MANUAL PROSES PROSES GAJI

HUBUNGKAIT INTEGRASI MODUL GAJI Pinjaman Payroll kakitangan Loanee ID Batch transaction DR LC Repayment Control CR Loan Principal CR …...

0 downloads 98 Views 7MB Size
MANUAL PROSES PROSES GAJI

Manual – Proses Gaji

Hakcipta Terpelihara Sistem yang dinyatakan di dalam dokumen ini adalah hakmilik terkawal produk yang dibangunkan oleh Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd. Produk ini adalah untuk kegunaan ke atas satu perkakasan komputer sahaja dan ianya tidak boleh disalin dalam apa jua bentuk/keadaan. (c) 2010 Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd. Hakcipta Terpelihara Sebarang penyalinan dan pengunaan kerja di dalam sebarang bentuk media samada elektronik, mekanikal dan sebagainya, termasuklah rakaman, penyalinan di dalam sebarang bentuk penyimpanan adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran dari pihak penerbit dan akan dikenakan tindakan undang-undang jika bersabit kesalahan.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

(2)

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENDAHULUAN .......................................................................................................................4 HUBUNGKAIT INTEGRASI MODUL GAJI ...............................................................................5 1.0

Bagaimana Untuk Mendaftar Maklumat Pekerja Baru ..........................................6

2.0

Bagaimana Untuk Mengemaskini Maklumat Pekerja Sedia Ada ................................12

2.1

Maklumat Pekerja ........................................................................................................12

3

Bagaimana Untuk Membuat Penahanan Gaji...........................................................18

4

Bagaimana Untuk Membuat Proses Kenaikan Gaji .................................................22

5

Bagaimana Untuk Merekodkan Tuntutan Kerja Lebih Masa..................................24

6

Bagaimana Untuk Merekodkan Perubahan Gaji ......................................................36

7

Bagaimana Untuk Merekodkan Tuntutan Pekerja...................................................40

8

Bagaimana Untuk Menjana Proses Gaji Bulanan .....................................................50

9

Bagaimana Untuk Mencetak Slip Gaji .......................................................................84

10

Cetakan Laporan Analisis .........................................................................................87

11

Cetakan Laporan Untuk Potongan/Caruman Badan Berkanun........................112

12

Cetakan Laporan Untuk Potongan Lain ...............................................................135

12.1

Borang EC ..............................................................................................................135

13

Bagaimana Untuk Merujuk Sejarah Gaji Pekerja ..............................................138

14

Pentadbiran Dan Tetapan Modul Gaji..................................................................148

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

(3)

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

PENDAHULUAN Manual ini adalah untuk personel-personel yang menggunakan atau yang ingin menggunakan atau menguruskan para pekerja yang menggunakan modul-modul Sistem Akaun Century. Pengguna yang ingin mengendalikan sistem ini dinasihatkan untuk sekurang-kurangnya meneliti sedikit (jika tidak membaca keseluruhan) kandungan manual ini sebelum menggunakan atau mengendalikan sistem.

Manual ini direka bagi merangkumi setiap aspek bagi modul Sistem Gaji di dalam Sistem Akaun Century. Ianya terbahagi kepada beberapa bahagian.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

(4)

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

HUBUNGKAIT INTEGRASI MODUL GAJI

Lejar Am (GL)

Pinjaman kakitangan

Payroll

Transaction DR Belanja (Kasar) CR Penyesuaian Gaji

Akaun Pembayaran Invoice DR Penyesuaian Bank CR Creditor

Loanee ID Batch transaction DR LC Repayment Control CR Loan Principal CR Interest Income

Buku Tunai Nett pay DR Penyesuaian Bank CR Bank

Adjustment only for staff loan creditor DR Creditor CR LC Repayment

Tuntutan & Pendahuluan Claimant ID

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

(5)

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

1.0

Bagaimana Untuk Mendaftar Maklumat Pekerja Baru

Tujuan : Untuk mendaftar maklumat pekerja baru atau untuk mengemaskini maklumat pekerja sedia ada sebelum proses gaji bulanan atau harian dilakukan. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti di bawah: Main Menu  Payroll  Penyelenggaraan  Maklumat Pekerja

Langkah 1 Masukkan maklum yang berkenaan di medan Keterangan Diri seperti berikut: Medan No. I/C (Lama) No. I/C (Baru) Warna I/C Alamat

Keterangan Masukkan nombor kad pengenalan lama pekerja Masukkan nombor kad pengenalan baru pekerja Masukkan warna kad pengenalan pekerja Masukkan alamat pekerja

Langkah 2 Masukkan maklumat yang berkenaan di medan Corak Bayaran seperti berikut:

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

(6)

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Medan Kategori A Kategori B Kod Kej Negeri Kumpulan Gaji Gred Jawatan Kod Jawatan Peringkat (P) Tangga (T) Kategori Elaun Klas Pasangan Anak anak Cek kepada Jabatan Kum Pembayar Jenis Kadar Corak Bayaran

Keterangan Pekerja boleh dikategori mengikut jenis tertentu. Cth: negeri Pekerja boleh dikategori mengikut jenis tertentu. Cth: tetap Kod negeri untuk pembayaran cukai pendapatan. Cth: Semenanjung Kumpulan gaji pekerja seperti Kumpulan sokongan dan Kumpulan Pengurusan dan Professional. Gred jawatan pekerja mengikut gred perjawatan yang telah ditetapkan oleh majikan. Kod jawatan pekerja yang telah ditetapkan oleh majikan. Peringkat gaji pekerja yang telah ditetapkan oleh majikan. Tangga gaji pekerja yang telah ditetapkan oleh majikan. Kategori elaun pekerja yang telah ditetapkan oleh majikan Klas pembayaran gaji pekerja seperti bulanan atau harian. Jumlah pasangan pekerja. Cth suami atau isteri. Jumlah anak anak pekerja Nama penerima sekiranya gaji dibayar melalui cek Jabatan pekerja tersebut Kumpulan pembayaran gaji pekerja samada bulanan atau harian. Jenis kadar pembayaran gaji pekerja iaitu standard atau lain lain jenis. Corak pembayaran gaji pekerja yang telah ditetapkan oleh

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

(7)

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Cara Pembayaran Sumber

majikan. Cara pembayaran gaji pekerja iaitu secara tunai, cek padaau autopay Sumber gaji pekerja berdasarakan ‘Pay Paytern’ atau lain lain sumber.

Langkah 3 Masukkan maklumat yang berkenaan di medan Maklumat Kemasukan Gaji seperti berikut:

Medan Kategori Pot Cukai Tarikh Lantik Tarikh Sah jawatan Tarikh Berhenti Tarikh Bayar Gaji Bulan Gerak Gaji Jumlah Cuti Gaji Pokok No. Fail Cukai Dikecualikan Cukai

Keterangan Kategori Potongan cukai pekerja. 1= Bujang, 2=Suami/isteri tidak bekerja. 3=Suami/isteri bekerja. Tarikh pekerja dilantik ke jawatan. Tarikh pekerja disahkan jawatan yang dipegang. Masukkan tarikh berhenti jika mempunyai maklumat. Tarikh gaji terakhir di bayar kepada pekerja tersebut. Masukkan bulan gerak gaji pekerja. Cth 4 untuk bulan April. Masukkan jumlah cuti tahunan pekerja Gaji pokok pekerja Masukkan nombor fail cukai pekerja Tanda ’tick’ atau tidak pada ruangan ini. Jika pekerja

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

(8)

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

dikecualikan cukai sila biarkan ruangan kotak ini kosong (untick).

Langkah 4 Masukkan maklumat yang berkenaan di medan ’USER FIELD’ seperti berikut:

Maklumat berkenaan ’user fileds’ dimasukkan jika ada keperluan penggunaan oleh pihak majikan. Langkah 5 Masukkan maklumat maklumat yang berkenaan dengan Kod Transaksi Tetap pekerja. a. Masukkan Jenis samada ganti nilai, tambahan, batal, ganti nilai bertarikh, tambahan bertarikh atau tambahan terbatal. b. Masukkan kod gaji yang berkaitan. c. Keterangan kod gaji akan dipaparkan secara automatik apabila kod gaji dipilih. d. Masukkan nilai yang berkenaan di medan nilai. e. Klik OK jika selesaikan memasukkan maklumat yang berkaitan.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

(9)

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Masukkan maklumat untuk informasi bank pekerja pada skrin Informasi Bank seperti dibawah.

Langkah 7 Masukkan maklumat potongan ke institusi seperti KWSP, SOCSO dan sebagainya di skrin Institusi. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 10 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Maklumat institusi boleh di buat penambahan dengan menekan butang ‘insert line’ atau boleh dipadamkan dengan menekan ‘delete line’.

Langkah 9 Klik OK bila selesaikan mengemaskini maklumat pekerja.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 11 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

2.0

Bagaimana Untuk Mengemaskini Maklumat Pekerja Sedia Ada

2.1 Maklumat Pekerja Tujuan : Untuk mengemaskini maklumat pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji– Penyelenggaraan - Maklumat Pekerja

Langkah 1 Masukkan maklum yang berkenaan di medan Keterangan Diri seperti berikut: Medan No. I/C (Lama) No. I/C (Baru) Warna I/C Alamat

Keterangan Masukkan nombor kad pengenalan lama pekerja Masukkan nombor kad pengenalan baru pekerja Masukkan warna kad pengenalan pekerja Masukkan alamat pekerja

Langkah 2 Masukkan maklumat yang berkenaan di medan Corak Bayaran seperti berikut:

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 12 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Medan Kategori A Kategori B Kod Kej Negeri Kumpulan Gaji Gred Jawatan Kod Jawatan Peringkat (P) Tangga (T) Kategori Elaun Klas Pasangan Anak anak Cek kepada Jabatan Kum Pembayar Jenis Kadar Corak Bayaran Cara Pembayaran Sumber

Keterangan Pekerja boleh dikategori mengikut jenis tertentu. Cth: negeri Pekerja boleh dikategori mengikut jenis tertentu. Cth: tetap Kod negeri untuk pembayaran cukai pendapatan. Cth: Semenanjung Kumpulan gaji pekerja seperti Kumpulan sokongan dan Kumpulan Pengurusan dan Professional. Gred jawatan pekerja mengikut gred perjawatan yang telah ditetapkan oleh majikan. Kod jawatan pekerja yang telah ditetapkan oleh majikan. Peringkat gaji pekerja yang telah ditetapkan oleh majikan. Tangga gaji pekerja yang telah ditetapkan oleh majikan. Kategori elaun pekerja yang telah ditetapkan oleh majikan Klas pembayaran gaji pekerja seperti bulanan atau harian. Jumlah pasangan pekerja. Cth suami atau isteri. Jumlah anak anak pekerja Nama penerima sekiranya gaji dibayar melalui cek Jabatan pekerja tersebut Kumpulan pembayaran gaji pekerja samada bulanan atau harian. Jenis kadar pembayaran gaji pekerja iaitu standard atau lain lain jenis. Corak pembayaran gaji pekerja yang telah ditetapkan oleh majikan. Cara pembayaran gaji pekerja iaitu secara tunai, cek padaau autopay Sumber gaji pekerja berdasarakan ‘Pay Paytern’ atau lain lain sumber.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 13 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Masukkan maklumat yang berkenaan di medan Maklumat Kemasukan Gaji seperti berikut:

Medan Kategori Pot Cukai Tarikh Lantik Tarikh Sah jawatan Tarikh Berhenti Tarikh Bayar Gaji Bulan Gerak Gaji Jumlah Cuti Gaji Pokok No. Fail Cukai Dikecualikan Cukai

Keterangan Kategori Potongan cukai pekerja. 1= Bujang, 2=Suami/isteri tidak bekerja. 3=Suami/isteri bekerja. Tarikh pekerja dilantik ke jawatan. Tarikh pekerja disahkan jawatan yang dipegang. Masukkan tarikh berhenti jika mempunyai maklumat. Tarikh gaji terakhir di bayar kepada pekerja tersebut. Masukkan bulan gerak gaji pekerja. Cth 4 untuk bulan April. Masukkan jumlah cuti tahunan pekerja Gaji pokok pekerja Masukkan nombor fail cukai pekerja Tanda ’tick’ atau tidak pada ruangan ini. Jika pekerja dikecualikan cukai sila biarkan ruangan kotak ini kosong (untick).

Langkah 4 Masukkan maklumat yang berkenaan di medan ’USER FIELD’ seperti berikut:

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 14 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Maklumat berkenaan ’user fileds’ dimasukkan jika ada keperluan penggunaan oleh pihak majikan. Langkah 5 Masukkan maklumat maklumat yang berkenaan dengan Kod Transaksi Tetap pekerja. f. Masukkan Jenis samada ganti nilai, tambahan, batal, ganti nilai bertarikh, tambahan bertarikh atau tambahan terbatal. g. Masukkan kod gaji yang berkaitan. h. Keterangan kod gaji akan dipaparkan secara automatik apabila kod gaji dipilih. i. Masukkan nilai yang berkenaan di medan nilai. j. Klik OK jika selesaikan memasukkan maklumat yang berkaitan.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 15 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Masukkan maklumat untuk informasi bank pekerja pada skrin Informasi Bank dibawah.

seperti

Langkah 7 Masukkan maklumat potongan ke institusi seperti KWSP, SOCSO dan sebagainya di skrin Institusi. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 16 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Maklumat institusi boleh di buat penambahan dengan menekan butang ‘insert line’ atau boleh dipadamkan dengan menekan ‘delete line’.

