Langkah - Langkah Gambar

Langkah - Langkah Gambar 1. Masukkan butiran-butiran hakmilik bagi geran yang berkenaan. Contoh geran boleh dilihat dengan menekan butang Contoh...

0 downloads 28 Views 2MB Size
Langkah - Langkah 1. Tekan link yang berkenaan untuk memulakan proses permohonan

Gambar

Langkah - Langkah 1. Pilih Jenis dan Saluran Permohonan yang dikehendaki 2. Tekan butang Seterusnya untuk meneruskan proses permohonan

Gambar

Langkah - Langkah 1. Masukkan butiran-butiran hakmilik bagi geran yang berkenaan. Contoh geran boleh dilihat dengan menekan butang Contoh Hakmilik. 2. Tekan butang Semak untuk ke muka seterusnya.

Gambar

Langkah - Langkah

Gambar

1. Sekiranya pengguna memilih menggunakan peguam sebagai Saluran Permohonan di muka Jenis Permohonan, pengguna akan dibawa ke muka Maklumat Peguam dimana pengguna perlu melengkapkan butiran mengenai peguam yang telah diambil. 2. Tekan butang Kembali untuk ke muka sebelum atau tekan butang Seterusnya untuk ke muka yang seterusnya. 3. Jika pengguna tidak menggunakan peguam sebagai Saluran Permohonan, sila tinggalkan langkah ini dan maju terus ke langkah yang seterusnya.

*Ruang kosong pada bahagian Bandar dan Negeri akan terisi secara automatik apabila pengguna memasukkan nombor poskod di ruang Poskod

Langkah - Langkah

Gambar

1. Pengguna dikehendaki untuk mengisi butiran mengenai pemohon/pemilik tanah. 2. Tekan pada butang Simpan Maklumat apabila sudah selesai mengisi semua butiran yang dikehendaki. 3. Tekan butang Seterusnya sekiranya pengguna telah berpuas hati dengan butiran yang dimasukkan tadi atau tekan butang 4. Kemaskini untuk mengubah manamana butiran yang hendak dibetulkan  Tekan butang untuk kembali mengubah butiran  Tekan butang untuk membuang butiran yang mempunyai ralat.

*Ruang kosong pada bahagian Bandar dan Negeri akan terisi secara automatik apabila pengguna memasukkan nombor poskod di ruang Poskod

Langkah - Langkah

Gambar

1. Di muka Maklumat Penerima pengguna perlu mengisi segala butiran bagi melengkapkan borang tersebut. 2. Tekan pada butang Simpan Maklumat apabila sudah selesai mengisi semua butiran yang dikehendaki. 3. Tekan butang Seterusnya sekiranya pengguna telah berpuas hati dengan butiran yang dimasukkan tadi. 4. Tekan butang Kemaskini untuk mengubah butiran yang hendak dibetulkan  Tekan butang untuk mengubah butiran 

Tekan butang untuk membuang butiran yang mempunyai ralat.

*Ruang kosong pada bahagian Bandar dan Negeri akan terisi secara automatik apabila pengguna memasukkan nombor poskod di ruang Poskod

Langkah - Langkah 1. Pengguna akan dibawa ke muka Semakan Maklumat di mana segala butiran-butiran yang telah pengguna masukkan tadi akan dipaparkan. 2. Pengguna dikehendaki untuk mengesahkan butiran-butiran tersebut 3. Tekan butan Seterusnya jika semua butiran yang dipaparkan adalah seperti yang telah pengguna masukkan. 4. Sekiranya berlaku sebarang kesilapan, pengguna hendaklah menekan butang Kembali untuk ke muka yang sebelumnya.

Gambar

Langkah - Langkah 1. Sekiranya tiada sebarang masalah, akan keluar satu pop up window yang mengatakan bahawa permohonan pengguna telah berjaya dan pengguna akan terus dibawa ke muka Slip Pengesahan Permohonan 2. Pengguna perlu mencetak muka ini dengan menekan

butang sebagai bukti permohonan online telah dibuat.

Gambar