SUKATAN PENILAIAN PUSAT PENILAIAN …

individu dan kumpulan. ... persembahan dalam Bahasa Inggeris untuk tempoh 10 ... tempoh penilaian 25-30 minit termasuk sesi soal jawab. 8...

0 downloads 12 Views 164KB Size

Recommend Documents

melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran ... mengurus Modul Pengurusan Kaunseling (HRMIS) di kementerian / jabatan; viii. mempromosikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada ... TARIKH AKHIR PERMOHONAN Enam (6) minggu sebelum tarikh

20.1 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005. 20.2 Perintah Am - Bab B, C, E, F dan G

di hadapan panel penilai dalam Bahasa Inggeris, ... berbeza di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, dan iv. Tempoh masa perbincangan kumpulan …

3 5.2 Kompetensi Fungsional 5.2.1 Pengetahuan Organisasi Visi dan Misi LGM Piagam Pelanggan LGM Kod Etika dan TatalakuLGM Manual Kualiti LGM MS ISO 9001:2008

6 calon akan dibahagikan kepada kumpulan terdiri daripada tidak lebih dari 5 - 10 orang bagi setiap kumpulan pada hari pendaftaran. 7.1.2.2 Temuduga Berkumpulan - 60 minit

Calon diminta membentangkan tugas/ aktiviti/ projek dari segi pencapaian dan ... TARIKH AKHIR Akan dimaklumkan oleh urusetia PTK Hari 8.30 – 10.00 10.30 – 1.00 2.30 – 5.00 ... Membangunkan modul latihan seperti penggubalan soalan dan sukatan, pengawa

Aktiviti Galakan dan Pertandingan 21 E10. ... (Catur, dam, congkak, Sahibba dll.) ... (Ada dokumentasi / kertas kerja) 7.1

SDIDTK 9. SPM 9 a. Buku register gakin b. Alat demo memasak c. Bentuk MP ASI d. ... Formulir pendataan desa siaga 15. Sarana administrasi a. Komputer

METODE KAJIAN 1. Kajian ... pembelajaran perlu memberi fokus kepada aplikasi secara praktikal terhadap strategi ... (Makalah dalam Prosiding) 1

Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, ... Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu ... Petunjuk cara mengerjakan