Mula! Pelajar!menjalani!latihan!industri! Pelajar

Title: Microsoft Word - Carta Alir Proses Menjalani Kursus Latihan Industri (Intra)_0.doc Created Date: 5/18/2017 7:04:23 AM...

0 downloads 6 Views 22KB Size
Mula     Pelajar  menjalani  latihan  industri   Pelajar  menghantar  Kad  Jawapan   pada  minggu  kedua  menjalani   latihan  industri  ke  Pusat  Kerjasama   Industri   Pelajar  menghantar  (InTRA03)  ke   Pusat  Pengajiaan  setiap  4  minggu   (minggu  ke-­‐4,8  dan  12)      

Panel  InTRA  (Pusat   Pengajiaan)  menyemak   dan  memantau  aktiviti   pelajar  yang  sedang   praktikal  

Tidak  Terima   Panel  InTRA  akan  menghubungi   pelajar    

Diterima     Rekod     Panel  InTRA  melawat  pelajar:   1.   Mendapatkan  borang  penilaian  panel  industri  (InTRA04)   2.   Mendapatkan  borang  (OMR)  kaji  selidik  industri  terhadap  hasil  program   (PO)   3.   Menilai  pelajar  yang  sedang  praktikal  (InTRA05)   4.   Menyemak  buku  log  pelajar  (InTRA06)     Pelajar  tamat  latihan  industri     Pelajar  menyerahkan  laporan,   buku  log.  Penilaian  oleh  panel   melalui  (InTRA07)  dan  (InTRA08)     Rekod  penilaian  keseluruhan   (InTRA09)     Tamat   Lampiran  2:  Carta  Alir  Proses  Menjalani  Kursus  Latihan  Industri  (InTRA)