PERSEPSI PELAJAR-PELAJAR TERHADAP …

orang pelajar DPLI pengkhususan Sains Pertanian (SP) dan Ekonomi Rumah Tangga (ERT) di Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Pendidikan Sulta...

0 downloads 71 Views 681KB Size

Recommend Documents

Statistical Package for Social Science version 12.0 (SPSS) software to analyse raw data to get the frequency, ... 2.3.1 Pengertian Ilmu Faraid 18

soal selidik dalam talian yang telah diedarkan melalui e-mel pelajar. Dengan menggunakan analisis ... yang terbentuk. Sementara dimensi komitmen menjadi faktor penyumbang kepada persepsi hubungan perkongsian dan dimensi ... tiga iaitu Universiti Peny

melalui soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan perisian Packages Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 12.0. ... BAB TIGA 2.7 Media cetakan dan media elektronik 2.8 Kesimpulan METODOLOGI Pengenalan ... Dimensi Kemahiran, Kemud

18,7-23,8 atau sekitar 20,8 (Atmarita, 1992). Depkes (1996) mengkategorikan nilai ... 18,5-25,0), gemuk (IMT 251-27,0), dan gemuk sekali (IMT>27,0). Becker et al

Pengembangan Inovasi Pertanian 2(4), ... Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama Penyakit. Pusat Analilsis Sosial

dan fizikal produk, (ii) suhu penyimpanan, (iii) jangkaan tempoh hayat yang dikehendaki, (iv) kesan oksigen dan lembapan terhadap ... Maklumat latar belakang