PIAGAM PELANGGAN 2019

piagam pelanggan 2019 pencapaian piagam pelanggan sehingga bulan februari tahun 2019 pejabat daerah dan tanah seberang perai utara bahagian : hasil...

0 downloads 2 Views 7KB Size
PIAGAM PELANGGAN 2019 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA BULAN FEBRUARI TAHUN 2019 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI UTARA

BAHAGIAN : HASIL

Bil.

Aktiviti

Piagam Pelanggan 2019

Pencapaian 2019

Peratus %

Bil Yang Tidak Mencapai Piagam

1

Pos bil cukai tanah tahun 2019.

Bil cukai tanah tahunan akan 84,135 bil dipos dihantar kepada pembayar cukai sebelum 31 Januari setiap tahun.

100%

-

2

Pos resit bil cukai tanah yang dibayar melalui pos.

Resit bayaran cukai tanah yang diterima melalui pos akan dihantar kepada pembayar cukai dalam tempoh 1 minggu dari tarikh terimaan.

100%

-

3

Memproses permohonan Memproses dan 9 permohonan pengurangan cukai mengemukakan kertas tanah. Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) permohonan rayuan pengurangan cukai tanah / denda lewat dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

-

-

89 resit dipos