mi m

®o.oo u iiwu ai ujn^ V m wn •U niC) rhmjU fuilisnifleiaDinpn (en) tfiijaiiEjeistaEJ^uwnw'n^lilTinilad^nTmi^Tiiisnjriieia^ via ^...

0 downloads 16 Views 1MB Size
'WM, enMiurtu as^i.....^"\mi m ?

rt>

K?

«U>I

^

rt

o

en,M,LLfitu"oioi:ii'iAn,t,c-LLHse,

nyinrf

^' ^-'W/

'n oo-oo Tl

rtyLn,rt"^unLM3 f=

/^l

p 3 i ^ * = f

m / S ( 9 < " O O

M,

n,y nn,^Bn,M,aLaLfiM,^&i r *^

i

(

(u)/

By

n,a'iLyi£,sn,ma'|st-ea

(si) V

O

auiiuic-sfmaim asuLrtn-Lmfiyim P

IA

1

' P ' M

l

/S ( 9

I

M

(??

it

''

(n si il

s> i) mjH-STUiJi^mfieia'imfn vru^a'ulfiawef'us

I

w'ut! 3ii,t!i
(si) i.'uy'u/ii'Sij si wvijj^'wl(li§'U'wfa3jn'u6ya4iuif!'uaiifii (si)

en. b fbur to (si) (to) (en) •ufymanemeii'Livi to

'U wi anil's Pin i^3J unlu (cinS) n n m j i i e j Y n u v i ^

ati-a

bo

Siinavrua-avm
vi

i is

i

v

TU

Imnu ©do TU

wi?i'ua'3n?ii^t;pi'a'3fi-3?i'iaEj'i-36ua^ra?ini6ii'ua

io
^nan sib.mo

u.

s>.(£(®>) ai

en in

®o.oo u iiwu

ai

ujn^

V

m

(en) tfiijaiiEjeistaEJ^uwnw'n^lilTinilad^nTmi^Tiiisnjriieia^

•U

wn

niC) rhmjU

via

fuilisnifleiaDinpn

^

St

'

Q

K*

'

/« w

'Ti/t \\F=> f

n>

n

to

/t>

St>

fu

Bfet-^U^SR,LtAIAaLOTan,

to

K?

if

mi fu 'uu^us?ilQ'U'ww'iunfja-3'Viia?a6fjny^nn?ii-3iJit;iyiPi "

(to)

en

e

a

-

.

viia (te)

(rinfl)

.n/W. 2555-001

snr

2.

fliJjn?fiT.vinnf«LL«i,L«sfhU'nyi]Qii'lufsmJAdvanced

Life Support u,fl£ Basic Trauma Life Support

3. 4. 5.

VHP

6. wifoarm?

(n) (TI)

1. 1.1 2,280 0«St?Ji?i? a/nwlvtw

5 vi

1.2 1.3

60 %

ndn 60 % Tiwuh 2

15 TO. 1.4

80%

1.5 liim-wu^umwwlwfuQyifj?t;iJij AM/FM tuc CD 1.6 i

1 .7 I/

I/

1 .7.1

12 siim 2 PIQO

1.7.1.1

30 TPIW ^nwu 12

z1

15 QPIW STUQU 2

1.7.1.2

so UQ

6 Cfo

1 .7.2 XENON

20

6 Cfo STUTU 1

1 .7.3

100

1.8

12

1 .8. 1

(Push to Talk)

1 .8.2

Coiled

Tubing 1 .8.3

1 .8.4

wi]3JiJfiJi,l'Ein^!J-3'ani;Q'ua

1 .8.3 1.8.5

100

1.8.6

(Battery Charger)

1.9

1

1.9.1

i

JjnQ - n?0 ymuuu

1.9.2 1.9.3

220 - 240 VAC

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.10

1.11

1.12

1.13

1.12

2 vifi

vfQ
Pipe Line p\nit&®

1.12) 1.14 S0wimmQ«H.nnmi,iJiJ 3 fu

1.14

'n 80 nl^nfii

1.15 CPR

BBtt 2 «»

5=* ,»

fp

to

iMibinru^Binm^RM

i, u&wi r^rife |e>/t H li /Z imyiusLitLi u)^lAnM,11Llt^^^M,unuraBKrl^^^1

^5 V\f*

*=»

i

/*

' 1

i

i

221

>%

•its, i, Lpufiunrt^unHyLnit nL&£U)Lf1^S£^u^|twy|^nm 9ua|AdojdA|od LUJO; OAd ngi (SJOQ) nuii]2 (d^d sm ddO) ^Lb^u|sm^]tra^LM,k?L^lLr3M,^®HnM, g- 1.2' i

o

» / * * » -

BMB&ni LnyLi/fiBrt»MM,nia jeoo 199 <=il v

^

am ddO) »Leu|srn^ratwLM,BLnlxfiW^BM,nlil1LL/l3!l.lnB^d^M,^cw nuMM-iLg^wnrnM i.- 1.2' 1.2' 1.

