RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD

a b c d e f g h i j k 1 1310000804 shivani bhardwaj ur(gen) f 19-02-96 107 88.4 21.4 53.04 74.44 2 1310000896 meenakshi sharma ur(gen) f 21-03-97 130...

0 downloads 140 Views 221KB Size
RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD. (A Government of Rajasthan Undertaking)

Corporate Identity Number (CIN) - U40102RJ2000SGC016484 Regd. Office & H.O. : Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302 005.

LIST OF CANDIDATES SELECTED FOR THE POST OF STENOGRAPHER IN RVUN S. No.

Roll No.

Name

Category

Gender

Date of Birth Marks in Marks in Phase-I Phase-II out of 200 out of 100

40% of Phase-I marks

60% of Phase-II marks

Final Total of Phase-I and Phase-II (I + J)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

UR(GEN) UR(GEN) BC UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) UR(GEN) BC UR(GEN) BC UR(GEN) UR(GEN) BC BC UR(GEN) PWD

F F M F M M F F F M M F M F M F F F M M F F F

19-02-96 21-03-97 10-10-95 20-06-95 14-08-97 23-04-98 08-02-97 10-05-93 28-05-92 09-10-92 12-03-94 08-07-93 09-05-93 01-04-95 09-05-91 20-09-96 06-11-94 23-08-89 13-12-91 11-11-92 14-04-93 15-08-95 04-09-94

107 130.25 144 125.75 116.25 130.5 93.25 110.25 109.25 117.5 103.25 124.5 101.75 106.5 131.5 90.5 99.5 97.25 116.75 106.5 105.5 92.5 97.5

88.4 80 75.33 80.13 81.33 72.27 79.33 69.07 68.8 61.87 65.2 57.73 65.2 63.47 47.73 61.2 56.13 56.8 49.87 50 50 53.33 51.07

21.4 26.05 28.8 25.15 23.25 26.1 18.65 22.05 21.85 23.5 20.65 24.9 20.35 21.3 26.3 18.1 19.9 19.45 23.35 21.3 21.1 18.5 19.5

53.04 48 45.2 48.08 48.8 43.36 47.6 41.44 41.28 37.12 39.12 34.64 39.12 38.08 28.64 36.72 33.68 34.08 29.92 30 30 32 30.64

74.44 74.05 74 73.23 72.05 69.46 66.25 63.49 63.13 60.62 59.77 59.54 59.47 59.38 54.94 54.82 53.58 53.53 53.27 51.3 51.1 50.5 50.14

M

06-06-81

64

55.33

12.8

33.2

46

M M M M F F M M

04-08-96 20-06-96 06-04-93 04-01-96 12-08-97 06-03-94 24-03-94 30-06-96

91 88.75 92.75 97 75.25 69.5 93.75 87

80.13 76.8 68.27 65.47 71.2 70.93 51.33 51.33

18.2 17.75 18.55 19.4 15.05 13.9 18.75 17.4

48.08 46.08 40.96 39.28 42.72 42.56 30.8 30.8

66.28 63.83 59.51 58.68 57.77 56.46 49.55 48.2

M

11-09-92

58.5

27.6

11.7

16.56

28.26

SC SC SC SC SC SC SC

M M F M F M M

04-11-95 30-08-87 28-05-93 07-09-88 03-07-96 20-06-95 02-02-92

88 70.25 65.75 65.5 98.5 76.25 61.25

69.33 69.33 66.4 61.6 45.87 52.67 57.2

17.6 14.05 13.15 13.1 19.7 15.25 12.25

41.6 41.6 39.84 36.96 27.52 31.6 34.32

59.2 55.65 52.99 50.06 47.22 46.85 46.57

ST ST ST ST ST

M M F M M

05-06-96 08-07-95 04-01-96 03-06-96 15-07-95

94.75 75.25 67.5 94.25 75

82.27 67.2 64.8 47.47 47.47

18.95 15.05 13.5 18.85 15

49.36 40.32 38.88 28.48 28.48

68.31 55.37 52.38 47.33 43.48

UNRESERVED CATEGORY (24 Including 7 Female) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1310000804 1310000896 1210001048 1910000459 2110000853 1410001342 1510007903 2110000888 1710000920 1410001247 1510008681 2110000862 1510008225 1510008535 1410001113 1510007892 1910000441 1210001293 1510009938 1510008183 2110000939 1510009937 1210001070

SHIVANI BHARDWAJ MEENAKSHI SHARMA JAVED AHMED KHAN DIVYA CHHABRA SUYASH DIXIT PRAVESH KUMAR SAKSHI GANDHI VANDANA SHAHU MEENU GOYAL DEEPAK MODI VIJAYPAL SINGH GAURI SHUKLA VAIBHAV MATHUR AYUSHI GUPTA DANVEER SINGH NEETU MEERCHANDANI RENU UMA GAUR ANIKET YADAV PRAVEEN KUMAR SHARMA ANU SRI NAMITA SAINI SHIKHA RAWAT

24

1310000696 UMESH KUMAR DHAMANI

BC CATEGORY (9 Including 2 Female) 1 2 3 4 5 6 7 8

1510008727 1810000899 2110000926 1510009228 1510008597 1410001320 1710000832 1610002056

JITENDRA KUMAR YADAV RAJESH KUMAR GADHWAL PANKAJ SAINI AJIT SINGH YOGI MONIKA YADAV ANITA RAMAWAT ROHIT NAGAR SANTOSH KUMAR

9

1410001310 HARISH KUMAR

BC BC BC BC BC BC BC BC BC (IN-SERVICE)

SC CATEGORY (7 Including 2 Female) 1 2 3 4 5 6 7

1510008871 1510009198 1210001088 1210001072 1510009083 1510009167 1510009111

KARTIK KUMAR KANSOTIYA ANIL CHOUDHARY MEENAKSHI SANWALIYA HITESH JINDAL LAXMI MEGHVANSHI RUPENDRA KUMAR BALAI KARUNA NIDHI BAKOLIA

ST CATEGORY (5 Including 1 Female) 1 2 3 4 5

1510008100 1510009526 1510007957 1510009343 1510009787

MANISH KUMAR MEENA BANIKESH MEENA SHIVANI MEENA MUKESH KUMAR MEENA ROSHAN LAL MEENA

TSP (UR) CATEGORY (1) NOT AVAILABLE

Page 1 of 1