PERSEPSI PELAJAR-PELAJAR PENGAJIAN ISLAM …

Qasim Amin, Nasr Abu Zayd dan lain-lain. Di sisi lain, penulis dalam artikel ini ingin memperlihatkan kepada pembaca tentang perbezaan gagasan tokoh-...

0 downloads 56 Views 699KB Size

Recommend Documents

* PPPY1252 Pengantar Qiraat dan Hafazan * PPPY1272 Fiqh Sirah ... * PPPM2043 Ilmu Organisasi Dakwah * PPPM3243 Adab Al-Ikhtilaf * PPPM2063 Psikologi Dakwah

Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah ... Teori tentang pembawa atau pengembang ajaran Islam di ... politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, adat

* PPPL1992 Latihan Amali dan Industri * PPPY1132 Maharat Al-Kitabah * PPPY1142 Maharat al-Istima’ wa al- Fahm * PPPM1013 Jihad Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah * PPPM1023 Manusia dalam Al-Quran * PPPM2013 Ilmu Pidato dan Debat * PPPM1043 Gerakan Mision

PERANAN KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDDIQ DALAM ... •Pemilihan Umar r.a. dilakukan kerana ketokohan beliau dalam bidang agama dan ... Pembentukan …

PENGAJIAN ASTRONOMI ISLAM BERLANDASKAN ... dikaitkan dengan hukum-hukum ibadah khususnya ... Dengan terbinanya asas-asas ilmu falak yang dipelajari

1 Visi Al-Zuhri Suatu institusi unggul yang menyediakan pendidikan Islam bagi melahirkan individu Muslim cemerlang yang menyumbang dalam …

mempuyai penampilan yang baik dalam aspek komunikasi dan interpersonal, nilai ... contoh pengurusan dakwah masjid mungkin sebenarnya

BAB DALAM BUKU TERBIT ... Yusmini et.al. (pnyt). Isu-isu Media dan Dakwah, hlm 317-332 ... Pengenalan Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Astronomi Islam di

Nafkah Isteri dan Anak di Malaysia: ... Dinamisme dan Fleksibeliti Sistem Kawasan Perlindungan Islam: Kajian Terhadap al-Hima ... Tajuk makalah tersebut

7 04/10/2016 selasa sem qawaid fiqhiyah (ksd 2313) 9.00 – 11.00 am sem 3 kelas 1 (22) sem 3 kelas 2 (23) sem 3 kelas 3 (26)