02'L

02 Lt.UI3Bn[1|itLf3l1LlJWj1 'A 022

wt I. 'A 21. mhulunmiui^u^iircOT ^1 2 Lpufisnrt^nonLb 'A 022 u u B i i t a m uiwt. 009 upuLuirtLnit 'ZH 09 'A 022 n ^ O T ^ u u n m 'A zi

81.'!-

ui - iijng £BfciruB|w,inmm0iu£(jWMfenb(JLr3B!!.jnBis«tt gi'l Bftn^M.fUL/B>wriyi&ULbU)u

Ti u 2

/

U

-

^

*-*

91, 'I, K

K

Spinal Board 1.24 imw&3Fn?fli?h
s^U wnfl'ljJ'U'aEjrm 55 2 vno

2. 2.1

?£injiii!ifl'3!jwmi'mpiiifi^y'uwwnf9 4 ij itjjnpiWQnjj/na'unJtijaniijJw'in'j'n 2,490

COMMONRAIL

2.2

2.3

2.4

fnjuvhjj&a li^i.ijynae'M'un ^ifiim?naaviM wfajjf^uij ABS

2.5

TSLiij'nLiiJpiiwQfiiwiw 12

100

2.6 2.7

FiQiJjEjmwMvt'ui-vi

aJwayndn 3,1 10 a/

2.8

WQnjjtnTMflWQ^Enina'iw'MJJi?! (dQuviMMa^^wfu) ui-UQfjm'n 3,000

3. 3. 1 3.1.1 £jn-3-as;lvi«ii'iN?'Ei3jn?^v)^'Eiimn8B'i?inj4^'uni?i3JiPi?ji'u

1

3.1.2 ujJii?'3£jn?nw!;'Ei3J«njJuiJiJ3J'iPifTuil?^nfn'5i'a>3wSpi

1

3. 1 .4 3.1.4.1 ikm^ihnpnEi (ewb)

1 ^^

3.1.4.2 LlfSLWlLVITU {6 PT3)

1W

*s

"

3.1.4.3 iJj^iwiafl'uii'unpi 8 w

«/

1 aru

3.1.4.4 Hifwsi'unfl 6 Ch 3.1.4.5

flJJfimiFn

1

3.1.4.6 fljjQQfl 10 w

1 mi

3JA7 wjvi?anflfl>nnm0?a
1 1u 8V

3.1 .4.8 Iwjjl'H^iJfifpila'tTVif'ajj^nEiuasiJah^EJii i

1 TJPI

i*

3.1.5 w?'Ei<3mjmS>3'un£jni,
1 "B0

TuiflUiuflEjn'h 5 I

3.1.6 3.1.71 3.1.7.2

3.1.8

iwwuf/Tyijnviw^miju^^viwi^^upi'auw'U'i ay

3.1.9

3 •gpi

i

^iJn?nH>3ww«uaniww€i^nn^mMU^
3.2 Qn?j(si3J'un(5i3J ?suij VHF/FM ninflr&jffa 25 i

3.2.1

ifl'UtPlfa^QVl^WJJ'U'lRJJ^lJlJ VHF/FM

3.2.2

mmfliwQvii|f!i3J'iri03-JVi wnmpi^i mEinvipmjjn 150 MHz EM 170 MHz

cst

-T^

^

tfHffi

i/

14 i/^

ffi

i

«J

«4

i/

H^lwUvKiftlJlJ Simplex u«s Semi Duplex i

3.2.3 Hmjl^vJinfsi.i^ww'ljJwnnQi 12 Volts sin Battery

3.2.4fliia^f5ni3jr11
RF Input / Output Impedance = 50 Ohm

3.2.6

£iw? QT/DQT 2 Tone signaling Vila W? CTCSS (Continuous Tone Control Squelch System)

3.2.7 3.2.8 3.2.8.1 ijnn^^aflnfnnnpi (RF Power Output) IjJuaEjrm 25 3.2.8.2 ijfh Deviation = ± 5 kHz

3.2.8.3 Jim Audio Distortion Ukn-u 10 % iSfl&yEynnjflQnum&WTirifl 1 kHz vhlwnfl Deviation 3.2.9 /nflfll 3.2.9.1

Sril Sensitivity < 0.35 [JL V

3.2.9.2

Jjfh Spurious lias Image Rejection < -60 dB

3.2.9.3

JJfh Inter - modulation < -70 dB

3.2.9.4

Audio Output UmflEirm 0.2 QPiw uasil Audio Distortion Imrru 5 %

3.2.10 ^lUBiniPI 3.2.10.1 JJ GAIN Ui-UflEindT 3 dB 3.2.10.2 W INPUT IMPEDANCE 50 Ohm 3.2.10.3 jj«l VSWR< 1.5:1 3.2.11 •aiinfnl^?iiaai?) 3.2.11.1 lut^iftvl-u STUQ-U 1 n® 3.2.11.2 ^ntifinmpivijjfuainw-tusiinjjife 3.2.10 ^TUTU 1 •d^i 3.2.11.3

