MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL)

2.1 Layari MyUPSI Portal di https://myupsi.upsi.edu.my/. 2.2 Masukkan Nama Pengguna (Username) dan Kata Laluan (Password). Bil. Proses Tindakan 1 Mele...

0 downloads 279 Views 485KB Size
MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL)

JABATAN BENDAHARI

POTONGAN ZAKAT/POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB) ONLINE (ZAKAT DEDUCTION/MONTHLY TAX DEDUCTION ONLINE) UPSI (ISO)/BEN/P06/MP07 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016

MANUAL PENGGUNA POTONGAN ZAKAT/ POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB) ONLINE (ZAKAT DEDUCTION/MONTHLY TAX DEDUCTION ONLINE) UPSI(ISO)/BEN/P06/MP02

Muka surat :1/7 Tarikh

: 8 JANUARI 2016

Pindaan

: 00

PENDAHULUAN 1.1

Manual Pengguna Potongan Zakat/Potongan Cukai Bulanan (PCB) Online disediakan bertujuan untuk memberi panduan kepada pengguna berkenaan kaedah membuat permohonan potongan gaji bagi tujuan bayaran Zakat/PCB secara online melalui Portal MyUPSI.

1.2

Proses permohonan potongan Zakat/PCB ini adalah seperti berikut:

1.3

B a y a

Bil.

Proses

Tindakan

1

Melengkapkan maklumat permohonan

Pemohon

2

Menghantar (Submit) maklumat permohonan

Pemohon

3

Menyemak dan meluluskan permohonan

Jabatan Bendahari

ran zakat melalui Sistem Zakat/PCB Online ini akan disalurkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk) setelah mengambilkira justifikasijustifikasi berikut: 1.3.1

Adalah lebih afdal membuat bayaran zakat kepada lembaga zakat negeri di mana pembayar zakat bekerja.

1.3.2

Pihak UPSI menjalin kerjasama dengan pihak MAIPk. Separuh daripada jumlah keseluruhan bayaran yang dibayar oleh kakitangan UPSI akan dipulangkan semula oleh MAIPk kepada Tabung Zakat UPSI dan seterusnya diagih-agihkan kepada asnaf-asnaf yang layak di kalangan pelajar dan kakitangan UPSI yang memerlukan.

1.3.3

Amaun potongan zakat yang dibuat layak mendapat pelepasan cukai pendapatan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

2.

TATACARA PERMOHONAN POTONGAN ZAKAT/PCB ONLINE 2.1

Layari MyUPSI Portal di https://myupsi.upsi.edu.my/.

2.2

Masukkan Nama Pengguna (Username) dan Kata Laluan (Password).

MANUAL PENGGUNA POTONGAN ZAKAT/ POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB) ONLINE (ZAKAT DEDUCTION/MONTHLY TAX DEDUCTION ONLINE) UPSI(ISO)/BEN/P06/MP02

2.3

Klik Menu Finance

2.4

Klik Submenu Zakat/PCB

Muka surat :2/7 Tarikh

: 8 JANUARI 2016

Pindaan

: 00

MANUAL PENGGUNA POTONGAN ZAKAT/ POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB) ONLINE (ZAKAT DEDUCTION/MONTHLY TAX DEDUCTION ONLINE) UPSI(ISO)/BEN/P06/MP02 2.5

Muka surat :3/7 Tarikh

: 8 JANUARI 2016

Pindaan

: 00

Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Klik butang Status untuk membuat semakan status permohonan potongan Zakat/PCB.

2.6

Klik butang Apply untuk membuat permohonan baru potongan Zakat/PCB. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

MANUAL PENGGUNA POTONGAN ZAKAT/ POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB) ONLINE (ZAKAT DEDUCTION/MONTHLY TAX DEDUCTION ONLINE) UPSI(ISO)/BEN/P06/MP02

2.7

Muka surat :4/7 Tarikh

: 8 JANUARI 2016

Pindaan

: 00

Lengkapkan maklumat yang diperlukan iaitu nombor telefon pejabat, nombor handphone, bulan serta tahun mula potongan.

2.8

Sebelum membuat pilihan kategori potongan yang dikehendaki, pemohon dinasihatkan supaya melihat contoh bagi kategori potongan yang berkenaan supaya pilihan yang dibuat adalah tepat.

2.9

Kemudian, pilih kategori potongan Zakat/PCB yang dikehendaki. Masukkan amaun potongan (jika berkenaan).

MANUAL PENGGUNA POTONGAN ZAKAT/ POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB) ONLINE (ZAKAT DEDUCTION/MONTHLY TAX DEDUCTION ONLINE) UPSI(ISO)/BEN/P06/MP02 2.10

Muka surat :5/7 Tarikh

: 8 JANUARI 2016

Pindaan

: 00

Sekiranya permohonan tuan/puan melibatkan potongan zakat, pastikan tuan/puan berniat untuk membayar zakat semasa mengisi borang ini seperti di Bahagian C skrin di bawah:

2.11

Setelah maklumat permohonan dilengkapkan, klik butang Save. Status permohonan tuan/puan akan menjadi Entry seperti di skrin di bawah. Tuan/Puan masih boleh mengemaskini (Edit) dan memadam (Delete) rekod permohonan jika permohonan masih berstatus Entry.

MANUAL PENGGUNA POTONGAN ZAKAT/ POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB) ONLINE (ZAKAT DEDUCTION/MONTHLY TAX DEDUCTION ONLINE) UPSI(ISO)/BEN/P06/MP02

2.12

Muka surat :6/7 Tarikh

: 8 JANUARI 2016

Pindaan

: 00

Sekiranya telah berpuas hati dengan maklumat permohonan tersebut, tuan/puan perlu menekan butang Submit supaya permohonan dihantar secara automatik ke Sistem MyFIS untuk tujuan kelulusan.

2.13

Pihak

Jabatan

Bendahari

akan

menyemak

dan

seterusnya

meluluskan

permohonan tuan/puan. 2.14

Permohonan yang telah diluluskan oleh Jabatan Bendahari akan dimaklumkan melalui email seperti berikut:

2.15

Tuan/puan tidak perlu mencetak dan mengemukakan Borang Pembayaran Zakat/PCB Melalui Potongan Gaji ke Jabatan Bendahari memandangkan maklumat permohonan akan dihubungkan terus ke Sistem MyFIS dan akan

MANUAL PENGGUNA POTONGAN ZAKAT/ POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB) ONLINE (ZAKAT DEDUCTION/MONTHLY TAX DEDUCTION ONLINE) UPSI(ISO)/BEN/P06/MP02

Muka surat :7/7 Tarikh

: 8 JANUARI 2016

Pindaan

: 00

diinput secara automatik pada bahagian potongan gaji setelah permohonan diluluskan.