PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD

Bujang Duda / Janda Pekerjaan Alamat Majikan Suami / Isteri Nama Isteri / Suami Status Perkahwinan Maklumat Keluarga ( Pasangan & Anak )...

0 downloads 69 Views 94KB Size
No Rujukan :

PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD (475961-X)

BORANG PERMOHONAN JAWATAN GAMBAR

JAWATAN DIPOHON TARIKH IKLAN Bagaimana anda mengetahui jawatan ini? Iklan di akhbar. Sila nyatakan nama akhbar ________________________ Lain-lain. Sila nyatakan ________________________ BUTIR - BUTIR PERIBADI 1 Nama (Seperti di dalam Kad Pengenalan. Sila lampirkan salinan Kad Pengenalan) 2 Umur

__________________________

tahun

3 No Kad Pengenalan

4 Alamat Surat Menyurat

5 Alamat Tetap

6 No Telefon

- Bimbit - Rumah

7 Warganegara

Malaysia

8 Jantina

Lelaki

9 Agama

Islam

10 Bangsa

Melayu

Lain-Lain. Sila nyatakan ______________ Perempuan Buddha Cina

Hindu

Lain-lain ___________

India

Lain-lain ___________

1

Bahasa Pertuturan

Penulisan

Ahli - ahli Persatuan, Kelab , Institusi - Institusi Profesional

Pengetahuan Komputer

Status Perkahwinan Kahwin

Bujang Nama Isteri / Suami

Duda / Janda Pekerjaan

Alamat Majikan Suami / Isteri

Maklumat Keluarga ( Pasangan & Anak ) Nama

Tarikh Lahir

Umur

Kad Pengenalan

2

Pendidikan Isikan nama institusi - institusi pendidikan yang telah anda hadiri, tahun dan kelulusan tertinggi atau kelayakan yang diperolehi (sila sertakan salinan sijil) Sekolah / Kolej/ Universiti

Tahun Dari Hingga

Kelayakan / Keputusan tertinggi

Diikitiraf oleh MQA YA /TIDAK

CGPA yang diperolehi

Pengalaman Kerja Sila nyatakan pekerjaan sekarang sehingga terdahulu (nama,alamat majikan , tarikh berkhidmat dan gaji yang di terima) Nama Dan Alamat Majikan

Jawatan

Tahun Gaji pokok terakhir Dari Hingga

Sebab Berhenti

1 Tempoh notis yang diperlukan sekiranya mendapat tawaran kerja : _______________ bulan 2 Gaji yang dipohon untuk jawatan ini

: RM _________________

3 Tempoh pengalaman bekerja

:

____________________ tahun

4 Tempoh pengalaman bekerja berkaitan dengan jawatan yang dipohon

: _______________ tahun

3

Maklumat Tambahan 1

Adakah anda mempunyai saudara-mara yang bekerja di PBAPP

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Jika ya sila nyatakan:Nama Jawatan Jabatan Hubungan

2

Adakah anda mempunyai rekod jenayah dan disabitkan dengan kesalahan? Jika ya sila jelaskan

3

Adakah anda menghidapi penyakit atau kecederaan yang serius? Jika ya sila jelaskan

4

Orang yang boleh dihubungi sewaktu kecemasan: Nama: ____________________________________________

Hubungan :

Alamat: ____________________________________________

No. Tel.:

____________________ ____________________

____________________________________________ ____________________________________________ PENGAKUAN 1 Saya mengesahkan bahawa saya tidak pernah ditawarkan perkhidmatan dan atau / berkhidmat dengan

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd sebelum ini. Saya mengakui bahawa segala maklumat yang diberi di atas adalah benar dan sah. Saya memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberi didapati palsu, tidak benar atau tidak lengkap. Syarikat mempunyai hak dan kuasa untuk menamatkan perkhidmatan saya tanpa notis ataupun pampasan.

2 Saya membenarkan maklumat peribadi saya di dalam borang permohonan ini digunakan untuk tujuan

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd mengumpul dan memproses data peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan aktiviti dalam semua urusan temuduga dan perlantikan.

3 Saya juga memberi kebenaran kepada pihak Syarikat untuk membuat rujukan atau mendapatkan

pengesahan ke atas majikan-majikan saya terdahulu tentang maklumat-maklumat peribadi dan juga yang berhubungkait dengan pekerjaan saya.

Tandatangan :

Tarikh :

Untuk Kegunaan Jabatan Sumber Manusia

1 Diterima pada 2 Direkodkan oleh

: :

Nota :

4