PELAN TINDAKAN BPP 2014

PELAN TINDAKAN BPP 2014 Bil Aktiviti Dirancang BPP2014 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov Dis 1. Pelupusan Fail - a...

0 downloads 112 Views 334KB Size
PELAN TINDAKAN BPP 2014 Bil 1.

Aktiviti Dirancang BPP2014

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sept

Okt

Nov

Dis

10

10

10

Pelupusan Fail a. Mesyuarat dengan Arkib

P

14

A b. Perlupusan Fail

P A

2.

Penyediaan Laporan Pentadbiran a Kenaikan Pangkat

Draf 2

Draf 1

P

b Kakitangan Bersara c Kakitangan Baru d Penempatan kakitangan A 3

Piagam Pelanggan a Laporan Piagam Pelanggan

P

10

10

10

10

10

10

10

10

10

A 4.

Pengurusan Aset a. Mesyuarat Jawatankuasa Unit Pengurusan Aset

P

12

12

12

12

A b. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)

P

ke-4 15/2013 Hantar 15/2014

Suku I Jan-Mac

ke-4 15/2013 Hantar 15/2014

Suku I Jan-Mac

Hantar 10

Suku 2 April -Jun

Hantar 10

Suku 3 Sept- -Okt

Hantar 10

Suku 4 Nov-Dis

Suku 2 April -Jun

Hantar 15

Suku 3 Sept- -Okt

Hantar 15

Suku 4 Nov-Dis

A c. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Akaun Kerajaan (JKPA)

P

Hantar 15

A d. Kursus E-Pol

P A

Penyediaan Data

13

Bil 5.

Aktiviti Dirancang BPP2014

PELAN TINDAKAN BPP 2014 (sambungan) Jan Feb Mac Apr Mei Jun

Jul

Ogo

Sept

Okt

Nov

Dis

Mesyuarat Dalaman BPP a. Mesyuarat BPP

P A

6.

Mesyuarat MBJ- Pihak Pengurusan

a.

Mesyuarat MBJ suku 1

(1) 27

(2) 26

(3) 25

(1) 10 Suku-1 20

P

Suku-2 05

Suku-3 05

Hantar (i) 14

Mei-Ogo 26

Suku4 21

A 7.

Mesyuarat JKTU

a.

Mesyuarat JKTU

P

Hantar (iii) 06-2014 06-2015

Jan -Apr 29

A 8.

Penilaian Prestasi

a.

Makluman SKT (05 Dis 2013)

b.

Penetapan Sasaran Kerja & laporan Penilaian Prestasi

P A

c.

Mesy Panel Pembangunan Sumber Manusia

P

10

A d.

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang -2013

P A

28

Hantar(ii) 17

SepDec 19

PELAN TINDAKAN BPP 2014 (sambungan) Bil

Aktiviti Dirancang BPP2014

9.

Pewujudan Sistem online

a

Pengesanan kuiri

b.

Pendaftaran online bil (AP 103 (b)

c.

Daftar vaucar bayaran

P

Jan

Feb

Bincang 09

Sedia kertas kerja

Mac

Apr

Mei

Jun

A 10.

Penyediaan Laporan Akaun

a

AP58 (a)

b

Mengurangkan bilangan kuiri

c

Pembayaran bil dlm. tempoh 14 hari

P

A 11.

Penyediaan surat sambung sewa

a.

JPKN MUIS

Sbl. 28

P A

b.

JPKN Tawau

P A

Sbl. 28

Tamat

Tamat

Jul

Ogo

Sept

Okt

Nov

Dis

12.

Penyediaan E-Majalah

a.

Deraf

P

Siap jan 2015

(i) 20

(ii) 22

(iii) 01

A

b.

Kursus Penyediaan web-site

P A

PELAN TINDAKAN BPP 2014 (sambungan) Bil

Aktiviti 5S

13.

Perancangan Pelaksanaan Aktiviti 5S ke Arah Persijilan

A.

Mesy Jwk. Pemandu 5S-2014

i.

Mesy Jwk. Pemandu 5S

ii.

iii.

Perbincangan Bersama MPC

Lawatan pengukuhan ke setiap zon

Jan

P

iv.

Bil 1/ 09

P

Bil1/ 08

A

Bil 1/ 09

P

Law 1/27

Tindakan Penambahbaikan Dokumentasi 5S

A

v.

Tindakan Penambahbaikan Dokumentasi 5S

P

Mac

Bil 1/ 08

A

A

Feb

Law 2/27

Apr

Mei

Jun

Bil 2/ 12

Bil 3/ 15

Bil 2/ 20

Bil 3/ 20

Law 3/27

Jul

Ogo

Sept

Bil 4/ 18

Bil 5/ 26

Bil 4/ 20

Law 4/25

Law 5/15

Okt

Nov

Dis

A

vi.

Persediaan akhir sebelum Pengaudiatan MPC

A

vii.

Pensijilan 5S JPKN

P

30

A

B

Aktiviti 5S - Jwt. Latihan 5S

i.

Mesy. Jwt. Latihan 5S

P

Bil 1/ 10

Bil2/ 11

Bil3 13

Bil4 8

Bil4 9

Bil6 11

A

ii.

Kursus Pengiktirafan Juruaudit

P

A

18-19

15-16

PELAN TINDAKAN BPP 2014 (sambungan) Bil iii.

Aktiviti 5S Kursus Amalan 5S (KSIT/CAW)

Jan P

Feb

Mac

Siri I 13

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Siri II 15

Sept Siri III 2

A

C

Aktiviti 5S - Jwt. Audit Dalaman 5S

i.

Audit Dalaman 5S Bil1/2014

P

Bil 1 18-20

Bil 2 17-19

Bil 3 16-18

A

D

Aktiviti 5S - Jwt. Promosi 5S

i.

Mesy. Jwt. Promosi 5S

P

Bil 1 8

Bil 2 5

Bil3 14

Bil4 12

Okt

Nov

Dis Siri IV 1

A

ii.

Program Lawatan 5S ke ILP

P A

iii.

Mewujudkan Laman Web 5S JPKN

Aktiviti Gotong Royong Perdana 5S

v.

Promosi Pertandingan Amalan 5S-2014

12

P A

iv.

22

8

P A P

06

A

vi.

Penyampaian hadiah Pertandingan Amalan 5S-2014

P A

24