Pembinaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

bahasa Melayu dengan guru / pensyarah di Indonesia •Membina jaringan kerja dengan institusi pendidikan di Indonesia. Delegasi Singapura Cikgu Rahmat S...

0 downloads 55 Views 1MB Size
Pembinaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Usaha susulan daripada Program Penyerapan ke Pekanbaru, Riau 24 Mei – 2 Jun 2016

Objektif Program • Meningkatkan pedagogi pengajaran dan penilaian para peserta

• Meraih pengetahuan tentang bahasa dan kesusasteraan Melayu/Indonesia serta kaedah pengajarannya • Mempelajari budaya masyarakat Melayu

• Berkongsi pengalaman pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dengan guru / pensyarah di Indonesia • Membina jaringan kerja dengan institusi pendidikan di Indonesia

Delegasi Singapura

Cikgu Rahmat Subadah (Ketua), Cikgu Nazarudin Abdul Bakar, Cikgu Hidayat Hamzah Cikgu Arfah Buang, Cikgu Marliana Mohd Rashid, Cikgu Khaziah Yem

Program: Padat dan Rencam

Sesi Kuliah di Lembaga Adat Melayu Riau

Lawatan & Perkongsian di Sekolah

Sesi Amali di Sanggar Batik Riau Semat Tembaga

Wisata Seni & Lawatan Kota

Program: Padat dan Rencam Video 1 min

Pengalaman Kaya dan Bermakna • Menimba ilmu daripada pakar dalam pelbagai bidang • Merasakan semangat dan perjuangan bahasawan serta budayawan untuk menghidupkan adat dan budaya Melayu • Mengambil iktibar daripada wisata seni dan sekolah

• Membina jaringan kerja dan bertukar-tukar pendapat • Menelusur sejarah di istana Siak Indrapura • Menerapkan pengetahuan yang diraih di bilik darjah

Projek Susulan Penulisan Cerpen Jul – Nov 2016

Objektif Projek • Membina koleksi cerpen untuk memupuk dan meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar

• Meluaskan kosa kata pelajar • Menerapkan nilai-nilai murni dan teladan berdasarkan tema yang sesuai bagi peringkat umur pelajar

• Menggalakkan pembelajaran yang aktif dan interaktif melalui perbincangan serta aktiviti-aktiviti yang pelbagai

Proses Tulis

• Menetapkan tema • Menulis draf pertama dan aktiviti bersesuaian

• Menyunting (kepanjangan teks, kesesuaian kosa kata, membetulkan aspek tatabahasa, ejaan dll) Sunting • Menilai kesesuaian strategi dan aktiviti • Memikirkan dan menyarankan ilustrasi yang sesuai

Uji kaji

Penerbitan

• Menjalankan aktiviti bacaan di sekolah • Mendapatkan maklum balas pelajar

• Pemurnian dan penambahbaikan bahan • Penerbitan bahan pengajaran dan pembelajaran

Dapatan Kaji Selidik • Pelajar menerima baik cerpen yang dibaca dan aktiviti pramembaca dan pascamembaca

• Pelajar dapat mempelajari kosa kata baharu dan penggunaan bahasa kiasan • Pelajar dapat membuat aktiviti susulan dengan baik

• Pelajar dapat mempelajari dan mencontohi teknik penulisan dalam cerpen • Pelajar menunjukkan minat untuk membaca cerpen Melayu pada waktu lapang

Perkongsian Profesional • MLCS akan menjalankan sesi perkongsian berdasarkan cerpencerpen yang dibina oleh guru peserta program penyerapan

• Setiap cerpen akan diterbitkan dalam bentuk buku kecil dalam sebuah ‘Kotak Buku’ yang bertajuk Antologi ‘Benih’ (untuk sekolah rendah) dan Antologi ‘Rahsia’ (bagi sekolah menengah) • Setiap antologi mengandungi 7 cerpen, dan sebuah buku panduan pengajaran dan pembelajaran • Antologi ini akan dilancarkan semasa Seminar Bahasa Melayu 2017 dan akan diedarkan kepada sekolah-sekolah semasa perkongsian profesional yang akan dijalankan pada Selasa, 25 April 2017 oleh pihak MLCS

Terima kasih