadual 19 : Cadangan-cadangan penyelesaian masalah Penggunaan Saiz Lintasan Yang Tidak Seragam

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 55

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENGUMPULAN DATA PROJEK UJICUBA KEDUA

Kumpulan kami telah membuat pengumpulan data kekerapan punca-punca masalah untuk ujicuba II selama 4 minggu mulai minggu pertama Mac 2012 hingga minggu keempat Mac 2012. Kaedah yang kami gunakan ialah melalui pemerhatian dan direkod menggunakan lembaran semakan.

KEKERAPAN BIL

PUNCA – PUNCA MASALAH

Mac 2012 JUMLAH M1

M2

M3

M4

PM1

Lintasan Bulat Berisiko Tinggi.

0

0

0

0

0

PM2

Kejadian Banjir.

1

0

0

0

1

PM3

Cerucuk Bakau Dalam Kawalan.

0

0

0

0

0

PM4

Pembinaan Lintasan Mudah.

0

0

0

0

0

PM5

Penduduk Kampung Kurang Pemahaman.

1

1

1

0

3

2

1

1

0

4

JUMLAH:

Jadual 20 : Data kekerapan punca-punca masalah untuk ujicuba II

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 56

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Jadual 21 : Lembaran semak kekerapan punca-punca masalah ujicuba II

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 57

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Jadual 22 : Lembaran semak data-data kekerapan masalah penggunaan saiz lintasan yang tidak seragam untuk tempoh minggu pertama MAC hingga minggu keempat MAC 2012 iaitu 2 kekerapan tidak memenuhi kehendak jabatan.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 58

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENCAPAIAN PENURUNAN PUNCA-PUNCA MASALAH

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PM 1

PM 2

PM 3

PM 4

PM 5

PM 1

PM 2

PM 3

PM 4

PM 5

PM 1

PM 2

PM 3

PM 4

PM 5

P M 1 Lintasan B ulat B erisiko Tinggi P M 5 P enduduk Kampung Kurang P emahaman P M 2 Kejadian B anjir P M 3 Cerucuk B akau Dalam Kawalan P M 4 P embinaan Lintasan M udah

Rajah Pareto 3 : Rajah Pareto perbandingan sasaran, pencapaian ujicuba I dan ujicuba II Perbandingan peratusan penurunan kekerapan punca-punca masalah yang mampu dicapai untuk projek ujicuba I dan ujicuba II. Kesimpulannya kumpulan telah berjaya menurunkan kekerapan punca-punca masalah sebanyak 98.00% berbanding 80.00% yang kami sasarkan, iatiu 18.00% melebihi sasaran.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 59

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

TINDAKAN PEMANTAUAN DAN PENYERAGAMAN

Nama

Aktiviti

Mula

Amirruddin

Memantau penggunaan ERS.

2 April 2012

Hj. Amat

Menerima laporan, menghantar borang kaji

2 April 2012

selidik kepada pelanggan.

Shahrom

Semakan borang kaji selidik / aduan.

2 April 2012

Sany

Kumpul semua data-data.

2 April 2012

Jadual 23 : Pemantauan keatas projek dari 2 April 2012

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 60

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Gambar 12 : ERS dilokasi

Gambar 13 : Kekuatan ERS terbukti

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 61

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Gambar 24 : Selepas penggunaan “EASY REMOVING SLAB” didapati sesuai bagi menggantikan penggunaan Lintasan Slab, kumpulan kami mengesyorkan kepada pihak pengurusan supaya penggunaannya diperluaskan. Pihak pengurusan bersetuju dan mengarahkan Bahagian Penyelenggaran JPS Kuala Langat menyeragamkan penggunaan „ERS‟ di Daerah Kuala Langat.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 62

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

TINDAKAN SUSULAN

Gambar 24 : Lawatan bersama dengan Bahagian JPS Negeri untuk membincangkan penggunaan ERS di setiap daerah di Negeri Selangor.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 63

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

ANALISA FAEDAH PROJEK

Penjimatan Masa Hasil kajiselidik yang kami buat melalui perbandingan masa yang digunakan untuk penggunaan Easy Removing Slab seperti berikut :

MASA UNTUK KERJA-KERJA PEMBINAAN

MASA UNTUK KERJA-KERJA

PEMBETUNG

“ERS”

(SEBELUM)

(SELEPAS)

Proses kerja untuk membina pembetung pada

Proses kerja-kerja pemasangan Easy Removing

setiap lintasan kelebaran 6m lebar mengambil

Slab dengan kelebaran 6m lebar mengambil masa

masa lebih kurang selama 6 jam.

selama 3 jam.

