TINGKATAN 1 BAB 1 SEJARAH DAN KITA

catatan asal, dairi / buku harian, surat peribadi, minit-minit mesyuarat dan fail rasmi kerajaan. 5. ... seperti Angkor dan Funan di pedalaman sekitar...

0 downloads 112 Views 101KB Size
TINGKATAN 1

BAB 1 SEJARAH DAN KITA

1. Pengertian/Maksud Sejarah diberi oleh: Ibn Khaldun - perabadan, perubahan, sifat-sifat masyarakat manusia. Herodotus - penceritaan tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya Mohd Yusof Ibrahim - catatan atau rekod peristiwa masa lalu 2. Sumber Sejarah (perlu dibuat taksiran, pemilihan, pertimbangan / penilaian dan penyelidikan saintifik untuk membuktikan kebenaran/kesahihan) 3. Ciri-ciri sejarah Contoh Tepat dan benar Mengistiharaan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan. Penting dan bermakna sambutan Hari Kemerdekaan Sebab dan akibat Sebab-sebab kemasukan imigran Cina / India 4. Sumber Pertama / primer memberi gambaran tentang perabadan sesebuah masyarakat.(bersifat asli dan belum diolah) a. artifak / monumen / bahan ciptaan tinggalan sejarah terdapat di Tapak Bandar Kedah Tua dan Candi Lembah Bujang. b. manuskrip, surat khabar sezaman (disimpan di Arkib Negara) c. batu bersurat di Kuala Terengganu ( menunjukkan tarikh kedatangan Islam dan penemuan tembaga purba pada kurun ke-13 dengan tulisan al-Quran) d. catatan asal, dairi / buku harian, surat peribadi, minit-minit mesyuarat dan fail rasmi kerajaan. 5. Sumber Kedua / sekunder (fakta yang telah diolah / diterbitkan) - Laporan, majalah, jurnal, risalah, kajian dan ensiklopedia, buku. 6. Kaedah mendapat sumber sejarah i. Kaedah LISAN (temubual, tiada kebenaran atau kesahihan diragui kerana ucapan, cerita/pengisahan) ditokok tambah dengan sastera rakyat seperti mitos, dongeng, lagenda dan puisi. ii. Kaedah BERTULIS / Catatan penulisan ahli sejarah dahulu seperti manuskrip. iii. Kaedah ARKEOLOGI (cari Sumber sebenar, seperti: fossil, batu bersurat dan gali) artifak di gua. 7. Faedah mempelajari sejarah ialah i. memberi iktibar / perangsang. ii. menjadi berwawasan iii. mempertahankan kedaulatan negara iv. membentuk keperibadian negara

v. dapat melahirkan perasaan jati diri tinggi / patriotisme vi. menggelakkan kita mengulangi kesilapan masa lalu

6

www.andrewchoo.edu.my

TINGKATAN 1

BAB 2 ZAMAN PRASEJARAH

1. Kajian sejarah penting untuk : - Mengenali budaya - Menerokai tamadun 2.

Zaman a. Paleolitik

b. Neolitik

c. Logam

- Menghargai khazanah - Memupuk perasaan cinta kepada negara.

Ciri-ciri mempunyai peralatan batu, kubur lama, lukisan lama di Gua Niah di Sarawak, Bukit Jawa, Kota Tampan dan Manusia Perak di Gua Gunung Runtuh di Perak, Tingkayu di Sabah. Hidup berpindah-randah (Nomad) dan memungut hasil hutan. Alat penetak untuk menetak pokok dan alat genggam untuk memotong daging. Alat repihan untuk meraut dan memotong daging. Kemajuan dalam penciptaan barang perhiasan seperti kalung, anting-anting dan gelang di Gua Cha, Kelantan, peralatan tembikar di Bukit Tengkorak, berdagang secara tukar barang berdagang (Sistem Barter). Hidup menetap (bercucuk tanam dan penternakan). Alat batu seperti beliung (untuk mengetam kayu dan menggali tanah) dan pemukul kulit kayu (untuk meleperkan dan menghaluskan kulit kayu). peralatan logam (gangsa / besi) dan mula berdagang (pelabuhan / sungai) ditemui di Gua Harimau (Perak), Changkat Menteri (Perak), Sungai Tembeling (Pahang)(kapak dan mata lembing). Hidup menetap(bercucuk tanam dan penternakan). Pengebumian menggunakan kepingan batu mempunyai adat resam dan kepercayaan tertentu.

3. Kepercayaan Anisme- setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat - diamalkan oleh masyarakat Zaman Prasejarah TINGKATAN 1

BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

1. Pelabuhan Awal (entreport ) menjadi orang tengah / Kerajaan Awal / Maritim (tertumpu di muara sungai / mahir membina kapal / menguasai ilmu pelayaran / pusat perdagangan/ pengumpulan). i. Kedah Tua dan Chih Tu di Tanah Melayu, Kuala Selinsing, Santubong, Srivijaya, Majapahit maju sebagai pelabuhan antarabangsa kerana keberkesanan pentadbiran yang sistematik. ii. tiada pengeluaran hasil tempatan / tiada tanah subur atau hasil bumi. iii. dipengaruhi agama Hindu - Buddha melalui kegiatan perdagangan. iv. Penemuan manik, duit perak, barangan kaca di Lembah Bujang, Kedah Tua adalah bukti wujud pelabuhan entrepot / perdagangan. v. Gunung Jerai menjadi panduan / penunjuk arah kepada pedagang untuk singgah di Pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang, Kedah Tua. 2. a) Palembang, Majapahit dan Melaka - berkembang menjadi pusat perdagangan dan menguasai jalan perdagangan India-China - pentadbiran yang sistematik 7

www.andrewchoo.edu.my

b) Majapahit - mengamalkan konsep Devaraja - diasaskan oleh Raden Wijaya - menerima pengaruh Hindu-Buddha - berasaskan undang-undang Manu c) Palembang - mencapai kegemilangan semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan dibantu oleh Patih Gajah Muda. 3. Srivijaya berkembang a. menyebarkan agama Hindu ke Chih Tu, Champa, Angkor dan Majapahit b. mendapat bahan mentah seperti rempah-ratus secara peluasan / penaklukan (menguasai laluan perdagangan) dan berhubung dengan penduduk di pedalaman c. mempunyai pentadbiran diraja berkuasa mutlak, tentera dan daerah yang cekap dan pemimpin yang berwibawa. d. menguasai perdagangan di Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Jawa dengan menakluk kerajaan-kerajaan lain. 4. Kerajaan Agaria (negara pertanian dan penternakan) i. seperti Angkor dan Funan di pedalaman sekitar Tasik Tonle Sap. Terdapat pengairan dan empangan / kolam air / baray. ii. Raja Funan pertama, Raja Kaundi digelar Kurung Bernam (simbol kekuasaan). iii. menerima pengaruh agama Hindu-Buddha (seperti pembinaan pusat agama Angkor Wat di Funan). TINGKATAN 1 BAB 4 PENGASASAN KESULTANAN MELAYU 1. Asal Usul Nama Melaka Bahasa Nama Melaka Maksud Sumber a. Arab Mulaqah/Malakat pertemuan/perhimpunan Perdagang Arab (Mitos Hindus) segala dagang b. Sanskrit Amalaka pokok Melaka Sejarah Melayu (menceritakan pelanduk menendang anjing buruan.) 2. Keazaman Parameswara membentuk Kerajaan sendiri (membentuk Kerajaan Berdaulat) i. cuba membebaskan Palembang dari Majapahit dan melarikan diri ke Temasik akibat diserang oleh Majapahit.(ancaman kuasa luar) ii. Diselamatkan oleh Temagi, pemerintah Temasik tetapi membunuh Temagi, kerana hendak menjadi pemerintah Temasik. Temasik berpotensi maju kerana kedudukan strategik. Parameswara mendakwa Temasik pernah menjadi naungan Palembang. Parameswara melarikan diri ke Muar kemudian Melaka kerana dikejar Siam akibat membunuh Temagi (pegawai Siam). iii. Panjajahan Parameswara Palembang  Temasik  Muar  Sening Ujung  Bentam  Melaka iv. Dibantu oleh Orang Laut-menjaga keselamatan Selat Melaka. (merupakan pahlawan, memiliki semangat taat setia, pendayung yang handal dan mahir membuat senjata) yang berasal dari Bentan, Temasik dan Lingga (mengikut laporan Tome Pires) 3. Kemajuan Kesultanan Melaka - daripada perkampungan nelayan menjadi pelabuhan entrepot / antarabangsa. Tumpuan pelbagai pedagang asing / Terdapat pelbagai bahasa dipertuturkan/ Pelbagai matawang digunakan / Sesak dengan kapal kerana: 8

