TINGKATAN 1 (BAB 1) : SEJARAH DAN KITA

kerajaan. 5. Sumber Kedua / sekunder ... Champa, Angkor dan Majapahit b. mendapat bahan mentah seperti rempah-ratus secara peluasan / penaklukan...

0 downloads 121 Views 2MB Size
TINGKATAN 1 (BAB 1) : SEJARAH DAN KITA 1. Pengertian/Maksud Sejarah diberi oleh: Ibn Khaldun - perabadan, perubahan, sifat-sifat masyarakat manusia. Herodotus - penceritaan tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya Mohd Yusof Ibrahim - catatan atau rekod peristiwa masa lalu 2. Sumber Sejarah (perlu dibuat taksiran, pemilihan, pertimbangan / penilaian dan penyelidikan saintifik untuk membuktikan kebenaran/kesahihan) 3. Ciri-ciri sejarah Contoh Tepat dan benar Mengistiharaan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan. Penting dan bermakna sambutan Hari Kemerdekaan Sebab dan akibat Sebab-sebab kemasukan imigran Cina / India 4. Sumber Pertama / primer memberi gambaran tentang perabadan sesebuah masyarakat.(bersifat asli dan belum diolah) a. artifak / monumen / bahan ciptaan tinggalan sejarah terdapat di Tapak Bandar Kedah Tua dan Candi Lembah Bujang. b. manuskrip, surat khabar sezaman (disimpan di Arkib Negara) c. batu bersurat di Kuala Terengganu ( menunjukkan tarikh kedatangan Islam dan penemuan tembaga purba pada kurun ke-13 dengan tulisan al-Quran) d. catatan asal, dairi / buku harian, surat peribadi, minit-minit mesyuarat dan fail rasmi kerajaan. 5. Sumber Kedua / sekunder (fakta yang telah diolah / diterbitkan) - Laporan, majalah, jurnal, risalah, kajian dan ensiklopedia, buku. 6. Kaedah mendapat sumber sejarah i. Kaedah LISAN (temubual, tiada kebenaran atau kesahihan diragui kerana ucapan, cerita/pengisahan) ditokok tambah dengan sastera rakyat seperti mitos, dongeng, lagenda dan puisi. ii. Kaedah BERTULIS / Catatan penulisan ahli sejarah dahulu seperti manuskrip. iii. Kaedah ARKEOLOGI (cari Sumber sebenar, seperti: fossil, batu bersurat dan gali) artifak di gua. 7. Faedah mempelajari sejarah ialah i. memberi iktibar / perangsang. ii. menjadi berwawasan iii. mempertahankan kedaulatan negara iv. membentuk keperibadian negara

v. dapat melahirkan perasaan jati diri tinggi / patriotisme vi. menggelakkan kita mengulangi kesilapan masa lalu

1

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO

PMR 1996

PMR 1997

(JAWAPAN A: NOTA 7v)

(JAWAPAN B: NOTA 2) PMR 2000

(JAWAPAN C: NOTA 5)

(JAWAPAN B: NOTA 4c)

(JAWAPAN A: NOTA 4a) PMR 2001

(JAWAPAN B: NOTA 4d) (JAWAPAN A: NOTA 7v) 2

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO

PMR 2002

PMR 2005

(JAWAPAN B: NOTA 6 iii) PMR 2006

(JAWAPAN C: NOTA 4c) PMR 2003

(JAWAPAN A: NOTA 6)

(JAWAPAN C: NOTA 6i) (JAWAPAN A: NOTA 4c)

PMR 2004 PMR 2007

(JAWAPAN B: NOTA 2)

3

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO

PMR 2010

(JAWAPAN C: NOTA 6i) PMR 2008

(JAWAPAN A: NOTA 6) PMR 2011

(JAWAPAN B: NOTA 5) PMR 2009

(JAWAPAN A: NOTA 7v)

(JAWAPAN A: NOTA 4d)

4

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO

TINGKATAN 1 (BAB 2) : ZAMAN PRASEJARAH 1. Kajian sejarah penting untuk : - Mengenali budaya - Menerokai tamadun 2.

- Menghargai khazanah - Memupuk perasaan cinta kepada negara.

Zaman Ciri-ciri a. Paleolitik mempunyai peralatan batu, kubur lama, lukisan lama di Gua Niah di Sarawak, Bukit Jawa, Kota Tampan dan Manusia Perak di Gua Gunung Runtuh di Perak, Tingkayu di Sabah. Hidup berpindah-randah (Nomad) dan memungut hasil hutan. Alat penetak untuk menetak pokok dan alat genggam untuk memotong daging. Alat repihan untuk meraut dan memotong daging. b. Neolitik Kemajuan dalam penciptaan barang perhiasan seperti kalung, antinganting dan gelang di Gua Cha, Kelantan, peralatan tembikar di Bukit Tengkorak, berdagang secara tukar barang berdagang (Sistem Barter). Hidup menetap (bercucuk tanam dan penternakan). Alat batu seperti beliung (untuk mengetam kayu dan menggali tanah) dan pemukul kulit kayu (untuk meleperkan dan menghaluskan kulit kayu). c. Logam peralatan logam (gangsa / besi) dan mula berdagang (pelabuhan / sungai) ditemui di Gua Harimau (Perak), Changkat Menteri (Perak), Sungai Tembeling (Pahang)(kapak dan mata lembing). Hidup menetap(bercucuk tanam dan penternakan). Pengebumian menggunakan kepingan batu mempunyai adat resam dan kepercayaan tertentu.