Langkah 9 Klik OK bila selesaikan mengemaskini maklumat pekerja.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 17 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

3

Bagaimana Untuk Membuat Penahanan Gaji

Tujuan: Untuk mengemaskini maklumat terperinci berkenaan dengan tahan gaji di medan ‘Tahan Gaji’ dan proses tahan gaji. Untuk mendapatkan skrin ini adalah seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – Tahan Gaji

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) untuk menambah rekod baru di skrin tahan gaji.

Langkah 2 Masukkan nombor kakitangan pekerja atau memilih dari tetingkap yang dipaparkan. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 18 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Nama kakitangan akan automatik dipaparkan apabila nombor pekerja dipilih atau dimasukkan. Klik OK.

Langkah 4 Masukkan maklumat mengenai tarikh mula gaji ditahan pada medan ‘Mula’, tarikh akhir gaji ditahan pada medan “Sehingga’ dan sebab sebab gaji di tahan pada medan ‘Sebab sebab’.

Langkah 5 Klik OK jika semua maklumat yang dimasukkan adalah betul. Langkah 6 Untuk mengemaskini maklumat tahan gaji, sila klik butang “UPDATE’. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 19 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 7 Kemaskini maklumat berkenaan dengan tarikh mula tahan gaji di medan ‘Mula’, tarikh akhir tahan gaji di medan ’Sehingga’ dan sebab sebab tahan gaji di medan ’Sebab sebab’. Klik OK jika selesai mengemaskini maklumat.

Langkah 8 Untuk memadamkan rekod yang sedia ada di dalam skrin tahan gaji, sila klik butang “DELETE’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 20 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 9 Klik YES jika bersetuju untuk memadamkan rekod yang dipilih.

Langkah 10 Rekod telah dipadamkan dengan dipaparkan maklumat seperti dibawah skrin tahan gaji iaitu: ‘all records in the selected list DELETED.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 21 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

4

Bagaimana Untuk Membuat Proses Kenaikan Gaji

Tujuan: Untuk mencipta ‘Proses Gerak Gaji’ gaji untuk menjana gaji setiap bulan berdasarkan kenaikan atau perubahan gaji. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Setup – Proses Gerak Gaji

Langkah 1 Untuk mengemaksini rekod sila klik butang UPDATE dan masukkan pada dan tarikh untuk kenaikan atau perubahan gaji. Langkah 2 Klik OK.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 22 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Klik OK. Langkah 4 Senarai pekerja yang akan menerima kenaikan atau perubahan gaji pada tarikh yang dipilih akan keluar pada skrin.

Langkah 4 Sila tanda (Mark) pada pekerja yang berkenaan. Klik OK. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 23 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Skrin mencetak Laporan akan dipaparkan. Selesai.

5

Bagaimana Untuk Merekodkan Tuntutan Kerja Lebih Masa

Pada kebiasaanya, elaun lebih masa untuk agensi kerajaan mempunyai kadar yang telah ditetapkan oleh pekeliling. Sebelum elaun lebih masa dijanakan, pengguna perlu memastikan kadar lebih masa telah ditetapkan di dalam sistem iaitu di skrin Kumpulan Majikan (seperti rajah dibawah).

Skrin Kumpulan Majikan © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 24 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Apabila kadar lebih masa telah ditetapkan di dalam Kumpulan Majikan pengguna boleh meneruskan proses penjanaan elaun lebih masa seperti dibawah.

Proses Langkah 1 Klik Gaji → Proses Gaji → Kemasukan OT

Langkah 2 Klik Add untuk kemasukkan elaun lebih masa baru.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 25 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Sila masukkan nombor kakitangan yang terlibat. Kemudahan carian juga disediakan untuk mencari nombor pekerja serta nama kakitangan. Tekan tab.

Langkah 4 Sistem secara automatik akan memaparkan nama pekerja dan Nombor Kad Pengenalan (Lama & Baru). ‘Cursor’ pula akan berada di medan ‘Tarikh Tuntutan’. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 26 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Sila masukkan tarikh tuntutan elaun ini dibuat. Bulan tuntutan mestilah sama dengan bulan proses gaji dilakukan. Klik OK.

Langkah 6 © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 27 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Sistem secara automatik akan memaparkan Gaji Pokok pekerja terbabit dan peratus ’Tuntutan Maksimum’ seperti yang telah ditetapkan awal lagi di skrin Kumpulan Majikan. Tekan tab.

Langkah 7 ’Cursor’ secara automatik akan berada di ruangan ’Keterangan Tuntutan’. Terdapat 5 jenis kadar lebih masa yang telah ditetapkan awal tadi (Jenis A, B, C, D dan E). Pengguna hanya perlu memasukkan jumlah masa di medan ’Jum. Masa’ dalam unit jam di dalam jenis kadar lebih masa yang bersesuaian.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 28 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Untuk kadar lebih masa yang tidak terlibat, pengguna masih perlu memasukkan nilai ke medan ini dengan memasukkan jumlah jam = 0.00 seperti yang ditunjukkan di bawah:

Skrin menunjukkan contoh kemasukan elaun lebih masa untuk sepadaauang pekerja. Langkah 9 Setelah selesai memasukkan jumlah jam elaun, klik OK.

Langkah 10 Sistem akan menyimpan rekod ini dalam status ’READY’. Jika terdapat sebarang perubahan, pengguna masih boleh melakukan kemaskini dengan menekan butang ’Update’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 29 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 11 Pengguna perlu memulakan semula penambahan rekod baru elaun lebih masa untuk pekerja lain mengikut urutan Langkah 1 hingga Langkah 10 jika ada. Jika tiada lagi penambahan rekod, sila ke Langkah 12 untuk meneruskan proses penjanaan elaun lebih masa. Langkah 12 Jika tiada sebarang perubahan, sila ’post’ rekod ini. Untuk ’post’ satu rekod: Sila klik → ‘Other Options’ → Post Currrent. Untuk ‘post’ satu batch dalam bulan yang sama: Sila klik → ‘Other Options’ → Post Batch

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 30 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 31 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

3.0 Antara Muka OT Tujuan: Antara muka OT adalah satu skrin yang digunakan untuk menjana jumlah OT dari skrin kemasukan OT ke dalam proses gaji. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik Gaji → Proses Gaji → Antara Muka OT .

Klik pada ’Antara Muka OT’.

Langkah 1 Klik ’Search’ untuk carian maklumat Kemasukan OT.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 32 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Sila masukkan ’Kumpulan Majikan’ yang berkenaan atau gunakan kemudahan carian di medan ini. Tekan tab.

Langkah 3 Sila masukkan Kod Transaksi Gaji untuk Elaun Lebih Masa di medan ’Kod Trans. Gaji’. Kemudahan carian juga disediakan untuk mencari kod Elaun Lebih Masa. Setelah selesai. Tekan tab.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 33 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Sila masukkan ’Bulan’ elaun ini dibuat mengikut bulan yang tarikh elaun ini dimasukkan. Tekan tab.

Langkah 5 Sila masukkan ’Tahun’ elaun ini dibuat mengikut bulan yang tarikh elaun ini dimasukkan. Tekan Masukkan.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 34 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Klik butang ’Upload’ untuk memuat naik rekod lebih masa dari skrin Kemasukan Lebih Masa tadi. Skrin akan menunjukkan mesej di bawah skrin yang proses memuat naik ini telah berjaya.

Skrin Antara Muka OT menunjukkan mesej Kemasukan Elaun Lebih Masa telah berjaya dimupadanaik.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 35 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

6

Bagaimana Untuk Merekodkan Perubahan Gaji

Tujuan: Untuk mengemaskini kod transaksi gaji sebelum memulakan proses menjana gaji. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu - Gaji → Proses gaji → Kemaskini Kod Transaksi gaji.

Langkah 1 Klik ’Search’ untuk membuat carian rekod Elaun Lebih Masa yang telah dimuatnaik tadi. Carian boleh dicari dengan pilihan carian yang disediakan (All, Selected, Repeat, Display & Browse). Ini hanya untuk memastikan rekod yang dimuat naik tadi terdapat di skrin Kemaskini Kod Transaksi Gaji ini. Rekod akan berada pada status ’READY’ dan pengguna masih boleh mengemaskini maklumat jika perlu. Rekod ini akan ditetapkan pada jenis ‘Kod Transaksi Tetap’ = Tidak Tetap. Jika tiada sebarang perubahan, klik ‘Close’ pada sebelah kanan atas skrin. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 36 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Sila klik Gaji → Proses Gaji → Proses Gaji

Langkah 3 Klik butang ‘Search’. Sila buat pilihan kumpulan gaji yang berkenaan di medan ’Kumpulan’. Klik OK.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 37 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Sila ’post’kan transaksi ini untuk menjana elaun kerja lebih masa yang telah dimuat turun tadi.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 38 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Status POSTED. Selesai

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 39 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

7

Bagaimana Untuk Merekodkan Tuntutan Pekerja

Tuntutan Potongan Cukai Tujuan: Skrin kemasukan data ini digunakan untuk membuat tuntutan cukai bagi setiap pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – PCB 2009 – Tuntutan Potongan Cukai

Klik pada Tuntutan Potongan Cukai.

Langkah 1 Untuk menambah rekod sila klik butang tambah (ADD). © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 40 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan maklumat berkenaan dengan Kumpulan bayaran, nama pekerja, bulan tahun dan amaun kawalan.

Langkah 3 Setelah selesai semua maklumat dimasukkan sila klik OK.

Langkah 7 Klik Post_Current untuk pos kan transaksi ini.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 41 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Untuk mengemaskini rekod sila klik butang ’UPDATE’ Langkah 9 Sila kemaskini semua maklumatyang berkaitan dan yang boleh dikemaskini. Klik OK bila selesai proses kemaskini rekod.

Langkah 10 Untuk memadamkan rekod sila klik butang ’DELETE’.

Langkah 11 Klik YES untuk memadam rekod yang tekah dipilih untuk dipadamkan.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 42 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

b. MBB dan NTK Tujuan: Skrin kemasukan data ini digunakan untuk merekod Manfaat Berupa Barangan (MBB) dan Nilai Tertentu Kediaman (NTK) untuk diambil kira semasa pengiraan PCB. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – PCB 2009 – MBB dan NTK

Klik pada MBB dan NTK.

Langkah 1 Untuk menambah rekod sila klik butang tambah (ADD)

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 43 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan maklumat pekerja di medan ‘Pekerja’ atau boleh memilih dari tetingkap pekerja. Nama pekerja akan dipaparkan secara automatik. Masukkan tahun semasa.

Langkah 3 Klik OK bila selesai memasukkan maklumat yang berkaitan. Langkah 4 Klik butang ’UPDATE’ untuk mengemaskini rekod yang sedia ada.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 44 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Klik butang OK apabila selesai proses mengemaskini data dalam MBB dan NTK. Langkah 6 Untuk memadamkan rekod yang sedia ada sila klik butang ’DELETE.

Langkah 7 Klik butang YES jika berseutuju untu memadamkan rekod yang dipilih ini.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 45 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Selesai.

c. Kemaskini PCB Tujuan: Skrin kemasukan data ini digunakan bagi memasukkan maklumat pekerja yang baru dari majikan yang lama (jika ada). Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – PCB 2009 – Kemaskini PCB

Klik pada Kemaskini PCB.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 46 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Untuk menambah rekod sila klik butang tambah (ADD). Masukkan maklumat maklumat yang berkaitan seperti di bawah:

Medan Pekerja Tahun Jumlah Pendappadaan Jumlah KWSP yang telah dibayar Jumlah Cukai yang telah dibayar Jumlah Zakat yang telah dibayar

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

Keterangan Nama pekerja Tahun pengiraan cukai Jumlah Pendapatan pekerja Jumlah KWSP yang telah dibayar Jumlah Cukai yang telah dibayar Jumlah Zakat yang telah dibayar

( 47 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Klik Ok bila selesaikan memasukkan semua maklumat yang berkaitan.

Langkah 3 Sila klik YES jika rekod ini adalah ok.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 48 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Untuk memadamkan rekod yang sedia ada klik butang ’DELETE’.

Langkah 5 Klik YES jika rekod yang dipilih adalah untuk dipadamkan.

Langkah 6 Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 49 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

8

Bagaimana Untuk Menjana Proses Gaji Bulanan Tujuan: Untuk menjana proses gaji.

Untuk memaparkan skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Proses Gaji – Proses Gaji

Klik pada ‘Proses Gaji’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 50 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Sila klik butang ”group’ untuk menjana gaji secara kumpulan, atau klik ’employee’ jika hendak menjana gaji secara pekerja atau pilih ’rerun’ jika hendak membuat ulangan menjana gaji.

PROSES NO. 1: MENJANA KERTAS GAJI Langkah 1 Masukkan nombor proses gaji pada medan ’Proses Gaji’ bermula dengan nombor 1. Langkah 2 Sila masukkan kumpulan pada medan ’Kumpulan’. Jika hendak menjana gaji dengan kumpulan atau pilih pekerja jika hendak menjana gaji mengikut pekerja tertentu. Langkah 3 Skrin ’Menjana Kertas Gaji’ akan dipaparkan. Klik butang ’Generate’. Langkah 4 Sistem akan mengambil sedikit masa untuk menjana kertas gaji ini. Skrin akan memaparkan seperti di bawah:

Skrin Menjana Kertas Gaji yang telah berjaya menjana kertas gaji. Sila tutup skrin. Klik ‘Close’ pada sebelah kanan atas skrin.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 51 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

PROSES NO. 2: UBAH KERTAS GAJI Langkah 1 Sila kembali ke Gaji → Proses Gaji → Proses Gaji. Langkah 2 Klik butang ’Group’. Sila buat pilihan kumpulan gaji yang berkenaan di medan ’Kumpulan’. Klik OK. Langkah 3 ’Cursor’ akan berada di medan ’Pilihan Proses’. Sila masukkan nombor proses gaji = 2. Klik OK.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 52 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Skrin ‘Penyata Gaji’ akan dipaparkan. Jika dana lihat didalam penyata untuk pekerja yang mendapat elaun lebih masa, amaun untuk elaun tersebut sudah dijana oleh proses gaji. Langkah 4 Input dari perubahan gaji bulanan dimasukkan elaun atau potongan. Masukkan perubahan gaji mengikut kod gaji, kumpulan bayaran, bulan dan tahun. Langkah 5 Klik Gaji → Gaji Process → Update ’Kemaskini Kod Transaksi Individu’. Skrin seperti dibawah:

Kemaskini Kod Transaksi Gaji Individu

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 53 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Klik ’Add’ untuk menambahkan rekod. Sistem akan secara automatik menjana nombor kumpulan pada medan ’Kumpulan Bayaran’. Sila masukkan kumpulan bayaran mengikut agensi dan pilih ’tab’. Langkah 7 Sila masukkan keterangan pada kod yang berkait dengan medan ’Kod Transaksi Gaji’. Pilih ’tab’. Langkah 8 Masukkan bulan kod gaji. Pilih ’tab’. Langkah 9 Masukkan kod transaksi dan tekan ’tab’. Langkah 10 Masukkan amaun pada medan ’Amaun Kawalan’. Masukkan akaun kawalan. Jika anda tidak pasti berapa amaun untuk rekod ini, sila masukkan apa apa amaun dahulu. Pilih ’tab’. Langkah 11 Sila pilih jenis ’kod transaksi tetap = Tetap’. Klik OK. Langkah 12 ‘Cursor’ akan berada di ruangan ‘No Pekerja’. Sila masukkan nombor pekerja dan gunakan butang carian untuk mencari nombor pekerja didalam sistem. Tekan ’tab’. Langkah 13 Sila masukkan jenis transaksi pekerja. • Tambahan – kod tambahan untuk elaun dan potongan • Ganti Nilai – Untuk milih kod ’ganti nilai’ dengan lain amaun. • Batal – Untuk pilihan batalkan kod • Ganti Bertarikh – Untuk memilih kod ’ganti nilai’ dengan lain amaun pada masa tertentu. • Tambahan Bertarikh – Kod tambahan untuk potongan atau elaun pada masa tertentu.

Langkah 14 Sila masukkan amaun untuk potongan/elaun . Tekan ‘tab’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 54 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 15 Sila masukkan tarikh mula untuk pembetulan. Tekan ‘tab’. Langkah 16 Sila masukkan tarikh akhir buat pembetulan. Tekan ‘tab’. Langkah 17 Sila masukkan alasan untuk pembetulan. Klik OK. Langkah 18 Jika masih ada kemasukan transaksi sila tekan ‘tab’ dan ulang.

Langkah 19 Jika tiada lagi transaksi yang hendak dimasukkan. Klik OK.

Langkah 20 Jika rekod ini telah selesai, sistema akan memaparkan skrin seperti dibawah:

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 55 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Klik ‘Yes’ jika rekod ini OK. Rekod akan disimpan sebagai READY status.

Langkah 21 Rekod ini perlu di ’post’. Sila klik ‘Other Options’ → Post Current. Skrin dibawah ini akan dipaparkan:

Langkah 22 Klik ‘Yes’ untuk ‘post’ rekod ini. Rekod ini akan bertukar menjadi status POSTED.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 56 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 23 Selesai Langkah 24 Pengguna boleh menyemak maklumat penyata gaji di skrin Penyata Gaji. Pastikan: (a) Jumlah Gaji Bercukai, Cukai Dipotong dan Gaji Bersih adalah betul. (b) Semua potongan dan elaun adalah betul. Laporan Laporan gaji seperti Laporan Potongan Institusi Perbezaan Gaji, Senarai Pindahan Bank dan lain lain juga boleh dijana setelah menjana proses nombor 2 ini. Langkah 25 Jika terdapat pembetulan, sila kemaskini rekod tersbut dengan menekan butang edit. Jika tiada pembetulan, sila ke PROSES GAJI NO. 3.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 57 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

PROSES GAJI NO. 3: MENCETAK KERTAS GAJI Langkah 1 Klik Payroll → Proses Gaji → Proses Gaji. Skrin di bawah akan dipaparkan.

Skrin Kawalan Pembayaran Gaji Langkah 2 Klik ’Group’ untuk memilih kumpulan pembayaran gaji. ’Cursor’ akan berada di medan ’Kumpulan’. Masukkan nama kumpulan atau gunakan kemudahan carian yang disediakan. Klik OK. Langkah 3

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 58 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Sila masukkan nombor ’3’ di medan ’Pilihan Proses’ untuk menjana proses gaji nombor 3. Klik OK. Langkah 4 Skrin ’Mencetak Kertas Gaji’ akan dipaparkan seperti di bawah.

Langkah 5 Tekan ’Print Register’ → untuk mencetak kertas gaji. Anda boleh memilih samada untuk mencetak mengikut susunan ’No Pekerja’ atau pun ’Nama’. Langkah 6 Pilihan mencetak akan dipaparkan seperti di bawah.

Sila klik PDF untuk mencetak kertas gaji.

Langkah 7 Semakan terakhir boleh dilakukan pada Laporan kertas gaji yang telah dicetak tadi. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 59 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Jika tiada pembetulan, sila ke Langkah 9 seterusnya. Jika terdapat pembetulan, sila rujuk proses no. 2. Pastikan dana telah mengenal pasti rekod yang hendak dibetulkan itu.

Langkah 9 Tutup skrin ‘Mencetak Kertas Gaji’. Sistem akan kembali ke menu utama proses gaji dan memaparkan status = ‘Y’ dari proses nombor 1 - 3 seperti di bawah.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 60 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 10 Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 61 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

PROSES GAJI NO. 4: CETAK LAPORAN PRA-PENUTUPAN Langkah 1 Klik Payroll → Proses Gaji → Proses Gaji. Langkah 2 Klik ’Group’ untuk memilih kumpulan pembayaran gaji. ’Cursor’ akan berada di medan ’Kumpulan’. Sila masukkan nama kumpulan atau gunakan kemudahan carian yang disediakan. Klik OK.

Skrin Kawalan Pembayaran Gaji yang menunjukkan status ‘Y’ dari proses nombor 1 – 3 dan sedia untuk menjana proses gaji 4.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 62 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Sila masukkan nombor ’4’ di medan ’Pilihan Proses’ untuk menjana Laporan kelompok pra-penutupan proses gaji. Klik OK.

Langkah 4 Skrin ’Laporan Kelompok Pra-Penutupan’ akan dipaparkan. Sila tekan ’Print’ untuk mencetak Laporan – Laporan untuk tujuan simpanan dan kelulusan.

Langkah 5 Sila klik butang ’Close’ untuk menutup skrin Laporan Kelompok Pra-Penutupan.

Langkah 6 Sistem akan kembali ke menu utama penjanaan proses gaji seperti di bawah. Status untuk proses nombor 4 akan bertukar ke ‘Y’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 63 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Proses gaji nombor 4 selesai dan status menunjukkan ‘Y’ dari proses nombor 1 hingga proses nombor 4.

Langkah 7 Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 64 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

PROSES GAJI NO. 5: MENCETAK SLIP GAJI Langkah 1 Klik Payroll → Proses Gaji → Proses Gaji. Langkah 2 Klik ’Group’ untuk memilih kumpulan pembayaran gaji. ’Cursor’ akan berada di medan ’Kumpulan’. Sila masukkan nama kumpulan atau gunakan kemudahan carian yang disediakan. Klik OK.

Skrin Kawalan Pembayaran Gaji yang menunjukkan status ‘Y’ dari proses nombor 1 – 4 dan sedia untuk menjana proses gaji 5.

Langkah 3 Sila masukkan nombor ’5’ di medan ’Pilihan Proses’ untuk membuat pengesahan pembayaran dan cetak slip gaji. Klik OK,

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 65 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Skrin ’Mencetak Slip Gaji’ akan dipaparkan. Sistem secara automatik akan memaparkan maklumat Jenis, Kumpulan, Bermula Dari Gaji dan Ke Gaji.

Skrin Mencetak Slip Gaji ini mempunyai 3 jenis Laporan yang perlu dicetak untuk melengkapkan proses gaji nombor 5. Peringatan: Apabila selesai proses gaji nombor 5, tiada pembetulan boleh dilakukan pada proses – proses sebelumnya. Sila pastikan kemaskini perubahan elaun/potongan telah disemak. Langkah 5 Untuk mencetak Laporan slip gaji, sila klik butang ’Advices’ → buat pilihan ‘Nombor Pekerja’ atau ‘Nama’. Langkah 6 Sila pilih pencetak yang berkenaan untuk mencetak slip gaji.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 66 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 7 Untuk mencetak senarai slip, sila klik butang ’Listing’ → buat pilihan ‘Nombor Pekerja’ atau ‘Nama’ dan buat pilihan jenis cetakan yang berkenaan.

Atau pilih nama pekerja

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 67 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Untuk pengesahan pembayaran gaji, sila klik butang ’Flag As Paid’. Langkah 9 Sila tekan ‘close’ untuk menutup skrin ‘Mencetak Slip Gaji’

Langkah 10 Sistem akan kembali ke skrin utama penjanaan proses gaji dan memaparkan status ‘Y’ untuk proses gaji nombor 5 seperti di bawah.

Skrin Kawalan Pembayaran Gaji yang menunjukkan proses nombor 5 telah selesai dengan status ‘Y’ dari proses 1 hingga proses 5 dan sedia untuk menjana proses 6. Langkah 11 Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 68 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

PROSES GAJI NO. 6: PENUTUPAN PEMPROSESAN GAJI Langkah 1 Klik Payroll → Proses Gaji → Proses Gaji. Langkah 2 Klik ’Group’ untuk memilih kumpulan pembayaran gaji. ’Cursor’ akan berada di medan ’Kumpulan’. Sila masukkan nama kumpulan atau gunakan kemudahan carian yang disediakan. Klik OK.

Skrin Kawalan Pembayaran Gaji yang menunjukkan status ‘Y’ dari proses nombor 1 – 5 dan sedia untuk menjana proses gaji 6. Langkah 3 Sila masukkan nombor ’6’ di medan ’Pilihan Proses’ untuk membuat penutupan proses gaji dan penjanaan potongan pinjaman. Klik OK.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 69 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Skrin ’Penutupan Pemprosesan Gaji’ akan dipaparkan. Sistem secara automatik akan memaparkan maklumat Jenis, Kumpulan, Bermula Dari Gaji dan Ke Gaji.

Skrin Penutupan Pemprosesan Gaji. Sistem akan memaparkan maklumat yang berkenaan di medan Kumpulan, Diskripsi kump, Tarikh Mula Gaji, Hingga dan post ke Tarikh. Langkah 5 Klik butang ’Generate’ → dan masukkan tarikh untuk ‘post’ gaji ke GL dan PC seperti dibawah dan klik OK.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 70 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Sistem akan memaparkan skrin ‘Menjana Potongan Pinjaman’ seperti rajah di bawah.

Sila klik butang ‘Generate’ untuk penjanaan potongan pinjaman dari Modul Payroll ke Modul Staff Loan. Langkah 7 Jika sistem berjaya menjana potongan pinjaman, skrin akan memaparkan mesej seperti rajah di bawah:

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 71 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Sila tutup skrin apabila penjanaan potongan pijaman ini selesai dengan menekan butang ‘close’.

Langkah 8 Sistem akan kembali ke skrin Penutupan Pemprosesan Gaji seperti di bawah.

