POLITEKNIK SEBERANG PERAI UNIT

POLITEKNIK SEBERANG PERAI UNIT PERHUBUNGAN LATIHAN INDUSTRI BORANG PENGESAHAN LATIHAN INDUSTRI (Diisi dalam dua salinan) Sesi : _____ (Salinan Pelajar...

0 downloads 17 Views 197KB Size
POLITEKNIK SEBERANG PERAI UNIT PERHUBUNGAN LATIHAN INDUSTRI BORANG PENGESAHAN LATIHAN INDUSTRI (Diisi dalam dua salinan) Sesi : _____________ Diisi oleh pelajar

Nama & Alamat tempat LI : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

(Salinan Pelajar) Untuk Kegunaan UPLI Tandakan pada petak yangberkenaan semasa pendaftaran 1. Buku Laporan Harian (Dikembalikan kepada pelajar) 2. Surat Pengesahan Tamat LI (Disimpan oleh Pegawai) 3. Borang Prestasi Firma (Disimpan oleh Pegawai) 4. Buku Laporan LI Catatan : _______________________________ _______________________________________

Kepada : Unit Hal-hal Pelajar

Pengesahan Pegawai LI

Nama : ________________________________ No Pend : ________________ Kelas : ________ Jabatan : _______________________________

ADALAH DISAHKAN BAHAWA PELAJAR DI ATAS Tandatangan : ___________________________ Nama : ___________________________ Tarikh : ___________________________

LAYAK DIDAFTARKAN TIDAK LAYAK DIDAFTARKAN

Cop

:

Tandakan  pada yang berkenaan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sila potong disini ---------------------------------------

POLITEKNIK SEBERANG PERAI UNIT PERHUBUNGAN LATIHAN INDUSTRI BORANG PENGESAHAN LATIHAN INDUSTRI (Diisi dalam dua salinan) Sesi : _____________ Diisi oleh pelajar

(Salinan UPLI)

Nama & Alamat tempat LI : _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Untuk Kegunaan UPLI Tandakan pada petak yangberkenaan semasa pendaftaran 1. Buku Laporan Harian (Dikembalikan kepada pelajar) 2. Surat Pengesahan Tamat LI (Disimpan oleh Pegawai) 3. Borang Prestasi Firma (Disimpan oleh Pegawai) 4. Buku Laporan LI Catatan : _______________________________ _______________________________________

Kepada : Unit Hal-hal Pelajar

Pengesahan Pegawai LI

Nama : ________________________________ No Pend : ________________ Kelas : ________ Jabatan : _______________________________

ADALAH DISAHKAN BAHAWA PELAJAR DI ATAS LAYAK DIDAFTARKAN

Tandatangan : ___________________________ Nama : ___________________________ Tarikh : ___________________________

TIDAK LAYAK DIDAFTARKAN Cop Tandakan  pada yang berkenaan

: