PERSEPSI PELANGGAN TERHADAP AMALAN NILAI …

perkhidmatan Awam seperti nilai amanah, bertanggungjawab, ikhlas, didikasi, sederhana, tekun, bersih, berdisiplin, didikasiadalah pemengang amanah kep...

0 downloads 68 Views 167KB Size

Recommend Documents

PERSEPSI KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN AR-RAHN: KAJIAN KES ... of this study is a case study survey using a quantitative approach

subsistem kunci bagi konsumen (Rust and Oliver 1994). Subsistem produk dan service ini terdiri dari berbagai atribut yang digunakan oleh konsumen

besar tugas keluarga untuk mendidik generasi muda. Ini mungkin disebabkan perkembangan kemajuan ... Alpha yang tinggi untuk semua domain tersebut iaitu:

mana-mana bahagian artikel, ... daripada norma sosial yang dikehendaki ... ♦ Mengelakkan konflik atau pertembungan

3 Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah pengaruh nilai pelang-gan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. PLN Persero Rayon Tabing Padang ? 2. Bagaimanakah …

seminar pasca ijazah yang pertama 2011 - 33 - kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan di fakulti pendidikan teknikal dari aspek kemudahan dan

Proceeding of the 1st International Conference on Management and Muamalah 2014 (1st ICoMM) 13th – 14th November 2014, e-ISBN: 978-967-0850-01-6

Program Studi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik ... Objek penelitian menyangkut ... yang mengkomunikasikan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk

Jurnal Mekanikal Jun 2004, Bil. 17, 1 – 14 KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK PENGGUNA UNTUK MENYOKONG SENI BINA PRODUK MODULAR Ahmad Baharuddin Abdullah

Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional ... versi 21.0 bagi mendapatkan nilai skor min, kekerapan, ... 1.2 Latar belakang masalah 5