3. Kepercayaan Anisme- setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat - diamalkan oleh masyarakat Zaman Prasejarah

PMR 1999

PMR 2001

(JAWAPAN C: NOTA 2c) PMR 2000 (JAWAPAN D: NOTA 2a)

(JAWAPAN D: NOTA 2c) 5

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO

PMR 2004

PMR 2007

(JAWAPAN A: NOTA 2a) PMR 2005 (JAWAPAN D: NOTA 2a) PMR 2008

(JAWAPAN D: NOTA 2a) PMR 2006

(JAWAPAN B: NOTA 2a) PMR 2009

(JAWAPAN B: NOTA 1)

(JAWAPAN B: NOTA 2b)

(JAWAPAN D: NOTA 2b) 6

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO

PMR 2010

(JAWAPAN B: NOTA 2a)

TINGKATAN 1 (BAB 3) : KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA 1. Pelabuhan Awal (entreport ) menjadi orang tengah / Kerajaan Awal / Maritim (tertumpu di muara sungai / mahir membina kapal / menguasai ilmu pelayaran / pusat perdagangan/ pengumpulan). i. Kedah Tua dan Chih Tu di Tanah Melayu, Kuala Selinsing, Santubong, Srivijaya, Majapahit maju sebagai pelabuhan antarabangsa kerana keberkesanan pentadbiran yang sistematik. ii. tiada pengeluaran hasil tempatan / tiada tanah subur atau hasil bumi. iii. dipengaruhi agama Hindu - Buddha melalui kegiatan perdagangan. iv. Penemuan manik, duit perak, barangan kaca di Lembah Bujang, Kedah Tua adalah bukti wujud pelabuhan entrepot / perdagangan. v. Gunung Jerai menjadi panduan / penunjuk arah kepada pedagang untuk singgah di Pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang, Kedah Tua. 2. a) Palembang, Majapahit dan Melaka - berkembang menjadi pusat perdagangan dan menguasai jalan perdagangan India-China - pentadbiran yang sistematik b) Majapahit - mengamalkan konsep Devaraja - diasaskan oleh Raden Wijaya - menerima pengaruh Hindu-Buddha - berasaskan undang-undang Manu c) Palembang - mencapai kegemilangan semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan dibantu oleh Patih Gajah Muda. 3. Srivijaya berkembang a. menyebarkan agama Hindu ke Chih Tu, Champa, Angkor dan Majapahit b. mendapat bahan mentah seperti rempah-ratus secara peluasan / penaklukan (menguasai laluan perdagangan) dan berhubung dengan penduduk di pedalaman c. mempunyai pentadbiran diraja berkuasa mutlak, tentera dan daerah yang cekap dan pemimpin yang berwibawa. d. menguasai perdagangan di Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Jawa dengan menakluk kerajaan-kerajaan lain.

7

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO

4. Kerajaan Agaria (negara pertanian dan penternakan) i. seperti Angkor dan Funan di pedalaman sekitar Tasik Tonle Sap. Terdapat pengairan dan empangan / kolam air / baray. ii. Raja Funan pertama, Raja Kaundi digelar Kurung Bernam (simbol kekuasaan). iii. menerima pengaruh agama Hindu-Buddha (seperti pembinaan pusat agama Angkor Wat di Funan).

PMR 1996

(JAWAPAN D: NOTA 1i) PMR 1999

(JAWAPAN C: NOTA 3d) PMR 1997 (JAWAPAN A: NOTA 1i)

(JAWAPAN B: NOTA 1iii)

(JAWAPAN A: NOTA 1) PMR 1998

(JAWAPAN D: NOTA 1i) 8

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO

PMR 2001

(JAWAPAN C: NOTA 1i) PMR 2005

(JAWAPAN D: NOTA 3b) PMR 2002

(JAWAPAN A: NOTA 1)

(JAWAPAN C: NOTA 3c)

PMR 2004

(JAWAPAN D: KEDAH TERLETAK DI TANAH MELAYU)

(JAWAPAN B: NOTA 1iv)

9

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO

PMR 2006

PMR 2009

(JAWAPAN A: NOTA 3b) PMR 2010 (JAWAPAN A : NOTA 4, i) PMR 2007 (JAWAPAN C: NOTA 4i) PMR 2011

(JAWAPAN C: NOTA 1) PMR 2008 (JAWAPAN A: NOTA 1)

(JAWAPAN B: NOTA 1iv)

(JAWAPAN B: NOTA 4iii)

10

PUSAT TUISYEN ANDREW CHOO