Pelajar Perlu

Download templete Laporan Latihan Industri , buat laporan, scan dan muat naik Daftar pelajar dan daftar kursus di e-course registration. ... menggunak...

0 downloads 50 Views 1MB Size
Pelajar Perlu ▪

Muat turun semua borang-borang dan maklumat penting latihan industri dari laman web FSGK www.faca.unimas.mySentiasa rujuk tarikh-tarikh penting Latihan Industri 2017/2018 untuk tindakan yang perlu diambil sebagai pelajar dan pelatih latihan industri.Bertanggungjawab ke atas penghantaran borang-borang latihan industri, pendaftaran antara sesi, buku log dan laporan akhir latihan industri.Menjaga nama baik Fakuti/UNIMAS sepanajang latihan industri.Memaklumkan penyelia latihan industri program/fakulti sekiranya terdapat sebarang masalah ketika menjalani latihan industri

MulaCarta Alir Pelajar untuk sistem epelajar

Daftar pelajar dan daftar kursus di e-course registration Input Penempatan Latihan Industri di e-pelajar

Pengesaha n Fakulti

Input Log Book (SLP-06), cetak, scan dan muat naik

Download templete Laporan Latihan Industri , buat laporan, scan dan muat naik

Tamat

Rayuan

LANGKAH 1 ▪ Layari laman web https://smpweb.unimas.my/ePelajar/ menggunakan ▪ Mozilla Firefox ATAU Google Crome.

LANGKAH 2 ▪ Klik bahagian “Application for Industrial Training” ▪ Isi borang tersebut. Contoh cara mengisi borang akan dipaparkan ke dalam e-pelajar. Pelajar boleh MENGEMASKINI data sepanjang tempoh LI.

LANGKAH 3 Layari laman web https://estudent.unimas.my/PenyeliaanPelajar/ menggunakan Mozilla Firefox ATAU Google Crome.

LANGKAH 4 Paparan penempatan latihan industri pelajar – Yang Telah Mengisi maklumat penempatan di dalam ePelajar

LANGKAH 5 ▪ Klik Training Log Book (Paparan akan keluar seperti screenshot di bawah). ▪ Pelajar dikehendaki untuk mengisi laporan harian

LANGKAH 6 Pelajar diminta untuk MENCETAK log book Minggu 1-5 pada 20 Julai 2018, Minggu 6-10 pada 24 Aug 2018 dan Minggu 11-12 pada 7 Sept 2018 dan kemudiannya mendapatkan tandatangan penyelia di organisasi. Setelah tandatangan diperolehi, pelajar akan scan dan memuat naik log book yang telah ditandatangan. Berikut adalah halaman cetakan Log Book serta panduan cetakan dan muat naik.

LANGKAH 7 Contoh paparan Log Book yang telah diisi mengikut minggu. Laporan ini akan dinilai oleh Penyelaras di Fakulti pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan di atas.

LANGKAH 7 (sambungan) Cara muat naik Log Book yang telah ditandatangan. ▪ Klik butang ‘Update Log Book’

Pilih log book yang telah discan melalui [email protected] untuk dimuat naik.

LANGKAH 7 (sambungan) Pelajar perlu menyediakan Laporan Latihan Industri (Summary) setelah selesai Latihan Industri. Laporan perlu dibuat secara manual dalam words mengikut Panduan Penulisan Laporan Industri FSGK, save dalam bentuk PDF dan kemudiannya dimuat naik dalam Industrial Training Report.

SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI Penyelaras Latihan Industri FSGK & Seni Reka Grafik Cik Noorhaslina Senin [email protected] Penyelaras Latihan Industri (Seni Reka Perindustrian) En. Muhyiddin Mohammed [email protected] Penyelaras Latihan Industri (Seni Reka Tekstil & Fesyen) En.Asrul Asshadi Mohamad Morni [email protected] Penyelaras Latihan Industri (Animasi) Cik Auzani Zeda Mohamed Kassim [email protected] Penyelaras Latihan Industri (Seni Halus) En.Mohamad Zamhari Abol Hassan [email protected] Penyelaras Latihan Industri (Muzik) Pn.Connie Lim Keh Nie [email protected] Penyelaras Latihan Industri (Drama & Teater) En.Muhammad Qawiem Hamizan [email protected] Penyelaras Latihan Industri (Pengurusan Seni) En.Shaik Azahar Shaik Hussain [email protected]

SELAMAT MAJU JAYA