^TUQU 1 3.2.1 1 .4

Ma/ni!nfih3n£]ti"TUTU 1 3.2.12

WQulll 3.2.12.1

J-1J 3.2.12.2 « Ifrn'UpnjjiJnpi tfl-unai 1 il 3.2.12.3

ii 1. 1.1 1.1.1 vmvi 1.1.2 2/

1.1.3 70

1.1.4 1.1.5

(Automatic Loading Stretchers)

1.1.6

^ i/

1.1.7 'unviiInLlEJ>3?Q3J'aiJn?fuiJ?tn'aijl3JLn'u 34 nlanfjj a/

a/

.1 .8

1.1.9

1.2 1.2.1 (.flmmii Wall Aneroid S^i 1 .2.2 ?in3J1?nQl?l^ni3Jl?r'uI?IMPlt|Vl3J'U'El?JnQ'n 0 - 300

^ 1 w uas

1 .2.3 ll^S ( Velcro Fastener)

1.2.4 ^lEJun^rasnnmmiu^imSuiiJij Coiled Tubing 1 .2.5 gnEJi-3dTMfij'ai'i?)?i3JwnwuM
1.2.6 ifluwaflmjvhnniJreivifla^

1.3 "BflM Oxygen iflwuiiiJ Pipe Line System ^TUTU 1 "Bfl iflmfliwM Oxygen

mji^mfttflWtJtntA^

1.3.1

3J Flow meter Humidifier lias Nebulizer Mask ^TUTU 1 «D0

1.3.2 Jfy0iJi^a0flQnwminnflf)f)mii'iMi (Oxygen Regulator) «nn 2,000 PSI iflw 50 PSI

1.3.3 1.3.4 1.4 iflltadQEiinEjtafrpitujJW (Ventilator) "him 1 imf)
1.4.1 q

1.4.3

VH

'Rl^TUWQtjytliiJ Volume preset wa Pressure Limited vira Time Cycle Is

1.4.4

/

It

flnwnfnifoflflnnnnn&Wi^'U'ii'K

5-30 wfopi

1.4.5 ventilation) w?aii^£jnifVin£jMwwLlQ£Jio'Mn£j°hi'Ei^M (assisted ventilation) 1.4.6

3J Pressure monitor QWiiwmilwpMiipi 0 - 99

1.4.7 1.4.8 1.4.9

ai!J^ejvn?jl^a™n?nvhm?^nM"ta£j autoclave

f

(Heavy Duty) Tlftw Silicone pniJJtnQljJwnnQn 1 UJPI? ^HUTU 2 ^ 1.4.10

FDA w-a w0n?rcmji0fjQniJ FDA 1 .4.1 1 ft\,$u®^nwzmmuiAii?w®wwz%mwz\v\ \mwm^ 5 1.4.12

10

1.5 w^mzmml^mlum "him 1 1.5.1 (Shockable Rhythm wa Non-Shockable Rhythm)

1 .5.2

iuim'EKinftPnw^WQEjvr'Tiluw

Adhesive Pad

1 .5.3 1 .5.4

£hfl Heart Rate

1.5.5

w^fnH'a!^?iJ^I'ul
1.5.6

Hnanl'umjinfs'w^^nu'uaEjnQ'i 12 wiv!

1 .5.7

3J?!;iJijn'i?nfxwn'MiQ
1 .5.8

3Jf£UUm?ia?Q'!mHuMfQ'h Ventricular Fibrillation uas Ventricular Tachycardia

(VFA/T detection)

1 .5.9 1.5.10 ij?;njiH?S£ulvimuunhm?Hi^ i>

1 .5.1 1 ^njJiffimijimvinTfQailQEivw Waveform 1.5.12 uijpii.Pififanjjnffti'wnnnfnfsiijnvfQwjJwnnQn 350 i

i

i/

1 .5.13 w'Qifiifa
4. 4.1

4.1.1 4.1.2

w9CT/miwiiauQWQ<3afi(?iPiaa>3niJ3jnpif^nwOTv wan. 21 55-2546 3196 (n.pi. 2547)

4.1.3

yiauQ?nflniwiJf£nflu?nw£nunaMiM I

' FU ' GHB WOT rilnrvn&mwBBLMMyri nrat>&wi,wi,£&fw& I

/« f»

^

I

B

»

D

IP

1

2-e>

^ ft

l/g'f

- rtu

OOO'OOI.

9" VV

1

*» -*fp

8' l ' ^

nw

ooo'ooi.

II

K

IALH ooo'008'l- M,«ULWLJ& -9

/C

it

/i, (BUIMBJP doys)

jA (ispoLu) n!