Langkah 9 Tekan Cancel. Kemudian, klik OK. Langkah 10 Sistem akan kembali ke menu utama penjanaan proses gaji. Status untuk proses nombor 6 akan bertukar ke ‘Y’ menunjukkan ia telah selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 72 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Skrin kawalan pembayaran gaji menunjukkan status ‘Y’ dari proses gaji 1 - 6. Apabila proses gaji nombor 6 ini telah selesai, sistem telahpun menghasilkan jernal dan ‘AP Invoice’ untuk setiap potongan institusi yang terlibat. Manakala, modul ‘Staff Loan’ juga akan menghasilkan transaksi potongan pinjaman dalam status ‘Ready’ untuk setiap pekerja yang dikenakan potongan dari gaji mereka. Langkah 11 Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 73 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

PROSES GAJI NO. 7: POST KE BUKU TUNAI Langkah 1 Klik Payroll → Proses Gaji → Proses Gaji. Langkah 2 Klik ’Group’ untuk memilih kumpulan pembayaran gaji. ’Cursor’ akan berada di medan ’Kumpulan’. Sila masukkan nama kumpulan padaau gunakan kemudahan carian yang disediakan. Klik OK.

Skrin Kawalan Pembayaran Gaji yang menunjukkan status ‘Y’ dari proses nombor 1 – 6 dan sedia untuk menjana proses gaji 7.

Langkah 3 Sila masukkan nombor ’7’ di medan ’Pilihan Proses’ untuk membuat proses ’posting’ ke buku tunai (CB).

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 74 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Skrin ’Payroll Interface’ akan dipaparkan seperti rajah di bawah.

Sila klik ’Search’. Cursor akan berada di medan ’No Proses Gaji’. Sila masukkan nombor proses gaji yang berkenaan. Klik OK. Langkah 5 Skrin akan memaparkan Kumpulan, Nama Kumpulan, Tarikh Mula Gaji dan Tarikh Hingga. Klik Post. Langkah 6 Sistem akan memaparkan skrin ‘Payroll CB Interface’ seperti di bawah.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 75 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Sila buat pilihan Kaedah Mengeluarkan Cek. Cetakan Automatik: Gunakan pilihan ini sekiranya cek dikeluarkan menggunakan sistem. Pindahan Manual: Gunakan pilihan ini sekiranya cek ditulis atau disediakan secara manual (tidak menggunakan sistem). Langkah 7 Sila masukkan nombor permulaan cek (sekiranya kaedah pengeluaran cek secara manual dipilih). Setelah selesai, klik OK. Langkah 8 Skrin akan di atas akan tertutup secara automatik apabila proses berjaya dan kembali ke skrin ‘Payroll Interface’ seperti di bawah. Sila tutup dengan menekan butang ‘Close’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 76 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Sila tekan butang ‘Close; untuk keluar dari proses nombor 7 setelah selesai.

Langkah 9 Sistem akan kembali ke skrin utama penjanaan proses gaji dan status untuk proses nombor 7 akan bertukar ke ‘Y’ menandakan telah selesai.

Skrin kawalan pembayran gaji menunjukkan status ‘Y’ dari proses 1 hingga proses 7. Langkah 10 Apabila proses gaji nombor 7 ini telah selesai, sistem telah ‘posting’ gaji bersih ke Buku Tunai (CB). Baucar-baucar bayaran akan disediakan secara automatik mengikut bank dan individu yang berkenaan. Langkah 11 Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 77 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

PROSES GAJI NO. 8: LAPORAN KELOMPOK POST-PENUTUPAN Langkah 1 Klik Payroll → Proses Gaji → Proses Gaji. Langkah 2 Klik ’Group’ untuk memilih kumpulan pembayaran gaji. ’Cursor’ akan berada di medan ’Kumpulan’. Sila masukkan nama kumpulan atau gunakan kemudahan carian yang disediakan. Klik OK.

Skrin Kawalan Pembayaran Gaji yang menunjukkan status ‘Y’ dari proses nombor 1 – 7 dan sedia untuk menjana proses gaji 8.

Langkah 3 Sila masukkan nombor ’8’ di medan ’Pilihan Proses’ untuk membuat proses penutupan gaji.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 78 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Skrin ’Laporan Kelompok ’Post-Penutupan’ akan dipaparkan seperti di bawah.

Skrin Laporan Kelompok Post-Penutupan dari proses gaji nombor 8. Klik ’Print’ untuk mencetak Laporan berkenaan. Sila tekan → butang ‘Close’ apabila selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 79 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Skrin akan kembali ke menu utama penjanaan proses gaji seperti di bawah.

Skrin menunjukkan status proses gaji telah bertukar ke ’N’ dari proses nombor 1 – 8. Langkah 6 Proses seterusnya adalah penjanaan baucer – baucer potongan yang dijana dari proses gaji seperti potongan – potongan institusi di modul AP dan potongan pinjaman di modul ‘Staff Loan’. Sila semak di modul berkenaan. Langkah 7 Selesai. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 80 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Peringatan: Tiada sebarang perubahan atau kemaskini boleh dibuat di modul Payroll apabila penutupan ini dilakukan kerana Proses Penjanaan Gaji telah ditutup. Semakan boleh dibuat dengan mencetak Laporan – Laporan yang berkenaan dari modul ’Payroll’ ini.

6.0 Proses Menjana Disk Autopay Tujuan: Untuk menjana pembayaran gaji melalui autopay kepada bank dan sistem akan ’post’ secara automatik kepada buku tunai apabila selesai proses menjana disk autopay ini. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Proses Gaji – Menjana Disk Autopay

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 81 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang ‘Process’ dan ‘Create’ fail. Langkah 2 Masukkan kumpulan majikan pada medan ‘Kumpulan Majikan’, nama majikan akan dipaparkan secara automatik. Langkah 3 Masukkan kumpulan bayaran pada medan ’Kumpulan Bayaran’ dan diskripsi kumpulan akan dipaparkan secara automatik oleh sistem. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 82 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Masukkan kod bank yang berkaitan dengan pembayaran gaji pekerja melalui autopay. Sekiranya terdapat lebih dari satu bank untuk autopay, sila janakan proses ini satu persatu untuk semua bank yang berkaitan. Langkah 5 Masukkan bulan pada medan ’Bulan’, tahun pada medan ’Tahun’ dan tarik gaji dibayar pada medan ’Tarikh Dibayar’. Langkah 6 Sila klik pada butang ’Trail TFR. Janakan fail. Langkah 7 Selesai menjana fail Trail TFR, klik pada butang ‘DISK’ untuk menjana fail disket yang akan disimpan di dalam fail pengguna dan fail ini akan dihantar ke bank untuk senarai pembayaran gaji. Langkah 8 Klik butang ‘Post’ untuk mengepos transaksi pembayaran gaji melalui autopay ke akaun lejar am buku tunai. Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 83 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

9

Bagaimana Untuk Mencetak Slip Gaji

Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Cetak Slip Gaji’. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Cetak Slip Gaji

Klik pada ‘Cetak Senarai Slip Gaji’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 84 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Masukkan nombor kakitangan mula pada medan ‘ No. Pekerja Dari’ dan nombor kakitangan akhir pada medan ‘No. Pekerja Hingga’. Langkah 3 Masukkan kod jabatan pada medan ‘Jabatan’. Langkah 4 Masukkan bulan Gaji jana pada medan ‘Bulan Gaji’. Langkah 5 Masukkan tarikh laporan pembayaran Gaji pada medan ‘Tarikh Bayar’.

Langkah 6 Klik OK. Langkah 7 Pilih ‘Kumpulan Tuntutan’ dan ‘Dari’ dan ‘Ke’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 85 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 86 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

10 Cetakan Laporan Analisis 1.0 Laporan Maklumat Pekerja Tujuan: Untuk memaparkan keterangan maklumat pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seprti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Laporan Maklumat Pekerja

Klik ’Maklumat Pekerja’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 87 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang ‘Bank’ atau ‘Elaun’ atau ‘Skim’ Langkah 2 Masukkan ‘No. Pekerja From’ dan Masukkan ‘No. Pekerja To’.

Langkah 3 Masukkan ‘Jabatan’ pada medan Jabatan.

Langkah 4 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 88 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Selesai.

2.0 Ringkasan Maklumat pekerja Tujuan: Untuk memaparkan ringkasan rekod maklumat pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Ringkasan Maklumat Pekerja

Klik pada ’Ringkasan Maklumat Pekerja’

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 89 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search’. Langkah 2 Masukkan ‘Kumpulan Majikan’ dan ‘Jabatan’. Langkah 3 Sila tandakan pada kotak medan ‘Cetak Secara Jabatan’jika tidak sila jangan tandakan. Langkah 4 Pilih pada ‘Tertib Mengikut’ samada ‘Nombor Pekerja’ atau ‘Nama Pekerja’. Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Piihan Mencetak.

Selesai. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 90 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

3.0 Laporan Perbezaan Gaji Tujuan: Untuk memaparkan rekod perbezaan gaji. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seprti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Laporan Perbezaan Gaji

Klik pada ’Laporan Perbezaan Gaji’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 91 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Pilih pada medan ‘Jenis Laporan’ samada mengikut ‘ID Pekerja’ atau ‘ID Kumpulan’ atau ‘No. Process Gaji’. Langkah 3 Sila tandakan pada medan ‘Cetak Semua Rekod’ untuk mencetak semau rekod jika tidak jangan tandakan.

Langkah 4 Masukkan ‘Kumpulan’ of Gaji running pada ‘Kumpulan’ medan. Langkah 5 Jika pilih ‘Jenis Laporan’ mengikut ‘ID Pekerja’, sila Masukkan nombor kakitangan yang mula dan yang akhir dan Masukkan ‘Julat Kod Gaji’ from dan ‘Julat Kod Gaji’ pada medan ‘Julat Kod Gaji’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 92 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Masukkan ‘Tarikh Gaji Mula’ untuk gaji mula dan Masukkan ‘Tarikh Gaji Hingga’ untuk gaji akhir pada medan ‘Tarikh Gaji Mula’ dan medan ‘Tarikh Gaji Hingga’.

Langkah 7 © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 93 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

Selesai.

4.0

Laporan ringkasan gaji

Tujuan: Untuk memaparkan rekod ringkasan gaji. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Laporan Ringkasan Gaji

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 94 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Sila pilih ‘Date Range’ atau ‘Payrun Range’.

Langkah 2 Jika anda masukkan ‘Date Range’, ini akan dipaparkan dibawah skrin. Sila masukkan ‘Tarikh Mula’ dari mula dan masukkan‘Tarikh Akhir’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 95 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Sila pilih pada medan ‘Jenis Pekerja’ samada ‘keduanya’ atau ‘Bulanan’ atau ‘Harian’. Langkah 4 Sila tandakan ‘Sub- Jumlah Mengikut Jabatan’ jika anda mahu mencetak laporan mengikut ‘Sub –Jumlah Mengikut Jabatan’ jika tidak, sila unticks.

Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

Langkah 6 Jika anda memilih untuk mencetak rekod mengikut ‘Payrun Range’. Sila masukkan ‘No. Proses’ dai nombor proses mula dan ‘No. Akhir’ Gaji dijana.

Langkah 7 Pilih ‘Jenis Pekerja’ samada ‘Keduanya’ atau ‘Bulanan’ atau ‘Harian’ Langkah 8 Sila tandakan ‘Sub- Jumlah Mengikut Jabatan’ jika mahu mencetak rekod ini mengikut ‘Sub –Jumlah Mengikut Jabatan’ jika tidak sila unticks. Langkah 9 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 96 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Selesai 5.0

Laporan penyesuaian gaji

Tujuan: Untuk memaparkan rekod penyesuain gaji. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Laporan Penyesuaian Gaji

Klik pada ’Penyesuaian Gaji’

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 97 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang ’Search’. Masukkan tarikh mula jana rekod pada medan ‘Tarikh Mula’ dan tarikh akhir jana rekod pada medan ‘Tarikh Akhir’.

