Pencapaian Piagam Pelanggan PD-september 2018 (1)

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2018 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI UTARA BAHAGIAN : PENGURUSAN DAERAH Bil Aktiviti Piagam ...

0 downloads 1 Views 39KB Size
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2018 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI UTARA BAHAGIAN : Bil

PENGURUSAN DAERAH

Aktiviti

Piagam Pelanggan

1 Urusan Bayaran Bil Pesanan Tempatan (L/O) untuk Tuntutan dan Pesanan setiap urusan pembelian akan Kerajaan dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja Bayaran ke atas semua jenis tuntutan akan dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja tertakluk kepada maklumat dan dokumen sokongan yang lengkap 2 Permohonan Tabung TYT

Bantuan Bayaran pendahuluan Bantuan Tabung TYT akan dibuat segera sebaik menerima laporan awal kejadian bencana daripada Penghulu Kawasan Bayaran ke atas baki bantuan yang telah diluluskan akan dikemukakan ke BKP, PSUKNPP dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh laporan lengkap diterima daripada Penghulu Kawasan

Pencapaian

Peratus (%)

Bil. Yang Tidak Mencapai Piagam

Peratus (%)

39

100

0

0

990

100

0

0

2

100

0

0

2

100

0

0

3 Permohonan Bantuan Yuran Pendaftaran Kemasukan ke IPT

Menerima, menyemak dan memproses permohonan pendaftaran memasuki IPT yang lengkap dalam tempoh tiga puluh (30) hari dan bayaran akan dibuat pada pemohon yang berjaya tertakluk kepada arahan Pejabat SUKNPP

4 Permohonan Pemulangan Deposit

Bayaran/Pemulangan ke atas Deposit akan dibuat dalam masa sepuluh (10) hari bekerja, tertakluk kepada maklumat dan dokumen sokongan yang lengkap

5 Pengurusan Aduan

Akuan Penerimaan Aduan secara bertulis melalui surat atau e-mail akan dihantar kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas aduan diterima Maklumbalas terhadap aduan akan dihantar kepada pengadu dalam tempoh sembilan (9) hari bekerja selepas Akuan Penerimaan Aduan dihantar bagi aduan berkaitan PDTSPU Aduan dipanjangkan kepada Jabatan/Agensi lain dan salinan dihantar kepada pengadu dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas Akuan penerimaan Aduan dihantar sekiranya aduan adalah berkaitan dengan Jabatan/Agensi lain.

728

100

0

0

1

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

0

0

0

0