www.andrewchoo.edu.my

a. Keberkesanan / kecekapan sistem pentadbiran / kepimpinan / kebijaksanaan pemerintah/ kewibawaan dan berwawasan / sistem pemerintahan teratur / Angkatan tentera yang kuat. b. menghantar ufti kepada Siam untuk mengelakkan ancaman. c. kemudahan urusniaga dan pelabuhan menyimpan barang, mengumpul hasil keluaran perdagangan, tenaga kerja dan bekalan air bersih dan makanan.. d. cukai berpatutan (keutamaan) - pedagang Cina tidak perlu membayar cukai sebaliknya memberi hadiah dan pedagang India membayar 6% cukai manakala pedagang Arab 3% (berdasarkan hubungan antara pemerintah). e. pengeluaran surat kebenaran untuk berurus niaga kepada pedagang (surat ini memudahkan urusan perdagangan dan memberi sumber pendapatan kepada kerajaan Melaka). f. angkatan laut yang kuat / pahlawan (orang laut / orang Selat) untuk menjamin keamanan/ keselamatan perairan Selat Melaka. Pembuat senjata dan pendayung yang handal. g. beras diimport masuk dari Siam ke Melaka tanpa cukai untuk menampung keperluan makanan / penduduk. h. kedudukan geografi yang strategik membawa kemajuan dan pengasasan kerajaan Melaka. - bukit-bukau sesuai untuk panduan kapal dan sebagai kubu pertahanan - terdpt pokok api-api & pokok bakau – benteng ketahanan semula jadi (kesyukuran daripada Tuhan) - laut yang dalam dan pantai terlindung (tetapi tiada tanah subur atau hasil laut). i. Kesan hubungan diplomatik dengan China akibat lawatan Laksamana Yin Ching dan Cheng Ho (Melaka dilindungi/keselamatan terjamin / Pengiktirafan daripada Negara China / penghantaran ufti ditamatkan dan Melaka bebas daripada ancaman Siam dan Majapahit. Negera China mendapat perdagangan luas. (Sultan berfikiran strategik mengadakan hubungan dengan Negara China ) j. Mengubal Undang-undang Laut yang berkesan untuk menjaga keamanan. 4. Jong - mengangkut barang dari kapal pedagang ke daratan. Kawasan Pegangan / Pemakanan / Percukaian diberi kepada pembesar untuk mendapat sokongan Taat Setia kepada Sultan (mengukuhkan kedudukan Sultan) (membolehkan pembasar memungut cukai )

5. Pembesar Melaka

(a) Bendahara

(b) Bendahari

Tugas

-

Pemangku Sultan/Perdana Menteri Penasihat Raja Ketua Hakim Ketua Angkatan Perang Urusetia Istana memungut hasil/ufti Ketua Syahbandar 9

Muar dan Bentan

Sening Ujung dan Kampar

www.andrewchoo.edu.my

(c) Temenggung (d) Laksamana (e) Syahbandar -

(f) Sultan

(g) Hulubalang (h) Biduanda

TINGKATAN 1

-

Ketua Polis/Hakim darat Ketua Protokol Istana Ketua Angkatan Laut Ketua Duta/Utusan Pengawal Peribadi Raja Urus cukai/Hakim pelabuhan Keselamatan pedagang/mengawal pasar dan gudang Mengawal sistem timbangan Ketua angkatan tentera Ketua agama Islam Ketua hubungan diplomatik Pahlawan orang suruhan raja membawa alat kebesaran raja

Temasik

Sungai Raya dan Siantan

BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA

1. Kesan Hubungan Diplomatik dengan China (Hasil lawatan Laksamana Yin Ching dan Cheng Ho). a. Negara China mendapat perdagangan di Selat Melaka. b. Raja Melaka dapat pengiktirafan / keselamatan daripada Raja China (sepesalinan baju sutera, cop mohor dan payung kuning). Kedaulatan / keselamatan Melaka terjamin.(diiktiraf sbg sebuah kerajaan) c. Melaka berkembang menjadi pusat perdagangan/tumpuan perdagang asing. d. dapat menguasai Selat Melaka kerana mendapat perlindungan daripada China (keselamatan negeri terjamin) dan penghantaran ufti ke Siam ditamatkan. Bebas daripada ancaman Siam dan Majapahit.(Parameswara berfikiran strategik) 2. Bahasa Melayu menjadi Lingua Franca di Kepulauan Melayu kerana merupakan : a. bahasa rasmi Melaka b. bahasa perantaraan di Kepulauan Melayu 3. Perluasan kuasa Melaka oleh Sultan Mansur Syah dan Muzaffar Syah

a. Kedah, Pattani, dan Beruas secara sukarela menjadi jajahan takluk Melaka. b. campur tangan politik di negara Parsi sebagai rakan setaraf (membantu Parsi mengalahkan Aru & menumpaskan golongan perampas takhta). c. penaklukan ke Tanah Melayu, RiauLingga, dan pantai timur Sumatera dengan mengarahkan pentadbiran kawasan pegangan ini kepada pembesar sendiri untuk mendapatkan sokongan taat setia kepada Sultan. d. perkahwinan politik menyebabkan Pahang, Kedah, Kampar, Siak, Inderagiri dan Jambi menjadi naungan Melaka. e. menakluk Siak dan Kampar untuk mengawal pengeluaran emas. 4. Ketokohan Bendahara Tun Perak – kepimpinan yang cekap a. Berwibawa dan cekap dalam tugasnya – Digelar pelantik raja kerana berkuasa dalam pemilihan raja. b. tidak menderhaka (bersifat taat setia) walaupun anaknya, Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad. Akibatnya, Raja Muhammad dibuang ke Pahang menjadi 10

www.andrewchoo.edu.my

Sultan Pahang kerana Raja Muhammad tidak akan di pilih oleh Tun Perak sebagai waris Sultan Melaka. c. kepentingan negara melebihi keperluan keluarga dengan mengarahkan tenteranya membawa bersama keluarga ke medan perang untuk menaikkan keberanian / semangat perjuangan tentera. d. Kepimpinan yang cekap menghadapi serangan dengan mengikat beratusratus jamung (obor-obor) pada pokok kelapa untuk menakutkan tentera Siam(kemantapan strategi yang bijak) 5. Undang-undang Laut Melaka a. pegawai kiwi, jurubatu dan malim adalah pembantu nakhoda.(nakhoda ialah raja di laut). b. menyebabkan perniagaan berjalan lancar, selamat, pelabuhan diurus dengan baik dan menyakinkan pedagang. 6. Hukum Kanun Melaka (Karya Undangundang digubal semasa pemerintahan S.Muhammad Shah, dilengkapi semasa S.Muzaffar Shah, disusun semasa S.Mahmud Shah) a. hak istimewa Raja b. tanggungjawab raja dan pembesar c. unsur Islam dalam pentadbiran secara musyawarah. 7. Sultan Alauddin Riayat Syah – kepimpinan melalui teladan dengan menyamar sebagai rakyat dan meronda pada waktu malam untuk menjaga keamanan / keselamatan. 8. Penyebaran Islam oleh Melaka oleh Sultan Mansur Syah dan Muzaffar Syah secara: a. penaklukan / peranan raja b. perdagangan (galakkan kepada pedagang asing) c. askar upahan digalakkan d. perkahwinan politik putera-puteri ke

Pahang, Kedah, Siak dan Kampar e. pendakwahan oleh ulama ke Pulau jawa, Kalimantan, Selatan Filipina. 9. Sultan Mansur Syah dan Muzaffar Syah sangat berminat dalam persoalan agama. - menghantar pembesar ke Parsi untuk mendapatkan jawapan tentang agama. 10. Institusi Kesultanan Melaka a. bertanggungjawab mengembangkan agama Islam di Melaka. b. Istana dijadikan tempat pertemuan ulama, tempat perbincangan, kegiatan intelektual, menterjemahkan kitab Islam dan mempelajari agama Islam. c. Jurutulis: mengarang surat rasmi raja, menggubal perjanjian dan guru kepada putera. d. Islam menjadi agama rasmi dan tulisan Arab dijadikan tulisan Jawi. 11. Melaka juga digelar “Serambi Mekkah” tempat belajar urusan menunaikan Haji sebelum ke Mekkah. 12. Islam datang ke Melaka secara : a. Perkahwinan b. Pendakwahan /Peranan Mubaligh / Ulama c. Perdagangan 13. Agama Islam mudah diterima kerana a. Layanan istimewa daripada pemimpin b. Keutamaan diberi kepada saudara sejagat c. Prinsipnya mudah difahami 14. Hikayat Sastera Terjemah di Melaka - Hikayat Amir Hamzah - Hikayat Muhammad Ali Hanafiah - Hikayat Iskandar Zulkarnian 15. Karya Undang-undang di Melaka - Hukum Kanun Melaka - Undang-undang Laut Melaka 16. Hikayat-hikayat digunakan sebagai perantara untuk menyebarkan agama islam dan memberi pengajaran.

11

www.andrewchoo.edu.my

TINGKATAN 1

BAB 6 KEMEROSOTAN MELAKA

1. Tindakan Sultan Muzaffar Syah mengatasi perpecahan dikalangan pembesar golongan Tamil-Islam a. memujuk Tun Ali meletak jawatannya. b. menceraikan isterinya untuk dikahwin kepada Tun Ali c. melantik Tun Perak sebagai bendahara 2. Kemerosotan Melaka akibat : a. perebutan kuasa pembesar / masalah perpaduan / pecah-belah (Iktibar Rakyat perlu bersatu padu) b. persaingan kaum Tamil Islam dan Melayu Islam ( iri hati dan fitnah / pilih kasih pemimpin) c. persengketaan pemerintah (menguasai pengaruh ) (Iktibar Bersatu padu dalam masyarakat) d. Kelemahan kepimpinan - Sultan Mahmud Shah telah membunuh sekeluarga Bendahara Tun Mutahir tanpa usul – periksa setelah difitnah kekayaan beliau melebihi Sultan. Kesannya, kerajaan Melaka menjadi semakin lemah dan perpaduan terjejas. (Pengajaran: Perlu berhati hati dalam tindakan.) e. Kedatangan Portugis 3. a. Kedatangan Lopez de Sequeire - menjalinkan hubungan diplomatik antara Portugal dengan Melaka b. Tuntutan Alfonso kepada Sultan Muhd Syah i. dibebaskan tawanan Portugis ii. dibayar ganti rugi iii. dibenarkan membina kubu di Melaka c. (Melaka jatuh diserang oleh Portugis apabila tuntutan tidak dipenuhi oleh Sultan Muhamad Shah) Sultan Melaka kehilangan kedaulatan negeri / menjadi jajahan takluk Portugis. 4. Rakyat Melaka bersatu padu merampas balik jambatan penting yang diserang

oleh Portugis. 5. Buku Hikayat Muhammad Ali Hanafiah mengisahkan keberanian pahlawan dan dijadikan bahan cerita semasa Portugis menyerang Melaka untuk menaikkan semangat juang askar untuk mempertahankan Melaka. 6. Faktor – faktor kejatuhan Melaka. a. Portugis menerima rahsia ketahanan daripada Si Kitol. (Iktibar: setia kepada negara.) b. Penggantungan kepada askar upahan yang melarikan diri / berpaling tadah / tidak terlatih. c. Senjata mundur / tradisional. d. Perpecahan masyarakat Melayu Islam dan Tamil Islam (Perpaduan terjejas). e. Bantuan beberapa tongkang daripada pedagang Cina kepada Portugis. f. Rebutan kuasa pembesar tempatan / masalah perpaduan. 7. Faktor-faktor kejayaan Portugis menakluk Melaka: a. Tentera terlatih b. Kepimpinan Alfonso c. Bantuan tongkang dari luar (orang Cina) d. Senjata moden/meriam dapat menembak jarak jauh. e. Berjaya menguasai jambatan Sungai Melaka. 8. Kekuatan Portugis selama 130 tahun di Melaka kerana - kekuatan kubu A’Famosa 9. Pedagangan asing berpindah ke pelabuhan Acheh, Patani, Batam dan Brunei kerana dasar perdagangan Portugis berubah iaitu mengenakan cukai tinggi di Melaka. 10. Tujuan kedatangan Portugis ke Timur. a. galakan Putera Henry / Kemegahan (Glory) b. Meyebarkan agama Kristian (Gospel) 12

www.andrewchoo.edu.my

c. Menguasai ekonomi perdagangan rempah(Gold) dengan menguasai Selat Melaka. d. Membalas dendam (lanjutan perang Salib) e. Politik 11. Pergerakan Sultan Mahmud Shah berusaha

mempertahankan kedaulatan bangsa selepas kejatuhan Melaka.(berusaha mendapat Melaka semula) Melaka  Pagoh  Muar  Pahang  Bentan  Kampar

BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAKA 1. Faktor-faktor kebangkitan Johor (kurun ke-16&17 ) sebagai pusat pedagangan antarabangsa, pusat persuratan Melayu, pusat pengajian Islam dan pangkalan tentera kerana a. kejatuhan Potugis di Melaka b. kemerosotan Acheh c. persahabatan dengan Belanda / bantuan belanda (Belanda memberi keistimewaan / kemudahan perdagangan di Selat Melaka kepada Johor kerana membalas jasa Johor membantu Belanda menyerang Potugis di Melaka) d. kewibawaan/kecekapan/kebijaksanaan pemerintah Johor, kemudahan perdagangan / perkembangan persuratan. e. kekuatan angkatan perang dan kemudahan perdagangan f. Johor mengamalkan sistem naungan untuk menjaga keselamatan pedagang asing dan mengamalkan undang-undang laut Melaka. 2. Perang Tiga Segi (selama 100 tahun) a. antara Johor, Portugis dan Acheh yang hendak merebut jalan perdagangan di Selat Melaka (Johor bergabung dengan acheh menyerang potugis. Kesannya portugis menyerang Johor. Johor bergabung dengan portugis menyerang Aceh. Kesannya Aceh menyerang Johor) b. Ibu negeri Johor berpindah sebagai strategi ketahanan/peperangan kerana ancaman luar. Ibu kota Johor berpindah untuk mengelakkan serangan Acheh dan Portugis. (Sayung Pinang   Johor Lama   Kota Tinggi   Batu Sawar) c. Perang Tiga Segi berakhir apabila Johor bergabung dengan Belanda dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka.(merampas semula Melaka) d. Hasilnya, perdagangan Johor maju kerana Belanda memberi keistimewaan perdagangan kepada Johor. 3. a. Pelantikan Bendahara Tun Abdul Jalil sebagai Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV memulakan kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara. b.Orang Bugis menguasai Johor secara berkahwin dengan puteri Johor, mencampuri urusan pentadbiran Johor dan menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor. c. Pembesar Johor meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Bugis dari Riau.(Iktibar: bersifat patrotisme mempertahankan ketuanan/kedaulatan bangsa) d. Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalil berpakat dengan anak raja Bugis lima bersaudara untuk mengusir Raja Kechil bagi mendapatkan semula kuasa dengan syarat orang Bugis menjadi Yamtuan Besar. TINGKATAN 1

13

www.andrewchoo.edu.my

4. Orang Laut - bertugas sebagai penunjuk arah, pengawal pelabuhan dan pendayung kapal. - meninggalkan Johor apabila Johor dikuasai orang Bugis 5. Ketokohan Tun Sri Lanang (Bendahara Johor) a. menulis buku sejarah Melayu b. menyusun ketahanan Johor daripada serangan Acheh dan Portugis c. menawan semula Melaka daripada Portugis (berusaha mengekalkan kedaulatan) d. menghantar utusan ke Goa untuk berunding dengan Portugis e. membuat perjanjian dengan Admiral Matelief untuk mempertahankan Johor daripada Acheh. 6. Johor dapat mengumpul pelbagai bekalan barangan dagangan dan askar dari jajahan takluk yang luas seperti Klang sehingga Singapura, Bangkalis, Kampar, Siak, Jambi dan Rakan. 7. Sebab Kemerosotan Johor: - Perang Johor-Jambi i. Jambi merupakan jajahan takhluk Johor ii. Muncul sebagai sebuah negara kuasa politik dan ekonomi iii. Berusaha mendapatkan kebebasan daripada Johor - Perebutan kuasa antara Bendahara Tun Abdul Jalil dengan Raja Kechil. - penglibatan Bugis - pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V.O.C) 8. Kebangkitan Acheh - menjadi kuasa politik dan ekonomi yang kuat semasa kebijaksanaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam kerana telah menguasai perdagangan di Selat Melaka. - menguasai perdagangan di Selat Melaka - menyerang Perak, Pahang dan Kedah - menawan Johor dan berkuasa menentukan bakal Sultan Johor. - menakluk Pedir dan Pasai untuk menguasai perdagangan lada hitam/rempah. 9. Hasil Karya Johor ialah Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu. TINGKATAN 1

BAB 8 KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU

1. NNM megamalkan pembahagian pentadbiran kampung  Daerah  Negeri untuk menjamin keberkesanan pelaksanaan arahan.

14

www.andrewchoo.edu.my

2.

Kerajaan Melayu Tua (diasaskan sebelum Kesultanan Melaka)

Kedah

Perak

i. menghantar ufti kepada Burma/Siam untuk mengekalkan keselamatan /kedaulatan ii. menghantar ufti kepada Burma apabila Burma telah menawan Siam (Siam dibawah naungan Burma) iii. Dipanggil oleh pedagang ChehCina Cha Kalah, Arab Kalahar Kataha Siam Kataha, India Kalagam, Kadaram

iv.merupakan pelabuhan entrepot yang mengamalkan Undangundang Laut Melaka

Pahang

Baru (diasaskan selepas Kesultanan Melaka) N.Sembilan

i. kuasa Bendahara Pahang kuat menyebabkan pengaruh Bugis lenyap di Pahang ii. Sultan Pahang menggubalkan undang – undang Pahang ‘Daulat dan Derhaka’ untuk mengukuhkan kedudukan raja. iii. Dibawah pemerintahan Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau, berakhirlah pemerintahan

Terengganu u

Selangor

i. negeri pertama yang terdiri daripada persekutuan (gabungan beberapa daerah). ii. Adat Pepatih lebih demokrasi dalam pemilihan baupak, lembaga,penghulu dan raja iii. Keturunan ibu diutamakan dan pembahagian harta pusaka kepada anak perempuan iv. setiap orang terikat kepada peraturan. v. Adat Pepatih ditafsir dan dilaksanakan oleh Ketua Adat. vi. Amalan melantik Yamtuan dari Pagar Ruyong berakhir selepas Raja Lenggang menjadi Yamtuan Besar.

Kelantan

i. Digelar ’Negeri Cik Siti Wan Kembang’ ii. Mengalakkan hubungan diplomatik dengan Siam dan menghantar ufti / bunga emas kepada Siam untuk mengelakkan ancaman jiran Terengganu (menjamin keselamatan / kedaulatan negeri) iii. Cukai kepala dikenakan ke atas rakyat untuk membuat bunga emas. - berasal dari sebutan taring anu harimau),Tong Ya Nong dan Teng Ya Nung

i. Sultan Melaka Mahmud Syah menghantar putera Raja Muzaffar untuk ditabalkan sebagai Raja Perak dengan alat kebesaran Cura Si Manjakini. ii. kuasa luar seperti Belanda dan Acheh hendak merebut kekayaan Bijih Timah di Perak. iii. Perjanjian Perak dengan Belanda antara Sultan Iskandar Zulkarnian dengan Thomas Acheppers – Perak setuju menjual bijih timah kepada Belanda. iv. Adat Temenggung lebih Autokratik, mengenakan hukuman berat mengikut Hukum Syarak untuk pengajaran.Keturunan bapa diutamakan dan pembahagian harta pusaka diberi kepada anak lelaki v. Terdapat undang 99 Perak vi. Bendahara Megat Terawis telah menentukan sempadan antara Perak dengan Siam atas perintah Sultan Melaka untuk memudahkan pembesar Perak memungut cukai 15

www.andrewchoo.edu.my

TINGKATAN 1 BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU 1. a. Penggunaan mata wang Tradisional penting untuk kegiatan perdagangan / entreport. - Sebelum mata wang logam diperkenalkan, siput gerus dan geweng digunakan. b. Contoh-contoh mata wang ialah: - Tampang Buaya (di Selangor) - Bidor (di Perak) - Ayam jantan (di Kedah) - Mas dan Kupang (di Johor) - Duit emas, Pitis dan Jokoh (Terengganu) 2. Sastera Lisan seperti Cerita Jenaka, Penglipur Lara dan Binatang adalah berbentuk hiburan dan pengajaran. 3. Kegiatan perdagangan Orang Melayu merosot pada kurun ke-19 kerana kegiatan perdagangan dibolot oleh Kuasa Barat. 4. Pendidikan awal (tidak formal) mementingkan agama, kehidupan masyarakat, pembentukan akhlak, adat, pertukangan tangan dan asas kemahiran untuk berdikari bukan pencapaian akademik. 5. Ukuran jarak jauh masyarakat Tradisional Melayu ialah seperti sepelaung, sepekan atau setanak nasi. 6. Ukuran panjang ialah hasta, depa, dan jengka. 7. Ukuran berat ialah cupak, gantang, tahil dan kaul. 8. Cukai Kepala – dikenakan ke atas rakyat untuk membuat bunga emas oleh Kedah, Terengganu dan Kelantan. 9. Sistem Serah – memberi sebahagian daripda hasil tanaman kepada pemerintah. 10. Sistem Kerah – dipaksa bekerja tanpa upah. Rakyat ikut perintah Sultan. 11. Nobat (alat muzik diraja) digunakan semasa Upacara pertabalan, kemangkatan dan keberangkatan raja ke balairung seri. 12. Kegiatan pertanian menggunakan peralatan tenggala, penggelek, pencakar, penyisir& kuku kambing. 13. Kegiatan perikanan menggunakan peralatan serkap, tangguk dan tanggul. 14. Upacara menjunjung duli dilakukan oleh pembesar sebagai tanda hormat dan taat kepada Raja. 15. Sembah – bermaksud dibawah jajahan (terdapat perbezaan taraf) 16. Bendera putih menunjukkan kemangkatan Raja. 17. Cop Mohor diraja – memperkukuhkan kedaulatan pemerintah dan sebagai lambang surat rasmi kerajaan. 18. Undang bertulis - Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. 19. Denai penarikan -jalan pendek yang perahu terpaksa ditarik untuk sampai ke sungai (menghubungkan Pahang dan Melaka). 20. Hasil Seni Tekat ialah kipas, bantal dan balutan tepak sirih. 21. Tengkolok, cap mohor dan Keris - alat kebesaran di raja melambangkan kedaulatan.

16

www.andrewchoo.edu.my

TINGKATAN 1

BAB 10 SARAWAK

1. Sistem keadilan orang Kadazan (untuk menjamin kesejahteraan / mengeratkan hubungan) a. Jenis jenayah Bentuk ganti rugi dinamakan Perbuatan sumbang Kepanasan Melakukan pergaduhan Babas Merosakkan harta benda Sogit b. Malapetaka seperti wabak penyakit akan menimpa sekiranya undang-undang tidak dipatuhi. 2. Rumah panjang i. petempatan bagi masyarakat suku kaum Iban, Bidayuh, Kenyah, Kayan, dan Kadazan ii. Satu unit perkampungan, bersatu padu, keluarga besar, aman damai dan bertoleransi. iii. ketua dipanggil Tuai Rumah berfungsi: a. Menetapkan hari perayaan / pesta menuai / perayaan Beranyi’. b. Menjaga keamanan c. Menyelesaikan masalah anak buahnya. 3. Alat muzik Tradisional masyarakat a. Gulieng – Serunai orang Iban b. Bilikan – alat muzik orang Iban c. Kaloree – alat muzik orang Penan 4. Kaum/etnik a. Iban

-

b. Kayan, Kelabit, Kenyah c. Melanau

d. Orang Melayu beragama Islam e. Orang Penan

-

Adat dan Peraturan mengamalkan amalan menyemah tanah dan tidak membina rumah apabila terdengar bunyi burung Ketupung atau burung Beragai. Tajau (pasu, gong atau tempayan) di simpan turun-temurun, dianggap suci, bernilai, dihormati dan berfungsi sebagai harta simpanan (diperolehi secara tukar barang.) Merayakan pesta menuai (Hari Gawai) dengan tarian Ngajat tanda kesyukuran. (Terdapat Gawai Burung, Batu, Kenyalan dan Antu) Menindik telinga (kecantikan) - mengantung kalung pada telinga Melukis tatu/mencacah badan

- Merayakan perayaan Kaul untuk menjamu Ipok yang mengawal laut (mendapat tangkapan yang baik/memuaskan, selamat dan mengelakkan penyakit.) - Tradisi Bergendang- lelaki menari tetapi perempuan bermain gendang sambil berpantun.

- mempunyai kepercayaan kolot - tidak boleh hidup menetap, setiap kali berpindah apabila berlaku kematian. - dilarang menebang pokok besar atau melapangkan hutan. - tinggal di pendalaman hutan 17

www.andrewchoo.edu.my

5. Hari Gawai (Pesta Keamatan) – upacara kesyukuran selepas menuai padi. 6.

Pribumi/Etnik Kegiatan Berlainan Padi huma/berburu i. Iban Memungut hasil hutan/berburu/bersawah ii. Kelabit (beras Bario) Petani / Menangkap ikan di pantai / sagu iii. Melanau (lemantak) Melombong antimoni/padi huma /peladang iv. Bidayuh Lada hitam v. Murut menanam padi dan kelapa/menjadi peniaga vi. Melayu kecil-kecilan

Kegiatan ekonomi pribumi /etnik dipengaruhi oleh sumber alam, bentuk muka bumi dan petempatan. Tiada perpaduan dan mengukuhkan kuasa permerintahan.

7. Pelbagai etnik dapat hidup berharmoni kerana sikap bertoleransi . TINGKATAN 1 BAB 11 SABAH 1. Bajau di Sabah a. penunggang kuda yang cekap / pahlawan berani b. suka amalan bergotong-royong c. mengamalkan upacara ngeduang (bertukar-tukar makanan pada Hari Raya). 2. Pribumi Ekonomi a. Kadazan Menanam padi Kegiatan Ekonomi di Sabah dipengaruhi oleh b. Bajau Pelaut, nelayan kedudukan geografi / bentuk muka bumi / c. Rungus Petani keadaan sekeliling / petempatan d. - memungut hasil hutan Murut - mempercayai Aki Kopuno 3. Pendidikan tidak formal Sabah mementingkan asas kemahiran untuk berdikari seperti mendaki, memburu dan memanjat. 4. Ketua Kampung digelar Orang Tua menjaga keharmonian masyarakat dan menguatkuasa undang-undang adat. 5. Pasar Tamu – pelabagai etnik bertemu untuk berdagang, mengeratkan perpaduan dan semangat muhhibah / harmoni. 6. Berkahwin pada bulan terang (pada14 dan 15 hari bulan Hajirah) untuk kemurahan rezeki. 7. a. b. c.

Kaum/Etnik Murut Khadazandusun Murut

d. Bajau

Tarian Magunatip Sumazau Mengalang

Tujuan menyambut Hari Magavau/memuja semangat padi menyambut pesta menuai/perayaan/majlis menyambut tetamu/pindah rumah /Hari Monggotom (pesta menuai padi)

Limbai

8. Kebanyakan alat muzik di Sabah diperbuat daripada buluh seperti Bas, Suling, Sompoton dan gobana. 18

www.andrewchoo.edu.my