*sumber: ID 101470-3

odt_ power point & Photo LEW TZE WOON LEW TZE WOON LEW TZE WOON LEW TZE WOON LEW TZE WOON LEW TZE WOON LEW TZE WOON LEW TZE WOON LEW TZE WOON LEW TZE ...

0 downloads 1 Views 648KB Size
*sumber : ID 101470-3

1

2

Rujuk slide seterusnya..

3

1

*Kesalahan seperti ini sering dilakukan oleh PSP.

2

3

Peringatan:1 nama fail hanya khusus untuk 1 jenis dokumen sahaja.

LANGKAH YANG BETUL UNTUK SISTEM OSC ONLINE:

1 Samada pilih daripada senarai dokumen yang dipaparkan di skrin atau;

2 ;pilih ‘Lain-lain Dokumen’ dan taip nama fail seperti yang dinasihatkan. Pastikan 1 nama fail untuk 1 dokumen sahaja.