Langkah 2 Pilih ‘Jenis Pekerja’ samada ‘Semua’ atau ‘Bulanan’ atau ‘Harian’ atau ‘Pekerja’. Langkah 3 Masukkan nombor kakitangan pada medan ‘No. Pekerja’. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 98 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Masukkan jabatan mula pada medan ‘From Jabatan’ ke jabatan akhir pada medan ‘Hingga Jabatan’. Langkah 5 Jika anda mahu mencetak rekod ini mengikut sub total daripada jabatan, sila tandakan tanda pada medan ‘Sub-Jumlah Dari Jabatan’. Langkah 6 Sila pilih maklumat ‘Terperinci’ atau pilih ‘Ringkasan’ dari ringkasan laporan pada medan ‘Ringkasan/Terperinci’. Langkah 7 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

6.0

Laporan Akuan Agihan gaji

Tujuan: Untuk memaparkan laopran ‘Akuan Agihan Gaji’. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Laporan Akuan Agihan Gaji

Klik ’Akaun Agihan Gaji’ © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 99 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Masukkan ‘Kumpulan Majikan’ pada medan ‘Kumpulan Majikan’. Langkah 3 Masukkan No. Proses Gaji pada medan ‘No. Process Gaji’. Langkah 4 Masukkan bulan jana gaji pada medan ‘Bulan’ dan tahun jana pada medan ‘Tahun’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 100 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

7.0

Laporan Potongan Institusi

Tujuan: Untuk memaparkan laporan dari potongan institusi. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Laporan Potongan Institusi

Klik pada ‘Potongan Institusi’

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 101 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Masukkan ‘Kod Skim Institusi Dari’ dan ‘Kod Skim Institusi Hingga’. Langkah 3 Masukkan ‘Kumpulan Majikan’ pada medan ‘Kumpulan Majikan’. Langkah 4 Masukkan bulan pada medan ‘Bulan’dan Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 102 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

8.0

Laporan Kod Transaksi Gaji

Tujuan: Untuk memaparkan laopran ‘Kod Transaksi Gaji’. Untuk mendapatkan skrin, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Laporan Kod Transaksi Gaji

Klik pada ’Kod Transaksi Gaji’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 103 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Masukkan nombor kakitangan mula pada medan ‘No. Pekerja Dari’ dan Masukkan kakitangan akhir pada medan ‘No. Pekerja Ke’.

Langkah 3 Masukkan ‘Kod Trans Gaji Dari’ dan ‘Kod Trans Gaji Ke’.

Langkah 4 Masukkan ‘No.Process Gaji’, ‘Bulan’ dan ‘Tahun’. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 104 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

9.0

Laporan Pembayaran Gaji (Cek)

Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Pembayaran Gaji (Cek)’. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Laporan Pembayaran Gaji (Cek).

Klik pada ‘Pembayaran Gaji (Cek)’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 105 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Klik pada ‘Mod Proses’ dan pilih samada ‘No. Process Gaji’ atau ‘Julat Tarikh’ Langkah 3 Jika anda memilih proses mengikut ‘No. Proses Gaji’, sila masukkan nombor process ‘gaji’ pada medan ‘No. Proses Gaji’. Jika anda memilih proses mengikut ‘Julat Tarikh’, sila masukkan nombor process pada ‘Dari Tarikh’ dan tarik akhir pada medan ‘Hingga’.

Langkah 4 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 106 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

10.0 Senarai Pindahan Bank Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Senarai Pindahan Bank’. Untuk mendapat skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Analisis – Senarai Pindahan Bank

Klik pada ’Senarai Pindahan Bank’.

Langkah 1 Klik butang Search. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 107 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Klik pada ‘Mod Proses’ dan pilih samada ‘No. Process Gaji’ atau ‘Julat Tarikh’ Langkah 3 Jika anda memilih mengikut proses ‘No. Proses Gaji’, sila masukkan nombor proses ‘gaji’ pada medan ‘No. Proses Gaji’. Jika anda memilih mengikut proses ‘Julat Tarikh’, sila masukkan tarikh mula pada medan ‘Dari Tarikh’ dan tarikh akhir pada medan ‘Hingga’. Langkah 4 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 108 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

d. Laporan Pengiraan PCB Tujuan: Skrin ini digunakan untuk mencetak Laporan semakan formula PCB bagi pekerja tertentu, bagi bulan dan tahun tertentu. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – PCB 2009 – Laporan Pengiraan PCB

Klik pada ‘Cetak Senarai Slip Gaji’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 109 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Untuk mencetak laopran pengiraan PCB klik butang carian (SEARCH).

Langkah 2 Masukkan nombor pekerja, bulan dan tahun. Klik Ok. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 110 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Klik ‘Category A’ or ‘Category B’ or ‘Category C’.

Langkah 3 Klik butang mencetak untuk mencetak Laporan pengiraan PCB ini. Langkah 4 Laporan telah dijana. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 111 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

11 Cetakan Laporan Untuk Potongan/Caruman Badan Berkanun 1.0

Laporan Caruman Pencen (Format 1)

Tujuan: Untuk memaparkan laporan “Caruman Pencen’. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Laporan Caruman Pencen (Format 1 )

Klik pada ‘Caruman Pencen Format (1)’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 112 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Masukkan ‘Kod Skim Institusi’ dan Masukkan tarikh laporan pada medan ‘Tarikh Laporan’. Langkah 3 Masukkan kod ‘Kumpulan Majikan’. Langkah 4 Masukkan ‘No. Proses Gaji’ , Masukkan bulan Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’.

pada medan

‘Bulan’ dan

Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 113 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

2.0 Laporan Caruman Pencen (Format 1) - Jum Tujuan: Untuk memaparkan laporan “Caruman Pencen’ Format 1 - Jumlah. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Laporan Caruman Pencen (Format 1 ) - Jum

Klik pada ‘Caruman Pencen (Format 1 – Jum)

Langkah 1 Klik butang Search. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 114 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan ‘Kod Skim Institusi’ dan Masukkan tarikh laporan pada medan ‘Tarikh Laporan’. Langkah 3 Masukkan kod ‘Kumpulan Majikan’. Langkah 4 Masukkan ‘No. Proses Gaji’ , Masukkan bulan Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’.

pada medan

‘Bulan’ dan

Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 115 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

3.0 Laporan Caruman Pencen (Format 2C) Tujuan: Untuk memaparkan laporan “Caruman Pencen’. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Laporan Caruman Pencen (Format 2C)

Klik pada ‘Caruman Pencen (Format 2 C)’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 116 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Masukkan ‘Kod Skim Institusi’ dan Masukkan tarikh laporan pada medan ‘Tarikh Laporan’. Langkah 3 Masukkan kod ‘Kumpulan Majikan’. Langkah 4 Masukkan ‘No. Proses Gaji’ , Masukkan bulan Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’.

pada medan

‘Bulan’ dan

Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 117 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

4.0

Laporan Caruman Pencen (Format 3)

Tujuan: Untuk memaparkan laporan “Caruman Pencen’ (Format 3). Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Laporan Caruman Pencen (Format 3)

Klik pada ‘Caruman Pencen (Format 3)’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 118 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Masukkan ‘Kumpulan Majikan’ dan Masukkan tarikh laporan pada medan ‘Tarikh Akhir’. Langkah 3 Masukkan ‘No. Proses Gaji’, Masukkan bulan Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’.

pada medan

‘Bulan’ dan

Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

Selesai. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 119 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

5.0

Caruman KWSP Borang A

Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Caruman KWSP Borang A’. Untuk mendapatkan skrin ini, klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Caruman KWSP Borang A

Klik pada ‘Caruman KWSP – Borang A’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 120 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search. Langkah 2 Masukkan kod majikan pada medan ‘Kumpulan Majikan’. Langkah 3 Masukkan ‘No. Proses Gaji’. Langkah 4 Masukkan proses nombor Gaji pada medan ‘No. Proses Gaji’, Masukkan bulan pada medan ‘Bulan’. Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’ dan Masukkan nama pada medan ‘Pegawai’.

Langkah 5 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

Selesai © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 121 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

6.0

Laporan Potongan Zakat

Tujuan: Untuk memaparkan laporan Potongan Zakat. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Laporan Potongan Zakat.

Klik pada ’Potongan Zakat’.

Langkah 1 Klik butang Search. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 122 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan nombor kakitangan bermula dari pada medan ‘No. Pekerja Dari’ dan Masukkan nombor kakitangan yang akhir pada medan ‘No. Pekerja Ke’. Langkah 3 Masukkan nombor proses gaji pada medan ‘No. proses Gaji’ medan, Masukkan bulan pada medan ‘Bulan’ dan Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’.

Langkah 4 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 123 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

7.0

Laporan Caruman Perkeso (Borang 8A).

Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Caruman Perkeso (Borang 8A). Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Laporan Caruman Perkeso (Borang 8A).

Klik pada ’Caruman Perkeso (Borang A)’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 124 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang Search.

Langkah 2 Masukkan kod skim institusi pada medan ‘Kod Skim Institusi’. Langkah 3 Klik pada ‘Kumpulan Majikan’ medan dan pilih ‘Kumpulan Majikan’ Langkah 4 Masukkan pada ‘Kumpulan Majikan’ medan dan pilih kumpulan pekerja. Langkah 5 Masukkan nombor of Gaji process pada ‘No. Proses Gaji’ medan. Langkah 6 Masukkan bulan pada Medan ‘Bulan’. Langkah 7 Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 125 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak. Selesai.

8.0

Penyata Potongan Cukai CP159

Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Potongan Cukai CP159’. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Penyata Potongan Cukai CP159

Klik pada ‘Penyata Potongan Cukai CP159’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 126 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang carian (Search).

Langkah 2 Masukkan kumpulan pekerja pada medan ’Kumpulan Majikan’.

Langkah 3 Masukkan ’Kod Kerajaan Negeri’ dan Masukkan tahun pada medan ’ tahun’.

Langkah 3 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 127 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Selesai 9.0

Penyata Saraan

Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Penyata Saraan’. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Penyata Saraan

Klik pada ’Penyata Saraan’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 128 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang carian (Search). Masukkan kumpulan pekerja pada medan ‘Kumpulan Majikan’. Langkah 2 Masukkan kod kerajaan negeri pada medan ‘Kod Kerajaan Negeri’. Langkah 3 Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’.

Langkah 4 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

Langkah 5 Selesai

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 129 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

10.0 Senarai Borang CP159 Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Senarai Borang CP159’. Untuk mendapat skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Senarai Borang CP159

Klik pada ‘Senarai Borang CP159’.

Langkah 1 Klik butang carian (Search). © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 130 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan nombor kakitangan pada medan ‘No. Pekerja Dari’ dan Masukkan nombor akhir kakitangan pada medan ‘No. Pekerja Hingga’. Langkah 3 Masukkan ‘Kod Kerajaan Negeri’, Masukkan tarikh Masukkan tahun laporan pada medan ‘Year’.

pada medan ‘Tarikh’ dan

Langkah 4 Klik Ok. Klik Mencetak. Pilih Mencetak.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 131 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Selesai.

11.0 Potongan Cukai Pendapatan PCB Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Potongan Cukai Pendapatan PCB’. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Potongan Cukai Pendapatan PCB

Klik pada ‘Potongan Cukai Pendapatan PCB’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 132 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang carian (Search).

Langkah 2 Masukkan bulan laporan pada medan ‘Bulan’. Langkah 3 Masukkan tahun laporan pada medan ‘Year’. Langkah 4 Masukkan ‘Kod Kerajaan Negeri’ untuk laporan ini. Langkah 5 Masukkan ‘Kod Transaksi Gaji’ untuk laporan ini.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 133 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Klik OK. Klik Disk untuk menjana softcopy daripada laporan ini. Klik Mencetak untuk mencetak ’hard copy’ dari laporan ini. Pilih mencetak. Selesai

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 134 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

12 Cetakan Laporan Untuk Potongan Lain 12.1 Borang EC Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Borang EC’. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Borang EC

Klik pada ‘Borang EC’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 135 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang carian (Search).

Langkah 2 Masukkan nombor mula kakitangan pada medan ‘No. Pekerja Dari’ dan Masukkan nombor akhir kakitangan pada medan ‘No. Pekerja Hingga’. Langkah 3 Masukkan ‘Jabatan’. Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’. Nama pekerja pada medan ‘Nama Majikan’ dan alamat pekerja pada medan ‘ Alamat Majikan’ akan dipaparkan secara automatik dari sistem.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 136 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih mencetak. Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 137 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

13 Bagaimana Untuk Merujuk Sejarah Gaji Pekerja MAKLUMAT SEJARAH e. Kemaskini PCB Mod Papar Tujuan: Skrin paparan ini digunakan untuk memaparkan jumlah terkini pendapatan, KWSP, Zakat, PCB, tuntutan dan baki tuntutan bagi setiap pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – PCB 2009 – Kemaskini PCB (Mod Papar)

Klik pada ‘Kemaskini PCB’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 138 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Untuk menambah rekod yang sedia ada sila klik butang carian (SEARCH) dan pilih ALL atau SELECTED.

Langkah 2 Klik butang mencetak (MENCETAK).

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 139 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

1.0

Sejarah Penyata Gaji Lama (Bulan)

Tujuan: Untuk menyemak keseluruhan rekod slip gaji bulanan pekerja berdasarkan tarikh dan masa diproses. Dan juga untuk menyemak kod gaji. Ini adalah ‘Sejarah Penyata Gaji Lama (BLN)’ juga digunakan untuk menyelenggara untuk tarikh rekod gaji pekerja diproses. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Maklumat Pekerja – Sejarah Penyata Gaji Lama (BLN).

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 140 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang ‘Search’. Klik untuk semakan semua rekod atau pilih rekod tertentu sahaja.

Langkah 3 Klik butang mencetak untuk mencetak rekod yang dipilih. Langkah 4 Untuk mengemaskini rekod hanya dibenarkan pada rekod yang berstatus Open sahaja. Klik butang UPDATE untuk mengemaskini rekod.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 141 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

‘Sejarah Penypadaa Gaji Lama (BLN)’ Screen Langkah 5 Klik OK. Kemaskini rekod mengikut kod Gaji.

