Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi Negeri

Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang KAD SKOR NAZIRAN ICT Jabatan : _____ Penilaian naziran IC...

0 downloads 6 Views 208KB Size
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang KAD SKOR NAZIRAN ICT Jabatan : __________________________________________________ Penilaian naziran ICT dibuat bagi membantu menambahbaik mutu sistem penyampaian kerajaan. Skala Nilaian:

0

Tiada

1 2 3 4 5 Tidak Kurang Sederhana Memuaskan Amat Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan

1. Nyatakan penilaian anda mengenai perkara-perkara berikut :

Bil A

Perkara

Ya

Sila tanda √ Tidak Tidak Berkaitan

Skala

LAMAN WEB JABATAN 1 Pengemaskinian Laman Web i Maklumat Aktif Ii Maklumat Berjadual 2 i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiii

Kandungan Laman Web Pernyataan perkataan laman web rasmi Jata (crest) kerajaan Logo rasmi agensi Penyataan pengenalan agensi Dasar-dasar utama agensi Piagam pelanggan agensi Pencapaian Piagam Pelanggan Maklumat untuk menghubungi agensi Soalan-soalan lazim Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan Ruangan komen / maklumbalas Fungsi luput secara automatik Kemudahan muat turun / maklumat Kemudahan carian Penggunaan dwi-bahasa Pautan ke myGovernment Pautan ke portal Kerajaan Negeri Logo MSC Peta laman Domain "gov.my" Notis hak cipta

1

Bil

Perkara xxiv xxv xxvi xxvii xxviii xxix

B

C

Ya

Sila tanda √ Tidak Tidak Berkaitan

Skala

Kalendar Aktiviti Pengumuman Maklumat perkhidmatan yang disediakan oleh agensi Perkhidmatan online Statistik transaksi perkhidmatan atas talian Aduan (PINTAS digunakan sebagai saluran aduan di laman Jabatan – YA / TIDAK)

3 i

Kandungan Media Sosial Pengumuman/Aktiviti Terkini

4 i Ii Iii iv

Sumbangan Kandungan ke Portal Negeri Pengumuman Kalendar Aktiviti Berita eKhidmat – aplikasi online

Rangkaian & Keselamatan 1 Rangkaian i Penyambungan illegal network Ii UTP cable, patch cord, peralatan komunikasi ditag dan dilabelkan iii. Rak rangkaian (dalam keadaan baik & teratur serta berkunci) 2 i. ii. iii.

Bilik Server Log keluar masuk Penghawa dingin Sistem pencegah kebakaran tidak berasaskan air

3 i. ii. iii iv. v.

Keselamatan Server & Maklumat Login & password Patches terkini Log server Prosedur backup Offsite backup

Penguatkuasa Penggunaan Aplikasi Negeri 1 Tahap keseluruhan penggunaan aplikasi i Permohonan Kursus (ePL) ii Perolehan Negeri (sysP) iii Sistem Permohonan Ke Luar Negara iv ePINTAS v SPPN

2

Bil

D

E

Perkara

Ya

Sila tanda √ Tidak Tidak Berkaitan

Skala

vi Adun.Net vii Sistem Kolaborasi Maklumat (ICS) viii iDirektori Perkakasan ICT & Kawalan 1 Nisbah PC : Pegawai Gred 17 ke Atas – 1:1 2 Komputer & Notebook Sewaan 3 Aset Alih ICT 4 Update Anti Virus 5 Desktop Login 2 level – Admin & Pengguna 6 Penyelenggaran berjadual komputer sewaan (2 kali setahun) Urus Tadbir ICT 1 Perlantikan pegawai untuk urusan ICT i Pengurus Kandungan Laman Web ii Pengurus Kandungan Media Sosial iii Pegawai Keselamatan ICT – Gred 44 iv Penyelaras ICT Jabatan 2 i. ii. iii. Iv 3 i. ii. iii.

Penyelarasan Tanggungjawab ICT dalam Senarai Tugas & Fail Meja Pengurus Kandungan Laman Web Pengurus Kandungan Media Sosial Pegawai Keselamatan ICT – Gred 44 Penyelaras ICT Jabatan Mekanisma Perancangan/Penyelarasan Agenda tetap dalam mesyuarat pengurusan Jawatankuasa ICT Jabatan Permohonan ICT selaras dengan SP SUK Bil. 1/2012

4 i. ii. iii. iv.

Komunikasi e-mel & Calendaring Jemputan mesyuarat - Calendering Komunikasi e-mel Memo dalaman – emel sepenuhnya Arahan penggunaan e-mel gred 17 ke atas

5

Pendekatan mesyuarat secara paper less

6

Prosedur Kerja dengan sistem aplikasi

7

Surat Akuan Pematuhan DKICT Negeri

8

Pendedahan dan hebahan Perkhidmatan MyID SOP berkaitan rujukan utama bagi setiap perkhidmatan yang melaksanakan MyID Infokit perkhidmatan MyID dipamerkan

i. ii.

3

Bil

Perkara 9

i. ii.

Ya

Sila tanda √ Tidak Tidak Berkaitan

Skala

90% penggunaan ke atas perkhidmatan online yang disediakan selaras dengan Sasaran Pelaksanaan Perkhidmatan Online (NKEA CCI-EPP8). Senarai statistik perkhidmatan atas talian & kaunter dikemaskini Pencapaian 90% transaksi perkhidmatan menerusi saluran online

JUMLAH KESELURUHAN

2. Kesimpulan/Pemerhatian PEGAWAI NAZIRAN

Tandatangan Nama Tarikh /SkorKad Naziran ICT.odt/05-03-2015

4