Jika 10 tempat x 6 jam = 60 jam.

Jika 10 tempat x 3 jam = 30 jam.

Penjimatan masa : 60jam – 30jam = 30jam

Peratusan Penjimatan Masa : 30 ÷ 60 x 100% = 50 %

Jadual 24 : Penjimatan masa

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 64

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012 Analisa Kos Faedah BUTIRAN KOS OPERASI MEMBINA PEMBETUNG 10 TEMPAT DI DAERAH KUALA LANGAT. BIL

PERKARA

KOS

AMAUN (RM)

1

Gaji (5) orang Pekerja Sebulan.

RM 1,500.00 x 5 orang

7,500.00

2

Sepanjang tempoh projek 7 bulan, 10 kali

RM 3,000.00 x 10 = RM 30,000.00 ÷

4,285.00

kerja pembinaan.

7 = RM4,285.00

3

Kerosakan tanaman dan harta awam

RM10,000.00 ÷ 7 = RM1,428.00

1,428.00

RM7,500.00 + RM4,285.00 +

13,213.00

sepanjang tempoh projek

4

Jumlah kos operasi sebulan

RM1,428.00

5

Jumlah kos operasi setahun

RM13,213.00 x 12 bulan

158,556.00

Jadual 25 : Analisa kos faedah sebelum projek

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 65

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

BUTIRAN KOS OPERASI EASY REMOVING SLAB 10 TEMPAT DI DAERAH KUALA LANGAT

BIL

PERKARA

KOS

AMAUN (RM)

1

Gaji dua (3) orang Pekerja Sebulan.

RM 1,500.00 x 3 orang

4,500.00

2

Sepanjang tempoh projek 7 bulan,10 kali

RM 4,501.00 x 10

6,430.00

pemasangan.

=RM45,010.00 ÷ 7 =RM6,430.00

3

Kos operasi sebulan.

RM4,500.00 + RM 6,430.00

10,930.00

4

Jumlah kos operasi setahun

RM10,930 x 12 Bulan

131,160.00

Jadual 26 : Analisa kos faedah selepas projek

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 66

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

BUTIRAN KOS EASY REMOVING SLAB BIL

PERKARA

KOS

AMAUN (RM)

1

Bancuhan Konkrit No.25

RM756.00

756.00

2

Besi Y12

RM2,868.00

2,868.00

3

Jentera

RM 350.00

350.00

5

Acuan

RM522.00

522.00

6

Alat tulis

RM5.00

5.00

Jumlah kos pemasangan ERS untuk 1 7

4,501.00 tempat

8

Jumlah kos untuk 10 tempat

RM4,501.00 x 10 tempat

45,010.00

Jadual 27 : Kos diperlukan untuk projek PENJIMATAN KOS SEBENAR AMAUN BIL

PERKARA

KOS (RM)

1

Kos sebelum penyelesaian.

158,556.00

2

Kos selepas penyelesaian

86,150.00

3

Kos Projek

45,010.00

4

Penjimatan Kos Setahun

158,556.00 – 86,150.00 – 27,396.00 45,010.00 5

Peratuasan Penjimatan kos

27,396.00 ÷ 158,556.00 x 100%

17.27%

Jadual 28 : Penjimatan sebenar PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 67

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

KEPUASAN PELANGGAN LUARAN

: Penduduk di sekitar kawasan projek amat berpuas hati dengan hasil penggunaan Easy Removing Slab yang dilakukan oleh pihak jabatan.

DALAMAN :

1) Memudahkan jabatan melaksanakan pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan parit. 2) Mengurangkan aduan daripada penduduk kampung.

Surat penghargaan daripada pihak JKKK kampung PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 68

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

SUMBANGAN PROJEK

KEPADA ORGANISASI Selepas projek, didapati masalah banjir kilat mampu diatasi. Penggunaan Easy Removing Slab ternyata lebih berkesan dan tiada lagi sampah sarap tersekat.

KEPADA AGENSI-AGENSI LAIN : 1. Projek ini telah mendapat pujian daripada Pihak JKKK. 2. Selain dari itu, projek ini juga mendapat pujian daripada Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Selangor.