Langkah 6 Klik OK. Langkah 7 Klik butang DELETE jika hendak padamkan rekod yang berstatus Open. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 142 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Klik butang YES jika hendak memadamkan rekod yang dipilih.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 143 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

2.0 Sejarah Penyata Gaji Lama (TAHUN) Tujuan: Untuk menyemak ringkasan tahunan sejaran gaji lama berdasarkan rekod yang dipilih. Anda juga boleh menyemak mengikut tahun. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seprti di bawah: Main Menu – Gaji – Maklumat Pekerja –Sejarah Penyata Gaji Lama (THN).

’Sejarah Pekerja Penyata Gaji Lama (THN) Screen’

Langkah 1 Klik butang ‘Search’. Klik keseluruhan rekod untuk menyemak. Atau pilih rekod tertentu mengikut kod pekerja kod majikan atau tahun. Langkah 2 Klik butang ‘Others Option’ untuk menyemak semua rekod mengikut barisan. Langkah 3 Klik OK. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 144 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

3.0 Sejarah Pekerja Tujuan: Untuk menyemak sejarah pekerja dari proses gaji dalam system. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seprti dibawah: Main Menu – Gaji – Maklumat Pekerja – Sejarah Pekerja

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 145 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang ‘Search’. Pilih semua rekod yang disemak untuk melihat sejarah pekerja atau pilih rekod tertentu sahaja. Langkah 2 Klik butang ‘View’ untuk memaparkan rekod mengikut garisan. Langkah 3 Klik OK. Rekod ini tidak boleh dikemaskini (update) atau di padamkan (delete). Langkah 4 Klik butang ‘Others Option’ untuk memilih rekod mengikut tahun. Langkah 5 Klik butang ‘Mencetak’ untuk mencetak rekod.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 146 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Selesai

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 147 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

14 Pentadbiran Dan Tetapan Modul Gaji 4.0 Pra Aktif Laporan Tujuan: Untuk mencipta ‘Pra Aktif Laporan’ gaji adalah untuk menjana Laporan. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Setup – Pra Aktif Laporan

Langkah 1 Sila klik butang tambah (ADD) untuk menambah rekod baru.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 148 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan padaau pilih jenis Laporan pada medan ‘Jenis’ (Contoh: PS (Laporan Penyesuaian Gaji), EC (EC Form) dan CP (Laporan CP 159). Langkah 3 Masukkan atau pilih kumpulan Laporan pada medan ‘Kumpulan’. Langkah 4 Masukkan atau pilih kod untuk Kerajaan Negeri pada medan ‘Kod Kerajaan Negeri’. Langkah 5 Klik OK. Langkah 6 Untuk memadam rekod yang sedia ada sila klik butang DELETE.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 149 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 7 Klik YES jika setuju untuk memadamkan rekod yang dipilih.

Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 150 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

12.0 Daftar Kawalan No. Proses Gaji Tujuan: Untuk mencipta ‘Daftar Kawalan No. Procses Gaji’ adalah sebagai rujukan pada medan ‘No Proses Gaji’. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Setup – Daftar Kawalan No. Proses Gaji

Klik pada ‘Daftar Kawalan No Process Gaji’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 151 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang carian (Search) untuk memilih ‘Kumpulan Bayaran’.

Langkah 2 Masukkan ‘Tarikh Dari’ – tarikh mula dan ‘Tarikh Hingga’ – tarikh akhir untuk proses gaji.

Langkah 3 Klik pada butang mencetak dan cetak Laporan ‘Daftar Kawalan No. Proses Gaji’. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 152 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Pilihan mencetak. Selesai.

13

Borang EC

Tujuan: Untuk memaparkan laporan ‘Borang EC’. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Laporan Berkanun – Borang EC

Klik pada ‘Borang EC’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 153 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang carian (Search).

Langkah 2 Masukkan nombor mula kakitangan pada medan ‘No. Pekerja Dari’ dan Masukkan nombor akhir kakitangan pada medan ‘No. Pekerja Hingga’. Langkah 3 Masukkan ‘Jabatan’. Masukkan tahun pada medan ‘Tahun’. Nama pekerja pada medan ‘Nama Majikan’ dan alamat pekerja pada medan ‘ Alamat Majikan’ akan dipaparkan secara automatik dari sistem.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 154 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Klik OK. Klik Mencetak. Pilih mencetak. Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 155 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

PENYELENGGARAAN Dokumen ini menyenaraikan semua keperluan aktiviti yang berkaitan dengan system gaji dalam SAGA-Century. 1.0 Kumpulan Pekerja Tujuan: Untuk mencipta kumpulan pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji– Setup – Kumpulan Pekerja/Gaji

Klik pada ‘Kumpulan Pekerja/Gaji’.

Langkah 1 Klik butan tambah (ADD) untuk menambah kumpulan gaji pekerja.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 156 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan nama pendek ‘Kumpulan’. Masimum 3 karektor. Masukkan nama panjang atau keterangan di medan ‘Keterangan’. Maksimum 30 karektor. Langkah 3 Klik Ok untuk menyimpan maklumat tersebut. Langkah 4 Klik butang ‘Update’ unutk mengemaskini rekod yang sedia ada

Langkah 3 Klik OK bila selesai mengemaskini rekod. Langkah 4 Untuk memadamkan rekod yang sedia ada sila klik butang DELETE.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 157 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Klik YES jika berstuju memadamkan rekod yang telah dipilih.

Langkah 6 Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 158 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

2.0 Gred Jawatan Tujuan: Untuk mengemaskini maklumat gaji ‘gred jawatan/pekerja’ yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatda skrin ini sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Setup – Gred Jawatan/Pekerja

Klik pada ‘Gred Jawatan/Pekerja’.

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) untuk menambah maklumat untuk gred jawatan.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 159 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan kod gred jawatan di medan ‘Gred Jawatan’. Langkah 3 Masukkan keterangan untuk gred jawatan di medan ‘Keterangan’. Langkah 4 Klik OK. Selesai. Langkah 5 Untuk mengemaskini rekod sedia ada sila klik butang UPDATE.

Langkah 6 Sila klik OK jika selesai mengemaskini rekod © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 160 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 7 Untuk memadamkan rekod yang sedia ada sila klik butang DELETE.

Langkah 8 Klik butang YES jika setuju untuk memadamkan rekod yang dipilih.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 161 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

3.0 Jawatan Pekerja Tujuan: Untuk mencipta ‘jawatan pekerja’ untuk maklumat gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Setup – Jawatan Pekerja

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) untuk kod ‘Jawatan’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 162 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan keterangan di medan ‘Keterangan’.

Langkah 3 Untuk mengemaskini rekod sila klik butang UPDATE.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 163 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Klik OK setelah selesai proses mengemaskini.

Langkah 5 Klik butang DELETE untuk memadam rekod yang sedia ada yang belum ada transaksi lagi. Langkah 6 Selesai.

4.0 Jadual Gaji Tujuan: Untuk mencipta ‘Jadual Gaji’ untuk maklumat gaji yang berkenaan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Setup – Jadual Gaji

Klik pada ‘Jadual Gaji SSM’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 164 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) untuk menambah maklumat dalam Jadual Gaji

Langkah 2 Klik ‘Masukkan ‘atau ‘Select’ kod gaji pada medan ‘Kod Gaji’. Langkah 3 © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 165 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Sistem akan secara automatik memaparkan keterangan ‘Kod Gaji’ pada medan ‘Diskripsi Kod’. Langkah 4 Klik ‘Masukkan’ atau pilih kumpulan pada medan ‘Kumpulan’. Langkah 5 Sistem akan secara automatik memaparkan keterangan ‘Kumpulan’ pada medan ‘Nama Kumpulan’. Langkah 6 Klik ‘Masukkan’ atau pilih gred jawatan pada medan ‘Gred Jawatan’. Langkah 7 Sistem akan secara automatik memaparkan keterangan ‘Gred Jawatan’ pada medan ‘Diskripsi Gred’. Langkah 8 Klik ‘Masukkan’ atau pilih jawatan pada medan ‘Jawatan’. Langkah 9 Sistema akan secara automatik memaparkan keterangan ‘Jawatan’ pada medan ‘Nama Jawatan’. Langkah 10 Klik OK. Langkah 11 Klik ‘Masukkan’ untuk maklumat ‘Peringkat (P)’, Tangga (T) dan‘Gaji” Langkah 12 Klik OK. Langkah 13 Jadual Gaji boleh dikemaskinikan dengan menekan butang ‘UPDATE’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 166 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 14 Untuk memadamkan rekod Jadual Gaji sila klik butang padam (DELETE). Langkah 15 Klik OK. Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 167 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

5.0 Skim Institusi Tujuan: Untuk mencipta ‘Skim Institusi’ untuk maklumat yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seprti dibawah: Main Menu – Gaji – Setup – Skim Institusi

Klik pada ‘Skim Institusi’.

Langkah 1 © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 168 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Klik butang tambah (ADD) dan masukkan kod pada medan ‘Kod’.

Langkah 2 Klik OK. Masukkan keterangan yang berkaitan pada medan seperti di bawah:

Medan Ringkasan Kod Keterangan Kod Kod Gaji Sumbangan Majikan Kod Gaji Sumbangan Pekerja Kumpulan Majikan Potongan Kepada © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

Keterangan Masukkan kod yang ringkas (Skim) Masukkan keterangan kod /kod panjang Masukkan Kod sumbangan majikan MasukkanKod sumbangan pekerja Masukkan kumpulan majikan Masukkan potongan kepada ( 169 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Klik OK. Langkah 4 Untuk mengemaskini rekod sila klik butang ‘UPDATE’. Klik OK.

Langkah 5 Untuk memadam rekod sila klik butang padam (DELETE). Klik OK.

Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 170 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

6.0 Matrik Potongan Institusi

Tujuan: Untuk mencipta ‘Matrik Potongan Institusi’ gaji untuk maklumat gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Setup – Matrik Potongan Institusi Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) dan masukkan atau pilih kod skim pada medan ‘Kod Skim’.

Klik pada ‘Matrik Potongan Kepada Institusi’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 171 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Sila klik ok.

Langkah 3 Sila masukkan jumlah sumbangan majikan (%) dan jumlah sunbangan pekerja (%) pada medan Sumbangan (Kod Sumbangan Majikan) dan Sumbangan (Kod Sumbangan Pekerja).

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 172 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Klik OK.

Langkah 4 Masukkan maklumat untuk ‘Kadar Gaji Sebulan Dan Kadar Potongan Sebulan’ pada medan ‘Dari’, ‘Hingga’, ‘Majikan’, ‘Pekerja’ dan ‘Jumlah’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 173 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Sila tekan butang ‘insert line’ untuk menambah rekod dan klik ‘delete line’ untuk memadam rekod. Langkah 6 Untuk mengemaskini rekod yang sedia ada, sila klik butang ‘UPDATE’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 174 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 7 Sila kemaskini rekod sumbangan (%) majikan dan pekerja dan lain lain rekod yang berkaitan. Langkah 8 Sila Klik OK apabila selesai mengemaskini rekod. Langkah 9 Sila klik butang ’DELETE’ apabila hendak memadamkan rekod yang sedia ada. Klik OK untuk memadamkan rekod.

Selesai. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 175 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

7.0 Jadual Elaun Tujuan: Untuk mencipta ‘Jadual Elaun’ gaji untuk maklumat gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Setup – Jadual Elaun

Klik pada ‘Jadual Elaun’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 176 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Untuk menambah rekod sila klik butang ‘ADD’ untuk menambah rekod dalam maklumat pada ‘Jadual Elaun’.

Langkah 2 Masukkan atau pilih kod gaji pada medan ‘Kod Gaji’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 177 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Sistem akan secara automatik memaparkan keterangan kod gaji pada medan ‘Diskripsi Kod’ dan juga memaparkan keterangan pada medan ‘Masa Digunakan’. Langkah 4 Masukkan dan pilih kumpulan gaji pada medan ‘Kumpulan’. Langkah 5 Sistema akan secara automatik memaparkan keterangan kumpulan gaji pada medan ‘Diskripsi Kump’. Langkah 6 Klik OK. Langkah 7 Masukkan atau pilih kategori pada medan ‘Kategori’. Dua pilihan kategori yang mana ‘Kategori’ dan ‘Gred’. Langkah 8 Jika anda memilih kategori pada medan ‘Kategori’, sila klik OK. Dan sila masukkan maklumat pada yag berkaitan berdasarkan pada medan ‘Kategori’ seperti di bawah: © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 178 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Medan Kategori Julat Gaji Dari Julat Gaji Hingga Kadar Sebulan

Keterangan Kod kategori Dari amaun gaji Kepada amaun gaji Amaun elaun yang diberi

Langkah 9 Jika anda memilih kategori pada medan ‘Gred’, sila klik OK. Dan sila masukkan maklumat yang berkaitan berdasarkan pada medan ‘Gred’ seperti dibawah: Medans Gred Jawatan Kadar Utama Kadar Kedua

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

Details Gred jawatan Amaun elaun utama yang diberi. Amaun elaun kedua yang diberi.

