UJIAN BULANAN SEJARAH TINGKATAN 1

A bahasa Arab B bahasa Sanskrit C bahasa Melayu D bahasa Indonesia 4. Antara berikut, ... II tempat berkumpul golongan bangsawan IV tempat menyimpan b...

0 downloads 38 Views 236KB Size
UJIAN BULANAN SEJARAH TINGKATAN 1 1.

2.

Antara berikut, yang manakah bukan pembesar berempat? A Bendahara B Penghulu Bendahari C Temenggung Apakah tugas Temenggung? A Ketua polis dan penjara

B penasihat raja

D

Sultan

C Ketua duta

D

Pemungut hasil

3.

Semasa kegemilangan Melaka, bahasa apakah yang menjadi lingua franca? A bahasa Arab B bahasa Sanskrit C bahasa Melayu D bahasa Indonesia

4.

Antara berikut, mana satu yang tiada di pelabuhan Melaka? A gudang B membaiki kapal C mengumpul cukai

D

tempat tinggal

5.

Undang-undang Laut Melaka mempunyai berapa fasal? A 22 B 23 C 24 D 25

6.

Bagaimanakah agama Islam disebarkan ke Asia Tenggara? I perdagangan II perkahwinan III pemaksaan IV tentera upahan A I, II dan III B II, III dan IV C I, II dan IV D I, III dan IV

7.

Tentera upahan ....... yang memeluk Islam ketika berkhidmat di Melaka meyebarkan Islam apabila pulang ke negara asal. A Jambi B Johor C Jawa D Jamaica

8.

............. menghalang tiupan angin monsun Barat Daya. A Pulau Jawa B Pulau Sumatera C Pulau Pinang

9.

D

Gunung Kinabalu

Antara berikut, yang manakah bukan keistimewaan kedudukan geografi Melaka? A muara sungai yang dalam B bentuk muka bumi berbukit-bukau C terlindung daripada gempa bumi D terletak di pertengahan laluan dagang Timur dan Barat

10. Bagaimanakah hubungan antara Pasai dan Melaka dijalin? A penaklukan B perkahwinan C perdagangan

D

agama Islam

11. Istana berperanan sebagai pusat kegiatan ilmu, iaitu I tempat berkumpul cerdik pandai II tempat berbincang hal undang-undang II tempat berkumpul golongan bangsawan IV tempat menyimpan buku penulis tempatan dan asing A I, II dan III B II, III dan IV C I, II dan IV D I, III dan IV 12. Antara berikut, yang manakah bukan faktor kemerosotan Melaka? A kelemahan pemimpin B masalah kewangan C kelemahan askar Melaka 13. Sultan Mahmud menjatuhkan hukuman bunuh ke atas ..... A Tun Perak B Tun Mutahir C Tun Perpatih Putih

D

Tun Abdul Jalil

14. Melaka dapat mengawal ..... yang menjadi laluan kapal dagang. A Selat Sunda B Selat Melaka C Laut China Selatan

D

Laut Hindi

D

kedatangan Portugis

15. Bentuk muka bumi Melaka yang ..... menjadi petunjuk kepada pedagang untuk belayar. A rata B berbukit-bukau C penuh dengan sungai D runtuh 16. 3G ialah “....., Gold and Glory”. A Gospel B Google C Ghost D Golf 17. ............. sampai ke India pada tahun 1498. A Bartholomew Diaz B Alfonso de Albuquerque

C Parameswara

18. Portugis datang ke Timur kerana ingin meneruskan ........... A perdagangan B Perang Salib C Perang dunia

D

19. Portugis ingin menguasai perdagangan ..... A emas B beras C rempah D

D

Lopez de Sequeira

Perang saudara

kain sutera

20. Apakah tuntutan yang dikemukakan oleh Alfonso de Albuquerque? I membebaskan semua tawanan II minta bayar ganti rugi III memberikan semua rempah IV diberikan kebenaran membina kubu A I, II dan III B II, III dan IV C I, III dan IV D I, II dan IV 21. Pada 25 Julai 1511, Portugis berjaya menguasai jambatan Sungai Melaka kerana .... memberikan maklumat. A Vasco da Gama B Si Kitol C Tun Mutahir D Tun Perak 22. Berikut adalah kepentingan rempah-ratus di Eropah, kecuali .... A mengawet mayat B mengawet makanan C menyedapkan makanan

D

memanaskan badan

23. Selepas Melaka dikalahkan, Sultan Melaka telah berundur ke ....., ....... dan seterusnya ke ....... A Bentan, Muar, Pahang B Pahang, Muar, Bentan C Muar, Bentan, Pahang D Muar, Pahang, Bentan 24. Raja yang rela bernaung di bawah kerajaan Melaka ialah Jambi dan ...... A Linggir B Lingga C Siak D Pasai 25. Salah satu kesan Islam di Melaka ialah gelaran raja digantikan dengan ..... A Yang di-Pertuan Agong B Sultan C Tuan Yang Terutama 26. Apakah tugas ulama? A menjadi guru kepada anak-anak raja C menulis dan menterjemah kitab Islam

B mengarang sejarah D mencatat diari istana

27. Tugas X ialah menyusun salasilah raja. Siapakah X? A Ulama B Ustaz C Pengarang D Jurutulis 28. Pasai dan Melaka menggunakan istilah ...... semasa menulis surat. A sembah B salam C selamat D silakan 29. Semasa menulis surat, kerajaan Siak dan Kampar menggunakan istilah ...... A sembah B salam C selamat D silakan 30. .......... bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Melaka.

D

Penghulu

A orang Bugis

31.

B orang Laut

C orang Minangkabau

D

orang Iban

PEMBESAR BEREMPAT

32. Tuliskan enam negeri yang ada di Malaysia.