KEPADA KUMPULAN Kumpulan kami merasakan kredibiliti jabatan lebih terserlah dalam menangani masalah dengan menggunakan pendekatan KIK.

KEPADA NEGARA 1. Dengan penggunaan Easy Removing Slab dapat mengawal kebersihan sistem saliran selaras dengan kempen Sungaiku Hidupku oleh kerajaan. 2 .Menerima seruan dasar-dasar kerajaan kearah peningkatan perkhidmatan yang lebih efisyen dan efektif serta memupuk semangat berdaya saing, kreatif dan berinovatif.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 69

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

FAEDAH-FAEDAH LAIN

1. Merealisasikan penggunaan Easy Removing Slab. 2. Meningkatkan imej Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Langat serta menjadi „benchmark‟ kepada jabatan lain di daerah dan Negeri Selangor. 3. Kakitangan bersedia melakukan perubahan kerja.

FAKTOR KEJAYAAN PROJEK INI

1. Perancangan yang teliti dan pengurusan yang berkualiti dari kumpulan. 2. Perkongsian maklumat dan pengetahuan diantara ahli kumpulan dan pihak pengurusan. 3. Kerjasama yang erat diantara ahli-ahli kumpulan dan juga pihak pengurusan. 4. Kesedian ahli kumpulan menjalankan tugas dengan komitmen yang begitu tinggi, tekun dan dedikasi.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 70

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

TINDAKAN SUSULAN Nama

Aktiviti

Mula

Hingga

30 April 2012

Berterusan

30 April 2012

Berterusan

Memantau penggunaan Easy Removing Slab di Sharil tapak. Menerima laporan, menghantar borang kaji Sharom selidik kepada pelanggan. Amirruddin

Semakan borang kaji selidik / aduan

30 April 2012

Berterusan

Izwan

Kompilasi semua data-data

30 April 2012

Berterusan

Jadual 29 : Pemantauan projek

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 71

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Surat daripada pihak pengurusan untuk penyeragaman

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 72

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Surat kelulusan daripada Pengarah JPS Negeri Selangor

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 73

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Manual prosedur kerja ERS

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 74

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

Manual prosedur kerja pemasangan dan keselamatan

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 75

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PENILAIAN AHLI KUMPULAN PERKARA DINILAI AHLI

HJ. AMAT

IT

KERJASAMA

KREATIVITI

PENGETAHUAN

PENGUCAPAN

KMK

AWAM

6

8

8

8

9

7

8

9

8

8

7

8

7

7

7

6

8

7

7

8

6

8

7

6

6

6

8

7

6

6

6

8

7

6

6

44 ÷ 7

56 ÷ 7

52 ÷ 7

48 ÷ 7

50 ÷ 7

=

=8

= 7.42

= 6.85

= 7.14

YAHAYA MUHAMAD IRWAN

SHARIL

AMIRUDDIN

SHAHROM

IZWAN

SANY

JUMLAH :

6.28 Jadual 30 : Penilaian ahli kumpulan selepas projek

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 76

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN Sepanjang kumpulan melaksanakan projek ini, terdapat beberapa masalah yang timbul dan pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah-masalah ini adalah seperti berikut :

MASALAH

PENYELESAIANAktiviti KIK dilakukan di luar waktu pejabat

1.

Kesempitan masa •

Setiap aktiviti dirancang dengan rapiSemangat rendah di

Motivasi ahli melalui perbincangan dan

2. kalangan ahli

dorongan dari fasilitator •

3.

Adakan sesi percambahan fikiran •

Kurang idea •

Rujuk kepada fasilitator

Banyakkan membaca buku-buku rujukan

Jadual 31 : Permasalahan dan penyelesaian

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 77

KUMPULAN INOVATIF & KREATIF 2012

PEMBELAJARAN SELEPAS PROJEK

1.

Ahli bekerjasama tekun erat dan mesra.

2.

Ahli kini lebih berdaya maju dan inovatif.

3.

Sikap tanggungjawab terhadap tugas lebih terserlah.

4.

Pengetahuan ahli tentang KIK kian bertambah.

5.

Ahli kini lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah dalam jabatan.

PENGGUNAAN SAIZ LINTASAN YANG TIDAK SERAGAM

Page 78