( 179 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 10 Klik OK. Langkah 11 Untuk mengemaskini rekod sila klik butang ‘UPDATE’. Anda juga boleh menambah rekod dengan klik pada ‘insert line’ atau memdamkan rekod dengan klik butang ‘delete line’ pada rekod. Setelah selesai mengemaskini rekod sila klik OK.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 180 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 12 Untuk memadam rekod yang sedia ada sila klik butang DELETE. Klik OK.

Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 181 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

8.0 Jadual Perbatuan Tujuan: Untuk mencipta ‘Jadual Perbatuan’ gaji untuk maklumpada gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Setup – Jadual Perbatuan

Klik pada ‘Jadual Perbatuan’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 182 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Untuk menambah rekod sila klik butang tambah (ADD) untuk menambah rekod baru pada ‘Kod Gaji’.

Langkah 2 Pilih ‘Kod Gaji’ daripada tetingkap. Masukkan ‘Klas’ dan klik OK. Langkah 3 Masukkan semua maklumat yang berkaitan di dalam skrin seperti ‘km perbatuan pertama’ dan cent per km. Langkah 4 Masukkan sambungan pada ‘perbatuan’ dan ‘cent per km’. Klik OK.

Langkah 5 Untuk mengemaskini rekod yang sedia ada, sila klik butang ‘UPDATE’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 183 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Sila kemaskini rekod yang berkaitan dan klik OK.

Langkah 6 Sila kemaskini rekod yang berkaitan dan klik OK. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 184 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 7 Untuk memadamkan rekod yang sedia ada sila klik butang DELETE.

Langkah 8 Klik YES untuk memadam rekod yang dipilih.

Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 185 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

9.0 Kategori Potongan Cukai Tujuan: Untuk mencipta ‘Kategori Potongan Cukai’ gaji untuk maklumat gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Setup – Kategori Potongan Cukai

Langkah 1 Klik butang tambah (Add) untuk menambah rekod baru kategori pada medan ‘Laporan Potongan Cukai’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 186 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan kod kerajaan negeri pada medan Kod Kerajaan Negeri’. Langkah 3 Maskkan atau pilih kod akaun pembekal pada medan ‘Kod Akaun Pemiutang’. Nama pembekal secara automatik dipaparkan oleh sistem. Langkah 4 Klik OK. Langkah 5 Untuk mengemakini rekod sedia ada sila klik butang UPDATE.

Langkah 6 Sila kemaskini rekod rekod yang ditunjukkan di skrin di atas. Klik Ok bila selesai kemaskini. Langkah 7 Untuk memadam rekod yang sedia ada, sila klik butang DELETE.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 187 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Klik OK jika bersetuju untuk memadamkan rekod yang dipilih. Atau rekod tidak boleh dipadam jika telah digunakan untuk menjana proses gaji. Klik OK.

Selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 188 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

10.0 Jadual Potongan Gaji Tujuan: untuk mencipta ‘Jadual Potongan Cukai’ gaji untuk maklumat gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Setup – Jadual Potongan Cukai

Klik pada ‘Jadual Potongan Cukai’.

Langkah 1 © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 189 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Klik butang tambah (ADD) dan masukkan semua maklumat pada medan P,M, R, Kategori 1 & 3 dan Kategori 2. Semua maklumat asal adalah dari formula LHDN. Langkah 2 Klik OK. Langkah 3 Untuk mengemaskini rekod sedia ada sila klik butang UPDATE.

Langkah 4 Klik OK. Selesai. Langkah 5 Untuk memadam rekod yang sedia ada, sila klik butang DELETE.

Langkah 6 Klik YES jika bersetuju untuk memadamkan rekod yang dipilih. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 190 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Selesai.

11.0

Kumpulan Majikan

Tujuan: Untuk mengemaskini maklumat berkenaan Majikan, kod lejar am dan kadar lebih masa di skrin Kumpulan Majikan. Untuk mendapat skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – Kumpulan Majikan

Klik pada ‘Kumpulan Majikan’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 191 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Sila klik butang tambah ‘ADD’ untuk menambah rekod di dalam skrin ‘Kumpulan Majikan’. Masukkan kod majikan di dalam medan Kod Majikan.

Langkah 2 Masukkan maklumat mengenai nama dan alamat majikan di medan Nama Majikan dan Alamat. Masukkan nombor cukai pendapatan majikan di medan No. Cukai Pendapatan. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 192 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Masukkan bank buku tunai majikan di medan Bank Buku Tunai. Masukkan akaun lejar am bagi bank majikan di medan Akaun GL Bagi Bank. Masukkan akaun lejar am bagi jumlah bersih gaji majikan di medan Akaun GL Bagi Jum Bersih. Masukkan akaun lejar am bagi kumpulan cukai majikan di medan Akaun GL Bagi Kumpulan Cukai. Masukan akaun lejar am bagi terakru di medan Akaun GL Baji Terakru.

Medan Kod Majikan Nama Majikan Alampada No. Cukai Pendappadaan Bank Buku Tunai Nama Bank

Keterangan Singkatan nama majikan Nama penuh majikan Alamat majikan No. Cukai Pendapatan Majikan Bank utama majikan Nama bank utama majikan

A/K A/K A/K A/K

Kod Kod Kod Kod

GL GL GL GL

Bagi Bagi Bagi Bagi

Bank Jum Bersih Kump Cukai Terakru

Lejar Lejar Lejar Lejar

Am Am Am Am

untuk Bank Bagi Jumlah Gaji Bersih Bagi Kumpulan Cukai Majikan Bagi Terakru

Langkah 3 Masukkan maklumat yang lengkap berkenaan dengan Kadar Lebih Masa di medan Kadar Lebih Masa. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 193 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Medan Kadar L/M A Kadar L/M B Kadar L/M C Kadar L/M D Kadar L/M E Jum. H/K Dlm Setahun Jum. W/K Dlm Sehari Jum. Waktu Dlm Sehari Maksimum Tuntutan

Keterangan Masukkan data berkenaan dengan ‘Kadar Lebih Masa A’ Masukkan data berkenaan dengan ‘Kadar Lebih Masa B’ Masukkan data berkenaan dengan ‘Kadar Lebih Masa C’ Masukkan data berkenaan dengan ‘Kadar Lebih Masa D’ Masukkan data berkenaan dengan ‘Kadar Lebih Masa E’ Jumlah hari bekerja dalam setahun Jumlah jam hari bekerja biasa dalam sehari Jumlah jam bekerja dalam sehari Maksimum jumlah kerja lebih masa yang boleh dituntut.

Langkah 4 Klik OK.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 194 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

11.0 Kumpulan Bayaran Tujuan: Masukkan maklumat yang lengkap berkenaan dengan kumpulan bayaran majikan di medan ‘Kumpulan Bayaran’ untuk gaji. Untuk mendapatkan skrin ‘Kumpulan Bayaran’, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Penyelengaraan – Kumpulan Bayaran

Klik pada ’Kumpulan Bayaran’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 195 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang tambahan (ADD) untuk menambah kumpulan bayaran di medan ‘Kumpulan Bayaran’.

Langkah 2 Masukkan kumpulan bayaran di medan ‘Kumpulan’.

Langkah 3 Medan Kumpulan Keterangan © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

Keterangan Nama kumpulan bayaran. Contoh: Bulanan atau harian. Keterangan mengenai kumpulan bayaran. ( 196 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Kitaran Kadar Cukai Item Proses Gaji Tarikh Terakhir Proses Gaji No. Proses Gaji

Kitaran kadar cukai Proses gaji Tarikh terakhir gaji dip roses. No proses gaji semasa

Langkah 4 Klik OK.

Langkah 5 Mengemaskini (Update) rekod kumpulan bayaran yang sedia ada.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 197 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Klik butang kemaskini (update). Kemaskini keterangan kumpulan bayaran, item proses gaji, tarikh akhir gaji diproses dan nonmbor proses gaji.

Langkah 7 Klik OK. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 198 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

13.0 Jabatan Tujuan: Untuk mencipta jabatann bagi informasii gaji yang berkaitan dengan Maklumat Pekerja.

Untuk mendapatkan skrin Jabatan, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan - Jabatan

Klik pada ‘Jabatan’.

Langkah 1 Sila klik butang tambah untuk menambah Jabatan di medan Jabatan. Masukkan kod jabatan. Langkah 2 Masukkan keterangan mengenai kod jabatan di medan Keterangan. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 199 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Masukkan kod majikan di medan Majikan. Langkah 4 Klik OK. Langkah 5 Untuk mengemaskini rekod yang sedia ada, sila klik butang ‘UPDATE’.

Langkah 6 Dana boleh mengemaskini maklumat maklumat yang berkaitan dengan keterangan dan majikan. Kod Jabatan tidak boleh dikemaskini.

Langkah 7 Untuk memadamkan rekod yang sedia ada, sila klik butang ‘DELETE’. Dana mesti berada di rekod yang hendak di padamkan. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 200 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Klik butang ‘YES’ untuk memadamkan rekod.

Langkah 9 Rekod telah dipadamkan. Sila lihat paparan yang keluar di bahagian bawah skrin iaitu “all records in the selected list DELETED”.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 201 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

14.0 Kumpulan Lejar Am Tujuan: Untuk mengemaskini maklumat gaji untuk ‘Kumpulan Lejar Am’ untuk gaji yang berkaitan dengan Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin Kumpulan Lejar Am, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – Kumpulan Lejar Am

Klik pada ‘Kumpulan Lejar AM’.

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) untuk menambah maklumat kumpulan lejar am di medan ‘Kumpulan GL’. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 202 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Masukkan maklumat Kumpulan GL di medan Kumpulan GL.

Langkah 2 Masukkan Jabatan di medan Jabatan atau boleh membuat pilihan di tetingkap Jabatan.

Langkah 3 Keterangan padaau nama akan dipaparkan secara automatik bila dana memilih kod jabatan di medan Jabatan.

Langkah 4 Pilih lejar am pada medan “Akaun GL’. Bila pilihan lejar am di masukkan atau dipilih, keterangan lejar am pada medan ‘Diskripsi Akaun’ akan di paparkan secara automatik.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 203 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Klik OK.

Langkah 6 Untuk memadamkan rekod kumpulan lejar am, sila pilih rekod yang berkenaan dan klik butang ‘DELETE’.

Langkah 7 © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 204 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Klik OK.

Skrin akan memaparkan maklumat di bawah seperti berikut apabila selesai memadamkan rekod: ‘all records in the selected list DELETE’. Langkah 8 Untuk mengemaskini rekod kumpulan lejar am, sila klik butang “UPDATE.

Langkah 9 Hanya Akaun Lejar Am sahaja yang boleh di kemaskini rekod.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 205 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 10 Klik OK apabila selesai mengemaskini rekod akaun lejar am.

15.0 Kadar Bayaran Tujuan: Untuk mengemaskini maklumat ‘Kadar Bayaran’ untuk gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – Kadar Bayaran

Klik pada ‘Kadar Bayaran’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 206 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) untuk menambah maklumat kadar bayaran di medan ‘Kadar Bayaran’.

Langkah 2 Masukkan jenis kadar di medan ‘Jenis Kadar’. Contoh; Standard. Langkah 3 Masukkan semua maklumat yang berkaitan dengan Keterangan, Kadar Bayar, Kadar Sumbangan, Lain-lain Kadar, Kadar Kos, Kadar Caj, Nombor Risalah dan Peratus Akrual di medan yang berkaitan.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 207 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Klik OK bila selesaikan memasukkan maklumat maklumat tersebut.

Langkah 5 Untuk mengemaskini rekod kadar bayaran yang sedia ada, sila klik butang ‘UPDATE’.

Langkah 6 Sila kemaskini rekod untuk maklumat keterangan, kadar bayaran, kadar sumbangan, lain lain kadar, kadar kos, kadar caj, nombor risalah dan peratus akrual.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 208 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 7 Klik OK apabila selesai mengemaskini rekod kadar bayaran. Langkah 8 Untuk memadamkan rekod kadar bayaran yang sedia ada sila klik butang ‘DELETE’.

Langkah 9 Klik OK jika bersetuju memadamkan rekod yang telah dipilih.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 209 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 10 Rekod kadar bayaran tidak boleh dipadamkan jika terdapat pekerja yang menjalani proses pembayaran gaji menggunakan rekod kadar bayaran yang telah di pilih ini. Skrin dibawah akan dipaparkan untuk memberi notis bahawa Kadar Bayaran ini tidak boleh dipadamkan.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 210 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Sila klik OK untuk ke skrin Kadar Bayaran. .

16.0 Kategori Gaji Tujuan: Untuk mengemaskini rekod kategori gaji untuk maklumat gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Setup - Kategori

Klik pada ‘Kategori Gaji’.

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) bila hendak membuat penambahan maklumat di skrin Kategori Gaji.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 211 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Sila masukkan kelas di medan ‘Kelas’. Contoh; A, B, atau C Langkah 3 Masukkan nama kategori di medan ‘Kategori’.

