PERSEPSI PELAJAR-PELAJAR PENGAJIAN ISLAM …

Qasim Amin, Nasr Abu Zayd dan lain-lain. Di sisi lain, penulis dalam artikel ini ingin memperlihatkan kepada pembaca tentang perbezaan gagasan tokoh-...

0 downloads 15 Views 699KB Size

Recommend Documents

* PPPY1252 Pengantar Qiraat dan Hafazan * PPPY1272 Fiqh Sirah ... * PPPM2043 Ilmu Organisasi Dakwah * PPPM3243 Adab Al-Ikhtilaf * PPPM2063 Psikologi Dakwah

Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah ... Teori tentang pembawa atau pengembang ajaran Islam di ... politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, adat

* PPPL1992 Latihan Amali dan Industri * PPPY1132 Maharat Al-Kitabah * PPPY1142 Maharat al-Istima’ wa al- Fahm * PPPM1013 Jihad Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah * PPPM1023 Manusia dalam Al-Quran * PPPM2013 Ilmu Pidato dan Debat * PPPM1043 Gerakan Mision

PERANAN KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDDIQ DALAM ... •Pemilihan Umar r.a. dilakukan kerana ketokohan beliau dalam bidang agama dan ... Pembentukan …

1 Visi Al-Zuhri Suatu institusi unggul yang menyediakan pendidikan Islam bagi melahirkan individu Muslim cemerlang yang menyumbang dalam …

PENGAJIAN ASTRONOMI ISLAM BERLANDASKAN ... dikaitkan dengan hukum-hukum ibadah khususnya ... Dengan terbinanya asas-asas ilmu falak yang dipelajari

mempuyai penampilan yang baik dalam aspek komunikasi dan interpersonal, nilai ... contoh pengurusan dakwah masjid mungkin sebenarnya

BAB DALAM BUKU TERBIT ... Yusmini et.al. (pnyt). Isu-isu Media dan Dakwah, hlm 317-332 ... Pengenalan Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Astronomi Islam di

Nafkah Isteri dan Anak di Malaysia: ... Dinamisme dan Fleksibeliti Sistem Kawasan Perlindungan Islam: Kajian Terhadap al-Hima ... Tajuk makalah tersebut

7 04/10/2016 selasa sem qawaid fiqhiyah (ksd 2313) 9.00 – 11.00 am sem 3 kelas 1 (22) sem 3 kelas 2 (23) sem 3 kelas 3 (26)