Profil Kecerdasan Emosi Guru Pelatih Bahasa Mengikut …

tinjauan ini melibatkan 235 orang guru pelatih. Soal selidik dibina untuk mengukur kecerdasan emosi dan pencapaian bahasa. Statistik deskriptif sepert...

0 downloads 13 Views 213KB Size

Recommend Documents

Komunikasi institusi yang efektif dapat menggerakkan pelajar ... terdiri daripada logik-matematik, linguistik, muzik, gerak badan, interpersonal dan intrapersonal

jurnal psikologi 2002, no. 2, 89 - 111 issn : 0215 - 8884 hubungan kecerdasan emosi dengan kewirausahaan pada mahasiswa ahmad ifham avin f. helmi

ini dunia wirausaha belum merupakan sebuah lapangan yang yang diminati dan dinanti bagi para sarjana yang sedang putus asa mencari pekerjaan. Pada dasarnya dunia wirausaha merupakan pilihan yang cukup rasional dalam situasi dan kondisi yang tidak mam

Konflik-konflik ini memerlukan kemahiran dalam kecerdasan yang lain yang dikenali sebagai kecerdasan emosi antaranya ialah keperluan memiliki

Mirwan Surya P., S.E,M.M,PhD (……………………………… ... Having someone to love is Family Having somewhere to go is Home Having both is a blessing . vi

B Jadual Keputusan Nilai Kebolehpercayaan Alpha 97 C Jadual ... bermaklumat ini dapat menyediakan generasi yang berketrampilan, kreatif dan inovatif

hubungan kecerdasan emosi dan komunikasi interpersonal terhadap tingkat keberhasilan bertanding pemain sepakbola ssb baturetno ku-15 tahun

yang memiliki ciri-ciri EQ, mempunyai ketepatan dalam penilaian kendiri, ... Sungguhpun demikian, jika terdapat hanya beberapa orang sahaja ahli kumpulan yang cerdas

Murray (1998) menyatakan, ... Teori Kecerdasan Emosi merupakan teori yang menerangkan bagaimana emosi mampu mempengaruhi kehidupan seseorang termasuk

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DENGAN SELF-EFFICACY PADA ATLET BOLA VOLI MALANG VOLLEYBALL CLUB (MVC) SKRIPSI Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai