Panduan Konfigurasi Langkah Demi Langkah

Tetapan kata laluan Pada skrin ini anda boleh menetapkan kata laluan baru. Isikan kata laluan lama pada ruangan "Current password" kemudian isikan kat...

0 downloads 37 Views 892KB Size
Panduan Konfigurasi Langkah Demi Langkah Panduan ini akan menerangkan secara mudah langkah-langkah terlibat dalam proses konfigurasi bagi aplikasi-aplikasi berikut:

Microsoft Outlook Web App

Microsoft Outlook

Log masuk Pilih "This is a private computer" sekiranya anda menggunakan komputer yang tidak diakses ramai penggguna. Masukkan maklumat berikut Domain\user name: 1govuc\[username_mohcube].moh ATAU [username_mohcube][email protected] Password: masuk password yang diberi oleh pentadbir emel. Klik "Sign in"

Microsoft Lync

Tetapan asas Pada skrin ini, anda boleh menukarkan tetapan bahasa dan zon masa sekiranya perlu. Klik OK setelah selesai.

Tukar kata laluan Bagi memastikan akaun anda selamat dari diceroboh, anda amat digalakkan untuk menukar kata laluan sebaik sahaja log masuk kali pertama. Klik pada "Change Your Password..."

Tetapan kata laluan Pada skrin ini anda boleh menetapkan kata laluan baru. Isikan kata laluan lama pada ruangan "Current password" kemudian isikan kata laluan baru pada kedua-dua ruangan di bawahnya. Kata laluan anda mesti terdiri daripada sekurang-kurangnya 12 aksara, mengandungi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol serta tidak boleh mengandungi perkataan yang sama dengan user name. Kata laluan juga perlu ditukar setiap 90 hari.

Tahniah! Anda telah berjaya melakukan konfigurasi pada OWA.

Import Certificate : Root CA from TM Ikuti langkah-langkah import certificate di bawah :

Import Certificate : Enterprise Trust Ikuti langkah-langkah import certificate di bawah :

Buka aplikasi Outlook Buka aplikasi Outlook pada komputer anda. Anda boleh mengenal aplikasi ini berdasarkan logo pada Start Menu atau dengan melakukan carian pada program.

Tambah akaun baru Pada tetingkap Outlook, klik pada menu File > Info. Kemudian klik pada butang Add Account dalam ruangan Account Information.

Maklumat akaun Masukkan maklumat akaun 1GovUC anda seperti berikut:

Your Name: [nama_penuh_anda] E-mail Address: [username_mohcube][email protected]

Masukkan kata laluan anda seperti yang ditetapkan ketika konfigurasi OWA.

Single Sign On Anda boleh memilih untuk menyimpan kata laluan dalam komputer atau sebaliknya. Klik Yes untuk menyimpan atau No untuk mengabaikannya. * Sekiranya anda memilih untuk menyimpan kata laluan pada komputer, pastikan akaun anda pada komputer tersebut turut dilindungi dengan kata laluan.

Konfigurasi akaun Outlook akan cuba berhubung dengan server 1GovUC bagi menetapkan konfigurasi bersesuaian untuk akaun anda secara automatik.

Klik Finish setelah selesai.

Hubungi pentadbir IT anda sekiranya konfigurasi gagal dilaksanakan.

Tahniah! Anda telah berjaya menambah akaun 1GovUC ke dalam komputer anda.

Buka aplikasi Microsoft Lync Buka aplikasi Microsoft Lync pada komputer anda. Anda boleh mengenal aplikasi ini berdasarkan logo pada Notification Area atau dengan melakukan carian pada program.

Log masuk Masukkan maklumat berikut:

Sign-in address: [username_mohcube][email protected] Password: [kata_laluan_1GovUC]

Selesai! Cuma itu sahaja. Anda sudah boleh berhubung menggunakan 1GovUC!