Langkah 4 Masukkan keterangan di medan ‘Keterangan’. Langkah 5 Klik Ok bila selesaikan memasukkan semua maklumat yang berkaitan.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 212 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Sila klik butang ’UPDATE’ apabila hendak membuat kemaskini rekod kategori gaji.

Langkah 7 Hanya maklumat keterangan kategori sahaja yang dibenarkan untuk dikemaskini. Langkah 8 Klik Ok apabila selesai mengemaskini rekod keterangan kategori gaji.

Langkah 9 Untuk memadamkan rekod kategori yang sedia ada, sila klik butang ’DELETE’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 213 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 10 Sila klik butang OK yang bersetuju memadamkan rekod kategori gaji yang telah dipilih.

Langkah 11 Skrin akan memaparkan ’all records in the selected list DELETED’ di bawah skrin kategori gaji.

Langkah 12 Rekod yang berkenaan telah dipadamkan. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 214 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

17.0 Kod Transaksi Gaji Tujuan: Untuk mengemaskini ‘Kod Transaksi Gaji’ untuk maklumat gaji yang berkaitan dengna Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin Kod Transaksi Gaji, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji– Penyelenggaraan – Kod Transaksi Gaji

Klik pada ‘Kod Transaksi Gaji’.

Langkah 1 © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 215 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Klik butang tambah (ADD) untuk membuat penambahan baru ‘Kod Transaksi Gaji’ untuk maklumat gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja.

Langkah 2 Masukkan kod transaksi gaji pada medan ‘Kod Transaksi Gaji’. Langkah 3 Masukkan keterangan kod transaksi gaji pada medan ‘Kod Transaksi Gaji’.

Langkah 4 Pilih jenis kod transasksi gaji di medan Jenis. Samada tambahan, potongan, standard, pinjaman, tambahan ekstra dan kemaskini. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 216 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Masukkan maklumat berkaitan di medan Kaedah Digunakan.

Medan Jenis Matrik

Keterangan Senarai pada jenis matrik iaitu Asas, Institusi, Bantuan, Lebih Masa dan Elaun. Kod Sijil Kumpulan 0=Tidak Termasuk, 1=Kasar, 2=Union, 3=Elaun, 4,5,6=LumpSum atau A,B,C Guna Sebelum Cukai √=Ya, tidak √=Tidak. Kadar Cukai Khas A=Tahunan, P=%Bahagian, M=Bantuan, Nilai dalam sen/ringgit, npadaaumal…kosongkan. Dikenakan Cukai √=Ya, tidak √=Tidak. Contibutions EPF, SOCSO, KEDUANYA. Nilai yang diguna Mendarab, Kadar dlm Ringgit, Peratus Asas Asas 1=Pendapatan dikenakan cukai, 2=Nominated Paycodes, 3=(1-2), 4=Gaji Taxed Pcodes, 5=Employee Gross, 6=Emp Gross-Sal Sacrifice No. Rujukan Kod Klik search to select the codes. Transaksi Gaji Jenis Kadar Kadar Bayar, Kadar Anugerah, Kadar Kos, Lain-lain Nilai Using Unit Mth Cara Digunakan Kadar, Amaun, Kadar Input Dan Unit. Cetak Slip Gaji √=Ya, tidak √=Tidak.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 217 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Klik OK apabila selesaikan memasukkan maklumat yang berkaitan. Langkah 7 Masukkan maklumat berkenaan di medan ‘Akrual’.

Langkah 8 Sila pilih status di medan ‘Status’ samada Manual Input, Automatik, Tiada atau Perlahan. Langkah 9 Sila masukkan maklumat maklumat yang berkaitan seperti senarai di bawah:

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 218 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Medan Status Unit ? Amaun ? Kaitkan Dgn Kod Gaji Akrual Batal Pembayaran Terakru ke GL Terakru ke PC Kumpulan Akaun GL Kod Sub PC Status Sejarah Status Oncost/Overhead

Keterangan Manual Input, Automatik, Tiada, Perlahan. √=Ya, tidak √=Tidak. √=Ya, tidak √=Tidak. Klik pada select search butang √=Ya, tidak √=Tidak. √=Ya, tidak √=Tidak. √=Ya, tidak √=Tidak Klik pada select search butang Klik pada select search butang √=Ya, tidak √=Tidak. √=Ya, tidak √=Tidak.

Langkah 9 Klik OK apabila selesai masukkan maklumat yang berkaitan. Langkah 10 Untuk mengemaskini maklumat yang berkaitan dengan kod transaksi gaji, sila klik butang ’UPDATE’.

Langkah 11 Sila kemaskini maklumat untuk perkara perkara yang berkaitan untuk medan Kaedah Digunakan. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 219 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 12 Sila kemaskini maklumat untuk perkara perkara yang berkaitan untuk medan Akrual. Sila klik OK apabila telah selesai mengemaskini maklumat maklumat yang berkaitan. Langkah 13 Untuk memadam rekod yang sedia ada, sila pilih rekod dan tekan butang ’DELETE’.

Langkah 14 Klik OK jika bersetuju untuk memadamkan rekod yang telah dipilih.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 220 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

18.0 Corak Bayaran Gaji Tujuan: Untuk mengemaskini maklumat dalam ‘Corak Bayaran Gaji’ untuk gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji– Penyelenggaraan – Corak Bayaran Gaji

Klik pada ‘Corak Bayaran Gaji’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 221 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) untuk menambah maklumat yang berkaitan dengan Corak Bayaran Gaji di medan ‘Corak Bayaran Gaji’.

Langkah 2 Masukkan maklumat kod Cara Bayaran di medan ‘Cara Bayaran’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 222 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Masukkan keterangan untuk Cara Bayaran di medan ‘Keterangan’. Klik OK. Langkah 4 Masukkan maklumat yang berakitan dengan Kod Gaji di medan Kod Gaji dan ‘Keterangan Kod Gaji’ di medan Keterangan Kod Gaji. Klik OK. Langkah 5 Masukkan maklumat Kod Gaji di medan ’Kod Gaji’ dan keterangan kod gaji di medan ’Keterangan Kod Gaji’ akan dipaparkan secara automatik apabila kod gaji dipilih atau di masukkan. Klik OK apabila selesaikan memasukkan semua maklumat yang berkaitan.

Langkah 6 © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 223 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

klik butang “UPDATE’ apabila hendak mengemaskini rekod yang sedia ada.

Langkah 7 Sila kemaskini maklumat untuk keterangan di medan ‘Keterangan’. Klik Ok.

Langkah 8 Sila kemaskini untuk maklumat kod gaji dan keterangan kod gaji. Klik OK. Langkah 9 Untuk memadam rekod yang sedia ada, sila klik pada butang ‘DELETE’. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 224 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 10 Klik OK jika bersetuju untuk memadamkan rekod sedia ada yang dipilih.

Langkah 11 Rekod yang dipilih telah dipadamkan dan maklumata dibawah dipaparkan di skrin Corak Bayaran Gaji iaitu ‘all records in the selected list DELETED.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 225 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

19.0 Kod Transaksi Gaji Terkumpul Tujuan: Untuk mengemaskini kod transaksi gaji terkumpul pada medan ‘Kod Transaksi Gaji Terkumpul’ untuk gaji yang berkaitan dengan Fail Maklumat Pekerja. Untuk mendapatkan skrin, sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – Kod Transaksi Gaji Terkumpul

Klik pada ‘Kod Transaksi Gaji Terkumpul’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 226 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) untuk menambah maklumat kod rujukan bayaran terkumpul di medan ‘Kod Rujukan Bayaran’.

Langkah 2 Masukkan keterangan kod rujukan bayaran pada medan ‘Keterangan’.

Langkah 3 Masukkan kod bayaran dan keterangan kod bayaran pada medan ‘Kod Bayaran’ dan ‘Keterangan Kodbayar’ dan masukkan juga ringkasan pada medan ‘Ringkasan’. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 227 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Klik OK apabila selesaikan memasukkan maklumat yang berkaitan dengan kod transaksi gaji terkumpul. Langkah 5 Untuk mengemaskini maklumat kod transaksi gaji terkumpul, sila tekan butang ‘UPDATE’.

Langkah 6 © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 228 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Sila kemaskini maklumat yang berkaitan dengan keterangan, kod bayar, keterangan kod bayar dan ringkasan. Langkah 7 Sila klik OK sekiranya selesai proses mengemaskini ada di dalam skrin kod transaksi gaji terkumpul. Langkah 8 Untuk memadamkan rekod yang sedia ada, sila pilih rekod yang berkenaan dan tekan butang ‘DELETE’.

Langkah 9 Klik YES jika bersetuju untuk memadamkan rekod yang telah dipilih. Langkah 10 Rekod telah dipadamkan dan dipaparkan keterangan seperti di bawah skrin ‘all records in the selected list DELETED.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 229 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 230 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

20.0 Informasi Bank Tujuan: Untuk mengemaskini dan menyelengara maklumat bank pekerja. Untuk mendapatkan skrin informasi bank sila klik seperti di bawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – Informasi Bank

Langkah 1 Untuk menambah rekod informasi bank, sila klik butang tambah (ADD).

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 231 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan kod bank pada medan ‘CB Bank Code’. Klik OK.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 232 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 3 Masukkan maklumat maklumat seperti berikut: Medan Bank Name Officer’s Name File Format User Bank Short Name User Name Transfer File Transfer Script Transfer No Transfer Date

Keterangan Nama Bank pekerja Nama pegawai yang bertanggungjawab Format fail gaji Bank pengguna Singkatan nama Nama pengguna Fail pindahan Skrip pindahan Nombor pindahan Tarikh pindahan

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 233 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Klik butang ’UPDATE’ untuk mengemaskini rekod fail bank.

Langkah 5 Sila kemaskini rekod seperti yang tertera di bawah.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 234 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 6 Klik OK apabila selesai mengemaskini rekod. Langkah 7 Untuk memadamkan rekod fail bank, sila klik butang ’DELETE’.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 235 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 8 Klik YES untuk memadamkan rekod yang dipilih.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 236 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

21.0 Definasi Laporan Kelompok Tujuan : Untuk mengemaskini dan menyelengara maklumat Laporan kelompok gaji pekerja. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – Definasi Laporan Kelompok

Klik pada ‘Definasi Laporan Kelompok’.

Langkah 1 Klik butang tambah (ADD) dan pilih ‘Kumpulan Gaji’ untuk tetingkap kumpulan gaji. Contoh: Daily atau monthly

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 237 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 2 Masukkan penunjuk pada medan ‘Penunjuk’. Contoh: Selepas Penutupan Gaji dan Sebelum Penutupan Gaji.

Langkah 3 Masukkan keterangan Laporan seperti Lapuran dan Keterangan

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 238 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 4 Klik butang ‘UPDTAE’ untuk mengemaskini rekod Laporan kelompok.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 239 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 5 Sila kemaskini rekod untuk penunjuk samada Sebelum Penutupan Gaji atau Selepas Penutupan Gaji.

Langkah 6 Sila kemaskini rekod untuk Lapuran dan keteramgan lapuran.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 240 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Langkah 7 Klik OK bila selesai kemaskini rekod. Langkah 8 Untuk memadam rekod yang sedia ada sila klik butang ’DELETE’.

Langkah 9 Klik butang YES bila setuju untuk memadamkan rekod sedia ada yang dipilih tu. Skrin dibawah akan dipaparkan dengan paparan ‘all records in the selected list DELETED. © Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 241 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 242 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

22.0

PCB 2009

Tujuan: Bermula dari tahun 2009, Lembaga Hasil Dalam Negeri akan melaksanakan pengiraan formula baru. Perubahan ini membolehkan pekerja untuk memohon potongan dan penambahan rebet dimaa dibenarkan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 dengan potongan wajib yang sedia ada Dalam SAGA juga disediakan semua permintaan untuk pengiraan formula baru PCB 2009. a. Kod Potongan Cukai Tujuan : Untuk mengemaskini maklumat potongan cukai. Untuk mendapatkan skrin ini sila klik seperti dibawah: Main Menu – Gaji – Penyelenggaraan – PCB 2009 – Kod Potongan Cukai

Langkah 1 Untuk menambah rekod sila klik butang tambah (ADD).

Langkah 2 Masukkan maklumat yang berkenaan seperti skrin dibawah:

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 243 )

Versi 2.0

Manual – Proses Gaji

Medan Kod Potongan/Rebet Cukai Diskripsi Kod Had Amaun Had Tahun Jenis Kategori Kod Potongan/Rebet Cukai Bersama

Keterangan Masukkan kod potongan. Cth : C1 Masukkan keterangan kod. Masukkan had amaun potongan Masukkan had tahun potongan Masukkan jenis potongan Masukkan kod kategori potongan

Apakah Yang Perlu Dilakukan Sekiranya Hendak Menambahkan Kumpulan Pekerja Baru ? Apakah Yang Perlu Dilakukan Sekiranya Hendak Menambahkan Jabatan Baru ?

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

( 244 )

Versi 2.0