TERAS 5 : Pembelajaran Untuk Semua

Kelas Persediaan MUET 2014 Siri 1 128 45 Kewangan Kursus Pra-Perkahwinan Siri 1 150 70 Kewangan Kursus Pra-Perkahwinan Siri 1 150 70 Kewangan...

0 downloads 40 Views 193KB Size
TERAS 5

BIL

: Pembelajaran Untuk Semua Jumlah Yuran Yg, Diperolehi (RM)

50

2,500

Kewangan

20

2,500

Peralatan

20

2,500

Peralatan

20

2,500

Peralatan

Pentadbiran Kontrak

20

2,500

Peralatan

Audio Video Editing

20

5,000

Peralatan

15

3,000

Peralatan

20

400

Peralatan

60

1,800

Peralatan

Kursus Asas Autocad 2D & 3D

20

20k

Peralatan

Kursus Automotive Troubleshooting technique & methodology

20

20k

20

20k

Kursus SMAW (CS) Plate 3G welder

20

20k

Ternakan Lebah Kelulut

30

0

Kursus Asas Fertigasi

30

0

Peralatan

150

9,750

Peralatan

UBS Accounting Training & Examination 2

150

9,750

Peralatan

Kelas Persediaan MUET 2014 Siri 1

128

45

Kewangan

150

70

Kewangan

150

70

Kewangan

Kursus Pengurusan Jenazah Siri 1

Pel. Sem 2

0

Kursus Pengurusan Jenazah Siri 1

Pel. Sem 2

0

AKTIVITI

PEMILIK PROSES

CPM OSHA Quantity Masurement

JKA

Melepa Simen

mobile robot using Arduino Kursus Pendedahan Media Baru Kursus Pastri

1

Bilangan program PSH (Program 'reskilling & upskilling) yang dilaksanakan.

SASARAN

Bilangan Penyertaan (org)

STRATEGIK

JKE JMSK

Hyperworks JKM

UBS Accounting Training & Examination 1

JAN - MAC

APR - JUN

JUL - SEPT

OKT - DIS

JUMLAH

Bil Prog : 14, Bil Peserta : 445 org Jum Yuran : 90K

JP

Kursus Pra-Perkahwinan Siri 1 Kursus Pra-Perkahwinan Siri 1

JPA

syarat tambahan : semua jabatan induk dan sokongan mestilah memenuhi Ketiga- tiga bilangan ini. Contoh ; jika syarat bilangan program dan bilangan penyertaan telah memenuhi syarat, tetapi jumlah yuran tidak mencukupi, tuan/puan hendaklah menambah bilangan program atau bilangan penyertaan sehingga jumlah yuran tercapai.

FAKTOR PENENTU KEJAYAAN

Peralatan Peralatan Peralatan

Kewangan