TEKANAN KERJA DALAM KALANGAN GURU : …

5.5 Kekangan 81 5.6 Kesimpulan 82 BAB 3: METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 50 3.2 ... Rabayah Yahaya & Zainuddin Mohd Isa (2010). Stress Dalam...

0 downloads 22 Views 705KB Size

Recommend Documents

FAKTOR TEKANAN KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN MAINS HOLDINGS SDN. BHD. HARYATI KAMARUDIN Kertas Projek Penyelidikan yang dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

KEPUASAN KERJA DI KALANGAN GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PERAK Tesis Diserahkan Kepada …

(1978a) dalam model tekanan guru telah menghasilkan satu model persepsi yang . ... siang dan malam atau mereka akan ke sekolah lebih awal untuk meneliti lebih 100 buku

Nilai Cronbach Alpha bagi pemboleh ubah Pekali Cronbach Alpha Statistik deskriptif pemboleh ubah-pemboleh ubah ... Mutu pendidikan yang tinggi akan melahirkan generasi yang bukan sahaja berintelektual, malah mempunyai nilai-nilai yang murni dalam keh

TEKANAN DAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN ... Tekanan bukanlah satu penyakit jangka pendek yang hanya ... akibat perubahan peranan guru …

Artikel ini juga membincangkan tentang kaedah yang dicadangkan oleh al-Ghazali bagi mengatasi tekanan. Hasil kajian mendapati antara kaedah al-Ghazali bagi

A Theory of Work Adjustment. A Revision Minnespolis. Universiti of Minnesota, ... Dunnette. Handbook of !ndustrial & Organizational Psychology : Rand

1 Jurnal Personalia Pelajar 17 (2014): 1 - 8 Ciri-Ciri Keusahawanan dalam Kalangan Guru Pelatih (Entrepreneurial Traits among Student Teachers) SHAMSIAH MD NASIR & NOR’ AZAH AHMAD SAFRAN

Fakta ini laporkan dalam artikel ... bebanan kerja, konflik peranan atau tanggungjawab kerja, skop kerja yang tidak jelas, autonomi kerja, ketidakadilan

30 Penguasaan Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru: Suatu Analisis Kritikal Kepustakaan Zainudin Abu Bakar Mohd Safarin Noordin Aide Hatib Fakulti Pendidikan,