Modul Semakan Senarai Kursus, Pensyarah dan Pelajar

Modul Semakan Senarai Kursus, Pensyarah dan Pelajar Centre for Academic Development UNTUK PENTADBIR FAKULTI 2017 Powered by. ... (BA) untuk program pr...

0 downloads 76 Views 5MB Size
UNTUK

PENTADBIR FAKULTI

Modul Semakan Senarai Kursus, Pensyarah dan Pelajar Centre for Academic Development

2017 Powered by

Powered by

Modul Semakan Senarai Kursus, Pensyarah dan Pelajar 1.0 PENGENALAN PutraBLAST iaitu Putra Blended Learning Assistive System & Technology merupakan infostruktur

pengurusan

dan

penyampaian

kandungan

pembelajaran,

penilaian

pembelajaran individu atau fakulti, pengesanan kemajuan dan pemantauan proses pembelajaran UPM.

2.0 CAPAIAN KE PORTAL PutraBLAST Sistem PutraBLAST boleh dicapai melalui URL berikut: PROGRAM

URL

Dalam Kampus

learninghub.upm.edu.my/blastdk/login/index.php

Diploma

learninghub.upm.edu.my/blastdip/login/index.php

Perubatan

learninghub.upm.edu.my/blastetc/login/index.php

Asasi

learninghub.upm.edu.my/blastetc/login/index.php

Untuk login, masukkan username dan password Putra (UPMID).

Halaman berikut akan dipaparkan setelah berjaya login:

3.0 SEMAKAN SENARAI KURSUS, PENSYARAH DAN PELAJAR Data kursus, pensyarah dan pelajar yang terdapat di dalam PutraBLAST adalah data yang terkini diambil daripada Sistem Maklumat Pelajar (SMP) dan Internet

Graduate Information Management System (iGIMS).

Sebarang dilaksanakan

perubahan di

SMP

maklumat atau

iGIMS

yang akan

mengambil masa 24 jam untuk dikemaskini ke PutraBLAST.

Bagi capaian ke bahan kursus di semester terdahulu, pegawai akademik perlu akses ke Sistem Arkib PutraBLAST atau BLASTarc.

Untuk menyemak kursus, nama pensyarah dan senarai pelajar klik pada Courses pada Blok Navigasi untuk memulakan semakan senarai kursus. Kemudian, untuk memulakan semakan kursus, taip NAMA KURSUS ATAU KOD KURSUS pada ruangan Search courses dan Klik Go.

Berikut adalah paparan di PutraBLAST apabila sekiranya nama kursus atau kod kursus yang disemak adalah betul. Contoh: BAHASA JEPUN I (JAPANESE I) (BBJ2401-1)

1

2

3

4

1

Nama penuh kursus dan kod kursus beserta nombor kumpulan kuliah

2

Sinopsis kursus yang dijana secara langsung daripada eSMP untuk program pra siswazah dan iGIMS untuk program siswazah

3

Nama pegawai akademik yang didaftarkan sebagai pengajar kursus tersebut seperti di dalam eSMP dan iGIMS

4

Nama jabatan yang mengendalikan kursus tersebut.

Untuk melihat senarai pensyarah dan pelajar di dalam kursus, klik Nama Kursus untuk

proses seterusnya. Berikut adalah paparan di PutraBLAST apabila nama kursus telah dipilih.

Kemudian klik menu berikut:

Kod Kursus > Participants

Pentadbir boleh menggunakan Current Role bagi melihat senarai Pensyarah

(Teacher) atau Pelajar (Student) sahaja.

4.0 LANGKAH PENYELESAIAN BERKAITAN MASALAH DATA Sekiranya pentadbir menerima aduan daripada pensyarah dan pelajar menghadapi masalah di dalam akaun PutraBLAST mereka, berikut merupakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi permasalahan tersebut: 4.1 TIADA KURSUS DI DALAM AKAUN PUTRABLAST i.

Melakukan semakan dengan Bahagian Akademik (BA) untuk program pra-siswazah, diploma, pra-diploma dan asasi.(eSMP)

ii.

Melakukan semakan dengan Sekolah Pengajian Siswazah (SGS) untuk program siswazah (iGIMS)

iii.

Sekiranya, kursus tersebut disahkan terdapat di dalam eSMP dan iGIMS, mohon maklumkan kepada Bahagian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (IPP), CADe untuk

mengemaskini senarai kursus. iv.

Sekiranya kursus baharu dikemaskini pada hari yang sama, senarai kursus akan dikemaskini di PutraBLAST dalam tempoh 24 jam.

4.2 NAMA PELAJAR DAN PENSYARAH TIDAK DIDAFTARKAN DI PUTRABLAST i.

Melakukan semakan nama pensyarah dan pelajar dengan Bahagian Akademik (BA) untuk program pra-siswazah, diploma, pra-diploma dan asasi.

ii.

Sekiranya nama pensyarah dan pelajar tersebut telah didaftarkan di dalam eSMP, mohon maklumkan kepada Bahagian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (IPP), CADe untuk mengemaskini senarai kursus.

iii.

Melakukan semakan nama pensyarah dengan Sekolah Pengajian Siswazah untuk program siswazah (iGIMS).

iv.

Sekiranya nama pensyarah dan pelajar tersebut telah didaftarkan di dalam iGIMS, mohon maklumkan kepada Bahagian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (IPP), CADe untuk mengemaskini senarai kursus.

v.

Bagi pelajar siswazah yang menghadapi masalah UPM-ID, mohon kerjasama untuk menyemak status keaktifan di Pejabat Pengurusan SGS untuk maklumat lanjut. Pegawai untuk dihubungi: Puan Che Tom Md Noh No. Tel.: 03-8946 4219 Emel: [email protected]